Home » God » Is de Bijbel waar?
Home » God » Is de Bijbel waar?
Home » God » Is de Bijbel waar?

Is de Bijbel waar

De Bijbel is waarschijnlijk het meest controversiële boek dat er bestaat. Voor sommige mensen is de Bijbel het Woord van God, voor anderen een boek met bijzondere inzichten, en voor weer anderen is het niets meer dan een achterhaald sprookjesboek waar onwetende mensen in geloven om maar enige houvast te hebben in het leven.

Wie heeft gelijk? En kun je aantonen dat de Bijbel waar is?

Het Woord van God

De Bijbel is een bijzonder boek. Voor christenen is de Bijbel het Woord van God. Dat betekent niet dat God elk woord in de Bijbel letterlijk gedicteerd heeft, maar wel dat elke tekst door God is ‘geïnspireerd’ (2 Timotheüs 3:16). Dat wil onder meer zeggen dat er geen onwaarheden in de Bijbel staan.

Jezus praat met Nicodemus.

In Johannes 3 kun je lezen over een gesprek dat Jezus heeft met een Joodse man, Nicodemus. Het is een lastig gesprek over allerlei geestelijke zaken.

In vers 12 zegt Jezus dan opeens: “Jullie geloven Mij niet eens als Ik over gewone, aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie Mij dan kunnen geloven als Ik over de hemelse dingen spreek?”

Zo is het eigenlijk met de hele Bijbel. Als je wat in de Bijbel staat niet kunt geloven wanneer het gaat over aardse, controleerbare, historische zaken, waarom dan wel als het gaat over de ‘hemelse’ zaken. De dingen die je niet kunt controleren?

Anders gezegd: waarom zou je moeten geloven wat Jezus zegt over opnieuw geboren worden (Johannes 3:3) als niet eens zeker zou zijn dat Jezus wel echt heeft bestaan?

Veel aanwijzingen dat de Bijbel waar is

Gelukkig zijn er heel veel aanwijzingen dat wat in de Bijbel staat waar is. Zo worden er in en om Israël veel archeologische vondsten gedaan, die wat in de Bijbel staat bevestigen. Keer op keer duiken er nieuwe dingen op, die laten zien dat de Bijbel de waarheid spreekt over geschiedkundige gebeurtenissen.

Archeologie en de Bijbel

Niet alles wat in de Bijbel staat is op die manier bevestigd (en dat zal misschien ook nooit gebeuren), maar er is genoeg bewijsmateriaal voorhanden. In het British Museum in Londen staat bijvoorbeeld een gedenksteen van de Assyrische koning Salmanasser III (die regeerde van 858-824 v.Chr.).

Is de Bijbel waar - Archeologie en de Bijbel

Te zien op de gedenksteen: Koning Jehu knielt neer voor de Assyrische koning Salmanasser III.

Daarop is te zien hoe de Bijbelse koning Jehu (2 Koningen 10) neerknielt voor de Assyrische heerser. Hoewel dit specifieke geval van schatting betalen niet in de Bijbel wordt genoemd, kun je hieruit wel opmaken dat Jehu echt heeft bestaan, en dat er dus in die tijd een koninkrijk Israël was.

Lees verder:

Profetie en de Bijbel

Een andere manier om aan te tonen dat wat in de Bijbel staat klopt, heeft te maken met profetie. Een profetie is een boodschap van God voor de mensen. Een aantal van deze boodschappen bestaat uit ‘toekomstvoorspelling’ die door God wordt gegeven.

De boodschap wordt vaak door mensen (profeten) doorgegeven. Als de Bijbel écht het Woord van God is, dan mag je verwachten dat de profetieën die erin staan ook echt uit zijn gekomen (of zullen komen).

Is de Bijbel waar - Profetie en de Bijbel

De profetische droom die de farao in Genesis 41 heeft, is daar een mooi voorbeeld van. Jozef legt die droom uit: er zullen zeven jaren van overvloed komen, gevolgd door zeven jaren van hongersnood. Nog in hetzelfde hoofdstuk zie je die profetie in vervulling gaan.

Lees verder:

Tegenspraak en de Bijbel

Toch is niet alles rechttoe-rechtaan in de Bijbel. Er staan heel wat teksten in die elkaar tegen (lijken te) spreken. Hoe zit het met die teksten? Spreken ze elkaar echt tegen? Dat verschilt van geval tot geval, maar doorgaans zijn die ‘tegenspraken’ geen reden om daarmee de hele Bijbel af te schrijven.

Is de Bijbel waar - Spreekt de Bijbel zichzelf tegen

Kijk bijvoorbeeld eens naar de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 1 en 2. In Genesis 1 staat dat God in zes dagen de wereld maakte. Als je dan Genesis 2 leest, dan lijkt het alsof er een hele andere volgorde van scheppen wordt genoemd dan in Genesis 1. Maar als je goed leest, dan zie je dat in Genesis 1 het bijvoorbeeld gaat over ‘de planten’, en in Genesis 2 over ‘de planten van het veld’; de gecultiveerde gewassen.

Genesis 1 en 2 zijn niet tegenstrijdig, ze vullen elkaar aan. Genesis 2 beschrijft de zesde scheppingsdag, vanuit het perspectief van de mens. In Mattheüs 19:4-5 citeert Jezus in dezelfde adem zowel Genesis 1 als Genesis 2. Hij zag er dus schijnbaar ook geen tegenstrijdigheid in.

In de komende artikelen van deze reeks (Is de Bijbel waar?) wordt telkens een van deze drie onderwerpen (archeologie, profetie, tegenspraak) uitgelicht. Je zult zien dat de Bijbel een bijzonder boek is, dat je inderdaad mag vertrouwen. Zowel voor de aardse, als voor de hemelse zaken.

Geïnteresseerd in rationele argumenten voor het bestaan van Jezus en zijn opstanding uit de dood? Kijk dan eens naar de gratis online cursus ¨The Case for Christ¨. »
Gert-Jan van Heugten
Gert-Jan van Heugten (1985) is in 2006 tot geloof gekomen doordat hij wetenschappelijke argumenten te horen kreeg die bevestigden wat in de Bijbel staat. Sindsdien is hij meer over dit onderwerp gaan leren en bestuderen. Nu geeft hij onder de naam WaaromSchepping lezingen over onder meer Bijbel en wetenschap en is hij schrijver en redacteur van Weet Magazine. (Disclaimer)
Gert-Jan van Heugten

Latest posts by Gert-Jan van Heugten (see all)

5 Responses to Is de Bijbel waar?

 1. Avatar Carlos schreef:

  Beste Gert-Jan,

  Ik heb jouw stuk over de bijbel gelezen en ik moet zeggen dat ik het eigenlijk een teleurstellend betoog vind. Dit is erg jammer want elk stuk is gewoon een stuk sterker als je stellingen voor en tegen naast elkaar left zodat jouw lezer de mogelijkheid heeft om zelf een keuze te maken. Ik ga jouw punten langs.

  De claim dat er geen onwaarheden in de bijbel staan is schokkend. De volgende passages komen uit de bijbel.

  homoseksualiteit is een gruwel: Lev. 18:22
  het eten van schaaldieren trouwens ook: Lev. 11:10
  houd je ver van een menstruerende vrouw: Lev. 15:19-24
  je dochter als slaaf verkopen: geen probleem, Ex. 21:7
  slaven bezitten is ook geen probleem: Lev. 25:44. Zolang ze maar uit een ander land komen.
  zo’n slaaf moet je natuurlijk af en toe kunnen afranselen: Lev. 21:20-21
  iemand die werkt op de sabbath verdient de doodstraf: Ex. 35:2
  mensen met een gebrek mogen niet in de buurt van het altaar komen: Lev. 21:17-23
  een overhemd van katoen met een beetje polyester: mag niet, Lev. 19:19
  stevig vloeken: dood door steniging, Lev. 24:10-16
  een man die met een vrouw en haar moeder slaapt: allemaal verbranden, Lev. 20:14

  Dit zijn in mijn ogen zeer ernstige zaken die jij als christen met naastenliefde toch moeilijk kunt verdedigen?

  Je voert een citaat van Jezus aan en gebruikt dit zelf om te overtuigen dat je als goed christen niet anders kunt dan alles wat in de bijbel staat klakkeloos te geloven. Dat is feitelijk een manipulatie. Als christen mag je wel vrije wil hebben, omdat dat moet van de baas, maar je mag in feite geen vragen stellen of twijfel hebben. Het staat in de bijbel dus het is zo. Het lijkt erop dat de schrijvers het dus van belang vinden dat hun volgelingen zonder enige vorm van twijfel alles slikken wat in de bijbel staat. Ook als het om haar zaaiende teksten gaat zoals hierboven geciteerd of pure onzin zoals in Genesis staat dat God eerst het licht schiep en daarna de zon.

  In jouw betoog draai je bij jouw redenatie een en ander om als je Jehu opvoert als bewijsmateriaal. Eigenlijk bewijs je alleen dat de bijbel verwijst naar iemand die ook elders een verwijzing krijgt. Mooi maar dat zegt helemaal niets over de rol die degene krijgt in de bijbel. Als we over duizenden jaren het boek lezen over de wolf en de 7 geiten kunnen we ons afvragen of dat verhaal waar is. Het feit dat in een museum wordt aangegeven dat wolven echt hebben bestaan zegt niets over het waarheidsgehalte van dat sprookje toch?

  Ik ben uitermate verbijsterd over het vervolg van jouw betoog. In de bijbel staat een profetie en twee pagina’s later staat dat de profetie is uitgekomen. Hoe is dit bewijs voor het feit dat de bijbel waarheidsgetrouw is. Op geen enkele manier toch. Het zegt hooguit iets over de schrijvers, maar kan nooit bewijs zijn voor het waarheidsgehalte. De bijveb die zichzelf bewijst? Als dit toelaatbaar is als bewijs zijn vrijwel alle andere sprookjes ook waar.

  Ik ben blij dat je het in ieder geval durft te hebben over het gigantisch grote aantal tegenstrijdigheden in de bijbel. Het voorbeeld wat je geeft vind ik gekunsteld en slaat de plank volledig mis. Hoezo een onderscheidt tussen planten en planten van het veld??? Sorry, maar ik had echt meer verwacht van dit artikel. Teleurstellend.

  Waarom durf je niet zaken te benoemen die bewezen tegenstrijdigheden in de bijbel naar voren brengen. Daar zou ik echt respect voor hebben.

  Zo is bijvoorbeeld bewezen dat het oude testament zowel voor de joden de christenen als de moslims de zelfde basis hebben. Kijken we naar het verhaal van Noah, dan valt iets op. Het verhaal is gebaseerd op het vloed verhaal dat al veel eerder bestond en dat zijn basis vind in het enorme aantal overstromingen waar de bevolking van Mesopotamië mee te kampen had. Dit verhaal is toevertrouwd aan kleitafels en komt later in verschillende versies terug in de verschillende heilige geschriften. Vooral de omschrijving van de ark die gebouwd moet worden in opdracht van God is in dit verhaal belangrijk. Op de kleitafels is er sprake van.een ronde ark van onder andere stro en bitumen. Een compleet andere ark dan de bijbelse ark. Geen details, maar essentieel. Is dit god die bewust verwarring zaait. Of is het verhaal gewoon aangepast door de verschillende heilige geschriften om overtuigend te zijn voor de eigen schare gelovigen. Immers het enige volk dat ronde boten met bitumen produceerde waren de mesopotamiers. Een dergelijke omschrijving zou een joodse lezer natuurlijk nooit accepteren. Dat moest aangepast worden. Ik herken hierin veel eerder de hand van de mens dan de hand van God.

  De bijbel letterlijk nemen en alles geloven wat erin staat leidt al eeuwen tot zeer radicale activiteiten waar heel veel mensen slachtoffer zijn geworden. Allemaal acceptabel als de gelovige maar in het paradijs terecht komt.

  Jammer

  • Avatar WaaromSchepping schreef:

   Hoi Carlos,
   Dank voor je uitgebreide reactie. Laat me puntsgewijs en samenvattend even op je opmerkingen reageren.

   1. De moeilijke passages uit Exodus en Leviticus.
   Dit zijn geen onwaarheden. Maar dat zijn wel dingen die je niet zomaar uit de context kunt citeren. Wat is de context? Een slavenvolk, net bevrijd uit een ontzettend heidens land, moet aan de wereld laten zien Wie God is. Daar zijn regels voor nodig. Die regels lijken misschien barbaars of achterhaald in onze cultuur, maar waarschijnlijk zouden de oude Israëlieten onze cultuur ook barbaars hebben gevonden (we sluiten moordenaars op in plaats van ze te executeren, we straffen overspelige mensen niet, enzovoort). Wanneer je met die ogen naar het Oude Testament kijkt, dan waren die wetten ineens een hele stap voorwaarts vergeleken met de cultuur waar ze vandaan kwamen.
   De bedoeling van deze serie is niet om de moeilijke passages te verklaren (al is dat wel een interessant onderwerp om eens aandacht aan te besteden). Het doel is om de historische betrouwbaarheid van de Bijbel aan te tonen.

   2. Vrije wil.
   Natuurlijk heb je als christen vrije wil en mag je twijfelen. Maar het is niet nodig om te twijfelen. Paulus roept ons op alles te onderzoeken (1 Thess. 5:21). Dat betekent dat we ook de Bijbel mogen (moeten) onderzoeken op betrouwbaarheid.
   Over de scheppingsvolgorde in Genesis: de zon is niet de enige lichtbron die er is. Dit scherm waar je nu naar kijkt, zendt licht uit. God Zelf is licht (1 Joh. 1:5; Op. 21:23).

   3. Jehu.
   Het klopt dat de afbeelding van Jehu op zich niet aantoont dat wat over hem in de Bijbel staat vermeldt ook klopt. Dat was ook niet het punt van dit betoog. Waar het om gaat is dat de Bijbel geen sprookjesboek is: de Bijbel is geworteld in de realiteit. Het gaat over echte personen, die echt bestaan hebben. Dit is slechts één voorbeeldje van de archeologische betrouwbaarheid van de Bijbel. In het volgende deel dat ik voor deze serie schreef, over Jericho, is er weer een.

   4. Profetie
   Net als bij het vorige punt is ook deze profetie op zich niet voldoende om de Bijbel te bevestigen. Binnenkort komt er een andere profetie in deze serie aan bod (Jesaja 53) waarbij er een veel grotere tijdsspanne zit. Je hebt gelijk dat dit niet het beste voorbeeld was, maar omdat ik van elk van de drie thema’s (archeologie – profetie – tegenspraak) een kort voorbeeldje wilde geven, heb ik het simpel gehouden, als introductie op wat volgt in deze serie.

   5. Tegenspraak.
   Het is geen gekunsteld voorbeeld. De woorden die in het Hebreeuws worden gebruikt zijn totaal verschillend. De volgorde in Genesis 1 en 2 lijkt, oppervlakkig gezien, twee keer totaal verschillend. Maar als je goed leest, zie je dat dat niet het geval is. Het is dus ook geen tegenspraak, wat we in de Bijbel tegenkomen, maar een schijnbare tegenstrijdigheid. In een volgend deel in deze serie komt een andere tegenspraak (uitgebreider) aan bod. Is er eentje die je voorkeur heeft? Dan kunnen we het daar de volgende keer over hebben.

   6. Noach.
   Dit vormt geen interne tegenstrijdigheid (en past dus ook niet in deze serie) maar ik ben wel blij dat je ‘m aanhaalt. De kleitabletten worden als ouder gedateerd, maar hoeven dat natuurlijk niet te zijn. Genesis kan van een nog oudere bron komen, waarvan het oorspronkelijke materiaal niet bewaard is gebleven. Ouder is dus niet altijd per definitie oorspronkelijker.
   De ronde ark komt niet voor op alle kleitabletten. In het Gilgamesj-epos is de ark een kubus. Zowel de ronde (cilindervormige) ark als de kubus zijn instabiel en zouden nooit een wereldwijde overstroming overleven. De Bijbelse ark heeft echter wel de juiste afmetingen en verhoudingen om een stabiel, stevig en comfortabel schip te zijn. Ook kan de zondvloed geen lokale overstroming zijn geweest. Dan hoefde Noach alleen maar uit het gebied weg te trekken. Bovendien zou de ark bij een lokale overstroming de Golf van Akaba in zijn gesleurd, en niet op een bergtop zijn geland. Verder staat er in de Bijbeltekst over de zondvloed heel vaak het woordje ‘alle’ of ‘heel’, wat er geen twijfel over laat bestaan dat de zondvloed wereldwijd was. En als de zondvloed lokaal was, dan betekent het dus dat je menselijkerwijs aan Gods oordeel kunt ontsnappen.

   7. De Bijbel letterlijk lezen.
   Niemand leest de Bijbel letterlijk. Dat kan niet. De Bijbel is een boek met verschillende genres: geschiedschrijving, poëzie, profetie, wijsheidsliteratuur… De historische verslagen, zo zou ik willen pleiten, dien je als echt gebeurd te beschouwen. Dat is, net als een krantenartikel, niet per se het hele verhaal, maar er staan geen onwaarheden in de Bijbel.
   Het doel van deze serie is om dat beetje bij beetje aan te tonen, dat de Bijbel te vertrouwen is als het gaat over de zaken die erin staan die we kunnen controleren. En als we de Bijbel mogen vertrouwen als het over die aardse zaken gaat, dan kunnen we de Bijbel ook vertrouwen over hemelse zaken, zoals dat we als mensen zondigen en dat we een Verlosser, Jezus Christus, nodig hebben om de relatie met God te herstellen en in de hemel te komen.

   • Avatar Dennis schreef:

    Ik zou graag een aanvulling willen doen op bovenstaande:

    2 licht
    Jezus is hét licht. Lees als u geïnteresseerd bent nog een keer opnieuw Genesis 1:3 en opeens zult u zien dat Genesis een diepere betekenis heeft.

    6 ark
    De gehele mensheid stamt af van Noach en zijn familie want zij waren de enige overlevenen. Is het dan niet logisch dat in andere oude culturen ook enige kennis over deze gebeurtenis was? Sterker nog, de meerdere zondvloedverhalen zijn eerder een bevestiging dan een tegenstrijdigheid.

    De bijbel heeft een veel diepere betekenis als je deze leest in een andere context: namelijk dat jezus de weg de waarheid en het leven is. Het enige dat u hier voor nodig bent is de heilige geest die u de weg hier in wijst.

 2. Avatar Carlos schreef:

  Beste Gert-Jan en Dennis

  Bedankt voor jouw reactie.

  Dennis. In jouw reactie tracht je de bijbel te bewijzen met de bijbel. Helaas gaat die vlieger niet op. Om betrouwbaar te zijn moet zo een boek minimaal intern consistent zijn, daarnaast moeten andere bronnen de inhoud bevestigen. Je kunt de betrouwbaarheid van de bijbel niet bevestigen met de inhoud van de bijbel. Onmogelijk. Ik ben wel erg blij met jouw toevoeging.

  Ik heb jouw reactie met toenemende verbazing gelezen. Een net bevrijd slavenvolk mag dus met gods toestemming hun dochters als (seks)slavinnen verkopen en mensen stenigen omdat ze vloeken en ook nog eens slaven houden? Is het dan ook acceptabel dat een man die nu uit een oorlogsgebied vlucht zijn dochter inruilt voor een boot? Die heeft het toch zeker zwaarder dan een al bevrijd slavenvolk? En hoe is het moreel te verantwoorden om net bevrijd te zijn van slavernij om je er vervolgens zelf schuldig aan te maken. Krankzinnig toch? Je mag toch meer verwachten van een alwetende en almachtige god. Hij weet dan toch ook vooraf dat als hij daar toestemming voor geeft dat het eeuwen later gebruikt gaat worden om slaven te houden. Of is dat ook weer een andere context en was dat ook goed.

  Ik ben opgegroeid als christen en heb god leren kennen als een, narcistische, barbaarse, egoïstische, sadistische, tegenstrijdige, totalitaire dictator die zo onzeker is dat hij zelfs een gebod moest maken om mensen ervan te overtuigen dat we alleen hem mogen aanbidden. Kennelijk is hij er zelf niet van overtuigd dat hij de enige god is. Het sadistische ligt hem in het feit dat deze zelfde god een kennelijk imperfect mens maakt met de opdracht zichzelf maar te gaan repareren en als het niet lukt zul je voor eeuwig branden in de hel. En hij staat zelf te wachten op je mislukking.

  Maar goed, dan gaan we terug naar de historische betrouwbaarheid van de bijbel. Pas 60 jaar na de dood van christus wordt een aanvang gemaakt met het schrijven van de evangeliën door mensen die jezus nooit gezien of gekend hebben. Dan zijn er al meer dan 40 verschillende christelijke stromingen met hun eigen verhalen en overtuigingen hetgeen nog oploopt tot 80 in de eerste eeuw na christus. Aangezien er buiten de bijbel niets over jezus vermeld wordt moeten we ervan uitgaan dat er jarenlang alleen over gesproken is en gefragmenteerd iets opgeschreven. Aangezien de schrijvers een doel hadden “overtuigen” mag aangenomen worden dat de verhalen niet alleen heel erg veranderd zijn in die jaren daarvoor maar ook nog eens aangepast aan het doel van de schrijver. Zelfs toen waren er al veel tegenstrijdige verhalen. Verder is een en ander ook vertaald hetgeen natuurlijk ook invloed heeft op de betrouwbaarheid. Net zoals jij hier de bijbel met jouw eigen interpretatie ook maar aanpast aan je eigen doelen door er een eigen interpretatie aan te geven die op zich ook weer strijdig is met heel veel andere gelovigen.

  Ergens rond 325 heeft een bepaalde keizer besloten om christenen niet meer aan de leeuwen te voeren in de arena, maar om gebruik van ze te maken. Ze zitten immers in zijn legers en hij herkent de groeiende macht van de kerk. Baart het jou geen zorgen dat zo iemand opdracht geeft om alle christelijke geschriften die op dat moment bestaan te vernietigen. Vindt je het niet zorgelijk dat in die periode een groot deel van de evangeliën gewoon verdwijnt en dat in het canon geen ruimte meer is voor het boek van Judas en dat van Maria Magdalena? Is het niet opmerkelijk dat in die periode meer dan 40 boeken of sterk worden aangepast of gewoon verdwijnen? Doet het je niets dat deze keizer iedere christen die het niet eens is met zijn lezing excommuniceert en er wederom veel christenen door hem de dood vinden? Constantijn, de keizer uit dit verhaal, sticht daarna Constantinopel. Zonder enig christelijke symboliek. Er is uitsluitend plaats voor Apollo en Mithras. Dezelfde Constantijn zou bekeerd zijn tot het christelijke geloof. Volstrekt ongeloofwaardig. Pas 11 jaar na zijn strijd op de beroemde brug rept hij over een visioen met christus hetgeen is vastgelegd door Bischop en vertrouweling Eusebius. Opmerkelijk genoeg is de geboortedatum van Mithras op 25 december en worden zonnegoden met een halo afgebeeld hetgeen vanaf die tijd ook met Jezus gebeurt. Volstrekt ongeloofwaardig. Maar hij wordt nu wel gezien als een saint. Bizar toch?

  Wel zijn er duidelijke aanwijzingen dat Maria Magdalena een cruciale rol heeft gespeeld bij het verder ontwikkelen van de beweging van Jezus. Maar gezien de manier waarop christenen denken over vrouwen was het natuurlijk niet acceptabel dat een vrouw een dergelijke rol zou vervullen. Mannen hebben er dan ook voor gekozen om haar neer te zetten als een prostitué en haar zoveel mogelijk te verbannen uit het canon. Haar boek was als dusdanig niet welkom. In de tien geboden wordt de vrouw notabene als bezit van de man gezien.
  Christenen zouden daarnaast erg blij moeten zijn met de rol van Judas. God heeft beloofd dat zijn zoon zou sterven om de zonden van de mensen op zich ter nemen. Judas heeft dit mogelijk gemaakt. Standbeeld toch? Nee verguisd en het begin van een door de kerk gepropageerd antisemitisme waar pas in de jaren 60 een einde is gekomen. En kijk eens waar dat toe heeft geleid.

  Historisch is aangetoond dat het hele opstandingsverhaal pas veel later aan de bijbel is toegevoegd. Hier is duidelijke en sluitend wetenschappelijk onderzoek over voorhanden. Opmerkelijk genoeg beweren christenen dat ze deze bewijzen hebben weerlegt. De weerleggingen die worden aangevoerd zijn bijbelse passages. Natuurlijk kan dit niet. Dit is een cirkelredenering. Je kunt de historische feiten uit de bijbel niet bewijzen met de bijbel. Eén bron is geen bron.
  Begrijp me goed. Ik heb geen moeite met geloof en gelovigen. Ik gun iedereen zijn eigen overtuigingen en heel vaak is het juist goed als mensen een religieuze levensovertuiging hebben. Waar ik me erg zorgen over maak is blind geloof. Geloof waarbij mensen feiten stelselmatig afwijzen zodra ze in strijd zijn met hun geloof. Dit leidt tot fundamentalistische gedachten en overtuigingen met vergaande gevolgen. In mijn overtuiging wordt dit in de hand gewerkt door mensen die claimen dingen te weten die ze niet kunnen weten en die bijvoorbeeld ook precies weten wat god denkt.

  Wat de zondvloed betreft zou het uitermate eenvoudig moeten zijn om deze te staven met archeologische vondsten. Niets! ook andere claims uit de bijbel zoals een slavenvolk van 2 miljoen mensen die 40 jaar door de woestijn zwerven? Die woestijn moet wemelen van de archeologische vondsten. Niets.

 3. Avatar WaaromSchepping schreef:

  Dennis, bedankt voor je toevoegingen!

  Carlos, jij ook bedankt voor je reactie. Ik zal proberen je weer systematisch te woord te staan.

  1. Je respons naar Dennis
  Volgens mij is Dennis helemaal niet bezig de Bijbel te bewijzen met de Bijbel (bewijzen is niet het goede woord…). Hij laat wel zien dat de Bijbel intern consistent is (licht voor de zon) en dat de waarnemingen die in deze wereld worden gedaan passen bij wat je zou verwachten op basis van de Bijbel (allerlei vloedmythen).
  Ook zie ik niet in waarom je de betrouwbaarheid van de Bijbel niet kunt bevestigen met de inhoud van de Bijbel. Om te beginnen is de Bijbel niet één boek, maar zijn het er 66 (een kleine bibliotheek, dus), geschreven door mensen van verschillende komaf en uit verschillende tijden. Toch is de Bijbel één consistent geheel. Als je een boek hebt uit ongeveer 750 v.Chr. waarin een profetie wordt gedaan, en die profetie wordt in ongeveer 30 n.Chr. bevestigd, dan zou die bevestiging niet mogen omdat de boeken waarin zowel de profetie als de vervulling worden genoemd, deel uitmaken van dezelfde bibliotheek?
  Daarbij, de Bijbel beweert Gods Woord te zijn. Als dat zo is, dan staat de Bijbel op z’n eigen autoriteit, en mag je dus zeker de Bijbel gebruiken om de Bijbel te bevestigen.

  2. Slavernij
  Als je de Torah leest, lees ’m dan helemaal. Nergens wordt gezegd dat je je dochter als seksslavin mag verkopen. Dat is ook niet wat er gebeurt. Waar het in deze passage (Exodus 21) om gaat, is dat wanneer een man arm is, hij zijn dochter mag uithuwelijken. Die dochter is vervolgens door diezelfde wet goed beschermd. Ze mag niets tekortkomen. Haar man moet haar met liefde behandelen. Doet hij dat niet, dan mag ze zomaar opstappen. Besef wel dat dit een andere tijd was, een tijd waarin het hebben van slaven niet te vergelijken was met de slavernij van een paar eeuwen terug. Een slaaf was in Bijbelse tijden een duur en kostbaar bezit. De Torah laat zien dat de Israëlieten zuinig met hun slaven om moesten gaan. Het zijn immers medemensen. In tegenstelling tot alle andere volkeren en de slavernij waaruit ze net waren ontsnapt, hadden de Israëlische slaven bijvoorbeeld een rustdag, en kwamen ze na een periode van 7 jaar automatisch vrij. Het doel van deze wetten was, zodat er geen armoede in het land zou zijn. Voor iedereen werd gezorgd, niemand hoefde te bedelen.
  Is het dan Gods bedoeling dat er slaven zijn? Nee (behalve dat we slaaf van Christus zouden moeten zijn, maar dat is een ander verhaal). Veel van de wetten die worden gegeven, zijn lapmiddeltjes. God heeft dit niet gewild, maar omdat mensen toch hun eigen gang gaan, geeft God regels en richtlijnen voor hoe het dan kan op een manier die toch menswaardig is.

  3. Je opvoeding
  Ik heb geen idee uit welke kerkelijke achtergrond je komt, maar ik snap dat als dat je beeld van God is, je zo reageert. Zo’n God zou ik ook hartgrondig haten.
  Maar is dat wel het beeld van God dat de Bijbel schetst? Tuurlijk, je kunt het erin lezen. Maar als je een half oog dichtknijpt, kun je overal alles inlezen. Dan kun je van Marx een kapitalist maken, en van Hitler een zionist. Het is niet het complete plaatje, en de paar teksten die jou (vanuit je 21e-eeuwse, westerse opvoeding gelezen) ervan overtuigen dat God een boeman is, vallen in het niet bij de liefde die er uit de pagina’s van de Bijbel druipt. Even een paar dingen rechtzetten:
  – God heeft geen imperfecte mensen gemaakt. De mens was perfect gemaakt, met een vrije wil, wat ook een keus van God was (anders had je robotjes die alleen maar doen wat je zegt, daarmee kun je geen liefdesrelatie opbouwen).
  – God is de enige God. Er zijn andere goden, maar dat zijn geen echte goden. Die andere goden zijn schepsels, van God of van de mens. Denk daarbij aan gevallen engelen (zoals de duivel ook een gevallen engel is) die zich voordoen als een god, of door mensen gemaakte afgodsbeelden. Ze worden goden genoemd, maar ze vallen in het niet vergeleken bij de ware God.
  – God staat niet te wachten op je mislukking. God wil niet dat iemand verloren gaat. Hij zal je hele leven blijven wenken, aankloppen en aan je blijven trekken, tenzij jij de deur definitief in Zijn gezicht dichtsmijt. Niemand belandt in de hel zonder dat hij of zij daar zelf voor heeft gekozen.

  4. De betrouwbaarheid van de Bijbel
  Ik zie dat je er een hele minimalistische visie op nahoudt. Wat is je bron daarvoor? De Evangeliën zijn geschreven door twee ooggetuigen, Mattheüs en Johannes, en door twee mensen die het uit de tweede hand hebben, Marcus (de secretaris van Petrus) en Lukas (die zelf aangeeft alles grondig te hebben onderzocht). Wat we hebben zijn waarschijnlijk enkel kopieën. De oudst bewaard gebleven fragmenten stammen misschien uit de tweede eeuw (als die al accuraat zijn gedateerd, dat is ook geen exacte wetenschap), maar er is geen reden te twijfelen aan hun betrouwbaarheid of dat ze door ooggetuigen zijn opgeschreven of verteld.
  Buiten de Bijbel wordt er zeker wel over Jezus gerept. Zo zijn er historici als Flavius Josephus, Suetonius en Tacitus die allen Jezus noemen. Maar op zich is het niet vreemd dat er niet veel meldingen van Jezus buiten de Bijbel voorkomen. Hij was immers een lokale profeet in een onbeduidende Romeinse provincie, waarvan de bevolking binnen een paar decennia na de kruisiging werd verstrooid. Jezus was geen wereldleider als de Romeinse keizers, geen veldheer, geen historicus, zelfs geen religieus leider van wereldformaat. Ik snap best dat er niet veel buiten de Bijbel over Hem te vinden is. Maar dát Hij wordt genoemd, geeft wel aan dat de Bijbel met twee benen in de geschiedenis staat.
  Je zegt ook dat de schrijvers het doel hadden te overtuigen. Is dat zo? Ik denk dat ze het doel hadden een betrouwbare weergave te geven van het leven van de Persoon die hun eigen levens zo enorm heeft veranderd. Kijk eens naar hoe bijvoorbeeld de apostel Petrus wordt afgeschilderd. Niet de ‘best and brightest’ in de evangeliën. Zou Petrus, als de voornaamste apostel, niet een stuk beter zijn afgeschilderd door de eerste christenen als ze enkel wilden overtuigen? Petrus en mensen die hem hadden gekend leefden toen immers nog. Die konden het een en ander controleren en corrigeren (en toch vinden we maar bar weinig verschillen in de teksten). Jij neemt aan dat de teksten zijn veranderd, maar ik zou graag zien dat je die aanname met feiten onderbouwt.

  5. Constantinus
  Dat Constantinus opdracht gaf om christelijke geschriften te vernietigen, heb ik nog nooit gehoord. Klinkt interessant. Wat is je bron?
  De apocriefe boeken die je noemt zijn nooit als canon door de kerk erkend. Dat waren boeken die door bepaalde stromingen zijn geschreven en die aantoonbaar van ver na het leven van Jezus waren. Dat heeft niets met de keizer te maken. Het waren vroom uitziende boeken die niets met de Bijbel van doen hadden, zoals je vandaag de dag bijvoorbeeld het boek van Mormon hebt. Ik zou je uit willen dagen die apocriefe evangeliën eens te vergelijken met de Bijbelse evangeliën. Zoek de verschillen. Ook zie ik graag je bron voor welke boeken dan sterk zijn aangepast.
  Over de bekering van Constantijn doe ik geen uitspraken. Daar heb ik me niet in verdiept. Het kan best dat hij een naamchristen was. Veel van zijn onderdanen zullen echter geen christen zijn geweest. Ik weet niet of dat de reden is dat hij geen kerk liet bouwen in Constantinopel, of dat er wel een kerk heeft gestaan waar we nu geen weet meer van hebben, of dat je dit van een onbetrouwbare bron hebt (wat is je bron voor deze uitspraak?).
  De geboorte van Mitrhas op 25 december is klinkklare onzin. Dit werd gepropageerd in de fake news-docu Zeitgeist en kom ik sindsdien te pas en te onpas tegen. De enige 25 december die je kunt koppelen is die van de Romeinse zonnegod Sol Invictus (al was 25 december niet eens de belangrijkste datum). De datum van 25 december voor de geboorte van Christus komt uit een buiten-Bijbelse Joodse traditie, dat profeten een geheel aantal jaren leefden. Jezus werd met Pasen gekruisigd, in het voorjaar. Dat zou dur ook moeten hebben betekend (volgens deze traditie) dat Hij in het voorjaar was verwekt, en dus 9 maanden later, 25 december, was geboren. Zowel de geboortedatum van 25 december als deze traditie hebben echter geen Bijbelse of historische grondslag.
  Er zijn echter wel overeenkomsten te vinden tussen Christus en Sol Invictus (net zoals er overeenkomsten zijn tussen Jezus en Jozef (uit Genesis). Wellicht daarom hebben christenen het beeld van Sol Invictus met de halo op Jezus (en later op heiligen) toegepast? Ik heb in elk geval niet kunnen vinden dat dit bij decreet van Constantijn gebeurde of iets dergelijks.
  Ook wordt Constantijn alleen in de orthodoxe kerk als een heilige gezien, niet in de rooms-katholieke traditie.

  6. Maria Magdalena
  Het boek van Maria Magdalena is niet door haar geschreven en maakt derhalve ook geen deel uit van de canon. Graag zou ik ook hier weer een bron zien (en zeg alsjeblieft niet Dan Brown) voor je bewering dat Maria een cruciale rol heeft gespeeld bij het ontwikkelen van het christendom. Overigens zie je door de evangeliën heen wel degelijk dat vrouwen een belangrijke rol speelden. Ze worden expliciet genoemd. Waar de discipelen wegvluchtten bij de kruisiging, waren het de vrouwen die tot het einde bij Jezus bleven. Het waren vrouwen die het lege graf vonden. Het waren vrouwen die Jezus met hun eigen geld ondersteunden. Hoezo werden de vrouwen verbannen uit de canon?

  7. De rol van Judas
  Ik volg je redenering niet waarom christenen blij moeten zijn met Judas. Denk je dat de kruisiging niet door had kunnen gaan zonder zijn verraad? Dat kan ik niet uit de Bijbel afleiden. Judas werd bezeten door de duivel toen hij Jezus verried. Daar kreeg hij spijt van, en heeft zich verhangen. Door deze gebeurtenis te linken met antisemitisme, is nogal vergezocht. Toen het christendom een Romeinse staatsgodsdienst werd, is het christendom losgesneden van haar joodse wortels. Dat was nergens voor nodig geweest. Door de jaren heen zijn er veel theologen geweest, waaronder Luther, die vanuit de Bijbel het Joodse volk verketterden. Ten onrechte. Dat heeft geleid tot de vervangingstheologie (de kerk is in plaats van Israël gekomen). Gelukkig nemen veel christenen daar afstand van. Antisemitisme kom je onder christenen gelukkig maar weinig tegen, maar onder mohammedanen laait het steeds vaker op. Ook dit heeft een Bijbelse oorzaak: Israël, zelfs het restant dat nu het Joodse volk is, was en is Gods oogappel. God heeft de nakomelingen van Jakob op de eerste plaats gezet onder de volkeren, en de duivel doet er alles aan om dat volk uit te roeien. Hij gebruikt wie zich daarvoor maar laat gebruiken. Dat zijn kerken geweest, maar ook veel seculieren werkten al lang voor de holocaust mee aan het karikatuur van de geniepige Jood.

  8. De opstanding
  “Historisch is aangetoond…” Bron?
  Waarom mag je de Bijbel niet gebruiken als historische bron voor je argumenten? De boeken van het Nieuwe Testament zijn, hoe je het ook wendt of keert, historische literatuur. Als je die op dezelfde manier behandelt als andere historische literatuur, zeg bijvoorbeeld de werken van Plato of Herodotus, dan is het Nieuwe Testament de betrouwbaarste verzameling historische boeken die je je maar kunt voorstellen. Het tijdsgat tussen de oudste documenten en de gebeurtenissen is enkele tientallen tot honderden jaren (terwijl dat doorgaans minstens 1000 jaar is). Het aantal geschriften van het NT loopt in de duizenden (terwijl je bij andere historische bronnen van geluk mag spreken als je er twintig hebt). Dat maakt het NT tot een historische bron die je serieus moet nemen. Ook blijken er veel zaken in het NT te staan, die later door de archeologie zijn bevestigd. Zo blijken de titels van gouverneurs en de omschrijvingen van plaatsen precies te kloppen. Dat geeft aan dat het NT niet alleen als literatuur serieus genomen moet worden, maar ook als historische bron.
  En dat zorgt ervoor dat je als christen ook helemaal geen blind geloof hoeft te hebben. Het christelijk geloof is gegrond in historische feiten. Het christelijk geloof is te controleren. Er worden geen feiten afgewezen, al zijn er wel interpretaties van diezelfde feiten die in twijfel worden getrokken, omdat die interpretaties worden gedaan vanuit een seculier wereldbeeld en dus op dezelfde manier een cirkelredenering volgen als waar jij christenen van verwijt. Neem bijvoorbeeld de evolutietheorie. De evolutietheorie is gebaseerd op het naturalisme, een filosofische gedachte dat er niets bovennatuurlijks is dat invloed kan hebben op deze wereld. Vanuit die gedachtegang moet alles dus vanzelf zijn ontstaan. Zo kwam men uit op de evolutietheorie. Nu wordt evolutie als waarheid onderwezen en gebruikt om de Bijbel te ontkrachten. Maar daarbij ging men er al in eerste instantie vanuit dat de Bijbel niet klopte. Ongeacht wat je gelooft, je zit altijd in een cirkeltje. De vraag is alleen: welk cirkeltje past het beste bij de feiten?

  9. De zondvloed
  Welk beeld heb je van de zondvloed? Blijkbaar zie je de zondvloed als een rustige gebeurtenis die ergens in de laatste paar duizend jaar van een miljarden jaren oude aarde zou moeten hebben plaatsgevonden. Je zoekt naar archeologische vondsten. Maar wat als je nu eens op zoek gaat naar geologische vondsten? Wat zou je verwachten bij een wereldwijde overstroming die meerdere maanden duurt? Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, fossielen. Aardlagen die snel zijn afgezet, snel na elkaar zijn afgezet en enorm grote gebieden beslaan. Je zou verwachten dat de fossielen geen miljoenen jaren oud zijn, en dat er bijvoorbeeld nog zacht weefsel kan worden gevonden. Je zou verwachten dat dinobotten, steenkool en diamanten meetbare hoeveelheden koolstof-14 hebben. Je zou verwachten geen evolutie te zien in de fossielen, maar een plotseling verschijnen van complete ecosystemen.
  Raad eens wat we vinden…?

  10. Het volk in de woestijn.
  Welke archeologische vondsten zou je verwachten te vinden van een nomadenvolk in de woestijn? Ze woonden in tenten, niet in huizen van steen. Het enige wat je zou kunnen vinden zijn wat versleten voorwerpen als een gebroken kruik (maar hun sandalen en kleren sleten bijvoorbeeld niet). Zijn die gevonden? Niet bij mijn weten. Maar is dat vreemd? Nee, want men heeft nog niet de hele woestijn uitgekamd. Wie weet wat er allemaal nog onder het zand en tussen de rotsen verborgen ligt. Dat er niets wordt gevonden, is een argument uit de stilte. Dat zijn argumenten die niet de regels van de logica volgen (in de orde van: het regent, dus de pannetjes worden nat; de pannetjes worden nat, dus het regent).
  Wees voorzichtig met dit soort argumenten.

  Het is een hele lap tekst geworden, zoals je ziet, maar ja, het is dan ook zo’n uitgebreid onderwerp… Hopelijk kun je hier iets mee. Ik wil je uit blijven dagen vooral verder te gaan in je zoektocht. Veel zegen!

  Gert-Jan

Laat een bericht achter