Wat betekent het om ’tienden’ te geven en waarom zou je dat doen?

Home | Blog | God | Wat betekent het om ’tienden’ te geven en waarom zou je dat doen?

Misschien heb je wel eens gehoord dat mensen 10 procent van hun inkomen weggeven. Maar waar komt dit principe vandaan en waarom zou je dat eigenlijk doen?

Oorsprong

Wanneer we in de Bijbel lezen, komen we het geven van tienden al tegen in het eerste Bijbelboek. Ook in andere boeken van het Oude Testament (o.a. Numeri en Deuteronomium) kunnen we erover lezen.

In het Oude Testament wordt gesproken over de twaalf stammen van Israël. Eén van die stammen was de stam Levi – zij werden Levieten genoemd. De Levieten waren behulpzaam bij de diensten in de tabernakel en de tempel; zij dienden de priesters. Zij deden dienst in het huis van God en hadden dus een bijzondere taak van God gekregen.

Om volledig vrij te zijn ten behoeve van de dienst van de Heer, werden aan hen tienden gegeven. Zij ontvingen van de overige stammen een tiende deel van o.a. de opbrengst van het veld, hun vee en hun inkomen. Op deze manier konden ook de Levieten voorzien in hun levensonderhoud. Het was een wet die door God was ingesteld met als doel dat niemand gebrek zou leiden.

Maar hoe zit dat dan met ons, geldt deze wet ook nog voor deze tijd?

Deze wet die destijds – via Mozes – door God werd ingesteld, was bedoeld voor het volk Israël. Zij werden opgeroepen zich hieraan te houden. In het Nieuwe Testament vinden we deze regel niet meer terug. Toch wil dat niet zeggen dat we het principe maar naast ons neer zouden moeten leggen. In zekere zin is het geven van 10 procent van ons inkomen helemaal niet verkeerd.

Het was een wet die door God was ingesteld met als doel dat niemand gebrek zou leiden.

Het is goed om te weten dat het sowieso een Bijbelse opdracht is om te geven. God heeft namelijk beloofd daaraan Zijn zegen te verbinden. Het is dus goed en Bijbels om je eigen gemeente, waar je geestelijk gevoed wordt, financieel te ondersteunen. Het werk van en voor God kan niet doorgaan als er onvoldoende financiële middelen (in een gemeente) zijn.

De juiste motivatie

Ten diepste gaat het erom te geven vanuit de juiste motivatie, alleen dán zal God Zijn zegen eraan geven. Wanneer we lezen over het verhaal van de arme weduwe, zien we dat hetgeen wát ze gaf niet veel was, maar ze gaf het met haar hart. Het was zelfs haar hele levensonderhoud; zij had dus alles voor God over.

We mogen geven naar vermogen, met een dankbaar hart.

Dit is het praktische voorbeeld dat Christus ons voorhoudt. Hij kijkt niet naar de gave op zich of naar de hoeveelheid, maar Hij kijkt naar de bron waaruit die gave ontspringt. Als ons hart echt bewogen is, zullen we bereid zijn om Gods werk ruimhartig te ondersteunen.

Het is uiteindelijk Gods verlangen dat Zijn werk doorgaat. God heeft de blijmoedige gever lief en we mogen dan ook geven naar vermogen, met een dankbaar hart.


Doorpraten? Dat kan met één van onze e-coaches. Reageren mag ook onder deze blog. Wil je graag meer lezen over wat Jezus hier op aarde kwam doen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan (verzending alleen binnen Nederland). Kijk ook eens bij één van onze gratis online cursussen.

Wendy Born - van den Brink

Christen – getrouwd – (schoon)moeder – oma – (tekst)schrijfster – blogster – boekenwurm – zoekt de verbinding – houdt van organiseren en plannen – altijd in voor nieuwe projecten – houdt van hardlopen en opruimen van zwerfafval.. Lees meer blogs van Wendy. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor