Pinksteren: Wie is de heilige Geest?

Home | Blog | God | Pinksteren: Wie is de heilige Geest?

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die niet in God geloven maar wel in geesten. Daarbij vergeten zij voor het gemak even dat God ook geest is, maar dat terzijde. Een interesse voor de geestelijke wereld is op zich niks geks dus, maar het ligt er wel aan wie of wat je zoekt. Er zijn namelijk tal van boze, kwade, enge en ziekmakende geesten, er is echter maar één heilige Geest.

Heiligheid van God

De heilige Geest, waarom heet Hij zo? Omdat Hij de heiligheid van God in mensen wil brengen en daarmee alle onzuiverheid de deur wijst. Als je je begeeft op het terrein van occulte geesten zul je merken dat je kwelling gaat ervaren. Dat kan onrust zijn of angst of pijn en dan meestal ’s nachts want de duisternis is de vriend van de boze. Daarentegen, als je je begeeft op het terrein van de heilige Geest zul je merken dat je vrede, bevrijding en genezing gaat ervaren, dat het licht gaat heersen. Zo eenvoudig is het eigenlijk.

Als je je begeeft op het terrein van de heilige Geest zul je merken dat je vrede, bevrijding en genezing gaat ervaren, dat het licht gaat heersen.

Drie-enig

De heilige Geest is God, net zo goed als Jezus God is en als de Vader God is. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar het schijnbaar ingewikkelde concept van een drie-enig God wordt duidelijk als we inzoomen en naar de mens kijken. De mens is namelijk geschapen naar de gelijkenis en het evenbeeld van God. Wij zijn geest, ziel en lichaam en toch één mens. Drie en toch één, zo is het ook met God.

Op aarde

God de Vader, Jezus de Zoon en de heilige Geest zijn met elkaar God. Zij functioneren wel apart van elkaar, maar niet los van elkaar. God de Vader en de Zoon wonen in de hemel, de heilige Geest echter woont op aarde en wel in iedereen die in Jezus gelooft. Hij is de Leraar, de Trooster en de Raadgever van iedere Christen. Je kan met Hem praten, je kan naar Hem luisteren, je kan kracht en wijsheid van Hem ontvangen. In alles wat Hij doet zal Hij Jezus Christus verhogen en eren.

Geestelijk geboren

Hoe komt de heilige Geest dan in je wonen en hoe leer je Hem kennen? Dat kan niet op een natuurlijke manier. De Bijbel zegt heel duidelijk dat de natuurlijke mens de dingen van de Geest van God niet kan begrijpen, die dingen zijn zelfs dwaasheid voor hem. De natuurlijke mens kan de Geest ook niet leren kennen omdat Hij alleen geestelijk beoordeeld kan worden. Ieder mens moet dus geestelijk geboren worden, de Bijbel noemt dat wedergeboorte, om geestelijke dingen te kunnen begrijpen. Dat is toch logisch als je het goed bekijkt?

Ieder mens die tot geloof in Jezus Christus komt, ontvangt de heilige Geest, als een zegel dat je God toebehoort als het ware.

Geest van de Waarheid

Ieder mens die tot geloof in Jezus Christus komt, ontvangt de heilige Geest, als een zegel dat je God toebehoort als het ware. Je ervaart een geestelijk ontwaken. Hij woont in je en is bij je en zal je nooit verlaten. Je kan met Hem praten en Hem vragen stellen en van Hem leren. Hij zal je, aan de hand van de Bijbel, laten zien wat zonde en gerechtigheid is, wat duisternis en licht is, wat leugen en waarheid is. Hij is de Geest van de Waarheid!

Lees verder over wie de Heilige Geest is of kijk bij één van onze (gratis) cursussen.

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)

2 reacties

 1. G. Bos op 27 mei 2021 om 16:26

  Ik geloof in de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, maar niet als 3 personen in de Godheid, niet als een eenheid en zeker niet als een drie-eenheid.
  Er is maar één God, dat is Hij, de Schepper van hemel en aarde.
  En Jezus is de zoon van God, en NIET God, de Zoon. Jezus is de Middelaar, die voor ons pleit en zit aan de rechterhand van de Vader. Ik geloof in de Geest van God, een krachtbron. Evenals u en ik een geest hebben, een krachtbron in ons en niet naast ons. Mijn geest hoort bij mij, is in mij, is geen 2e persoon.

  • Marja Verschoor-Meijers op 29 mei 2021 om 10:55

   Hartelijk dank voor deze reactie op de blog. Altijd goed om te lezen hoe mensen over de verschillende onderwerpen denken, dat is ook wel de bedoeling van de blog :)
   Jezus is NIET God schrijft u. In de Bijbel echter staat dat Hij wel God is. De meest bekende tekst is misschien wel Johannes 1:1, “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” Dit vers gaat over Jezus, want Hij is het levende Woord. Een andere interessante tekst in dit verband is Johannes 8:58 waarin Jezus zegt dat Hij de ‘Ik Ben’ is, de naam waarmee God zich aan Mozes bekend maakte.
   Ook in Matteus 1:23 staat iets om over na te denken. De geboorte van Jezus wordt aangekondigd en Hij zou de naam Immanuel krijgen, dat betekent God met ons. Er zijn nog veel meer teksten uiteraard. Heeft u een onderbouwing waaruit blijkt dat Jezus niet God zou zijn? Daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar.
   De heilige Geest geeft ons kracht, Hij is dus inderdaad de bron van kracht. Maar Hij is ook een persoon, net als Jezus en net als de Vader. Zij communiceren met elkaar, kunnen verdriet hebben, boos worden, blij zijn. Met een krachtbron praat je niet, met Gods Geest wel.
   Op deze website staan tal van interessante artikelen over de Vader, de Zoon en de Geest. Mocht u aan de hand daarvan nog verder in gesprek willen gaan, dan kan dat altijd met iemand van ikzoekgod.nl
   Met vriendelijke groet.

Laat een reactie achter

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor