Als er in blogs op IkzoekGod.nl verwijzingen worden gegeven naar de persoonlijke website van de blogger of andere websites, dan betekent dat niet direct dat wij de visie en meningen van die websites onderschrijven. De verwijzing is puur informatief.