Home » God » Kan ik geloven in God zonder kerk?
Home » God » Kan ik geloven in God zonder kerk?
Home » God » Kan ik geloven in God zonder kerk?

Kan ik geloven in God zonder kerk

Mensen die wel iets met God hebben maar niets met de kerk, met regelmaat kom ik ze tegen. Meestal bedoelen ze daarmee het instituut of het gebouw, maar zelden de gelovigen. Als we in gesprek gaan, blijkt er vrijwel altijd oud zeer ten grondslag te liggen aan hun afkeer voor alles wat met ‘kerk’ te maken heeft.

Ik kan ze niet eens ongelijk geven. Door de eeuwen heen zijn er door de kerk nogal wat misstappen gemaakt, als instituut maar ook door individuele gelovigen die de kerk en God vertegenwoordigen. Helaas heeft dat ertoe geleid dat mensen die eens braaf in de kerkbanken zaten, afgehaakt zijn.

Anderzijds weerhoudt het zoekers en twijfelaars ervan om eens een kerkgebouw binnen te stappen. Ja, er is best veel kritiek op de kerk en dat heeft helaas tot gevolg dat er hier en daar ook wantrouwen aangaande kerkelijk gezag is ontstaan.

Kan een mens oprecht geloven in God zonder kerk?

Ja natuurlijk kan dat! Geloven op zich heeft niets met de kerk (gebouw, instituut) te maken, geloven is een kwestie tussen jou en God.

Kan ik geloven in God zonder kerk - meisje dat bidt

Er zijn landen in de wereld waar het niet toegestaan is in de God van de Bijbel te geloven. Doet iemand dat toch dan kan de doodstraf daar op volgen. In dat geval spreken we van geheime gelovigen, vaak weet niemand uit hun omgeving ervan. Kerkgebouwen zijn er al helemaal niet, dus al zou zo’n gelovige met anderen willen samenkomen… de mogelijkheden zijn niet aanwezig of heel beperkt.

Soms komen twee of drie gelovigen stiekem bij elkaar, bijvoorbeeld in een kelder of achterkamer of soms zelfs onder de grond. Die samenkomsten noemt de Bijbel ook ‘kerk’, want de kerk is geen onroerend goed maar het samenkomen van gelovige mensen, waar dat dan ook plaatsvindt en wat de bezigheden ook mogen zijn.

De kerk is geen onroerend goed maar het samenkomen van gelovige mensen.

Kerk zijn betekent met elkaar eten, dingen ondernemen, praten en luisteren en natuurlijk de Bijbel lezen en bidden. Geloven in God zonder kerk, zonder andere gelovigen om je heen, kan je misschien best even volhouden, maar het is niet de bedoeling. Gelovigen hebben elkaar namelijk nodig.

Wat is het voordeel van de kerk?

Gelukkig is het in de meeste landen wel mogelijk om op grotere schaal, met meerdere gelovigen bij elkaar te komen. En in die zin zijn kerkgebouwen fantastisch.

Kan ik geloven in God zonder kerk - aanbidding

Je kan er bidden, stil zijn, luisteren, leren en andere gelovigen ontmoeten. Het kan zijn dat je een beetje sip binnenkomt en dat een ander je opbeurt. Zelf heb ik het wel meegemaakt dat ik met een prangende vraag zat en dat het antwoord in een preek werd gegeven. Heerlijk verhelderend als dat gebeurt!

Kerk zijn betekent met elkaar eten, dingen ondernemen, praten en luisteren en natuurlijk de Bijbel lezen en bidden.

Thuis draai ik soms lekker hard muziek waarin God geprezen wordt, maar met een groep gelovigen samenkomen om te zingen… dat is toch weer net even anders. En dan maakt het niet uit of je in een kring liedjes zingt met gitaarspel, in de kerkbank naar orgelspel luistert of geniet van een grote aanbiddingsband op het podium.

Gelovigen kunnen namelijk best zonder dat gebouw, maar niet zonder die andere mensen!

Marja Verschoor-Meijers
Auteur, tekstschrijver, denker & doener. (Disclaimer)
Marja Verschoor-Meijers

Latest posts by Marja Verschoor-Meijers (see all)

10 Responses to Kan ik geloven in God zonder kerk?

 1. Mooi en helder beschreven. Wat je ook mist als je de kerkdienst niet bezoekt is het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Juist dat gezamenlijke bidden vind ik persoonlijk zo waardevol. Je bidt dan voor en met elkaar en bij het: Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren vraag je ook vergeving voor elkaar vanwege het woordje ons en onze, zo belijd je ook collectief je schuld en die van de ander en hoort dat elkaar ook zeggen als het hardop gebeden wordt. Dat verbindt ook nog eens alle christenen die gelijktijdig dit gebed bidden, althans zo ervaar ik dat. Afgelopen zondag nog toen ik in mijn vroegere gemeente de kerkdienst bezocht. Ik heb het verwoord in een gedicht. Ik plak het hier wel even onder.

  Kerkdienst

  Te midden van de kerkgangers
  landen Uw woorden Heer,
  aan ons gegeven in het Onze Vader,
  want ons kent ons
  en ieder kent een strijd
  van nu of van destijds,
  we bidden om vergeving voor elkaar
  voor onze schuld,
  vergeven schuldenaar
  en zo met een gebogen hoofd
  denken wij aan Uw preken,
  Heer dank voor Uw gebed,
  dat het opnieuw mag spreken.

  Coby Poelman – Duisterwinkel

 2. Avatar Sandra Pike schreef:

  Kan je zonder kerk geloven? En op juiste manier? Ja, dat kan. Zolang je maar de juiste voeding krijgt. En met andere Christelijke gelovigen praat. Gods Woord ten harte neemt.

 3. Avatar K. Kraaijeveld schreef:

  Als je wat ouder bent heb je alle voeding al wel eens gehad. Herkauwen heeft niet zoveel zin. En wat is er na een paar dagen nog over van dat gevoel op zondag? Ik geloof meer in echt proberen te doen wat God van je vraagt. De kerk geeft een gevoel van ergens bij horen maar daar wordt je geen beter christen van.

  • Martien Martien schreef:

   Zou kerk zijn meer inhouden dan alleen op zondag bij elkaar komen?
   En hoe doe jij dat dan om te doen wat God van je vraagt? Daar ben ik wel een beetje nieuwsgierig naar.

 4. Avatar K. Kraaijeveld schreef:

  Hallo Martien,
  Je antwoord impliceert eigenlijk dat je niet kunt geloven zonder de kerk.
  Moet ik dan denken dat naar de kerk gaan voldoende is?
  En wat doet die kerk dan en/of wat doe jij dan met wat in de bijbel staat: Als je kiest voor Gods nieuwe wereld, dan moet je bereid zijn om alles op te geven: je huis, je broers, je zussen, je ouders en je kinderen. Maar je krijgt er veel voor terug.
  Voldoe je daaraan door deel te nemen aan de kerk? Of stimuleert de kerk zo’n actieve houding?

  • Martien Martien schreef:

   Volgen mij zeg ik niet dat je niet kunt geloven zonder kerk. Mijn vraag was of kerk zijn meer is dan op zondag bij elkaar komen. ;-)
   Maar misschien moet ik het anders vragen. Wat is geloven in God?
   Jij zegt alles opgeven (tenminste als ik je goed begrijp). Maar wat bedoel je daarmee?

   • Avatar K. Kraaijeveld schreef:

    De vraag moet denk ik zijn: wat bedoelt Jezus daar mee?
    En ik zie zo een groot contrast tussen naar de kerk gaan deze woorden van Jezus.
    Ik zou graag willen dat ik niet kon geloven zonder de kerk maar dan zou die kerk meer moeten zijn dan op zondag bij elkaar komen. Ik – als kerkganger – zie die meerwaarde niet.
    Naar de kerk gaan blijft daardoor iets wat voortkomt uit de bestaande discipline en af en toe eens een goede preek. Jammer dat de kerk niet meer betekent.

    • Martien Martien schreef:

     Als ik je dus goed begrijp dan ben je teleurgesteld in de kerk zoals het er nu aan toegaat.
     Welke bijdrage zou jij kunnen leveren aan de kerk waar jij naar toe gaat waardoor er veranderingen komen zodat (de mensen in) de kerk verandert?

Laat een bericht achter