Going farther with God

Jezus Christus is de meest unieke persoon van alle tijden. Hij heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Zelfs de datum van de krant geeft aan dat hij ongeveer 2.000 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd.

 

Lees verder

Er wordt veel over Jezus gezegd. Hij zou een leider zijn geweest, of een profeet, of een goed mens. Hij zou allerlei wonderen gedaan hebben en zelfs opgestaan zijn uit de dood. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over hem?

DE BIJBEL OVER JEZUS

Laten we beginnen bij het begin. Een van de eerste keren dat zijn naam genoemd wordt in de Bijbel is door een engel. Dat is nog eens een introductie!

In het bijbelboek Lucas lezen we dat Maria, een jonge vrouw die nog maagd is, bezocht wordt door een engel. Ze is verloofd met Jozef. De engel vertelt haar dat ze in verwachting zal raken en de zoon van God zal krijgen, die ze Jezus moet noemen.

En zo gebeurde het ook. Maria werd zwanger door de Heilige Geest en er werd een zoon geboren. Met Kerst gedenken christenen dat Jezus is geboren, dat God mens is geworden.

VOORSPELLINGEN OVER JEZUS CHRISTUS

Het bijzondere is, dat er honderden jaren voordat hij geboren is, voorspellingen zijn gedaan over zijn komst.

Het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, is door verschillende mensen geschreven over een periode van meer dan 1500 jaar. Er staan meer dan 300 profetieën in over Jezus. Alle details zijn uitgekomen: over zijn geboorte, zijn leven zonder zonde, zijn vele wonderen, zijn dood en opstanding.

Lees dit maar eens uit het bijbelboek Jesaja. Jesaja, leefde ongeveer 700 jaar voordat Jezus geboren werd:

“Goed dan, de Here zal Zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent “God is met ons”).”
– Uit het Bijbelboek Jesaja 7:14

In Matteüs 1 kun je lezen dat deze voorspelling uit is gekomen.

JEZUS: EEN BIJZONDERE NAAM Expand

Jezus was een veel voorkomende jongensnaam in die tijd, met de betekenis: God redt. Dat maakt meteen het doel van zijn komst op aarde duidelijk: Hij is gekomen om ons te redden van onze zonden, om zo onze relatie met God te herstellen.

Hij werd ook wel Immanuël genoemd. Immanuël geeft aan dat hij meer dan een mens is: Hij is God die in de gedaante van een mens onder ons heeft geleefd.

JEZUS WAS NIET ZOMAAR EEN MAN

Hij groeide op bij zijn ouders, Jozef en Maria, en al snel werd duidelijk dat hij een wijs kind was. Hij oefende hetzelfde beroep uit als Jozef: timmerman. Hij leidde een eenvoudig leven in het dorp van zijn ouders.

Maar rond zijn dertigste begint hij rond te trekken met de boodschap: “Ga leven zoals God het wil, want het Koninkrijk van God komt bijna.” (Mattheüs 4:17) Hij vertelt de mensen over de liefde van God, de noodzaak om te gaan leven zoals God en wil, en roept hen op om te geloven in Hem.

We zouden boeken vol kunnen schrijven over wat Jezus allemaal gedaan heeft in de drie jaar dat hij rondtrok. Hij gaf onderwijs aan mensen, hij deed wonderen, en ging bijzondere gesprekken aan met diverse personen.

Hij zág mensen. Hij had oprechte aandacht voor hen. Mensen die buiten de samenleving stonden werden opgezocht door hem. Voor Hem is iedereen gelijk. En levens veranderden radicaal door de boodschap die hij bracht.

JEZUS ZEGT DAT HIJ GOD IS

Naast dat Immanuël “God is met ons” betekent, staat er in de Bijbel dat Jezus heeft gezegd dat God zijn Vader is en dat zij samen één zijn (Johannes 10:30).

Ook kunnen wij mensen God zien, door goed naar Jezus te kijken (Johannes 14:9). Hij zegt van zichzelf dat hij de weg, de waarheid en het leven is en dat hij de enige weg is tot de Vader (Johannes 14:6). Dat is nogal wat! Dat gaat verder dan dat hij zichzelf zag als profeet of leraar.

En ook zijn volgelingen erkende hem als God. Toen Thomas Jezus zag nadat hij uit de dood was opgestaan zei hij tegen Hem: “Mijn Heer en mijn God!”

Lees ook: Is God wel te vinden?

HET EINDE?

Maar na drie jaar rondtrekken en onderwijzen, komt er een abrupt einde aan zijn leven. Door zijn radicale boodschap heeft hij geen vrienden gemaakt met de leiders van het volk. Ze laten hem oppakken. Er volgt een schijnproces, waarbij hij ter dood wordt veroordeeld. Zijn executie vond plaats aan het kruis. Dit was een afschuwelijke manier om te sterven, omdat het bijzonder pijnlijk was en lang duurde.

Na een aantal uur geleden te hebben aan het kruis blaast de Zoon van God, God met ons, zijn laatste adem uit.

NIEUW BEGIN

Na drie dagen blijkt het graf waar ze Hem zorgvuldig in hebben, leeg te zijn. Bizar. Hij had het van tevoren gezegd, maar toch weten zijn leerlingen geen raad met deze ontwikkeling.

Is er trouwens bewijs voor Jezus’ opstanding uit de dood?

Jezus liet zich gelukkig verschillende keren aan mensen zien. Hier lees je van de keer dat hij besloot een stuk vis te eten, om zijn leerlingen ervan te overtuigen dat hij geen geest was.

In de periode na zijn dood en opstanding gaf hij onderwijs aan zijn leerlingen om hen te vertellen hoe de boodschap van God over de wereld verspreid moest worden.

DE BOODSCHAP VAN JEZUS IS WERELDVERANDEREND

En dit hebben de leerlingen gedaan. Het begon klein, in Israël, waar ze vandaan kwamen. Maar al snel gingen ze, soms door omstandigheden van buitenaf, over landsgrenzen heen. Ze kwamen terecht in onder andere India, Ethiopië en Italië. Bij elk land dat in aanraking is gekomen met Jezus zul je de invloed van het christendom terugzien.

Enkele voorbeelden: waar Jezus’ onderwijs gegeven werd, werd het bijzondere van het huwelijk en de rechten van de vrouw erkend. Er zijn scholen en universiteiten gesticht en de slavernij werd afgeschaft. Grote veranderingen voor de mensheid als geheel, maar ook individuele mensenlevens zijn veranderd. Je zult zien dat hij en zijn boodschap altijd grote veranderingen teweeg hebben gebracht in de levens van mensen en volken.

DE BETEKENIS VAN JEZUS CHRISTUS VOOR VANDAAG

Jezus Christus leeft vandaag en zegent en verrijkt de levens van mensen die hem volgen. Er zijn vele mensen die een stempel hebben gedrukt op de wereldgeschiedenis, juist vanuit hun geloof in hem. De Franse natuurkundige en filosoof Blaise Pascal sprak over de behoefte van de mens:

“Er is een door God geschapen vacuüm in het leven van ieder mens, dat alleen gevuld kan worden door God in zijn Zoon Jezus Christus.”

DE BETEKENIS VAN JEZUS VOOR JOU

Er wordt wel gezegd dat elk mens zo’n gat met zich meedraagt, dat alleen gevuld kan worden door Jezus. Ook jij kan vandaag in aanraking komen met hem en van hem leren.

Wil je weten wie hij is? Dan kan je hieronder contact opnemen met ons of je aanmelden voor de Waarom Jezus?-cursus.

Neem contact met ons op

Online cursus over jezus

Gratis online cursus over God en Jezus
Stel je vragen aan een e-coach
Meer dan 10.000 mensen zijn je voorgegaan

Stel nu dat Jezus werkelijk degene is van wie de Bijbel zegt dat Hij is, de Zoon van God. Wat als zijn dood niet een tragisch ongeval was, maar een deel van Gods eeuwige plan om onze redding mogelijk te maken? Ik denk dat je het ermee eens bent dat dat het verschil zou maken.

Bekijk ook: