Home » God » Kan ik geloven in God zonder kerk?
Home » God » Kan ik geloven in God zonder kerk?
Home » God » Kan ik geloven in God zonder kerk?

Kan ik geloven in God zonder kerk

Mensen die wel iets met God hebben maar niets met de kerk, met regelmaat kom ik ze tegen. Meestal bedoelen ze daarmee het instituut of het gebouw, maar zelden de gelovigen. Als we in gesprek gaan, blijkt er vrijwel altijd oud zeer ten grondslag te liggen aan hun afkeer voor alles wat met ‘kerk’ te maken heeft.

Ik kan ze niet eens ongelijk geven. Door de eeuwen heen zijn er door de kerk nogal wat misstappen gemaakt, als instituut maar ook door individuele gelovigen die de kerk en God vertegenwoordigen. Helaas heeft dat ertoe geleid dat mensen die eens braaf in de kerkbanken zaten, afgehaakt zijn.

Anderzijds weerhoudt het zoekers en twijfelaars ervan om eens een kerkgebouw binnen te stappen. Ja, er is best veel kritiek op de kerk en dat heeft helaas tot gevolg dat er hier en daar ook wantrouwen aangaande kerkelijk gezag is ontstaan.

Kan een mens oprecht geloven in God zonder kerk?

Ja natuurlijk kan dat! Geloven op zich heeft niets met de kerk (gebouw, instituut) te maken, geloven is een kwestie tussen jou en God.

Kan ik geloven in God zonder kerk - meisje dat bidt

Er zijn landen in de wereld waar het niet toegestaan is in de God van de Bijbel te geloven. Doet iemand dat toch dan kan de doodstraf daar op volgen. In dat geval spreken we van geheime gelovigen, vaak weet niemand uit hun omgeving ervan. Kerkgebouwen zijn er al helemaal niet, dus al zou zo’n gelovige met anderen willen samenkomen… de mogelijkheden zijn niet aanwezig of heel beperkt.

Soms komen twee of drie gelovigen stiekem bij elkaar, bijvoorbeeld in een kelder of achterkamer of soms zelfs onder de grond. Die samenkomsten noemt de Bijbel ook ‘kerk’, want de kerk is geen onroerend goed maar het samenkomen van gelovige mensen, waar dat dan ook plaatsvindt en wat de bezigheden ook mogen zijn.

De kerk is geen onroerend goed maar het samenkomen van gelovige mensen.

Kerk zijn betekent met elkaar eten, dingen ondernemen, praten en luisteren en natuurlijk de Bijbel lezen en bidden. Geloven in God zonder kerk, zonder andere gelovigen om je heen, kan je misschien best even volhouden, maar het is niet de bedoeling. Gelovigen hebben elkaar namelijk nodig.

Wat is het voordeel van de kerk?

Gelukkig is het in de meeste landen wel mogelijk om op grotere schaal, met meerdere gelovigen bij elkaar te komen. En in die zin zijn kerkgebouwen fantastisch.

Kan ik geloven in God zonder kerk - aanbidding

Je kan er bidden, stil zijn, luisteren, leren en andere gelovigen ontmoeten. Het kan zijn dat je een beetje sip binnenkomt en dat een ander je opbeurt. Zelf heb ik het wel meegemaakt dat ik met een prangende vraag zat en dat het antwoord in een preek werd gegeven. Heerlijk verhelderend als dat gebeurt!

Kerk zijn betekent met elkaar eten, dingen ondernemen, praten en luisteren en natuurlijk de Bijbel lezen en bidden.

Thuis draai ik soms lekker hard muziek waarin God geprezen wordt, maar met een groep gelovigen samenkomen om te zingen… dat is toch weer net even anders. En dan maakt het niet uit of je in een kring liedjes zingt met gitaarspel, in de kerkbank naar orgelspel luistert of geniet van een grote aanbiddingsband op het podium.

Gelovigen kunnen namelijk best zonder dat gebouw, maar niet zonder die andere mensen!

Marja Verschoor-Meijers
Auteur, tekstschrijver, denker & doener. (Disclaimer)
Marja Verschoor-Meijers

Latest posts by Marja Verschoor-Meijers (see all)

2 Responses to Kan ik geloven in God zonder kerk?

 1. Mooi en helder beschreven. Wat je ook mist als je de kerkdienst niet bezoekt is het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Juist dat gezamenlijke bidden vind ik persoonlijk zo waardevol. Je bidt dan voor en met elkaar en bij het: Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren vraag je ook vergeving voor elkaar vanwege het woordje ons en onze, zo belijd je ook collectief je schuld en die van de ander en hoort dat elkaar ook zeggen als het hardop gebeden wordt. Dat verbindt ook nog eens alle christenen die gelijktijdig dit gebed bidden, althans zo ervaar ik dat. Afgelopen zondag nog toen ik in mijn vroegere gemeente de kerkdienst bezocht. Ik heb het verwoord in een gedicht. Ik plak het hier wel even onder.

  Kerkdienst

  Te midden van de kerkgangers
  landen Uw woorden Heer,
  aan ons gegeven in het Onze Vader,
  want ons kent ons
  en ieder kent een strijd
  van nu of van destijds,
  we bidden om vergeving voor elkaar
  voor onze schuld,
  vergeven schuldenaar
  en zo met een gebogen hoofd
  denken wij aan Uw preken,
  Heer dank voor Uw gebed,
  dat het opnieuw mag spreken.

  Coby Poelman – Duisterwinkel

Laat een bericht achter