Hoe kom ik dichter bij God?

Home | Blog | God | Hoe kom ik dichter bij God?

Vraag jij je ook weleens af hoe je dichter bij God komt? Je hoort over een God die liefdevol is en een relatie met jou aan wil gaan. Een relatie die zich steeds meer verdiept. Een relatie waardoor jij je geliefd en heel voelt. Dit klinkt heel bijzonder, en dit zou jij ook wel willen. Maar hoe dan? Hoe kom je dichter bij God?

Eigenlijk is deze vraag niet de juiste vraag, want vanuit onszelf kunnen we niet dichter bij God komen. God is zo groot en heilig, dat wij vanuit onszelf niets kunnen doen om een betere positie ten opzichte van Hem te krijgen. Wat we wel kunnen doen, is ons hart zo ver voor Hem openstellen als we kunnen. Hoe doe je dat? Hier een paar tips:

Wees wie je bent

Je bent niet de enige als je diep vanbinnen denkt dat je eerst iets moet doen, of goed genoeg moet zijn, om naar God toe te mogen gaan. Niets is minder waar! Je mag zijn zoals je bent. Op elk moment mag je tot Hem bidden. Zelfs (of juist!) op je zwakste moment. Voor God is niets verborgen. Hij kent je al door en door, staat er in de Bijbel. Jezus is niet naar de aarde gekomen voor alle goede en ‘heilige’ mensen, maar juist voor degenen die hulp nodig hebben. Laat je dus niet weerhouden door een minderwaardig gevoel over jezelf, en zoek Hem op!

Jezus is niet naar de aarde gekomen voor alle goede en ‘heilige’ mensen, maar juist voor degenen die hulp nodig hebben.

Zoek met je hele hart

God zegt: “Als je tot Mij bidt, zal Ik luisteren. Je zult Mij vinden als je Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht. Ja, zegt de Here, Ik zal Mij door jou laten vinden.” Dit zei God tegen Zijn volk Israël, maar ik geloof dat dit voor iedereen is. God wil gevonden worden en een relatie aangaan met jou, die zich steeds verdiept. Wil jij je daaraan toewijden?

Geef je over

Voordat je dit diepe contact met God kunt gaan ervaren, is het belangrijk dat je jouw leven overgeeft aan Hem. Dit heet ‘bekering.’ Het betekent in de eerste plaats dat je de keuze maakt om voortaan voor God te leven. Dat je erkent dat je niet zonder Hem kunt, en gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden aan het kruis is gestorven en daarna uit de dood is opgestaan. Op dat moment komt de Heilige Geest in jouw hart wonen. Hij wil jou helpen en leiden op de goede weg. Deze bekering is de basis voor jouw relatie met God. Maar ook daarna vinden er steeds bekeringsmomenten plaats, als je ontdekt dat je bepaalde gebieden van je leven nog voor jezelf houdt. Ook deze mag je steeds opnieuw overgeven aan God, zodat Hij in jouw leven kan werken.

Bekering betekent in de eerste plaats dat je de keuze maakt om voortaan voor God te leven. Dat je erkent dat je niet zonder Hem kunt.

Bezig zijn met de dingen van God

Als je wilt dat je relatie met God zich verdiept, is het belangrijk dat je je bezighoudt met de dingen die van God zijn. Je kunt zo in beslag genomen worden door aardse zaken, dat je God vergeet. Of vergeet wat er werkelijk toe doet. In de Bijbel staat: Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Waar is jouw hart op dit moment?

Geworteld zijn in Gods liefde

Persoonlijk vind ik dit één van de mooiste beloftes die in de Bijbel staan. Ik schrijf het voor je uit:

“Dan bid ik (Paulus) dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen, door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf. God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt”

Laat je niet weerhouden door twijfels of moeilijke omstandigheden.

God wil Zich laten vinden

Ik geloof met mijn hele hart dat God Zich door jou wil laten vinden. Laat je niet weerhouden door twijfels of moeilijke omstandigheden. God is veel groter dan dat. Begin maar met dit gebed: “Here God, hier ben ik, ik stel me open om U beter te leren kennen. Wilt U me daarbij helpen, zodat ik U zo goed leer kennen dat Uw liefde mijn verstand te boven gaat. Amen.”

Heb je een vraag of behoefte aan een gesprek met één van onze e-coaches? Neem dan contact met ons op.
Wil je meer weten over wie Jezus voor jou wil zijn? Volg dan de (gratis online) cursus WaaromJezus?

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Esther Prigge

Pastoraal werker - Coördinator e-coaches - Moeder van 2 jongens - Nieuwsgierig - Creatief - Houdt van gezelligheid met vrienden - Enthousiast (soms iets té) - Kan chocola moeilijk laten staan Lees meer blogs van Esther. (Disclaimer)

Laat een reactie achter