Met welke 5 Bijbelboeken start ik het best?

Home | Blog | Bijbel | Met welke 5 Bijbelboeken start ik het best?

Wat zijn van de 66 Bijbelboeken de beste 5 om mee te starten? Een lijstje om je op weg te helpen.

1. Marcus

Marcus is een van de vier mannen die het leven van Jezus hebben opgeschreven. Jezus is de hoofdpersoon van de Bijbel. Marcus doet dat kort: 16 hoofdstukjes. En krachtig: veel scènes, hoog tempo, geen opsmuk.

Doel van het boek: Marcus vertelt dat er met Jezus een nieuwe tijd is aangebroken, waarop Israël eeuwenlang heeft gewacht. Marcus laat je kennismaken met deze Jezus. Tijdens de start van die nieuwe tijd gebeuren de meest vreemde dingen…

Kerntekst: Toen Johannes de Doper gevangengenomen werd, ging Jezus terug naar Galilea. Daar vertelde hij het goede nieuws van God. Hij zei: ‘Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen.’
[Marcus, hoofdstuk 1, vers 14 en 15]

2. Johannes

Johannes was een van de twaalf leerlingen van Jezus. Hij schrijft op latere leeftijd de vierde en laatste biografie van Jezus. Johannes was Jezus’ beste vriend. Dat zie je in dit boek terug. Het is van de vier biografieën of “evangeliën” de meest persoonlijke. Johannes beschrijft veel 1-op-1-situaties. Heel intiem dus. Ook lees je veel ik-uitspraken van Jezus, zoals ‘Ik ben het licht voor de wereld’ of ‘Ik ben de goede herder’.

Doel van het boek: Johannes benadrukt de nauwe band van Jezus met God, die hij zijn eigen vader noemt.

Kerntekst: Nog nooit heeft iemand God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, kent de Vader van dichtbij. Gods Zoon is bij ons gekomen. En door hem kennen wij God.
[Johannes, hoofdstuk 1, vers 18]

3. Handelingen

Het boek ‘Handelingen van de apostelen’ (vaak afgekort met ‘Handelingen’) volgt meteen op de vier biografieën. Het is het tweede boek van Lucas, een van de vier biografen.

Doel van het boek: In Handelingen krijg je antwoord op deze vraag: wat zijn de gevolgen van Jezus’ opstanding uit de dood voor mensen die dit verhaal horen? Twee groepen worden door verschillende apostelen (zendelingen) benaderd en aangesproken: de Joden en de niet-Joden (vooral Grieken, Turken en Romeinen) tot op het hoogste niveau in die tijd, de keizer van Rome.

Kerntekst: Toen vroegen de apostelen aan Jezus: ‘Heer, is dit dan het moment waarop u koning van Israël zult worden?’ Jezus antwoordde: ‘Jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn Vader. Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en overal op aarde.’ Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan.
[Handelingen, hoofdstuk 1, vers 6 tot 9]

4. Genesis

Het eerste boek van de Bijbel. Het woord ‘Genesis’ komt uit het Grieks en betekent ‘start’ of ‘begin’. De eerste zin van Genesis bevat dat woord. ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ Hieronder zie je een mooie samenvatting van het boek, met Nederlandse ondertiteling.

Doel van het boek: Een introductie van God als maker van alles, met de mens als zijn beeld die hem op aarde vertegenwoordigt. Het boek vertelt hoe de mensen voor zichzelf kiezen, hoe God daar op reageert en hoe hij de wereld via Abraham, Isaäk en Jakob (latere naam: Israël) opnieuw gelukkig wil maken.

Kerntekst: De Heer zei tegen Abram: ‘Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen gelukkig maken. Als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abram.’
[Genesis, hoofdstuk 12, vers 1 tot 3]

5. De Psalmen

Het liedboek van Israël, met 150 liederen.

Doel van het boek:. Niet een boek om in één keer uit te lezen, wel een boek om te ontdekken hoe Joden hun relatie met God en hun medemens ervaren. Blijdschap, boosheid, angst, verdriet, vertrouwen, verlangens, twijfels – alles zit erin. Echte levensliederen.

Kerntekst: Dank aan de Heer, de God van Israël, nu en altijd. Amen, amen!
[Refrein na diverse Psalmen]

Een goede Bijbelvertaling om kennis te maken met de Bijbel is de BasisBijbel die je online kunt lezen via de Bible app. Een goede Bijbelvertaling in boekvorm is ‘De Bijbel in Gewone Taal’. Veel leesplezier! :-)
Wil je meer over de Bijbel te weten komen, doe dan eens onze online cursus StartersBijbel.

Jannine - Redactie IkzoekGod.nl

Lees meer blogs van de Redactie. Of kijk eens op Jezus.nl. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor