Welk beeld heb jij van God?

Home | Blog | God | Welk beeld heb jij van God?

Er is veelal een verschil tussen ons beeld van God en wie Hij in werkelijkheid is. Sommige mensen hebben een beeld van een oude man met baard ergens op een wolk. Voor anderen is God niet echt tastbaar en amper een persoon. Weer anderen is hij een gevoel, iets wat buiten henzelf is, waar ze niet zo veel mee willen. Voor anderen iets mystieks wat juist interessant is.

Ik heb zelf ook een beeld van God, maar ook dat is een beeld wat ergens gevormd is in de loop van jaren. Door mijn opvoeding en overtuigingen, door wat ik onderweg heb meegekregen en ervaren heb. Door het lezen en bestuderen van de Bijbel.

Vrijheid van meningsuiting

In onze maatschappij is er vrijheid van meningsuiting. Dat is de ruimte die we hier hebben. Onze mening is echter niet altijd de waarheid. De maatschappij loopt over van allerlei meningen. Hierdoor lijkt de waarheid soms in het gedrang te komen. Want wie is God nu werkelijk? Is Hij een mening, een gevoel, een gedachte? Is God wat ik denk? Hoe ik Hem ervaar? is mijn beeld van Hem correct?

Enerzijds kunnen we er iets van vinden en het onderzoeken. De Bijbel leert ons dat wij, mensen op Hem lijken. “En God maakte de mens. Hij maakte hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek heel erg op Hem. Hij maakte een man en een vrouw.” We zien dus dat er gelijkenis is, maar niet heel specifiek. Dus is er ruimte om daar over na te denken, maar om God beter te leren kennen is het belangrijk te weten hoe Hij is.

De Bijbel leert ons dat wij, mensen op Hem lijken.

Jezus de Waarheid

Jezus is op deze wereld gekomen. We noemen Hem de Zoon van God. Ik geloof dat Hij de Waarheid is en velen met mij. Om te weten wie God is, is het belangrijk om naar Jezus te kijken. Hij is het die God kan tonen aan ons in wie Hij is. Hij zei: “Luister goed! Ik zeg jullie dat de Zoon niets uit Zichzelf kan doen. Hij doet alleen wat Hij de Vader ziet doen. Alles wat de Vader doet, doet de Zoon ook.” Hij kende God vanuit de meest vertrouwde omgang. Hij kwam bij God vandaan en was God.

Relatie

Jezus liet zien hoe wij met God mogen omgaan. relatie is voor Hem belangrijk. We mogen daarmee ontdekken dat God geen vaag mystiek wezen wil zijn, ergens op afstand, maar dat Hij ons kent en zich wil laten kennen. Jezus zegt dat we Hem onze Vader mogen noemen. Hij was de eerste die dat deed, maar wij mogen dezelfde band met Hem hebben.

Misschien heb je niet een exact beeld van hoe God er uit ziet. En veel zaken rondom God mogen dan soms nog wat vaag zijn, maar als je God beter wil leren kennen op een bijzondere manier, dan mag dat in een heel persoonlijk, vertrouwelijke band. Heel origineel. Hij kent jou en weet wie je bent. Zoals Jezus’ relatie met God heel origineel was. Hij leerde ons hoe we die band qua originaliteit met God kunnen en mogen bouwen in relatie.

“Want God wist van tevoren al welke mensen van Hem zouden gaan houden. En van tevoren had God al de bedoeling dat die mensen op zijn Zoon zouden gaan lijken. Zo zou Jezus de eerste Zoon zijn die uit God werd geboren. Daarna zou hij nog heel veel broeders en zusters krijgen.” ~ Apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen ~

Reden van Jezus’ komst

Jezus was de eerste die samen was met God. En God wilde dat we daar deel vanuit maakten en bedacht ons, verlangde naar ons, naar jou. Dat is de reden dat Jezus kwam. Om het contact te herstellen tussen God en mensen, tussen jou en God. Hoe Hij er uit ziet, ik kan specifieke eigenschappen benoemen en fysiek zegt de Bijbel ook wel dingen. Maar de nadruk ligt op wat veel belangrijker is en dat is dat Hij met ons een relatie wil en daar letterlijk alles voor over heeft. Tot het einde aan toe. Kies jij voor die relatie?


Wil je meer weten over wie Jezus is, volg dan gratis de online cursus Waarom Jezus?. Heb je een vraag? Reageer dan gerust en stel je vraag. Wil je graag meer lezen over wat Jezus hier op aarde kwam doen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan (verzending alleen binnen Nederland).

Erik Velema

Christen - Vader en opa - Houdt van mensen in hun pure vorm - Begeleider - Trainer - Coach - Hulpverlener meervoudige problematiek - Present zijn - Provocatief - Directief. Lees meer blogs van Erik. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor