Hoe zou God eruit zien?

Home | Blog | God | Hoe zou God eruit zien?

Als een groot vliegend spaghettimonster, zo ziet de god van de kerk van het – jazeker – vliegende spaghettimonster eruit. Toegegeven, ze hebben dat zelf verzonnen. Maar hoe zit het met de rest van de wereld? Boeddhisten hebben er geen moeite mee om prachtige beelden en schilderijen van hun goden te maken. Joden, christenen en moslims hebben dat wel. En toch hebben allerlei gelovigen een beeld van God. Misschien jij ook wel.

Niemand

Voor christenen geldt: ‘Niemand heeft ooit God gezien’. Sterker nog, zij geloven dat we het niet eens zouden overleven als we Gods gezicht zouden zien. Daar komt ook nog bij dat het volgens de het boek van de christenen echt niet de bedoeling is dat we beelden van God (of goden) mogen maken, laat staan dat we die aanbidden.

Nou, lekker dan. Waar kunnen we dan heen met onze nieuwsgierigheid?

Traditie

Bijbel of niet, door de eeuwen heen hebben kunst en cultuur meermaals geprobeerd zich voor te stellen hoe God eruitziet. Het resultaat daarvan ken je vast wel: een oudere witte man, in lange witte gewaden en een witte baard. Vaak ook nog met spierballen.

Eigenlijk wordt en werd de God van het christendom vaak afgebeeld zoals Zeus en Jupiter ook werden afgebeeld. Met een beetje weinig fantasie dus.

Ziet God er zo uit in onze fantasie?

God voorstellen

Maar, hoe zou je God dan wel kunnen voorstellen? Als een beeld van God eigenlijk niet mogelijk is, niet mag of een kopie wordt van een nepgod? Bijzonder genoeg biedt de Bijbel heel veel beelden van God, of beter gezegd: metaforen die ons een beeld geven van God. Niet per se van hoe God eruit ziet, maar wel van hoe God doet.

Vader

In de Bijbel wordt God vaak ‘Vader’ genoemd. Bijvoorbeeld in de Psalmen, maar ook door profeten. De belangrijkste persoon die God ‘Vader’ noemt, is Jezus Christus. Hij had het vaak over ‘jullie Vader in de hemel’ of Hij sprak God zelf aan als Vader: ‘Dank U, Vader…’.

Ook toen Jezus Zijn leerlingen leerde bidden, begon Hij met de woorden ‘Onze Vader’. Het is het meest beroemde gebed ooit en christenen bidden het tot op de dag van vandaag. Jezus zag God als Vader en Zichzelf als Zoon. Samen in een unieke band van geloof, vertrouwen en liefde.

Trouwens… De term ‘vader’ kan zomaar weerstand bij je oproepen. Heel begrijpelijk! Vaders in ons leven schieten vaak tekort en bieden daardoor lang niet altijd een goed voorbeeld. Maar als we God ‘Vader’ noemen is dat met een hoofdletter. God is Vader zoals geen enkele vader op aarde Hem dat na kan doen (zelfs de goede vaders niet): God de Vader is altijd aanwezig, eeuwig trouw in Zijn liefde en Hij laat jou en mij nooit vallen.

Moeder

Mocht je het beeld van ‘vader’ desondanks ingewikkeld vinden, dan helpt het je misschien te weten dat er ook veel moederlijke beelden voor God zijn te vinden in de Bijbel. En ook hier weten we dat de moeders in onze levens tekort kunnen schieten of een gebroken beeld laten zien, maar ook in dit geval wil God moederlijk zijn zoals alleen God dat kan.

Via een profeet (iemand die spreekt namens God) laat God weten: ‘Net zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik jullie troosten.’ En in de Psalmen (liederen over God) beschrijft men hoe het voelt om rust te vinden bij God: ‘Ik ben zo rustig en tevreden als een kind […] bij zijn moeder op schoot.’

Net zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik jullie troosten.

Herder

Een ander beeld van God dat door de hele Bijbel wordt gebruikt, is het beeld van een herder. ‘De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt’, klinkt het in de Psalmen. En ook Jezus Christus gebruikt het beeld van een herder om Zichzelf in Zijn goddelijke rol te omschrijven: ‘Ik ben de goede herder. Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen.’ Het beeld van de herder laat de verzorgende en begeleidende kant van God zien: Hij die over je waakt en maakt dat niemand je pijn kan doen.

Rots

Een laatste beeld dat we je niet willen onthouden is die van een rots. Al vroeg in de Bijbel wordt God zo genoemd. ‘Hij is de Rots waarop wij stevig staan’, klinkt het in het boek Deuteronomium. En ook de Psalmen zingen over God die de rots onder onze voeten is. En wat te denken van Jezus?

In één van de verhalen die Hij vertelt, heeft Hij het over een man die een huis bouwt. Als hij het op rotsgrond bouwt, blijft het huis stevig. Maar bouwt hij het op zand, dan spoelen wind en regen de fundamenten weg. Jezus heeft het hier over ons leven. Bouwen jij en ik ons leven op de rots die God voor ons wil zijn, dan heb je volgens Hem het stevigste fundament dat je maar kan wensen!

Metaforen

Er zijn nog heel veel meer metaforen voor God in de Bijbel te vinden. Zo wordt Hij ook ‘schild’, ‘fort’, ‘verlosser’ en ‘zon’ genoemd, of zelfs een moedervogel die haar kinderen beschermt onder veilige vleugels. Geen van allen kan het complete verhaal vertellen. Maar als je al die metaforen nu eens bij elkaar zet, ontstaat er toch… …een beeld.

God wordt ook wel een moedervogel genoemd die haar kinderen beschermt onder veilige vleugels

Jouw beeld

Welk beeld heb jij inmiddels van God? Is het veranderd? Meer compleet geworden nu je over al deze beelden hebt gelezen? We hopen voor je en bidden je toe dat je beeld van God ergens in die tekortschietende metaforen gewoon helderder mag worden. En dat jij dan Zijn grote liefde mag ontdekken…

Veel beelden van God zitten in de namen die we aan Hem geven. Wij mensen zijn allemaal zo verschillend, kijken allemaal met een andere bril naar Hem. Vanuit een andere cultuur, een ander referentiekader en misschien wel het belangrijkste; vanuit een ander verlangen. Je kan hier nog verder lezen over wie God is.


Doorpraten? Dat kan met één van onze e-coaches. Vul dan onderstaand formulier in.
Wil je graag meer lezen over wat Jezus hier op aarde kwam doen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan (verzending alleen binnen Nederland). Kijk ook eens naar onze (gratis) online cursussen over diverse thema’s.

Jannine - Redactie IkzoekGod.nl

Lees meer blogs van de Redactie. Of kijk eens op Jezus.nl. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor