God ontmoeten als het moeilijk is

Home | Blog | God | God ontmoeten als het moeilijk is

Hoe is het toch mogelijk dat juist mensen die door pijn en verdriet gaan vaak zeggen dat God zo dichtbij is? De afgelopen jaren heb ik vaak gehoord en ook zelf ervaren dat je, juist wanneer je heel diep in de put zit, vaak dicht bij God bent.

Burn-out en depressie

Een aantal jaren geleden leed ik onder een burn-out en depressie. God voelde zó ver weg! Ik had moeite om te geloven dat God zich mijn lot zou willen aantrekken en daar verandering in zou brengen. Op het dieptepunt merkte ik dat God tot mij sprak. Op een warme dag lag ik met mijn gezin aan het strand. De drukte van kinderen en hond moest ik gewoon even ontvluchten. Dus maakte ik een wandeling langs de zee. Ik riep het uit naar God. Waarom Heer? Kan het u dan niet schelen dat ik verga? Diep van binnen hoorde ik een hele duidelijke stem: ‘Martijn, Ik ben bij je.’ Vanaf dat moment hoorde ik Gods stem vaker. Hij begon heel dichtbij te voelen.

Het is voor veel mensen geen optie meer om te geloven in een God die wijzer is dan zij.

God dichtbij

Ik ervaarde dat Hij bij me was. Ik hoopte dat mijn situatie in een vingerknip zou veranderen. Dat ik er van het ene op het andere moment helemaal bovenop zou zijn. Zo ging het niet. Maar God gaf mij wat ik nodig had om vol te houden. Hij gaf mij kracht, uithoudingsvermogen, geduld, liefde en troost. Ik heb dat later ook gezien bij mensen die een geliefde verloren, ernstig ziek werden of door ouderdom eenzaam werden. Telkens weer getuigden zij van God die dichtbij was en hen rust en vrede gaf over de situatie.

In de brief aan de Hebreeën staat een stuk dat hierover gaat:

“Jezus heeft als mens op aarde geleefd. In die tijd heeft Hij het tot God uitgeschreeuwd in zijn gebed. Huilend heeft Hij gebeden tot God die Hem van de dood kon redden. En God heeft Jezus verhoord toen Hij zo bang was. Zo heeft Jezus, ook al was Hij Gods Zoon, geléérd om gehoorzaam te zijn. Maar dat kostte Hem lijden en pijn. En doordat Hij volmaakt gehoorzaam was, kunnen de mensen die Hem gehoorzamen het eeuwige leven krijgen.”

Vragen over lijden

Wij kunnen allerlei vragen hebben over ons lijden. Waarom laat God het toe? Waar is hij? In het Bijbelboek Job laat God zien dat wij als mens onvoldoende overzicht hebben over de schepping en Gods plan met de wereld dat wij grote vragen over lijden kunnen beantwoorden. Ons kennen is beperkt. Als mensen zijn we geen God. Lange tijd had de mens hier vrede mee. Totdat we als mensen door de Verlichting alles wilden begrijpen met ons verstand. Sindsdien lijken veel mensen te denken dat als zij niet kunnen begrijpen waarom er lijden is, er ook geen God kan bestaan.

Het is voor veel mensen geen optie meer om te geloven in een God die wijzer is dan zij. Maar dat is natuurlijk een vreemde hoogmoedige gedachte en precies in strijd met wat God ons door middel van Job wil leren. God vraagt ons om op Hem te vertrouwen. Juist in situaties waarin we er met ons verstand niet bij kunnen.

Veel mensen lijken te denken dat als zij niet kunnen begrijpen waarom er lijden is, er ook geen God kan bestaan.

Kijken naar Jezus

Ik heb geleerd om door moeite heen naar Jezus te kijken. Jezus kwam naar deze aarde om de mens te laten zien wie God is en om door Zijn lijden heen het goed te maken tussen God en mens. Het lijden dat Jezus moest ondergaan was ook voor Hem geen pretje. Hij heeft onder tranen en met luide stem gesmeekt voor Zijn leven. God verhoorde Zijn gebed door het lijden heen, want de Vader liet de Zoon door de werking van de Geest opstaan uit de dood. Nu zit Jezus aan de rechterhand van God.

Vertrouw Jezus

Als wij vanwege moeite niet meer weten hoe we het hebben. Als we niet meer weten wat we tegen God moeten zeggen. Als we niet meer kunnen bidden. Dan zal Jezus die door Zijn eigen lijden precies weet wat wij nodig hebben, voor ons pleiten bij de Vader. Vertrouw Hem maar.

Wil je doorpraten? Dat kan door contact met ons op te nemen of hieronder te reageren. Of kijk eens bij onze cursus rondom het thema rouw & verlies

Martijn van Geilswijk

Man van mijn vrouw, vader van 5 kinderen, voorganger, fietser en navolger Lees meer blogs van Martijn. (Disclaimer)

2 reacties

 1. Rianne op 22 juni 2021 om 15:01

  God en de dingen die er bij komen kijken moet je zien als corona, je moet er niet te zwaar aan te tillen.

  Als je denkt dat je zelf niets meer hoef te doen maar God alles laat doen dan ben je verkeerd bezig. Het is heel belangrijk en vooral voor mensen dat ze alles zelf kunnen doen en dat ze geen hulp nodig hebben van buitenaf.

  Moderne mensen hebben nu nog heel veel last van corona maar dat komt wel goed! Er komt een tijd dat ze corona hebben overleefd!

  Vrijheid is voor mensen heel belangrijk, en nu vooral met god (corona) gaan ze de verkeerde kant op.
  Ik geloof dat de mensheid een kadootje is. En dat goede zegt tegen ons (hoeft niet per se God te zijn of andere belangrijke onderwerpen) dat wij juist recht hebben op deze vrijheid en daar moeten we blij mee zijn

  Ik denk juist dat het goede (hoeft niet god te zijn, mag ook het goede van de mensheid zijn) dat engelen dat recht niet hebben, dat ze deze vrijheid niet hebben omdat ze voor God gekozen hebben.

  Je hoeft niets, alles wat gratis is, is vrijblijvend. Blijkbaar moet je nu voor het christendom betalen als je daar in wilt geloven.

 2. Rianne op 22 juni 2021 om 15:02

  Je moet nu niks doen met corona!
  Slecht!

Laat een reactie achter

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor