Home » God » Is de Bijbel waar?
Home » God » Is de Bijbel waar?
Home » God » Is de Bijbel waar?

Is de Bijbel waar

De Bijbel is waarschijnlijk het meest controversiële boek dat er bestaat. Voor sommige mensen is de Bijbel het Woord van God, voor anderen een boek met bijzondere inzichten, en voor weer anderen is het niets meer dan een achterhaald sprookjesboek waar onwetende mensen in geloven om maar enige houvast te hebben in het leven.

Wie heeft gelijk? En kun je aantonen dat de Bijbel waar is?

Het Woord van God

De Bijbel is een bijzonder boek. Voor christenen is de Bijbel het Woord van God. Dat betekent niet dat God elk woord in de Bijbel letterlijk gedicteerd heeft, maar wel dat elke tekst door God is ‘geïnspireerd’ (2 Timotheüs 3:16). Dat wil onder meer zeggen dat er geen onwaarheden in de Bijbel staan.

Jezus praat met Nicodemus.

In Johannes 3 kun je lezen over een gesprek dat Jezus heeft met een Joodse man, Nicodemus. Het is een lastig gesprek over allerlei geestelijke zaken.

In vers 12 zegt Jezus dan opeens: “Jullie geloven Mij niet eens als Ik over gewone, aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie Mij dan kunnen geloven als Ik over de hemelse dingen spreek?”

Zo is het eigenlijk met de hele Bijbel. Als je wat in de Bijbel staat niet kunt geloven wanneer het gaat over aardse, controleerbare, historische zaken, waarom dan wel als het gaat over de ‘hemelse’ zaken. De dingen die je niet kunt controleren?

Anders gezegd: waarom zou je moeten geloven wat Jezus zegt over opnieuw geboren worden (Johannes 3:3) als niet eens zeker zou zijn dat Jezus wel echt heeft bestaan?

Veel aanwijzingen dat de Bijbel waar is

Gelukkig zijn er heel veel aanwijzingen dat wat in de Bijbel staat waar is. Zo worden er in en om Israël veel archeologische vondsten gedaan, die wat in de Bijbel staat bevestigen. Keer op keer duiken er nieuwe dingen op, die laten zien dat de Bijbel de waarheid spreekt over geschiedkundige gebeurtenissen.

Archeologie en de Bijbel

Niet alles wat in de Bijbel staat is op die manier bevestigd (en dat zal misschien ook nooit gebeuren), maar er is genoeg bewijsmateriaal voorhanden. In het British Museum in Londen staat bijvoorbeeld een gedenksteen van de Assyrische koning Salmanasser III (die regeerde van 858-824 v.Chr.).

Is de Bijbel waar - Archeologie en de Bijbel

Te zien op de gedenksteen: Koning Jehu knielt neer voor de Assyrische koning Salmanasser III.

Daarop is te zien hoe de Bijbelse koning Jehu (2 Koningen 10) neerknielt voor de Assyrische heerser. Hoewel dit specifieke geval van schatting betalen niet in de Bijbel wordt genoemd, kun je hieruit wel opmaken dat Jehu echt heeft bestaan, en dat er dus in die tijd een koninkrijk Israël was.

Lees verder:

Profetie en de Bijbel

Een andere manier om aan te tonen dat wat in de Bijbel staat klopt, heeft te maken met profetie. Een profetie is een boodschap van God voor de mensen. Een aantal van deze boodschappen bestaat uit ‘toekomstvoorspelling’ die door God wordt gegeven.

De boodschap wordt vaak door mensen (profeten) doorgegeven. Als de Bijbel écht het Woord van God is, dan mag je verwachten dat de profetieën die erin staan ook echt uit zijn gekomen (of zullen komen).

Is de Bijbel waar - Profetie en de Bijbel

De profetische droom die de farao in Genesis 41 heeft, is daar een mooi voorbeeld van. Jozef legt die droom uit: er zullen zeven jaren van overvloed komen, gevolgd door zeven jaren van hongersnood. Nog in hetzelfde hoofdstuk zie je die profetie in vervulling gaan.

Tegenspraak en de Bijbel

Toch is niet alles rechttoe-rechtaan in de Bijbel. Er staan heel wat teksten in die elkaar tegen (lijken te) spreken. Hoe zit het met die teksten? Spreken ze elkaar echt tegen? Dat verschilt van geval tot geval, maar doorgaans zijn die ‘tegenspraken’ geen reden om daarmee de hele Bijbel af te schrijven.

Is de Bijbel waar - Spreekt de Bijbel zichzelf tegen

Kijk bijvoorbeeld eens naar de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 1 en 2. In Genesis 1 staat dat God in zes dagen de wereld maakte. Als je dan Genesis 2 leest, dan lijkt het alsof er een hele andere volgorde van scheppen wordt genoemd dan in Genesis 1. Maar als je goed leest, dan zie je dat in Genesis 1 het bijvoorbeeld gaat over ‘de planten’, en in Genesis 2 over ‘de planten van het veld’; de gecultiveerde gewassen.

Genesis 1 en 2 zijn niet tegenstrijdig, ze vullen elkaar aan. Genesis 2 beschrijft de zesde scheppingsdag, vanuit het perspectief van de mens. In Mattheüs 19:4-5 citeert Jezus in dezelfde adem zowel Genesis 1 als Genesis 2. Hij zag er dus schijnbaar ook geen tegenstrijdigheid in.

In de komende artikelen van deze reeks (Is de Bijbel waar?) wordt telkens een van deze drie onderwerpen (archeologie, profetie, tegenspraak) uitgelicht. Je zult zien dat de Bijbel een bijzonder boek is, dat je inderdaad mag vertrouwen. Zowel voor de aardse, als voor de hemelse zaken.

Geïnteresseerd in rationele argumenten voor het bestaan van Jezus en zijn opstanding uit de dood? Kijk dan eens naar de gratis online cursus ¨The Case for Christ¨. »
Gert-Jan van Heugten
Gert-Jan van Heugten (1985) is in 2006 tot geloof gekomen doordat hij wetenschappelijke argumenten te horen kreeg die bevestigden wat in de Bijbel staat. Sindsdien is hij meer over dit onderwerp gaan leren en bestuderen. Nu geeft hij onder de naam WaaromSchepping lezingen over onder meer Bijbel en wetenschap en is hij schrijver en redacteur van Weet Magazine. (Disclaimer)
Gert-Jan van Heugten

Latest posts by Gert-Jan van Heugten (see all)

Laat een bericht achter