Wat wordt bedoeld met het Koninkrijk van God?

Home | Blog | God | Wat wordt bedoeld met het Koninkrijk van God?

Uit mijn paspoort blijkt dat ik een ingezetene ben van het koninkrijk der Nederlanden. Niks bijzonders misschien, maar voor mensen uit landen die geen monarchie kennen erg interessant heb ik ontdekt. In de USA kent iedereen het ‘magic kingdom’ van Walt Disney waar je voor een daagje koning mag zijn; tegen forse betaling uiteraard. Dat wij Nederlanders burgers zijn van een echt koninkrijk met een koning is geen sprookje, maar werkelijkheid.

Werkelijk Koninkrijk

De Bijbel spreekt ook over een werkelijk koninkrijk, maar dan met een hoofdletter K. Het Koninkrijk van de hemel of het Koninkrijk van God, beide termen worden door elkaar gebruikt en soms wordt kortweg gesproken over het Koninkrijk. De mensen vroegen Jezus er destijds steeds naar en aan de hand van vele verhalen legde Hij uit op welke principes Gods koninkrijk was gebaseerd. Hij riep de mensen op om er in alle ernst naar te zoeken én er om te bidden: “Uw koninkrijk kome.”

Het ‘magic kingdom’ van Walt Disney waar je voor een daagje koning mag zijn; tegen forse betaling uiteraard

Geestelijke dimensie

Uit de lessen die Jezus gaf (en Hij sprak heel vaak over dit onderwerp) blijkt dat het Koninkrijk van God geen zichtbare plaats of land is, maar een geestelijke dimensie waarin rechtvaardigheid, vrede en vreugde regeren met kracht. Dit lijkt geen haalbare zaak hier op aarde en als we ons er niet verder in verdiepen lijkt het Koninkrijk niet meer dan de hemel waar we binnengaan als we sterven, met andere woorden een toekomstige bestemming.

Zoektocht

Maar waarom zou Jezus de mensen op aarde vertellen het Koninkrijk boven alles eerst te zoeken. Waarom zou Hij ons een zoektocht laten beginnen naar iets wat hier niet te vinden is? ‘Het Koninkrijk van God is onder u, het is in u’, zei Jezus. Hm, dichterbij dus dan wij vaak denken. In de Bijbel staat zelfs dat gelovigen het Koninkrijk van God vormen. Wat een bijzondere gedachte!

Waarom zou Hij ons een zoektocht laten beginnen naar iets wat hier niet te vinden is?

Gods wil regeert

Als gelovige ben je onderdeel van het Koninkrijk en is het mogelijk het Koninkrijk in je en bij je te hebben want het is geen aanwijsbare plaats of land waar je naartoe kunt gaan. Nee, het is een geestelijke dimensie waarin Gods wil regeert. Jezus zei, Mijn Koninkrijk is niet van hier, en laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden. Het is ook geen zaak van dagelijkse behoeften zoals eten en drinken, maar juist van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Het is ook geen theorie of theologie want het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.

Als je de Koning niet kent, kun je het Koninkrijk ook niet zien, daar is de Bijbel duidelijk over.

Nodig Hem uit

Als je de Koning niet kent, kun je het Koninkrijk ook niet zien, daar is de Bijbel duidelijk over. Alleen wie opnieuw geboren wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien, zei Jezus. Alleen als je Hem uitnodigt om in je leven te komen zal Hij je de sleutels van Zijn Koninkrijk geven! Nodig jij Hem uit in je leven? Neem gerust contact met ons op of volg een (gratis) online cursus.

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor