Ik geloof niet in God, want… ik heb geen God nodig

Home | Blog | God | Ik geloof niet in God, want… ik heb geen God nodig

Een reden die je kan hebben om niet in God te geloven is dat je denkt dat je er geen nodig hebt. Misschien herken je je hierin doordat je onbewust allerlei zelfhulpboeken en -methodes hebt geraadpleegd, of anderen je hebben geholpen in je psychische en mentale moeilijkheden. Je bent eruit gekomen, en een logische vervolgvraag is dan: Waarom zou je dan nog een God nodig hebben?

Christenen geloven dat God bestaat. Dat zal je niet verbazen, maar ze geloven ook dat er een bovennatuurlijke macht is die er alles aan doet om je zodanig te laten twijfelen dat je een God nodig hebt. De eerste persoon in de Bijbel die dit ook dacht was Lucifer: een van de voornaamste en machtigste engelen van God. 

> Dit staat over Lucifer in de Bijbel

Aantrekkelijke optie

Toen Jezus op aarde was zei Hij over deze gevallen engel dat hij vanaf het begin een moordenaar en leugenaar was, en nog steeds is. Volgens de Bijbel was deze leugenaar ook de eerste die de mens liet geloven dat je geen God nodig hebt, én dat je zelfs als God kunt zijn. Je hebt dan dus niemand meer nodig behalve jezelf. Ook geen God.

Dat leek een heel aantrekkelijke optie, maar met grote gevolgen. Wanneer je namelijk zegt dat je geen God nodig hebt, dan zeg je dat je autonoom bent en je eigen wet kan bepalen; dat je eigenlijk je eigen baas bent, je eigen god. Dat klinkt best egoïstisch, ik-gericht en niet liefdevol, want liefde en egoïsme gaan niet samen.

Ik-gerichtheid

Toch klinkt het zoals veel mensen vandaag de dag denken. En het is misschien wel de voornaamste reden waarom het op deze wereld en in zoveel levens zo’n enorme puinhoop is. We zijn erin gaan geloven dat deze ik-gerichtheid de weg naar geluk en vrijheid is. Maar het is een leugen met als uitkomst: een eigen leven met gebrek aan geluk en een overvloed aan gebondenheid en verslaving.

Volgens de Bijbel is de oorsprong van dit ongeluk een moment met die gevallen engel Lucifer, het kwaad. Dat moment heeft een breuk veroorzaakt tussen God en de mens. Een van de belangrijkste dingen waar het kwaad zich mee bezighoudt, is om ons bezig te houden en af te leiden met allerlei dingen, zodat wij ons ongeluk zo min mogelijk ervaren. Op deze manier zal je namelijk nooit realiseren dat een leven zonder God uiteindelijk leeg en doelloos is.

Persoonlijk verhaal

Ik kwam om mijn 29e tot geloof, ik had een goed lopend bedrijf, ik was gelukkig getrouwd, we hadden toen 3 kinderen, ik had inmiddels een zeer groot bedrag op buitenlandse bankrekeningen staan, ik kon mij het nodige permitteren. Ik had niets tegen God, zong zelfs in een Gospelgroep (maar dat meer omdat ik die stijl muziek mooi vond), maar ook ik had geen God nodig.
En toen werd ik uitgenodigd om 3 weken mee te gaan naar Turkije om daar de geluidsopnamen te verzorgen. Ik kon me redelijk goed redden in de omgeving van die christenen, dat had ik van huis uit wel meegekregen. Er werken verschillende mensen mee aan het programma. Er was ook een groep van 12 jongeren mee, die tijdens de verschillende opnamen luisterden naar de studie. Over die studies was ik niet zo enthousiast, ik vond God er vooral veeleisend uit naar voren komen. Wat mij wel enorm trof was de manier waarop iedereen met elkaar omging, dus ook met mij. Ik ervoer een soort liefde die ik van vreemden niet eerder zo ervaren had. Ook de rust en vrede die ze uitstraalden en de enorme hoop waar vanuit ze leefden, ondanks hun omstandigheden en uitdagingen, was jaloers makend. Bij de laatste studie begreep ik uiteindelijk toch dat die zogenaamd veeleisende God, niet veeleisend was om er Zelf beter van te worden, maar om mij er een beter mens van te laten worden en om mij te beschermen tegen de listen van het kwaad. Ik ging steeds beter begrijpen dat ik God wel degelijk nodig had en dat het leven zonder God eigenlijk doelloos is. Maar daar moest ik wel drie weken voor worden stilgezet en de nodige strijd ervaren.

Lijden doet ons stilstaan

We worden vandaag de dag dood geamuseerd. Films, series, televisie- en radioprogramma’s – stilzitten gebeurt bijna niet meer. Hierdoor wordt ons ongeluk en pijn gestild, terwijl de beroemde Britse schrijver C.S. Lewis het volgende schreef nadat hij tot geloof was gekomen:

“Pijn staat erop dat er aandacht aan wordt besteed. God fluistert tegen ons in onze genoegens, spreekt in ons geweten, maar schreeuwt in onze pijn. Het is Zijn megafoon om een dove wereld wakker te schudden.” 

Oftewel, soms is de confrontatie met leed en pijn hetgeen dat ons aan het denken zet. En blijkt het onze enige redding te zijn uit dit ongeluk. Lijden is niet leuk, omdat je wordt geconfronteerd met het feit dat het leven niet maakbaar en perfect is; dat je met geld en bezit niet alles kunt regelen; en dat alles wat belangrijk voor je is, niet echt belangrijk blijkt te zijn. 

Waar is God

En waar is God in dit lijden? God had ons kunnen laten zitten met onze problemen, maar volgens de Bijbel wil God dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. 

En die waarheid is niet dat “jij de enige bent die jezelf kan redden” – dat jij je eigen god bent. Maar de waarheid is dat er een kloof is tussen jou en God door zonde. Zondes die je zelf niet kan overbruggen – niet met goede werken, geld, vaardigheden of religie, die alleen te overbruggen is door Jezus, omdat God zoveel houdt van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven, die onze zonden heeft gedragen. Zo’n God hebben we allemaal nodig!

Wil je graag doorpraten met een e-coach, dat kan door contact met ons op te nemen. Wil je weten waarom het kruis zo belangrijk is voor christenen? Lees dan eens dit artikel. Bovenstaand artikel is een korte samenvatting van een toespraak die je in z’n geheel terug kunt zien via deze link.

Jannine - Redactie IkzoekGod.nl

Lees meer blogs van de Redactie. Of kijk eens op Jezus.nl. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor