Is de Bijbel waar?

Home | Is de Bijbel waar?

Is de Bijbel waar

De Bijbel is waarschijnlijk het meest controversiële boek dat er bestaat. Voor sommige mensen is de Bijbel het Woord van God, voor anderen een boek met bijzondere inzichten, en voor weer anderen is het niets meer dan een achterhaald sprookjesboek waar onwetende mensen in geloven om maar enige houvast te hebben in het leven.

Wie heeft gelijk? En kun je aantonen dat de Bijbel waar is?

Het Woord van God

De Bijbel is een bijzonder boek. Voor christenen is de Bijbel het Woord van God. Dat betekent niet dat God elk woord in de Bijbel letterlijk gedicteerd heeft, maar wel dat elke tekst door God is ‘geïnspireerd’ (2 Timotheüs 3:16). Dat wil onder meer zeggen dat er geen onwaarheden in de Bijbel staan.

Jezus praat met Nicodemus.

In Johannes 3 kun je lezen over een gesprek dat Jezus heeft met een Joodse man, Nicodemus. Het is een lastig gesprek over allerlei geestelijke zaken.

In vers 12 zegt Jezus dan opeens: “Jullie geloven Mij niet eens als Ik over gewone, aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie Mij dan kunnen geloven als Ik over de hemelse dingen spreek?”

Zo is het eigenlijk met de hele Bijbel. Als je wat in de Bijbel staat niet kunt geloven wanneer het gaat over aardse, controleerbare, historische zaken, waarom dan wel als het gaat over de ‘hemelse’ zaken. De dingen die je niet kunt controleren?

Anders gezegd: waarom zou je moeten geloven wat Jezus zegt over opnieuw geboren worden (Johannes 3:3) als niet eens zeker zou zijn dat Jezus wel echt heeft bestaan?

Veel aanwijzingen dat de Bijbel waar is

Gelukkig zijn er heel veel aanwijzingen dat wat in de Bijbel staat waar is. Zo worden er in en om Israël veel archeologische vondsten gedaan, die wat in de Bijbel staat bevestigen. Keer op keer duiken er nieuwe dingen op, die laten zien dat de Bijbel de waarheid spreekt over geschiedkundige gebeurtenissen.

Archeologie en de Bijbel

Niet alles wat in de Bijbel staat is op die manier bevestigd (en dat zal misschien ook nooit gebeuren), maar er is genoeg bewijsmateriaal voorhanden. In het British Museum in Londen staat bijvoorbeeld een gedenksteen van de Assyrische koning Salmanasser III (die regeerde van 858-824 v.Chr.).

Is de Bijbel waar - Archeologie en de Bijbel

Te zien op de gedenksteen: Koning Jehu knielt neer voor de Assyrische koning Salmanasser III.

Daarop is te zien hoe de Bijbelse koning Jehu (2 Koningen 10) neerknielt voor de Assyrische heerser. Hoewel dit specifieke geval van schatting betalen niet in de Bijbel wordt genoemd, kun je hieruit wel opmaken dat Jehu echt heeft bestaan, en dat er dus in die tijd een koninkrijk Israël was.

Lees verder:

Profetie en de Bijbel

Een andere manier om aan te tonen dat wat in de Bijbel staat klopt, heeft te maken met profetie. Een profetie is een boodschap van God voor de mensen. Een aantal van deze boodschappen bestaat uit ‘toekomstvoorspelling’ die door God wordt gegeven.

De boodschap wordt vaak door mensen (profeten) doorgegeven. Als de Bijbel écht het Woord van God is, dan mag je verwachten dat de profetieën die erin staan ook echt uit zijn gekomen (of zullen komen).

Is de Bijbel waar - Profetie en de Bijbel

De profetische droom die de farao in Genesis 41 heeft, is daar een mooi voorbeeld van. Jozef legt die droom uit: er zullen zeven jaren van overvloed komen, gevolgd door zeven jaren van hongersnood. Nog in hetzelfde hoofdstuk zie je die profetie in vervulling gaan.

Lees verder:

Tegenspraak en de Bijbel

Toch is niet alles rechttoe-rechtaan in de Bijbel. Er staan heel wat teksten in die elkaar tegen (lijken te) spreken. Hoe zit het met die teksten? Spreken ze elkaar echt tegen? Dat verschilt van geval tot geval, maar doorgaans zijn die ‘tegenspraken’ geen reden om daarmee de hele Bijbel af te schrijven.

Is de Bijbel waar - Spreekt de Bijbel zichzelf tegen

Kijk bijvoorbeeld eens naar de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 1 en 2. In Genesis 1 staat dat God in zes dagen de wereld maakte. Als je dan Genesis 2 leest, dan lijkt het alsof er een hele andere volgorde van scheppen wordt genoemd dan in Genesis 1. Maar als je goed leest, dan zie je dat in Genesis 1 het bijvoorbeeld gaat over ‘de planten’, en in Genesis 2 over ‘de planten van het veld’; de gecultiveerde gewassen.

Genesis 1 en 2 zijn niet tegenstrijdig, ze vullen elkaar aan. Genesis 2 beschrijft de zesde scheppingsdag, vanuit het perspectief van de mens. In Mattheüs 19:4-5 citeert Jezus in dezelfde adem zowel Genesis 1 als Genesis 2. Hij zag er dus schijnbaar ook geen tegenstrijdigheid in.

In de komende artikelen van deze reeks (Is de Bijbel waar?) wordt telkens een van deze drie onderwerpen (archeologie, profetie, tegenspraak) uitgelicht. Je zult zien dat de Bijbel een bijzonder boek is, dat je inderdaad mag vertrouwen. Zowel voor de aardse, als voor de hemelse zaken.

Geïnteresseerd in rationele argumenten voor het bestaan van Jezus en zijn opstanding uit de dood? Kijk dan eens naar de gratis online cursus “The Case for Christ”.

Meld je aan voor de Startersbijbel cursus

Vind je de Bijbel toch een ingewikkeld boek en zou je er graag meer van begrijpen? Doe dan de startersbijbel-cursus voor een diepe duik in een bijzonder boek!

Gert-Jan van Heugten

Gert-Jan van Heugten (1985) is in 2006 tot geloof gekomen doordat hij wetenschappelijke argumenten te horen kreeg die bevestigden wat in de Bijbel staat. Sindsdien is hij meer over dit onderwerp gaan leren en bestuderen. Nu geeft hij onder de naam WaaromSchepping lezingen over onder meer Bijbel en wetenschap en is hij schrijver en redacteur van Weet Magazine. (Disclaimer). Lees meer blogs van Gert-Jan.

20 reacties

 1. Carlos op 21 februari 2019 om 23:07

  Beste Gert-Jan,

  Ik heb jouw stuk over de bijbel gelezen en ik moet zeggen dat ik het eigenlijk een teleurstellend betoog vind. Dit is erg jammer want elk stuk is gewoon een stuk sterker als je stellingen voor en tegen naast elkaar left zodat jouw lezer de mogelijkheid heeft om zelf een keuze te maken. Ik ga jouw punten langs.

  De claim dat er geen onwaarheden in de bijbel staan is schokkend. De volgende passages komen uit de bijbel.

  homoseksualiteit is een gruwel: Lev. 18:22
  het eten van schaaldieren trouwens ook: Lev. 11:10
  houd je ver van een menstruerende vrouw: Lev. 15:19-24
  je dochter als slaaf verkopen: geen probleem, Ex. 21:7
  slaven bezitten is ook geen probleem: Lev. 25:44. Zolang ze maar uit een ander land komen.
  zo’n slaaf moet je natuurlijk af en toe kunnen afranselen: Lev. 21:20-21
  iemand die werkt op de sabbath verdient de doodstraf: Ex. 35:2
  mensen met een gebrek mogen niet in de buurt van het altaar komen: Lev. 21:17-23
  een overhemd van katoen met een beetje polyester: mag niet, Lev. 19:19
  stevig vloeken: dood door steniging, Lev. 24:10-16
  een man die met een vrouw en haar moeder slaapt: allemaal verbranden, Lev. 20:14

  Dit zijn in mijn ogen zeer ernstige zaken die jij als christen met naastenliefde toch moeilijk kunt verdedigen?

  Je voert een citaat van Jezus aan en gebruikt dit zelf om te overtuigen dat je als goed christen niet anders kunt dan alles wat in de bijbel staat klakkeloos te geloven. Dat is feitelijk een manipulatie. Als christen mag je wel vrije wil hebben, omdat dat moet van de baas, maar je mag in feite geen vragen stellen of twijfel hebben. Het staat in de bijbel dus het is zo. Het lijkt erop dat de schrijvers het dus van belang vinden dat hun volgelingen zonder enige vorm van twijfel alles slikken wat in de bijbel staat. Ook als het om haar zaaiende teksten gaat zoals hierboven geciteerd of pure onzin zoals in Genesis staat dat God eerst het licht schiep en daarna de zon.

  In jouw betoog draai je bij jouw redenatie een en ander om als je Jehu opvoert als bewijsmateriaal. Eigenlijk bewijs je alleen dat de bijbel verwijst naar iemand die ook elders een verwijzing krijgt. Mooi maar dat zegt helemaal niets over de rol die degene krijgt in de bijbel. Als we over duizenden jaren het boek lezen over de wolf en de 7 geiten kunnen we ons afvragen of dat verhaal waar is. Het feit dat in een museum wordt aangegeven dat wolven echt hebben bestaan zegt niets over het waarheidsgehalte van dat sprookje toch?

  Ik ben uitermate verbijsterd over het vervolg van jouw betoog. In de bijbel staat een profetie en twee pagina’s later staat dat de profetie is uitgekomen. Hoe is dit bewijs voor het feit dat de bijbel waarheidsgetrouw is. Op geen enkele manier toch. Het zegt hooguit iets over de schrijvers, maar kan nooit bewijs zijn voor het waarheidsgehalte. De bijveb die zichzelf bewijst? Als dit toelaatbaar is als bewijs zijn vrijwel alle andere sprookjes ook waar.

  Ik ben blij dat je het in ieder geval durft te hebben over het gigantisch grote aantal tegenstrijdigheden in de bijbel. Het voorbeeld wat je geeft vind ik gekunsteld en slaat de plank volledig mis. Hoezo een onderscheidt tussen planten en planten van het veld??? Sorry, maar ik had echt meer verwacht van dit artikel. Teleurstellend.

  Waarom durf je niet zaken te benoemen die bewezen tegenstrijdigheden in de bijbel naar voren brengen. Daar zou ik echt respect voor hebben.

  Zo is bijvoorbeeld bewezen dat het oude testament zowel voor de joden de christenen als de moslims de zelfde basis hebben. Kijken we naar het verhaal van Noah, dan valt iets op. Het verhaal is gebaseerd op het vloed verhaal dat al veel eerder bestond en dat zijn basis vind in het enorme aantal overstromingen waar de bevolking van Mesopotamië mee te kampen had. Dit verhaal is toevertrouwd aan kleitafels en komt later in verschillende versies terug in de verschillende heilige geschriften. Vooral de omschrijving van de ark die gebouwd moet worden in opdracht van God is in dit verhaal belangrijk. Op de kleitafels is er sprake van.een ronde ark van onder andere stro en bitumen. Een compleet andere ark dan de bijbelse ark. Geen details, maar essentieel. Is dit god die bewust verwarring zaait. Of is het verhaal gewoon aangepast door de verschillende heilige geschriften om overtuigend te zijn voor de eigen schare gelovigen. Immers het enige volk dat ronde boten met bitumen produceerde waren de mesopotamiers. Een dergelijke omschrijving zou een joodse lezer natuurlijk nooit accepteren. Dat moest aangepast worden. Ik herken hierin veel eerder de hand van de mens dan de hand van God.

  De bijbel letterlijk nemen en alles geloven wat erin staat leidt al eeuwen tot zeer radicale activiteiten waar heel veel mensen slachtoffer zijn geworden. Allemaal acceptabel als de gelovige maar in het paradijs terecht komt.

  Jammer

  • WaaromSchepping op 22 februari 2019 om 14:11

   Hoi Carlos,
   Dank voor je uitgebreide reactie. Laat me puntsgewijs en samenvattend even op je opmerkingen reageren.

   1. De moeilijke passages uit Exodus en Leviticus.
   Dit zijn geen onwaarheden. Maar dat zijn wel dingen die je niet zomaar uit de context kunt citeren. Wat is de context? Een slavenvolk, net bevrijd uit een ontzettend heidens land, moet aan de wereld laten zien Wie God is. Daar zijn regels voor nodig. Die regels lijken misschien barbaars of achterhaald in onze cultuur, maar waarschijnlijk zouden de oude Israëlieten onze cultuur ook barbaars hebben gevonden (we sluiten moordenaars op in plaats van ze te executeren, we straffen overspelige mensen niet, enzovoort). Wanneer je met die ogen naar het Oude Testament kijkt, dan waren die wetten ineens een hele stap voorwaarts vergeleken met de cultuur waar ze vandaan kwamen.
   De bedoeling van deze serie is niet om de moeilijke passages te verklaren (al is dat wel een interessant onderwerp om eens aandacht aan te besteden). Het doel is om de historische betrouwbaarheid van de Bijbel aan te tonen.

   2. Vrije wil.
   Natuurlijk heb je als christen vrije wil en mag je twijfelen. Maar het is niet nodig om te twijfelen. Paulus roept ons op alles te onderzoeken (1 Thess. 5:21). Dat betekent dat we ook de Bijbel mogen (moeten) onderzoeken op betrouwbaarheid.
   Over de scheppingsvolgorde in Genesis: de zon is niet de enige lichtbron die er is. Dit scherm waar je nu naar kijkt, zendt licht uit. God Zelf is licht (1 Joh. 1:5; Op. 21:23).

   3. Jehu.
   Het klopt dat de afbeelding van Jehu op zich niet aantoont dat wat over hem in de Bijbel staat vermeldt ook klopt. Dat was ook niet het punt van dit betoog. Waar het om gaat is dat de Bijbel geen sprookjesboek is: de Bijbel is geworteld in de realiteit. Het gaat over echte personen, die echt bestaan hebben. Dit is slechts één voorbeeldje van de archeologische betrouwbaarheid van de Bijbel. In het volgende deel dat ik voor deze serie schreef, over Jericho, is er weer een.

   4. Profetie
   Net als bij het vorige punt is ook deze profetie op zich niet voldoende om de Bijbel te bevestigen. Binnenkort komt er een andere profetie in deze serie aan bod (Jesaja 53) waarbij er een veel grotere tijdsspanne zit. Je hebt gelijk dat dit niet het beste voorbeeld was, maar omdat ik van elk van de drie thema’s (archeologie – profetie – tegenspraak) een kort voorbeeldje wilde geven, heb ik het simpel gehouden, als introductie op wat volgt in deze serie.

   5. Tegenspraak.
   Het is geen gekunsteld voorbeeld. De woorden die in het Hebreeuws worden gebruikt zijn totaal verschillend. De volgorde in Genesis 1 en 2 lijkt, oppervlakkig gezien, twee keer totaal verschillend. Maar als je goed leest, zie je dat dat niet het geval is. Het is dus ook geen tegenspraak, wat we in de Bijbel tegenkomen, maar een schijnbare tegenstrijdigheid. In een volgend deel in deze serie komt een andere tegenspraak (uitgebreider) aan bod. Is er eentje die je voorkeur heeft? Dan kunnen we het daar de volgende keer over hebben.

   6. Noach.
   Dit vormt geen interne tegenstrijdigheid (en past dus ook niet in deze serie) maar ik ben wel blij dat je ‘m aanhaalt. De kleitabletten worden als ouder gedateerd, maar hoeven dat natuurlijk niet te zijn. Genesis kan van een nog oudere bron komen, waarvan het oorspronkelijke materiaal niet bewaard is gebleven. Ouder is dus niet altijd per definitie oorspronkelijker.
   De ronde ark komt niet voor op alle kleitabletten. In het Gilgamesj-epos is de ark een kubus. Zowel de ronde (cilindervormige) ark als de kubus zijn instabiel en zouden nooit een wereldwijde overstroming overleven. De Bijbelse ark heeft echter wel de juiste afmetingen en verhoudingen om een stabiel, stevig en comfortabel schip te zijn. Ook kan de zondvloed geen lokale overstroming zijn geweest. Dan hoefde Noach alleen maar uit het gebied weg te trekken. Bovendien zou de ark bij een lokale overstroming de Golf van Akaba in zijn gesleurd, en niet op een bergtop zijn geland. Verder staat er in de Bijbeltekst over de zondvloed heel vaak het woordje ‘alle’ of ‘heel’, wat er geen twijfel over laat bestaan dat de zondvloed wereldwijd was. En als de zondvloed lokaal was, dan betekent het dus dat je menselijkerwijs aan Gods oordeel kunt ontsnappen.

   7. De Bijbel letterlijk lezen.
   Niemand leest de Bijbel letterlijk. Dat kan niet. De Bijbel is een boek met verschillende genres: geschiedschrijving, poëzie, profetie, wijsheidsliteratuur… De historische verslagen, zo zou ik willen pleiten, dien je als echt gebeurd te beschouwen. Dat is, net als een krantenartikel, niet per se het hele verhaal, maar er staan geen onwaarheden in de Bijbel.
   Het doel van deze serie is om dat beetje bij beetje aan te tonen, dat de Bijbel te vertrouwen is als het gaat over de zaken die erin staan die we kunnen controleren. En als we de Bijbel mogen vertrouwen als het over die aardse zaken gaat, dan kunnen we de Bijbel ook vertrouwen over hemelse zaken, zoals dat we als mensen zondigen en dat we een Verlosser, Jezus Christus, nodig hebben om de relatie met God te herstellen en in de hemel te komen.

   • Dennis op 7 maart 2019 om 20:21

    Ik zou graag een aanvulling willen doen op bovenstaande:

    2 licht
    Jezus is hét licht. Lees als u geïnteresseerd bent nog een keer opnieuw Genesis 1:3 en opeens zult u zien dat Genesis een diepere betekenis heeft.

    6 ark
    De gehele mensheid stamt af van Noach en zijn familie want zij waren de enige overlevenen. Is het dan niet logisch dat in andere oude culturen ook enige kennis over deze gebeurtenis was? Sterker nog, de meerdere zondvloedverhalen zijn eerder een bevestiging dan een tegenstrijdigheid.

    De bijbel heeft een veel diepere betekenis als je deze leest in een andere context: namelijk dat jezus de weg de waarheid en het leven is. Het enige dat u hier voor nodig bent is de heilige geest die u de weg hier in wijst.

   • Marnix Bakker op 16 september 2020 om 16:23

    volkomen gelijk!

 2. Carlos op 13 maart 2019 om 13:07

  Beste Gert-Jan en Dennis

  Bedankt voor jouw reactie.

  Dennis. In jouw reactie tracht je de bijbel te bewijzen met de bijbel. Helaas gaat die vlieger niet op. Om betrouwbaar te zijn moet zo een boek minimaal intern consistent zijn, daarnaast moeten andere bronnen de inhoud bevestigen. Je kunt de betrouwbaarheid van de bijbel niet bevestigen met de inhoud van de bijbel. Onmogelijk. Ik ben wel erg blij met jouw toevoeging.

  Ik heb jouw reactie met toenemende verbazing gelezen. Een net bevrijd slavenvolk mag dus met gods toestemming hun dochters als (seks)slavinnen verkopen en mensen stenigen omdat ze vloeken en ook nog eens slaven houden? Is het dan ook acceptabel dat een man die nu uit een oorlogsgebied vlucht zijn dochter inruilt voor een boot? Die heeft het toch zeker zwaarder dan een al bevrijd slavenvolk? En hoe is het moreel te verantwoorden om net bevrijd te zijn van slavernij om je er vervolgens zelf schuldig aan te maken. Krankzinnig toch? Je mag toch meer verwachten van een alwetende en almachtige god. Hij weet dan toch ook vooraf dat als hij daar toestemming voor geeft dat het eeuwen later gebruikt gaat worden om slaven te houden. Of is dat ook weer een andere context en was dat ook goed.

  Ik ben opgegroeid als christen en heb god leren kennen als een, narcistische, barbaarse, egoïstische, sadistische, tegenstrijdige, totalitaire dictator die zo onzeker is dat hij zelfs een gebod moest maken om mensen ervan te overtuigen dat we alleen hem mogen aanbidden. Kennelijk is hij er zelf niet van overtuigd dat hij de enige god is. Het sadistische ligt hem in het feit dat deze zelfde god een kennelijk imperfect mens maakt met de opdracht zichzelf maar te gaan repareren en als het niet lukt zul je voor eeuwig branden in de hel. En hij staat zelf te wachten op je mislukking.

  Maar goed, dan gaan we terug naar de historische betrouwbaarheid van de bijbel. Pas 60 jaar na de dood van christus wordt een aanvang gemaakt met het schrijven van de evangeliën door mensen die jezus nooit gezien of gekend hebben. Dan zijn er al meer dan 40 verschillende christelijke stromingen met hun eigen verhalen en overtuigingen hetgeen nog oploopt tot 80 in de eerste eeuw na christus. Aangezien er buiten de bijbel niets over jezus vermeld wordt moeten we ervan uitgaan dat er jarenlang alleen over gesproken is en gefragmenteerd iets opgeschreven. Aangezien de schrijvers een doel hadden “overtuigen” mag aangenomen worden dat de verhalen niet alleen heel erg veranderd zijn in die jaren daarvoor maar ook nog eens aangepast aan het doel van de schrijver. Zelfs toen waren er al veel tegenstrijdige verhalen. Verder is een en ander ook vertaald hetgeen natuurlijk ook invloed heeft op de betrouwbaarheid. Net zoals jij hier de bijbel met jouw eigen interpretatie ook maar aanpast aan je eigen doelen door er een eigen interpretatie aan te geven die op zich ook weer strijdig is met heel veel andere gelovigen.

  Ergens rond 325 heeft een bepaalde keizer besloten om christenen niet meer aan de leeuwen te voeren in de arena, maar om gebruik van ze te maken. Ze zitten immers in zijn legers en hij herkent de groeiende macht van de kerk. Baart het jou geen zorgen dat zo iemand opdracht geeft om alle christelijke geschriften die op dat moment bestaan te vernietigen. Vindt je het niet zorgelijk dat in die periode een groot deel van de evangeliën gewoon verdwijnt en dat in het canon geen ruimte meer is voor het boek van Judas en dat van Maria Magdalena? Is het niet opmerkelijk dat in die periode meer dan 40 boeken of sterk worden aangepast of gewoon verdwijnen? Doet het je niets dat deze keizer iedere christen die het niet eens is met zijn lezing excommuniceert en er wederom veel christenen door hem de dood vinden? Constantijn, de keizer uit dit verhaal, sticht daarna Constantinopel. Zonder enig christelijke symboliek. Er is uitsluitend plaats voor Apollo en Mithras. Dezelfde Constantijn zou bekeerd zijn tot het christelijke geloof. Volstrekt ongeloofwaardig. Pas 11 jaar na zijn strijd op de beroemde brug rept hij over een visioen met christus hetgeen is vastgelegd door Bischop en vertrouweling Eusebius. Opmerkelijk genoeg is de geboortedatum van Mithras op 25 december en worden zonnegoden met een halo afgebeeld hetgeen vanaf die tijd ook met Jezus gebeurt. Volstrekt ongeloofwaardig. Maar hij wordt nu wel gezien als een saint. Bizar toch?

  Wel zijn er duidelijke aanwijzingen dat Maria Magdalena een cruciale rol heeft gespeeld bij het verder ontwikkelen van de beweging van Jezus. Maar gezien de manier waarop christenen denken over vrouwen was het natuurlijk niet acceptabel dat een vrouw een dergelijke rol zou vervullen. Mannen hebben er dan ook voor gekozen om haar neer te zetten als een prostitué en haar zoveel mogelijk te verbannen uit het canon. Haar boek was als dusdanig niet welkom. In de tien geboden wordt de vrouw notabene als bezit van de man gezien.
  Christenen zouden daarnaast erg blij moeten zijn met de rol van Judas. God heeft beloofd dat zijn zoon zou sterven om de zonden van de mensen op zich ter nemen. Judas heeft dit mogelijk gemaakt. Standbeeld toch? Nee verguisd en het begin van een door de kerk gepropageerd antisemitisme waar pas in de jaren 60 een einde is gekomen. En kijk eens waar dat toe heeft geleid.

  Historisch is aangetoond dat het hele opstandingsverhaal pas veel later aan de bijbel is toegevoegd. Hier is duidelijke en sluitend wetenschappelijk onderzoek over voorhanden. Opmerkelijk genoeg beweren christenen dat ze deze bewijzen hebben weerlegt. De weerleggingen die worden aangevoerd zijn bijbelse passages. Natuurlijk kan dit niet. Dit is een cirkelredenering. Je kunt de historische feiten uit de bijbel niet bewijzen met de bijbel. Eén bron is geen bron.
  Begrijp me goed. Ik heb geen moeite met geloof en gelovigen. Ik gun iedereen zijn eigen overtuigingen en heel vaak is het juist goed als mensen een religieuze levensovertuiging hebben. Waar ik me erg zorgen over maak is blind geloof. Geloof waarbij mensen feiten stelselmatig afwijzen zodra ze in strijd zijn met hun geloof. Dit leidt tot fundamentalistische gedachten en overtuigingen met vergaande gevolgen. In mijn overtuiging wordt dit in de hand gewerkt door mensen die claimen dingen te weten die ze niet kunnen weten en die bijvoorbeeld ook precies weten wat god denkt.

  Wat de zondvloed betreft zou het uitermate eenvoudig moeten zijn om deze te staven met archeologische vondsten. Niets! ook andere claims uit de bijbel zoals een slavenvolk van 2 miljoen mensen die 40 jaar door de woestijn zwerven? Die woestijn moet wemelen van de archeologische vondsten. Niets.

 3. WaaromSchepping op 15 maart 2019 om 15:47

  Dennis, bedankt voor je toevoegingen!

  Carlos, jij ook bedankt voor je reactie. Ik zal proberen je weer systematisch te woord te staan.

  1. Je respons naar Dennis
  Volgens mij is Dennis helemaal niet bezig de Bijbel te bewijzen met de Bijbel (bewijzen is niet het goede woord…). Hij laat wel zien dat de Bijbel intern consistent is (licht voor de zon) en dat de waarnemingen die in deze wereld worden gedaan passen bij wat je zou verwachten op basis van de Bijbel (allerlei vloedmythen).
  Ook zie ik niet in waarom je de betrouwbaarheid van de Bijbel niet kunt bevestigen met de inhoud van de Bijbel. Om te beginnen is de Bijbel niet één boek, maar zijn het er 66 (een kleine bibliotheek, dus), geschreven door mensen van verschillende komaf en uit verschillende tijden. Toch is de Bijbel één consistent geheel. Als je een boek hebt uit ongeveer 750 v.Chr. waarin een profetie wordt gedaan, en die profetie wordt in ongeveer 30 n.Chr. bevestigd, dan zou die bevestiging niet mogen omdat de boeken waarin zowel de profetie als de vervulling worden genoemd, deel uitmaken van dezelfde bibliotheek?
  Daarbij, de Bijbel beweert Gods Woord te zijn. Als dat zo is, dan staat de Bijbel op z’n eigen autoriteit, en mag je dus zeker de Bijbel gebruiken om de Bijbel te bevestigen.

  2. Slavernij
  Als je de Torah leest, lees ’m dan helemaal. Nergens wordt gezegd dat je je dochter als seksslavin mag verkopen. Dat is ook niet wat er gebeurt. Waar het in deze passage (Exodus 21) om gaat, is dat wanneer een man arm is, hij zijn dochter mag uithuwelijken. Die dochter is vervolgens door diezelfde wet goed beschermd. Ze mag niets tekortkomen. Haar man moet haar met liefde behandelen. Doet hij dat niet, dan mag ze zomaar opstappen. Besef wel dat dit een andere tijd was, een tijd waarin het hebben van slaven niet te vergelijken was met de slavernij van een paar eeuwen terug. Een slaaf was in Bijbelse tijden een duur en kostbaar bezit. De Torah laat zien dat de Israëlieten zuinig met hun slaven om moesten gaan. Het zijn immers medemensen. In tegenstelling tot alle andere volkeren en de slavernij waaruit ze net waren ontsnapt, hadden de Israëlische slaven bijvoorbeeld een rustdag, en kwamen ze na een periode van 7 jaar automatisch vrij. Het doel van deze wetten was, zodat er geen armoede in het land zou zijn. Voor iedereen werd gezorgd, niemand hoefde te bedelen.
  Is het dan Gods bedoeling dat er slaven zijn? Nee (behalve dat we slaaf van Christus zouden moeten zijn, maar dat is een ander verhaal). Veel van de wetten die worden gegeven, zijn lapmiddeltjes. God heeft dit niet gewild, maar omdat mensen toch hun eigen gang gaan, geeft God regels en richtlijnen voor hoe het dan kan op een manier die toch menswaardig is.

  3. Je opvoeding
  Ik heb geen idee uit welke kerkelijke achtergrond je komt, maar ik snap dat als dat je beeld van God is, je zo reageert. Zo’n God zou ik ook hartgrondig haten.
  Maar is dat wel het beeld van God dat de Bijbel schetst? Tuurlijk, je kunt het erin lezen. Maar als je een half oog dichtknijpt, kun je overal alles inlezen. Dan kun je van Marx een kapitalist maken, en van Hitler een zionist. Het is niet het complete plaatje, en de paar teksten die jou (vanuit je 21e-eeuwse, westerse opvoeding gelezen) ervan overtuigen dat God een boeman is, vallen in het niet bij de liefde die er uit de pagina’s van de Bijbel druipt. Even een paar dingen rechtzetten:
  – God heeft geen imperfecte mensen gemaakt. De mens was perfect gemaakt, met een vrije wil, wat ook een keus van God was (anders had je robotjes die alleen maar doen wat je zegt, daarmee kun je geen liefdesrelatie opbouwen).
  – God is de enige God. Er zijn andere goden, maar dat zijn geen echte goden. Die andere goden zijn schepsels, van God of van de mens. Denk daarbij aan gevallen engelen (zoals de duivel ook een gevallen engel is) die zich voordoen als een god, of door mensen gemaakte afgodsbeelden. Ze worden goden genoemd, maar ze vallen in het niet vergeleken bij de ware God.
  – God staat niet te wachten op je mislukking. God wil niet dat iemand verloren gaat. Hij zal je hele leven blijven wenken, aankloppen en aan je blijven trekken, tenzij jij de deur definitief in Zijn gezicht dichtsmijt. Niemand belandt in de hel zonder dat hij of zij daar zelf voor heeft gekozen.

  4. De betrouwbaarheid van de Bijbel
  Ik zie dat je er een hele minimalistische visie op nahoudt. Wat is je bron daarvoor? De Evangeliën zijn geschreven door twee ooggetuigen, Mattheüs en Johannes, en door twee mensen die het uit de tweede hand hebben, Marcus (de secretaris van Petrus) en Lukas (die zelf aangeeft alles grondig te hebben onderzocht). Wat we hebben zijn waarschijnlijk enkel kopieën. De oudst bewaard gebleven fragmenten stammen misschien uit de tweede eeuw (als die al accuraat zijn gedateerd, dat is ook geen exacte wetenschap), maar er is geen reden te twijfelen aan hun betrouwbaarheid of dat ze door ooggetuigen zijn opgeschreven of verteld.
  Buiten de Bijbel wordt er zeker wel over Jezus gerept. Zo zijn er historici als Flavius Josephus, Suetonius en Tacitus die allen Jezus noemen. Maar op zich is het niet vreemd dat er niet veel meldingen van Jezus buiten de Bijbel voorkomen. Hij was immers een lokale profeet in een onbeduidende Romeinse provincie, waarvan de bevolking binnen een paar decennia na de kruisiging werd verstrooid. Jezus was geen wereldleider als de Romeinse keizers, geen veldheer, geen historicus, zelfs geen religieus leider van wereldformaat. Ik snap best dat er niet veel buiten de Bijbel over Hem te vinden is. Maar dát Hij wordt genoemd, geeft wel aan dat de Bijbel met twee benen in de geschiedenis staat.
  Je zegt ook dat de schrijvers het doel hadden te overtuigen. Is dat zo? Ik denk dat ze het doel hadden een betrouwbare weergave te geven van het leven van de Persoon die hun eigen levens zo enorm heeft veranderd. Kijk eens naar hoe bijvoorbeeld de apostel Petrus wordt afgeschilderd. Niet de ‘best and brightest’ in de evangeliën. Zou Petrus, als de voornaamste apostel, niet een stuk beter zijn afgeschilderd door de eerste christenen als ze enkel wilden overtuigen? Petrus en mensen die hem hadden gekend leefden toen immers nog. Die konden het een en ander controleren en corrigeren (en toch vinden we maar bar weinig verschillen in de teksten). Jij neemt aan dat de teksten zijn veranderd, maar ik zou graag zien dat je die aanname met feiten onderbouwt.

  5. Constantinus
  Dat Constantinus opdracht gaf om christelijke geschriften te vernietigen, heb ik nog nooit gehoord. Klinkt interessant. Wat is je bron?
  De apocriefe boeken die je noemt zijn nooit als canon door de kerk erkend. Dat waren boeken die door bepaalde stromingen zijn geschreven en die aantoonbaar van ver na het leven van Jezus waren. Dat heeft niets met de keizer te maken. Het waren vroom uitziende boeken die niets met de Bijbel van doen hadden, zoals je vandaag de dag bijvoorbeeld het boek van Mormon hebt. Ik zou je uit willen dagen die apocriefe evangeliën eens te vergelijken met de Bijbelse evangeliën. Zoek de verschillen. Ook zie ik graag je bron voor welke boeken dan sterk zijn aangepast.
  Over de bekering van Constantijn doe ik geen uitspraken. Daar heb ik me niet in verdiept. Het kan best dat hij een naamchristen was. Veel van zijn onderdanen zullen echter geen christen zijn geweest. Ik weet niet of dat de reden is dat hij geen kerk liet bouwen in Constantinopel, of dat er wel een kerk heeft gestaan waar we nu geen weet meer van hebben, of dat je dit van een onbetrouwbare bron hebt (wat is je bron voor deze uitspraak?).
  De geboorte van Mitrhas op 25 december is klinkklare onzin. Dit werd gepropageerd in de fake news-docu Zeitgeist en kom ik sindsdien te pas en te onpas tegen. De enige 25 december die je kunt koppelen is die van de Romeinse zonnegod Sol Invictus (al was 25 december niet eens de belangrijkste datum). De datum van 25 december voor de geboorte van Christus komt uit een buiten-Bijbelse Joodse traditie, dat profeten een geheel aantal jaren leefden. Jezus werd met Pasen gekruisigd, in het voorjaar. Dat zou dur ook moeten hebben betekend (volgens deze traditie) dat Hij in het voorjaar was verwekt, en dus 9 maanden later, 25 december, was geboren. Zowel de geboortedatum van 25 december als deze traditie hebben echter geen Bijbelse of historische grondslag.
  Er zijn echter wel overeenkomsten te vinden tussen Christus en Sol Invictus (net zoals er overeenkomsten zijn tussen Jezus en Jozef (uit Genesis). Wellicht daarom hebben christenen het beeld van Sol Invictus met de halo op Jezus (en later op heiligen) toegepast? Ik heb in elk geval niet kunnen vinden dat dit bij decreet van Constantijn gebeurde of iets dergelijks.
  Ook wordt Constantijn alleen in de orthodoxe kerk als een heilige gezien, niet in de rooms-katholieke traditie.

  6. Maria Magdalena
  Het boek van Maria Magdalena is niet door haar geschreven en maakt derhalve ook geen deel uit van de canon. Graag zou ik ook hier weer een bron zien (en zeg alsjeblieft niet Dan Brown) voor je bewering dat Maria een cruciale rol heeft gespeeld bij het ontwikkelen van het christendom. Overigens zie je door de evangeliën heen wel degelijk dat vrouwen een belangrijke rol speelden. Ze worden expliciet genoemd. Waar de discipelen wegvluchtten bij de kruisiging, waren het de vrouwen die tot het einde bij Jezus bleven. Het waren vrouwen die het lege graf vonden. Het waren vrouwen die Jezus met hun eigen geld ondersteunden. Hoezo werden de vrouwen verbannen uit de canon?

  7. De rol van Judas
  Ik volg je redenering niet waarom christenen blij moeten zijn met Judas. Denk je dat de kruisiging niet door had kunnen gaan zonder zijn verraad? Dat kan ik niet uit de Bijbel afleiden. Judas werd bezeten door de duivel toen hij Jezus verried. Daar kreeg hij spijt van, en heeft zich verhangen. Door deze gebeurtenis te linken met antisemitisme, is nogal vergezocht. Toen het christendom een Romeinse staatsgodsdienst werd, is het christendom losgesneden van haar joodse wortels. Dat was nergens voor nodig geweest. Door de jaren heen zijn er veel theologen geweest, waaronder Luther, die vanuit de Bijbel het Joodse volk verketterden. Ten onrechte. Dat heeft geleid tot de vervangingstheologie (de kerk is in plaats van Israël gekomen). Gelukkig nemen veel christenen daar afstand van. Antisemitisme kom je onder christenen gelukkig maar weinig tegen, maar onder mohammedanen laait het steeds vaker op. Ook dit heeft een Bijbelse oorzaak: Israël, zelfs het restant dat nu het Joodse volk is, was en is Gods oogappel. God heeft de nakomelingen van Jakob op de eerste plaats gezet onder de volkeren, en de duivel doet er alles aan om dat volk uit te roeien. Hij gebruikt wie zich daarvoor maar laat gebruiken. Dat zijn kerken geweest, maar ook veel seculieren werkten al lang voor de holocaust mee aan het karikatuur van de geniepige Jood.

  8. De opstanding
  “Historisch is aangetoond…” Bron?
  Waarom mag je de Bijbel niet gebruiken als historische bron voor je argumenten? De boeken van het Nieuwe Testament zijn, hoe je het ook wendt of keert, historische literatuur. Als je die op dezelfde manier behandelt als andere historische literatuur, zeg bijvoorbeeld de werken van Plato of Herodotus, dan is het Nieuwe Testament de betrouwbaarste verzameling historische boeken die je je maar kunt voorstellen. Het tijdsgat tussen de oudste documenten en de gebeurtenissen is enkele tientallen tot honderden jaren (terwijl dat doorgaans minstens 1000 jaar is). Het aantal geschriften van het NT loopt in de duizenden (terwijl je bij andere historische bronnen van geluk mag spreken als je er twintig hebt). Dat maakt het NT tot een historische bron die je serieus moet nemen. Ook blijken er veel zaken in het NT te staan, die later door de archeologie zijn bevestigd. Zo blijken de titels van gouverneurs en de omschrijvingen van plaatsen precies te kloppen. Dat geeft aan dat het NT niet alleen als literatuur serieus genomen moet worden, maar ook als historische bron.
  En dat zorgt ervoor dat je als christen ook helemaal geen blind geloof hoeft te hebben. Het christelijk geloof is gegrond in historische feiten. Het christelijk geloof is te controleren. Er worden geen feiten afgewezen, al zijn er wel interpretaties van diezelfde feiten die in twijfel worden getrokken, omdat die interpretaties worden gedaan vanuit een seculier wereldbeeld en dus op dezelfde manier een cirkelredenering volgen als waar jij christenen van verwijt. Neem bijvoorbeeld de evolutietheorie. De evolutietheorie is gebaseerd op het naturalisme, een filosofische gedachte dat er niets bovennatuurlijks is dat invloed kan hebben op deze wereld. Vanuit die gedachtegang moet alles dus vanzelf zijn ontstaan. Zo kwam men uit op de evolutietheorie. Nu wordt evolutie als waarheid onderwezen en gebruikt om de Bijbel te ontkrachten. Maar daarbij ging men er al in eerste instantie vanuit dat de Bijbel niet klopte. Ongeacht wat je gelooft, je zit altijd in een cirkeltje. De vraag is alleen: welk cirkeltje past het beste bij de feiten?

  9. De zondvloed
  Welk beeld heb je van de zondvloed? Blijkbaar zie je de zondvloed als een rustige gebeurtenis die ergens in de laatste paar duizend jaar van een miljarden jaren oude aarde zou moeten hebben plaatsgevonden. Je zoekt naar archeologische vondsten. Maar wat als je nu eens op zoek gaat naar geologische vondsten? Wat zou je verwachten bij een wereldwijde overstroming die meerdere maanden duurt? Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, fossielen. Aardlagen die snel zijn afgezet, snel na elkaar zijn afgezet en enorm grote gebieden beslaan. Je zou verwachten dat de fossielen geen miljoenen jaren oud zijn, en dat er bijvoorbeeld nog zacht weefsel kan worden gevonden. Je zou verwachten dat dinobotten, steenkool en diamanten meetbare hoeveelheden koolstof-14 hebben. Je zou verwachten geen evolutie te zien in de fossielen, maar een plotseling verschijnen van complete ecosystemen.
  Raad eens wat we vinden…?

  10. Het volk in de woestijn.
  Welke archeologische vondsten zou je verwachten te vinden van een nomadenvolk in de woestijn? Ze woonden in tenten, niet in huizen van steen. Het enige wat je zou kunnen vinden zijn wat versleten voorwerpen als een gebroken kruik (maar hun sandalen en kleren sleten bijvoorbeeld niet). Zijn die gevonden? Niet bij mijn weten. Maar is dat vreemd? Nee, want men heeft nog niet de hele woestijn uitgekamd. Wie weet wat er allemaal nog onder het zand en tussen de rotsen verborgen ligt. Dat er niets wordt gevonden, is een argument uit de stilte. Dat zijn argumenten die niet de regels van de logica volgen (in de orde van: het regent, dus de pannetjes worden nat; de pannetjes worden nat, dus het regent).
  Wees voorzichtig met dit soort argumenten.

  Het is een hele lap tekst geworden, zoals je ziet, maar ja, het is dan ook zo’n uitgebreid onderwerp… Hopelijk kun je hier iets mee. Ik wil je uit blijven dagen vooral verder te gaan in je zoektocht. Veel zegen!

  Gert-Jan

 4. Carlos op 1 april 2019 om 20:01

  Beste Gert-Jan,
  Wederom erg bedankt voor jouw uitgebreide reactie. Ik zal proberen Welles-nietes te vermijden dat heeft weinig zin. Wat mij betreft hoef je niet overal op te reageren, maak zelf maar een keuze. Ik snap dat het veel tijd kost.
  Ik wil voorop stellen dat ik overtuigd ben van ontzetten positieve invloeden die religie en god voor grote groepen mensen hebben. Mensen die goed doen uit naam van god, naastenliefde etc. Ik vind dat erg mooi en intrigerend. Het geeft mensen een moreel kompas en dat kan heel mooi zijn. Daar haat het mij ook niet om.

  1. Je respons naar Dennis
  Er is geen boek zo inconsistent als de bijbel, maar “lets agree to disagree”. De bijbel staat op gelijke hoogte met elk ander boek ooit geschreven waarin het woord van welke god dan ook wordt verwoord. Nu we, bovendien de conclusie kunnen trekken dat het bestaan van god niet te bewijzen valt (bewijzen is een uitstekend, noodzakelijk en door jullie zelf gekozen woord), kan aan de bijbel geen autoriteit worden toegekend. De schrijvers trachten hun publiek van hetzelfde te overtuigen waarmee hun onpartijdigheid minstens ten twijfel staat. Natuurlijk wil een schrijver van het NT een voorspelling uit het OT bevestigen. Maar dat is geen bewijs.

  2. Slavernij
  Echt ongelooflijk dat jij in korte tijd aangeeft dat god voor vrije wil staat, maar dat hij het toelaat dat je je dochter tegen haar zin verkoopt. De koper mag met haar trouwen en moet dan voor haar zorgen. Sorry maar in mijn wereld heet dat een sexslavin.
  Enkele passages over de ‘goede’ god en slavernij.
  (Exodus 21:2-5) Mannelijke Hebreeuwse slaven kunnen na 7 jaar dienst vrijkomen maar moeten daarbij een gruwelijk keuze maken tussen hun gezin of de vrijheid.
  (Exodus 21:6) (Deuteronomium 15:17) Kiest de slaaf voor zijn gezin dan wordt hij met zijn oor aan de deurpost gespijkerd om voor eens en voor altijd duidelijk te maken wie zijn meester is.
  (Exodus 21:32) Als een slaaf wordt gedood moet zijn meester worden betaald.

  Ben ik echt zo bekrompen dat ik zit soort teksten ziek vind?

  3. Je opvoeding
  Protestants Christelijk. Das echt dezelfde god, die van die zondvloed weet je wel. En je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Als je een half oog dichtknijpt dan zie je inderdaad alle geoorloofde ellende en drama’s niet. Dan is het goed om het ene volk boven het andere te stellen en een kind dat erachter komt homosexueel te zijn wijs te maken dat hij tot in eeuwigheid in de hel zal branden en dat slaven houden goed te praten is als de omstandigheden het maar toelaten. Dat is wat ik bedoel met de vrije interpretatie van de bijbel. Net zolang door interpreteren tot je er weer een positieve slinger aan kunt geven. Maar het staat er niet.
  Om geen welles nietes te spelen reageer ik maar op een punt. Een god die ervoor kiest om zowel mensen als dieren met homoseksuele neigingen te scheppen en vervolgens te dreigen met het eeuwige vuur en andere nonsens is en blijft in mijn ogen een sadist. Je bent geëquipeerd om te mislukken en daar wacht hij op om je de toegang tot zijn paradijs te ontzeggen. Ik zie daar geen liefde in.

  4. De betrouwbaarheid van de Bijbel
  heel veel bronnen Gert-Jan om een aantal te noemen, discovery science, Timeline, history channel, Kraus, Craig, Chopra, Tyson, Harris, Dawkins, Kaku, the universe, through the wormhole, the secrets of the bible, heel veel boeken, studie, de bijbel zelf en zeker iemand als Carrier die naar mijn mening een zeer goede literaire analyse geeft. Ben al jaren voortdurend aan het lezen en bestuderen. Het onderwerp intrigeert mij.
  De evangeliën zijn pas vele jaren nadat ze geschreven zijn van namen van schrijvers voorzien. Het is zwaar te betwijfelen of er überhaupt sprake is van ooggetuigenverslagen als de evangeliën elkaar zelfs tegenspreken. Na de dood van jezus wordt de beweging primair voortgezet door zijn broer. Er komt al snel een splitsing wanneer Paulus zichzelf tot apostel promoveert en aan het schrijven slaat. Hij meent een directe telefoonlijn met jezus te hebben en iedereen gelooft dat. Deze intelligente politicus weet zeer succesvol een stroming te ontwikkelen waar de romeinse machthebbers niet anders dan positief in naar voren komen. Leuk maar weinig realistisch. Het is het equivalent van het dagboek van Anne Frank schrijven zonder Nazi’s.
  Is het je ook opgevallen dat de opvolgende evangeliën ook steeds antisemitischer worden? Daarnaast zie je de mythe ontstaan in de opvolgende “getuigenissen” over Jezus. In de 5 boeken zie je dat er steeds meer bovennatuurlijke zaken worden toegevoegd naarmate de boeken langer na de kruisiging zijn geschreven. Beter bewijs van mythevorming bestaat niet. Maar daarover straks meer.
  Dat Lukas zegt het grondig te hebben onderzocht is erg leuk, maar weinig betekenisvol. Het zou interessanter zijn als er onafhankelijke peer studies waren.
  Wat je vervolgens zegt, maakte mij wel aan het lachen. “Wat we hebben zijn waarschijnlijk enkel kopieën. De oudst bewaard gebleven fragmenten stammen misschien uit de tweede eeuw (als die al accuraat zijn gedateerd, dat is ook geen exacte wetenschap), maar er is geen reden te twijfelen aan hun betrouwbaarheid of dat ze door ooggetuigen zijn opgeschreven of verteld.”
  In mijn ogen betoog je hier juist de reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid.
  Jezus geeft met een paar vissen en stukken brood 5000 mensen te eten. Zaten daar echt geen romeinen tussen. Wordt dat echt niet gemeld. Volgens mij zou dat verhaal meteen viral zijn gegaan. Deze gebeurtenis bewijst overigens de simpelheid van zijn discipelen door de hele bijbel. Een paar dagen na dit gebeuren heeft hij wederom een menigte van 4000 man bij elkaar en vragen ze zich af hoe deze mensen allemaal te eten moeten krijgen. Klinkt als dementie en zeker niet als mannen die complexe literatuur kunnen schrijven. Zo gaat het dwars door alle evangeliën. Echt hele domme mensen die apostelen.

  5. Constantinus
  Enige punt van mij is dat deze man invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de kerk vanuit een politiek belang. Er zijn echt talrijke bronnen, volgens mij recent nog een hele scherpe timeline documentaire, maar goed.
  Ik ben het overigens wel met je eens dat net als de boeken uit de bijbel ook heel veel daarbuiten naar alle waarschijnlijkheid gewoon vervalst is of geschreven met hetzelfde doel. Niet betrouwbaar dus.

  6. Maria Magdalena
  Haha, inderdaad. Leuke vent Dan Brown. Maar ik heb boven wat bronnen genoemd.
  Vrouwen spelen slechts een minimale rol. Het zijn figuranten. Ze hebben per definitie geen cruciale rol. Zoals de vrouw in de hele bijbel maar een ondergeschikt schepsel gods is.

  7. De rol van Judas
  Als god zijn zoon naar de aarde stuurt om gekruisigd te worden en daarmee onze zonden te vergeven dan mag toch verondersteld worden dat indien Judas hier zo een cruciale rol in speelt, dan voert hij toch de wil van god uit? Bovendien wordt hij door Jezus zelfs gestuurd. Al was hij bezeten door 100 demonen, klein kunstje voor jezus om hem daarvan te verlossen. Dat doet Jezus dus wel om vreemden te imponeren, maar een trouwe volgeling laat hij zitten???
  Overigens vindt ik het ook vreemd dat god een kind van 12-14 durft te bezwangeren zonder haar wil daarin eerst te kennen, hoezo vrije wil. Bizar.
  Antisemitisme heeft diepe wortels in het christendom, dat is jarenlang veel heftiger geweest dan de Islam. Bij de kruistochten werden joden in hun synagoge opgesloten en verbrand, daarnaast heeft de inquisitie voor 350.000 joden niet zo hele fijne gevolgen gehad. Ik noem dat genocide. Gert-Jan. Er was niets anders he. In Europa was er één echt instituut en dat was de kerk. Als die honderden jaren de joden aanwijst als schuldig aan de dood van Christus is het dan raar dat de positie van de jood door de jaren heen niet zo een heel mooie was. Is het dan raar dat er door heel Europa jodenhaat oplaaide. Is het dan vreemd dat juist dat volk zoveel ellende treft? Dat is systematische geïnstitutionaliseerd haat prediken. Volstrekt onterecht. Geen volk verdiend dat.
  Overigens kan een god die een volk voortrekt en zover gaat dat ze andere volkeren tot slaaf mogen maken of uitmoorden zonder reden, voor mij nooit een goede god zijn.

  8. De opstanding
  Zowel Paulus als Markus hebben het niet over de fysieke opstanding van Jezus. Dat gedeelte in het boek van Marcus is later toegevoegd. (Bron: Bruce Metzger)
  Een opstanding was in die tijd volgens de bijbels trouwens de normaalste zaak van de wereld. Volgens Mattheüs gingen immers de graven open en liepen de doden rond. Hele opstanding is dus in die tijd normaalste zaak van de wereld. En er was ook nog eens een verduistering. Denk je niet dat zoiets in de Romeinse geschriften zou staan? Rondlopende doden, aardbevingen, splijtende stenen en zonsverduistering. Die romeinen schreven alles op.
  De bijbel kun je niet aanmerken als historisch accuraat en gezaghebbend omdat alle auteurs hetzelfde doel hebben en daarmee dezelfde bias. Daarnaast spreken ze elkaar steevast tegen. Je hebt extreem vergezochte interpretaties nodig om überhaupt nog iets ervan te maken.
  Laten we eens kijken naar hoe mythes ontstaan. Eeuwen na haar overlijden besluiten Christenen dat Maria niet is gestorven maar ten hemel is gerezen. Dit is nooit eerder beweert en nooit ergens opgeschreven. Maar wordt wel onderdeel van de doctrine. Uiteindelijk besluit Paus Pius XII in 1950, na uitvoerige telefoongesprekken met onze lieve heer, tot dogmaverklaring van de tenhemelopneming. Niet omdat het een feit is maar, omdat christenen dat willen geloven. Tsja. Het is nu lastiger om dat aan te passen in de bijbel, maar 2000 jaar geleden zou dit natuurlijk ook van getuigenverklaringen zijn voorzien in de bijbel. Dit is wat religie en traditie tot gevolg hebben. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat dit soort invloeden ook de bijbel hebben bereikt. Dus nee. De bijbel is alles behalve betrouwbaar. Geschreven met een bepaald doel en pas veel later voorzien van namen.
  Wat bewijs betreft is het feit dat bepaalde plaatsnamen ook in andere geschriften voorkomen en dat jezus in andere geschriften wordt genoemd op geen enkele manier bewijs voor zijn opstanding, bewijs voor het bestaan van god, bewijs voor het feit dat hij op water heeft gelopen en alle andere mythes rond zijn persoon.
  Evolutie en wetenschap zijn geen cirkelredeneringen. Het gaat om het zoeken naar wetmatigheden voor zaken die we waarnemen in de natuur. Niets mis mee. Wetenschap gaat hierbij op zoek naar een logische verklaring voor fenomenen die we waarnemen. In de Christelijke logica gebeurt vrijwel alles wat niet begrepen wordt, omdat god het zo wil. Gebleken is dat er voor vrijwel alles wat de afgelopen 2000 jaar op die manier is verklaard uiteindelijk een zeer plausibele verklaring heeft. Daar ben ik erg blij om, nu weten we tenminste waar ziektes vandaan komen en dat die geen straf van god zijn en dat een epileptische aanval niet betekent dat je door zeven demonen bent bezeten (daar hebben we maria magdalena weer).

  9. De zondvloed
  Nee je begrijpt me niet goed. Ik zie de zondvloed als een niet bewezen verzinsel om mensen bang te maken voor een allemachtige god.
  Ik zou bij een dergelijke overstroming verwachten dat er veel meer water op aarde zou zijn. En dat we nu echt een probleem zouden hebben. Maar degenen die zo een verhaal verzinnen hebben natuurlijk geen kaas gegeten van de oorzaak van regen. Logisch dat er zo een absurd verhaal wordt verzonnen. Waar moet dat water vandaan komen en waar gaat het heen. Ik werd als kind als uit de kerk, omdat men dit soort vragen domweg niet kon beantwoorden. Gevonden fossielen zitten altijd in de juiste aardlagen zonder enige uitzondering. Radiodatering mag dan geen exacte wetenschap zijn omdat er hier en daar fouten optreden bij koolstofdatering. Koolstofdatering is irrelevant voor datering van miljoenen en miljarden jaren geleden. Er zijn extreem veel dateringsmethodes die wel bruikbaar zijn en die elkaar bevestigen. Natuurlijk zitten er foutmarges is, maar deze zijn statistisch acceptabele. De methodes bevestigen elkaars uitkomsten.
  We hoeven feitelijk alleen maar te kijken naar de afstanden in de ruimte. Er bestaat geen twijfel over lichtsnelheid en over afstandbepaling in de ruimte. Hoe is het dan mogelijk dat wij supernova’s waarnemen van miljarden jaren terug. En nou niet zeggen dat god dan de lichtstralen zo heeft gemaakt dat heit lijkt dat ze al zo lang onderweg zijn. Dat opent de weg naar de mogelijkheid dat het heelal tien minuten geleden is geschapen en onze herinneringen allemaal door god ingeplant.

  10. volk in de woestijn
  Er is veel archeologisch onderzoek gedaan naar de exodus verhalen. Zelfs de gevolgde routes zouden bekend moeten zijn uit de bijbel. Gevolg is dat er echt op die routes archeologische vondsten zouden moeten zijn gedaan. Mensen zijn niet in staat om zonder enig spoor met zulke grote aantallen zich te verplaatsen. Zeker niet als dat ook nog eens 40 jaar duurt.
  Je hebt gelijk, ik geloof ook niet in dat soort logica, maar het is een en en verhaal. En de twijfel aan de echtheid van de bijbelse mythes en het gebrek aan sluitend bewijs en het wegblijven van duidelijke archeologische vondsten die iets bevestigen en niet alleen maar laten zien dat een omschrijving van een stad of gebouw overeenkomt met de bijbel. Daarmee zouden grote delen van de Da Vinci Code ook als waarheid gezien moeten worden.

  Ik ga zeker door met mijn zoektocht en dank je hartelijk voor al je goed onderbouwde reacties. Appreciated.

  • Jiska Frijns op 23 augustus 2019 om 08:44

   Lees zijn boek.
   Hoe zit het met… De ouderdom van de aarde?

   Om in het kort te zeggen.
   1.Waarschijnlijk was er 1 continent of 2 continenten.
   2. De oceanen lagen lagen veel ondieper. (Na de toevoeging van water is dat ingezakt)
   3.Er was niet alleen regen, maar er kwam ook ontzettend veel ondergrond water. Dus meer water aan het oppervlakte.

   In zijn boek wordt dit beter uitgelegd. Dus ik hou het hierbij.
   Maar bedenk wel. De aarde zag er toen heel anders uit.

   Groetjes, Jiska

   • Carlos op 24 augustus 2019 om 19:03

    Beste Jiska,

    Hoe weet jij dat? Heb je ook wetenschappelijke onderzoek waar dit mee onderbouwd wordt? Dat is er namelijk niet. Elk wetenschappelijk onderzoek spreekt dit tegen. Dan blijft het een onbewezen hypothese en daarmee eigenlijk van geen waarde.

    Wel heel erg bedankt voor jouw reactie.

    Carlos

 5. Fame op 3 november 2019 om 19:57

  Ik vind het verontrustend dat een groot deel van de mens zich moet bekeren aan een hogere kracht. Denken dat god bestaat maakt het nog niet waar, daar zijn harde feiten voor nodig. Verhalen en een oud boek dient hiervoor helaas niet als bron.

  We hebben God als schepper van de aarde en alles wat leeft niet meer nodig, nu we weten dat alles is te verklaren door natuurlijke selectie (evolutie).

  Het is jammer dat de mens een god laat bepalen wat het beste is voor hen. Een god of een duivel zet de mens niet toe tot bepaald gedrag, dat doen jouw eigen ervaringen en persoonlijkheid.

  Men gelooft graag in iets onverklaarbaars omdat de echte redenen van je gedrag onvermijdbaar zijn; namelijk jezelf. De makkelijkste weg is natuurlijk je eigen tekortkomingen en zelfs kwaliteiten aan iets onverklaarbaars te linken. Je bent dan misschien geen aartsbedrieger maar wel een bedrieger van jezelf.

  Handelingen die jij uitvoert en gedachten die in je hoofd dwalen, creëer je helemaal zelf. Dit gaat door middel van activiteit in je brein, wat overigens wel te bewijzen valt. Het is verschrikkelijk dat veel mensen zichzelf te kort te doen

  Mensen zijn bang om fouten te maken en om nergens bij te horen, hier biedt het geloof de makkelijkste oplossing. We zijn geprogrammeerd om grip te krijgen op de ongrijpbare wereld om ons heen en snakken naar een gevoel van controle. En dus neigen we ernaar om in iets te geloven dat ons die dingen geeft.

  Het voordeel van religie die steeds naar voren blijft komen wordt zingeving genoemd.
  Alsof je zonder de hulp van God niet in staat zou zijn je leven zin te geven.

  Geloof en luister naar je innerlijke stem, onderschat je eigen kunnen niet en doe zoveel mogelijk goeds, en je zult een gelukkig mens zijn.

  • Carlos op 6 november 2019 om 08:56

   Hoi Fame,

   Super reactie mooi verwoord. Helemaal mee eens. Ik ben wel nieuwsgierig naar jouw gedachten over goed doen. Veel gelovigen denken juist goed te doen met desastreuze gevolgen als resultaat.

   Ik geef een voorbeeld missionarissen gaan naar zuid Amerika waar ze inheemse stammen tegenkomen. Ze doen er alles aan om deze mensen te helpen. Resultaat is echter dat hele stammen sterven door ziektes die ze nog nooit gekend hebben. Daarnaast wordt hun levenswijze volledig ontwricht, omdat de missionarissen hun overtuigen dat hij goden niet goed genoeg zijn en zij dus de westerse god accepteren als de enige echte.

   Gevolg is een onomkeerbare culturele genocide waardoor deze mensen hun tradities verloren gaan en ze niet meer zelfvoorzienend zijn.

   De missionarissen hadden echter alleen maar goede bedoelingen en hebben in feite niemand kwaad gedaan.

   Hoe weet je wat goed of slecht is? Ben je er verantwoordelijk voor wanneer iemand gaat oordelen over anderen, omdat jij hem de absolute en enige waarheid hebt onderwezen zoals die in de koran of de bijbel staat omschreven?

   Ik heb me erg verdiept in religies en dit zijn nu de vragen waar ik me mee bezig hou. Je hebt gelijk het is heel makkelijk te bewijzen dat de bijbel, god en Allah net als andere goden, zijn gecreëerd door mensen. Maar het is ook te bewijzen dat veel mensen er baat bij hebben. Hoe zie jij dat.

   Bedankt voor jouw reactie

   Carlos

  • Wouter op 1 februari 2020 om 22:40

   Er zijn heel veel mensen die denken dat er buitenaards leven is zonder dat daar maar enig bewijs voor is. Harde feiten zijn niet altijd nodig om in iets te geloven dat het bestaat. Ik geloof in een menselijke ziel of innerlijke zijn. Iets wat je niet kan zien of pakken maar die is gevuld met bijvoorbeeld liefde of haat. Is er een hard feit dat liefde bestaat of geloven we het gewoon?
   Voorlopig is voor mij de evolutie verre van te verklaren. In de beginjaren na Darwins ontdekking zag het duidelijk uit voor de evolutionisten. Maar zeker de laatste jaren vallen er grote gaten in de theorie. Zeker nu we steeds dieper onderzoek kunnen doen op het gebied van DNA en dat het voorlopig verre van bewezen is dat eencellige kunnen muteren naar meercellige staat de hele evolutie theorie enkel op dit punt al op losse schroeven.
   Het bestaan van God maakt voor mij juist alles verklaarbaar! Waarom zijn we op deze aarde, enkel uit een onmogelijke toevalligheid, of met een reden?
   Alles wat ik doe is mijn eigen verantwoordelijkheid, ik geef daar God of de duivel niet de schuld van. Maar het is net als bij mijn kinderen. Als zij iets goeds doen voor mens, dier of milieu dan wordt ik daar als ouder blij van. En ook al zouden ze op een dag iets doen waar ik intens verdrietig van wordt dan nog hoop ik dat ze weten dat ik van hun zal blijven houden. En zo mag ik als ik iets ‘fouts’ gedaan heb toch rekenen op de liefde van God.

 6. Muttley op 23 januari 2020 om 23:29

  Echt boeiend om de verschillen te lezen van jullie onderling. Toch voel ik heel duidelijk een
  ”fatsoenlijke”‘ minachting richting Gert-jan (en het geloof in een God) in de reakties.. andersom niet. Respect daarvoor. Voor iedereen is het een journey met veel meer betekenis dan dat de feiten ooit zullen uitwijzen. Om ons heen is zoveel meer dan dat mensen kunnen verklaren en vind het persoonlijk erg handig dat we nu alles wat niet te verklaren is aan Fame kunnen vragen ;-). Eigenlijk zegt DAT al genoeg dat er veel meer is dan een menselijke krampachtige denkwijze. Willen bewijzen hoe iets zit of is, terwijl je midden in iets zit wat nooit te verklaren is. Denk eens aan de “tijd” of boven of onder.. alles om ons heen.. daar zie je het in. Hoe moeilijk het soms ook is, we hebben het gekregen en wees er dankbaar voor.. maak er wat van.. tis geen toeval.. een mooie creatie ;-) x

  • Carlos op 31 januari 2020 om 06:27

   Eigenlijk best jammer dat je dit zegt. Er is totaal geen minachting voor Gert Jan. Integendeel zelfs er is enorm veel waardering voor iemand die bereid is zijn tijd te nemen om uit te leggen waarom hij een bepaalde mening of overtuiging heeft. Er zijn opmerkingen van hem die je ook als bot of minachtend zou kunnen omschrijven, zo gaat dat nou eenmaal in een gesprek waar de standpunten uit elkaar lopen. Maar je ziet nou eenmaal datgene wat je wil zien. Het lijkt wel geloof.

   In een politieke discussie mag je alles zeggen over de inhoud. Dat wordt juist toegejuicht. Als je bij geloof duidelijk aangeeft waarom je bepaalde zaken misschien wel absurd vind krijg je steevast termen als respectloos en minachting te verwerken. Dat is best simpel. Ook over geloof mag je een mening hebben en dat mag er best stevig aan toe gaat. Het gaat nogal om iets.

   Dan de menselijke krampachtige denkwijze. Wat bedoel je hiermee? We hoeven niet alles te begrijpen? Ook deze hoor ik zo vaak uit de Christelijke hoek. Aan de ene kant claimt de christen alles te weten, want god. Maar als je die onzinnige stelling verwerpt en zelf op zoek gaat naar antwoorden is daar een negatieve mening over.
   Niet vreemd, want zodra de mens begint na te denken wordt het terrein van god steeds kleiner. Denk maar aan ziektes en onweer. Tsja als we niet krampachtig ons best hadden gedaan om te begrijpen wat dat was riepen we tot de dag van vandaag nog dat god dit had gedaan. Alle apparaten in je huis, alle medische kennis waar jij ooit ook gebruik van hebt gemaakt, alle systemen die elke dag jouw leven bepalen. Het resultaat van datgene wat jij een krampachtige drang naar feitenkennis noemt. Er zijn natuurlijk geloven die het sowieso verbieden om het wereldse te willen begrijpen, maar dat geeft alleen maar aan hoe bang men is voor feiten. Feiten zorgen er nou eenmaal voor dat er steeds minder gaps voor god over blijven en als gelovige is dat best eng. Dat vind ik ook wel zielig.

   Morgen zal dat krampachtige denken zorgen voor een oplossing voor de gezondheid van iemand heel dichtbij jou. Of dat krampachtige denken zorgt ervoor dat we toch nog iets zinvols doen met klimaatverandering, of we lossen het probleem van kernfusie op. Gek genoeg lukt dat niet met bidden. En als het lukt dan komt het natuurlijk niet door de drang om dingen te begrijpen en het krampachtige denken, maar door een openbaring van God hè. Vindt je niet dat je eigenlijk minachtend bent over de grote denkers die jou heel veel gebracht hebben ook al hebben ze het terrein van jouw god drastisch verkleind. Dat begrijpt Fame zeker.

 7. Anne op 20 februari 2021 om 03:28

  Veel mensen kennen de waarheid over de Bijbel niet en ook niet over de ware God Jehovah! Zij denken als zij al over de Bijbel weten, God is God? Maar zo ligt het niet! De Bijbel zegt dat er meer Goden zijn, Satan bijvoorbeeld! Die noemt zich zelf ook een God! In 1 Johannes 5: in vers 19 staat: De gehele wereld ligt in de macht van de Goddeloze! Hiermee wordt Satan de Duivel met zijn engelen bedoeld. Satan die Adam en Eva in het paradijs ook lastig viel, met die appel van de verboden boom, waarvan ze niet mochten eten! Genesis 3: En later werd Job in het boek Job2: te grazen genomen. En tenslotte Jezus in Mattheus 4: Waarin Satan hem alle koninkrijken der wereld aanbood, wat Jezus weigerden. Jezus zei, Jehovah uw God moet gij aanbidden, en voor hem alleen heilige dienst verrichten.
  De Bijbel is in het verleden vervalst! Gods naam Jehovah is uit de Bijbel geschrapt, het woordje Heere is er voor in de plaats gekomen. Toch geeft , de Statenvertaling uit het jaar anno 1637, in de kanttekening weer: Waar gij voortaan het woord Heere met grootte letters geschreven vindt dat aldaar in het Hebreeuws het woord Jehovah staat of korter Jah!

 8. Anouk op 23 maart 2021 om 13:32

  Ben het helemaal eens met Anne. Veel mensen staan er overigens ook niet bij stil dat God een naam heeft. Wij mensen hebben ook allemaal een naam dus waarom zou God geen naam hebben? In mijn ogen is het heel logisch dat God een naam heeft. Er zijn idd helaas veel vervalsingen gemaakt van de bijbel en de naam van God, Jehovah, is uit veel bijbels verwijderd. Er zijn oude hebreeuwse geschriften gevonden waarin de naam van Jehovah nog terug te zien is, die liggen momenteel in een museum. Het is maar net hoe goed en grondig je zelf onderzoek doet wat op waarheid en onwaarheid berust.

 9. Henk op 15 april 2021 om 22:18

  Hallo allemaal .., een mededeling voor iedereen, of eigenlijk een vraag ; Bestaat God niet .. of KAN Hij niet bestaan ???
  Afwezigheid van bewijs , is nog geen bewijs van afwezigheid !! En.., het lijkt me veel moeilijker om het niet bestaan van een God/Schepper aan te tonen ,dan omgekeerd ! ( dit laatste kijk naar de natuur )

  Grt. aan allen .., en veel wijsheid .
  .

 10. Henk op 15 april 2021 om 22:26

  Nog even aansluitend op mijn vorige reactie; wanneer God mijn Schepper dus wel bestaat zoals ik geloof , is het logisch dat Zijn boek , het Woord van Hem dus ook bestaat ! En met bestaat bedoel ik ; De Waarheid is !

 11. Ot op 26 juli 2021 om 22:48

  Ik ben zelf niet echt religieus maar weet wel dat het natuurkundige Albert Einstein was die uiteindelijk wist , en dit is al zolang bekend , dat we als onderdeel van het universum globaal allemaal sterren/zielen zijn en is de bijbel letterlijk niet waar .https://www.youtube.com/watch?v=EcJ61-pee70

 12. Chris op 10 juli 2022 om 04:58

  Het is mooi om te zien dat er mensen zijn die niet in YHWH/God geloven, dat houd de discussie en de zoektoch voor anderen scherp. Toch hoop ik dat ze ooit het het pad naar Jezus mogen vinden, Hij is tenslotte de waarheid, de weg, en het leven.
  Graag zou ik terug willen komen op eerder benoemde dingen.

  Eerst wil ik nog wel vermelden dat als God de schepper van alles is, dan is het een vrij logisch gevolg dat hij boven de natuurwetten staat. Als Jezus dus God in het vlees zou zijn dan is het opeens geen wonder meer dat Hij over water kan lopen. Waarom? Hij heeft het water en de zwaartekracht geschapen. Als jij een robotje maakt, dan is die robot per definitie niet slimmer en beter dan dat jij bent. Dus als God de aarde schept, dan is hij niet onder of minder dan de schepping omdat hij de schepper is.

  Ik hoop dat jullie de lezers me vergelijking snappen en niet te ver uit ze verband trekken.

  Door naar het volgende! Oké daar ga ik:
  1. Bestaat de waarheid?

  RR tactiek:

  Wanneer mensen beweringen doen die in strijd zijn met het christendom, kunt u vaak gebreken in die beweringen ontdekken door gebruik te maken van “The Road Runner Tactic”. De RR-tactiek laat zien dat veel claims tegen het christendom logischerwijs zelfvernietigend zijn. Het draait een claim op zichzelf om te zien of de claim aan zijn eigen standaard voldoet. Als iemand bijvoorbeeld zegt: “Er is geen waarheid!” dan zou je de claim op zichzelf moeten keren door te vragen: “Is dat waar?”
  Let op: de claim voldoet niet aan zijn eigen standaard- “Er is geen waarheid!” is eigenlijk een waarheidsclaim. Het beweert waar te zijn dat er geen waarheid is! Het is alsof je zegt “ik spreek geen woord in het Nederlands!” het schendt de wet van non-contradictie, dus het kan niet waar zijn.

  Sommigen zeggen: “Alle waarheid is relatief!”

  Is dat een relatieve waarheid? Nee, het is een absolute waarheid. In feite zijn er geen relatieve waarheden. Alle waarheid is absoluut. Iemand zou kunnen zeggen: “Ik heb het nu warm, maar de mensen in Alaska hebben het koud. Dat is een relatieve waarheid.” Nee dat is het niet. Als het echt waar is dat je je warm voelt, dan is het absoluut waar voor alle mensen, te allen tijde, op alle plaatsen
  dat jij je nu warm voelt. Het maakt niet uit wat mensen in Alaska voelen.

  Sommige zeggen “alle waarheid komt van wetenschap!”

  Komt dat uit de wetenschap? Nee, de claim is zelfvernietigend omdat het niet wetenschappelijk is – het is een filosofische claim. Wetenschap vereist filosofie. Je kunt de regels van de wetenschap of de instrumenten van de wetenschap (zoals de wet van logica, de wet van causaliteit of de betrouwbaarheid van observatie) niet bewijzen door een soort experiment uit te voeren! Bovendien moeten de gegevens die men uit de wetenschap haalt, worden geïnterpreteerd. Gegevens interpreteren zichzelf niet, in feite zegt de wetenschap niets, wetenschappers wel. Als wetenschappers filosofisch intelligente oorzaken uitsluiten voordat ze naar het bewijsmateriaal kijken, is het dan een wonder dat ze de gegevens altijd interpreteren om tot een natuurlijke oorzaak te komen?

  Een hele belangrijke vraag.

  Dit is een van de belangrijkste vragen die je aan iemand die geen christen is kunt stellen: “Als het christendom waar zou zijn, zou je dan christen worden?” Als de persoon aarzelt of “NEE” antwoordt, zal je waarschijnlijk niet veel vooruitgang boeken met het leveren van bewijs. Die persoon wil niet dat het christendom waar is, dus geen enkele hoeveelheid bewijs zal hem of haar overtuigen.

  2.Bestaat God?

  Bewijs voor God.

  Laten we eens kijken naar slechts drie van de vele argumenten voor het bestaan van God. We kennen God door Zijn effecten. Wanneer we effecten zien zoals het universum, ontwerp of objectieve moraliteit, redeneren we terug naar oorzaak. Drie van de belangrijkste effecten van God zijn: het begin van het universum (het kosmologische argument), de fijnafstemming van het universum en het ontwerp van het leven (het teleologische argument), en het bestaan van objectieve morele waarden en verplichtingen (het morele argument). argument).

  Kosmologisch argument.

  Het wetenschappelijke bewijs toont aan dat ruimtetijd en materie uit letterlijk niets explodeerden. De onmogelijkheid van een oneindige regressie van de tijd toont ook aan dat de tijd een begin had. Als er een oneindig aantal dagen voor vandaag waren, dan zou vandaag hier nooit zijn gekomen. Aangezien vandaag hier is, waren er slechts een eindig aantal dagen vóór vandaag, wat betekent dat de tijd een begin had. Aangezien ruimte, tijd en materie een begin hadden, moet de oorzaak iets zijn dat verder gaat dan ruimte, tijd en materie. Met andere woorden, er moet een ruimteloze, tijdloze, immateriële, krachtige, persoonlijke en intelligente oorzaak zijn buiten het universum die het universum tot bestaan heeft gebracht. Dit zijn enkele eigenschappen van een theïstische God.

  Teleologisch argument.

  Verschillende fysieke aspecten van het universum (zoals de uitdijingssnelheid, de zwaartekracht, de elektromagnetische kracht) zijn zeer nauwkeurig afgesteld om hier op aarde leven mogelijk te maken. Als een van hen in een oneindig kleine hoeveelheid zou verschillen (zoals op deel 10 tot de 50e macht), zou er geen leven bestaan. Met andere woorden, de oerknal was geen verspreide explosie van reeds bestaand materiaal, maar een zeer goed afgestemde, begeleide scheppingsgebeurtenis die tot op de dag van vandaag wordt geleid.

  Moreel argument.

  Als er één actie is die objectief moreel verkeerd is, zoals het martelen van baby’s voor de lol, of het vermoorden van zes miljoen mensen tijdens de holocaust, dan bestaat God. Waarom? Omdat alleen een onveranderlijk moreel wezen wiens aard de standaard van goedheid is, kan voorzien in onveranderlijke morele wetten en verplichtingen die bindend zijn voor mensen. Zonder de objectieve maatstaf die bekend staat als Gods natuur, zou alles slechts een kwestie van menselijke mening zijn. Hitler, Stalin Kindermoordenaars, pedofielen, verkrachters, kannibalen enz., zouden in wezen niet anders zijn dan moeder Teresa.

  3. Zijn wonderen mogelijk?

  Bewijs voor het grootste wonder.

  Wat is het grootste wonder in de bijbel? Het grootste wonder in de bijbel is het allereerste vers, “in het begin schiep God de hemel en de aarde.” Als dat vers waar is, dan is elk ander wonder in de bijbel zeker mogelijk. Zelfs atheïsten geven de gegevens toe voor het grootste wonder: dat het inverse een begin had. Als God bestaat, dan zijn wonderen mogelijk. De God die natuurwetten schiep, kan ze zeker overmeesteren. In feite zijn natuurwetten slechts beschrijvingen van wat er normaal gesproken gebeurt als niemand tussenbeide komt. Maar als een externe agent ingrijpt, kunnen natuurwetten worden overmeesterd. Zwaartekracht houdt een steen op de grond, tenzij een agent ingrijpt en hem opraapt.

  Gebeuren er vandaag wonderen?

  Atheïsten zeggen nee. Maar hoe weten ze dat? Betekent dit dat er in het verleden geen wonderen hebben kunnen gebeuren? We leven nu eigenlijk in een wonder. Het universum is een groot wonder! De wetenschappelijke en filosofische evidentie wijst op het feit dat het universum uit het niets is ontstaan. Maar zelfs als er geen wonderen zijn geweest sinds Jezus en de apostelen, is het christendom nog steeds waar. Het hangt niet af van moderne wonderen. Het centrale doel van wonderen in de bijbel is te bevestigen dat iemand die zegt dat hij openbaring heeft, deze ook echt van God krijgt. Het bord bevestigt de preek. Aangezien God ons vandaag geen nieuwe openbaring geeft, zijn er vandaag misschien geen wonderen nodig. Natuurlijk kan God een wonder doen wanneer Hij maar wil. Maar het centrale doel van wonderen kan zijn verstreken met de afsluitende canon. En zelfs als er vandaag wonderen gebeuren, moet je niet verwachten dat je er veel zult zien. Waarom? Omdat wonderen zeldzaam moeten zijn om onze aandacht te trekken. Als er bijvoorbeeld altijd opstandingen zouden plaatsvinden, zou de opstanding van Christus niets voor ons betekenen. Het zou de unieke en essentiële bewering dat Jezus God is niet bevestigen.

  Wonderen zijn zeldzaam in de bijbel.

  Sterker nog, zelfs in de bijbel zijn wonderen relatief zeldzaam. Er zijn ongeveer 250 gevallen van wonderen in de bijbel. Van Abraham tot de apostelen is ongeveer 2000 jaar. Als je die wonderen geleidelijk zou verspreiden, zou er om de acht jaar één wonder zijn (en minder frequent voor wonderen die vóór de menigte worden gedaan). Wonderen gebeurden natuurlijk niet om de acht jaar, ze kwamen in aantallen voor. Het belangrijkste punt is dat wonderen nog steeds zeldzaam zijn, zelfs in de bijbel waren het natuurlijke, regelmatige gebeurtenissen zoals ze nu zijn, waardoor wonderen konden opvallen wanneer ze zich voordeden.

  4 . Is het nieuwe testament historisch betrouwbaar?

  Historische waarheid.

  Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat de nieuwtestamentische schrijvers de waarheid spraken. De documenten zijn al vroeg geschreven door ooggetuigen die gênante details bevatten die ze nooit zouden hebben uitgevonden. Er is ook bewijs uit de achaeologie en niet-christelijke schrijvers die hun beweringen bevestigen. Het christendom zou echter waar zijn, zelfs als het nieuwe testament nooit zou zijn geschreven. Hoezo dat? Omdat het christendom niet met een boek is ontstaan. Christendom is ontstaan met een gebeurtenis, de opstanding van Jezus van Nazareth.Hoewel we niet veel over het christendom zouden weten, als de verslagen van de opstanding nooit waren geschreven, ging de opstanding aan de verslagen vooraf. Er waren duizenden christenen voordat er ooit een regel van het nieuwe testament werd geschreven. Paulus werd inderdaad een christen voordat hij ook maar een woord van het nieuwe testament schreef. Net als Mattheüs, Johannes, Jakobus, Petrus enz. Waarom? Niet omdat ze een boek hadden gelezen, maar omdat ze getuige waren geweest van de opgestane Jezus. En deze mensen hadden geen motief om het verhaal te verzinnen. Sterker nog, ze hadden elk motief om te zeggen dat het niet waar was! Alle schrijvers van het nieuwe testament (behalve Lukas), waren oplettende joden die het duur zouden komen te staan voor het verkondigen van de opstanding. Waarom zouden mensen die 2000 jaar lang dachten dat ze Gods “uitverkoren volk” waren, een opstandingsverhaal verzinnen waardoor ze uit de club van het “uitverkoren volk” geëxcommuniceerd zouden worden en vervolgens zouden worden geslagen, gemarteld en vermoord? Antwoord: dat zouden ze niet. Zij waren gelovigen in Jahweh die nooit een herrezen Messias hadden verwacht. Toch verkondigden ze het, veranderden er hun leven en religie door, en schreven er later over, ondanks het feit dat ze door een van die dingen waarschijnlijk gedood zouden worden.

  Hoe zit het met vermeende Bijbelfouten?

  Sommige mensen wijzen op schijnbare tegenstrijdigheden en verschillen in de evangeliën die ze zogenaamd ongeldig maken als betrouwbare historische bronnen voor het leven van Jezus. In werkelijkheid duiden deze veronderstelde “tegenstellingen” echter in feite op authenticiteit, aangezien echte ooggetuigen enigszins verschillende verslagen van dezelfde gebeurtenissen zouden opnemen. Echte ooggetuigen van een gebeurtenis zijn het meestal eens over het centrale feit van het verhaal en verschillen van mening over de details. Alle schrijvers van het nieuwe testament zijn het eens over het centrale feit dat Jezus uit de dood opstond, maar spannen niet samen om elk detail glad te strijken. Dus zelfs als je echte tegenstrijdigheden in de details zou kunnen vinden, zou dat niet betekenen dat het christendom vals is. Inderdaad, als Jezus uit de dood opstond, dan is het christendom waar.

  Als het antwoord op deze vier vragen ja is, dan hebben we een goede reden om aan te nemen dat de hele bijbel waar is.
  Voor de details, verwijs ik naar het boek “Ik heb niet genoeg geloof om een atheïst te zijn” van Geisler an Turek. Of ga naar crossexamined.org voor meerdere artikelen en het crossexamined YouTube-kanaal voor honderden korte Q&A-video’s.

  Ik zelf hecht veel waarde aan de door deze organisatie geopenbaarde bijbelse onderwijzingen, verwijzingen en leer. Net zoals ik dat bij ikzoekgod.nl doe. Daarom ook dat ik dit deel! Hopelijk kunnen jullie als lezer hier iets mee. Het is overigens niet mijn bedoeling om als promoter te dienen van deze organisatie of anders.

  Gods zegen aan ikzoekgod.nl en aan de mensen die hierboven de discussie opgevoerd hebben. Ook zegen voor u de lezer! In Jezus naam, Amen!

  Met vriendelijke groet,
  Chris

Laat een reactie achter