Waarom zijn er zoveel verschillende kerken?

Home | Waarom zijn er zoveel verschillende kerken?

Waarom zijn er zoveel verschillende kerken

Het kerkplein was overwoekerd met onkruid. De samenkomst werd bijgewoond door drie oudere dames, een collectant, een organist, een predikant en iemand die een stuk uit de Bijbel las, plus wij. Elf mensen. De kerk.

Het gebouw waar mensen van het christelijk geloof samenkomen wordt een kerk genoemd.

Maar een kerk is ten eerste de christenen die bij elkaar komen omdat ze geloven in Jezus – of dat er nu een handvol zijn of meer dan duizend mensen. Deze groep christenen noemen we ook wel de gemeente.

De kern van een gemeente wordt meestal gevormd door een samenkomst op zondag. Er wordt gezongen, gebeden, en onderwezen uit de Bijbel. Er is aandacht voor elkaar. Er worden in veel kerken ook andere activiteiten georganiseerd, waarbij het gaat om bijvoorbeeld onderwijs, muziek, bemoediging of gezelligheid. Een kerk laat heel sterk zien dat geloven in God iets is dat je samen doet.

Geen kerk is hetzelfde

Het aantal mensen dat er komt, hoe een kerkdienst is opgebouwd, welke activiteiten er nog meer worden georganiseerd, wie er bepaalt hoe het gaat in een kerk, hoe een gebouw er uit ziet, wat er gezongen wordt en welke muziekinstrumenten er bespeeld worden, hoe de Bijbel wordt gezien en gebruikt – het verschilt van kerk tot kerk.

Conflicten

Nederland is een land met ontzettend veel verschillende kerken en gemeenten. En dat heeft niet alleen praktische redenen. In de loop van 2000 jaar zijn er veel conflicten geweest die voor kerkscheuringen hebben gezorgd.

Waarom zijn er zoveel verschillende kerken - conflicten

Het bekendste voorbeeld is wel het protestantisme, die tot stand is gebracht door onder andere Maarten Luther, aan het begin van de 16e eeuw. Luther was ontevreden met een aantal – volgens hem on-Bijbelse – praktijken binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Conflicten die leiden tot scheuringen kunnen gaan over bijvoorbeeld fundamentele geloofsovertuigingen: klopt het met wat er in de Bijbel staat, of niet? Maar ook specifieke voorkeuren en persoonlijk sentiment kunnen een rol spelen. Zoals de precieze betekenis van de doop, welke liederen er gezongen worden of veranderingen in de dienst op zondag.

Op het moment dat we ons aansluiten bij de volmaakte kerk, is ze niet langer volmaakt.

Charles Spurgeon

Een kerk, met al haar idealen, bestaat uit mensen met hun eigen uiteenlopende behoeften en van elkaar verschillende, soms botsende karakters. Een scheuring gaat niet altijd gepaard met veel strijd; in sommige gevallen kiest een groep binnen een kerk om op vriendschappelijke wijze uit elkaar te gaan.

Check dit filmpje voor een korte uitleg over waarom er zoveel verschillende kerken zijn.

Volmaakt

Er bestaat geen volmaakte kerk, maar we willen je niet de indruk geven dat de kerk één groot slagveld is. Een conflict kan ontstaan, maar wordt ook vaak opgelost. Heel vaak gaan veel dingen goed. Onthoud dat een kerk uit allerlei mensen bestaat, net als familie, die zich in een verschillende levensfase bevinden en hun eigen geloofsweg bewandelen.

Het kan een geweldige ervaring zijn om ondanks alles wat ons overkomt in ons leven – goed en slecht – bij elkaar te komen en te ervaren dat we ondanks deze onderlinge verschillen een eenheid zijn. Een bekende predikant uit de 19e eeuw, Charles Spurgeon, zei trouwens: ¨Op het moment dat we ons aansluiten bij de volmaakte kerk, is ze niet langer volmaakt.¨

Meer over Jezus leer je in de gratis online cursus “Waarom Jezus?”. Of ga deze cursus doen om je geloof handen en voeten te geven.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Jannine - Redactie IkzoekGod.nl

Lees meer blogs van de Redactie. Of kijk eens op Jezus.nl. (Disclaimer)

Laat een reactie achter