Hoe weet je of Jezus God is?

Home | Blog | God | Hoe weet je of Jezus God is?

Kun je wel zeggen dat Jezus God is en welke redenen zijn er om dat aan te nemen? Veel mensen willen wel beamen dat Jezus een belangrijk en inspirerend persoon is geweest. De nadruk ligt dan op het woord ‘geweest’, want vaak blijft het daarbij. In feite is Jezus voor hen geschiedenis. Daarnaast zijn er ook veel mensen die serieus naar het leven van de Here Jezus kijken, maar van het ‘God-zijn’ van Hem niet overtuigd kunnen worden.

Voorstellingsvermogen

Nu is het voor ons mensen moeilijk te bevatten dat Iemand die hier op aarde als mens leefde, tegelijkertijd óók God zou kunnen zijn. Iemand is, naar menselijke maatstaven, óf God óf mens. Maar allebei tegelijk? Voor velen gaat dat hun voorstellingsvermogen te boven en het is in zekere zin ook ‘onbegrijpelijk’. Maar, is dat een reden om dit vraagstuk dan maar aan de kant te schuiven? Ik denk het niet.

Uitspraken van Jezus

De uitspraken van de Here Jezus dat Hij werkelijk God is, zijn duidelijk geweest voor de mensen waarmee Hij – zo’n 2000 jaar geleden – in gesprek was. Hij heeft er immers Zelf over gesproken toen Hij op aarde was. Reden genoeg om eens na te gaan wat wij kunnen leren van wat Hij gezegd heeft.

Allereerst is het goed om vast te stellen dat de Bijbel vermeldt dat God een drie-enig God is. Dit betekent dat Hij één ‘Persoon’ is en tegelijkertijd drie Personen, namelijk: God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Dit is niet iets wat mensen bedacht hebben maar wat duidelijk vermeld staat in Gods Woord. Bijvoorbeeld in 1 Johannes staat dit beschreven. En dat is niet de enige plek in de Bijbel waar meer wordt verteld over de drie-eenheid. Ook in 1 Petrus en in 1 Korinthe kun je hier meer over lezen.

Bijbelteksten

Als Jezus werkelijk God is, door welke Bijbelteksten wordt dit dan onderbouwd? Hoewel de eerdergenoemde teksten meer duidelijkheid geven over de drie-eenheid van God, is het nog steeds lastig om hieruit op te maken dat de Here Jezus Zélf werkelijk God zou zijn. Laten we de Bijbel er nog eens op naslaan.

Allereerst is het goed om te zeggen dat de Here Jezus Zelf nergens letterlijk die woorden ‘Ik ben God’ gebruikt. Maar Hij hoefde deze woorden niet te gebruiken om te bewijzen dat Hij goddelijk is. Wel is het belangrijk wat Hij er Zelf over zei. Er zijn veel teksten in de Bijbel die verwijzen naar Zijn godheid. Ik noem er een paar.

Het Woord dat vanaf het begin bij God is. Dat Woord is naar de wereld gekomen en is Mens geworden.

In Johannes staat: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Vervolgens zegt Hij: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ Daarom kan de apostel Johannes zeggen dat Jezus het Woord en de stem van God is. Het Woord dat vanaf het begin bij God is. Dat Woord is naar de wereld gekomen en is Mens geworden.

Beeld van onzichtbare God

In Kolossenzen: ‘Hij is het Beeld is van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.’ Ook zijn er meerdere mensen in de Bijbel die bevestigen dat Jezus God is, kijk maar naar wat de apostel Thomas zegt. Hij twijfelt enorm en kan niet geloven dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood. Maar als Hij een week later aan hem verschijnt, roept Thomas uit: ‘Mijn Here en mijn God!’.

Daarbij is het mooi om te zien dat de Here Jezus – naast dat Hij God ís – aan God gelijk is. Hij is niet slechts een weerspiegeling van God, maar Hij maakte God aan ons bekend. Jezus kwam vanuit de hemel en is niet – zoals wij mensen – gemaakt uit het stof van de aarde én Hij is Heer over alles. De Here Jezus is verheven boven de hele schepping, inclusief de geestelijke wereld.

Misschien worden er in dit blogbericht nogal veel Bijbelteksten genoemd, maar de enige manier om te kunnen aannemen én geloven dat de Here Jezus werkelijk God is, kan alleen maar duidelijk worden uit Gods Woord, de Bijbel.

Jezus verkondigde De goddelijke Redder te zijn

De allerbelangrijkste reden om te geloven in de goddelijkheid van Jezus, is misschien nog wel dat Hij uiteindelijk ter dood veroordeeld werd vanwege het feit dat Hij Zelf zei dat Hij God was. Om díé reden werd Hij uiteindelijk gekruisigd. Lees maar eens in Markus.

Toen vroeg de Hogepriester Hem weer: “Ben Jij de Messias, de Zoon van de Gezegende God?” Jezus zei: “IK BEN het. En u zal de Mensenzoon zien als Hij naast de Almachtige God zit en op de wolken komt.” De hogepriester riep uit: “We hebben verder geen beschuldigingen meer nodig! Jullie hebben zelf gehoord dat Hij God heeft beledigd! Wat vinden jullie?” En ze vonden allemaal dat Hij de doodstraf moest krijgen.

Ik ben het

Jezus verklaarde dus publiekelijk dat hij de Messias was, de Redder. Hij zei de Zoon van God te zijn. En Hij gebruikte daar zelfs de Godsnaam uit het Oude Testament voor: ‘Ik ben het’. De hogepriester vond dat genoeg bewijs om de Here Jezus te laten kruisigen.

Dus als iemand vraagt: ‘Is Jezus werkelijk God?’, dan kun je daar van harte ‘ja’ op antwoorden. Wanneer we niet geloven in de Godheid van Jezus, dan is ons geloof in feite leeg en zinloos. Die goddelijkheid is de kernwaarde van het christelijk geloof.


Zelf de Bijbel lezen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan (verzending alleen binnen Nederland), of volg één van onze gratis online cursussen. Misschien wil je wel doorpraten met één van onze e-coaches, dat kan. Een reactie hieronder achterlaten is ook mogelijk.

Wendy Born - van den Brink

Christen – getrouwd – (schoon)moeder – oma – (tekst)schrijfster – blogster – boekenwurm – zoekt de verbinding – houdt van organiseren en plannen – altijd in voor nieuwe projecten – houdt van hardlopen en opruimen van zwerfafval.. Lees meer blogs van Wendy. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor