Wat wordt bedoeld met het Koninkrijk van God?

Home | Blog | God | Wat wordt bedoeld met het Koninkrijk van God?

Uit mijn paspoort blijkt dat ik een ingezetene ben van het koninkrijk der Nederlanden. Niks bijzonders misschien, maar voor mensen uit landen die geen monarchie kennen erg interessant heb ik ontdekt. In de USA kent iedereen het ‘magic kingdom’ van Walt Disney waar je voor een daagje koning mag zijn; tegen forse betaling uiteraard. Dat wij Nederlanders burgers zijn van een echt koninkrijk met een koning is geen sprookje, maar werkelijkheid.

Werkelijk Koninkrijk

De Bijbel spreekt ook over een werkelijk koninkrijk, maar dan met een hoofdletter K. Het Koninkrijk van de hemel of het Koninkrijk van God, beide termen worden door elkaar gebruikt en soms wordt kortweg gesproken over het Koninkrijk. De mensen vroegen Jezus er destijds steeds naar en aan de hand van vele verhalen legde Hij uit op welke principes Gods koninkrijk was gebaseerd. Hij riep de mensen op om er in alle ernst naar te zoeken én er om te bidden: “Uw koninkrijk kome.”

Het ‘magic kingdom’ van Walt Disney waar je voor een daagje koning mag zijn; tegen forse betaling uiteraard

Geestelijke dimensie

Uit de lessen die Jezus gaf (en Hij sprak heel vaak over dit onderwerp) blijkt dat het Koninkrijk van God geen zichtbare plaats of land is, maar een geestelijke dimensie waarin rechtvaardigheid, vrede en vreugde regeren met kracht. Dit lijkt geen haalbare zaak hier op aarde en als we ons er niet verder in verdiepen lijkt het Koninkrijk niet meer dan de hemel waar we binnengaan als we sterven, met andere woorden een toekomstige bestemming.

Zoektocht

Maar waarom zou Jezus de mensen op aarde vertellen het Koninkrijk boven alles eerst te zoeken. Waarom zou Hij ons een zoektocht laten beginnen naar iets wat hier niet te vinden is? ‘Het Koninkrijk van God is onder u, het is in u’, zei Jezus. Hm, dichterbij dus dan wij vaak denken. In de Bijbel staat zelfs dat gelovigen het Koninkrijk van God vormen. Wat een bijzondere gedachte!

Waarom zou Hij ons een zoektocht laten beginnen naar iets wat hier niet te vinden is?

Gods wil regeert

Als gelovige ben je onderdeel van het Koninkrijk en is het mogelijk het Koninkrijk in je en bij je te hebben want het is geen aanwijsbare plaats of land waar je naartoe kunt gaan. Nee, het is een geestelijke dimensie waarin Gods wil regeert. Jezus zei, Mijn Koninkrijk is niet van hier, en laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden. Het is ook geen zaak van dagelijkse behoeften zoals eten en drinken, maar juist van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Het is ook geen theorie of theologie want het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.

Als je de Koning niet kent, kun je het Koninkrijk ook niet zien, daar is de Bijbel duidelijk over.

Nodig Hem uit

Als je de Koning niet kent, kun je het Koninkrijk ook niet zien, daar is de Bijbel duidelijk over. Alleen wie opnieuw geboren wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien, zei Jezus. Alleen als je Hem uitnodigt om in je leven te komen zal Hij je de sleutels van Zijn Koninkrijk geven! Nodig jij Hem uit in je leven? Neem gerust contact met ons op of volg een (gratis) online cursus.

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)

10 reacties

 1. Middelkoop op 27 juli 2021 om 14:47

  U heeft het niet begrepen, net als zo velen.

  • Marja Verschoor-Meijers op 2 augustus 2021 om 17:12

   Dat zou natuurlijk heel jammer zijn. Mag ik uit uw opmerking opmaken dat u het, als een van de weinigen, wel begrepen heeft?

 2. Anja Bezemer op 27 juli 2021 om 15:51

  Wat mooi Marja….dankjewel
  Lieve groet Anja

 3. Anne op 16 juni 2022 om 03:09

  Het koninkrijk van de Hemel werd in 1914 opgericht. Openbaring 12: vanaf vers 7 tot 12: vers 10 zegt: Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God en de autoriteit van zijn Christus. want de Duivel is uit de hemel neer geslingerd naar de aarde! Weest vrolijk gij hemelen , wee de aarde en de zee. want de Duivel is tot u neer gedaald, en hij heeft grote toorn daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft van 120 jaar!

 4. Marja Verschoor-Meijers op 20 juni 2022 om 21:05

  Hoi Anne, bedankt voor je reactie. Ik weet niet precies waar je je informatie vandaan haalt, maar dat het Koninkrijk van God opgericht zou zijn en dan ook nog wel in 1914… dat kan ik echt nergens vinden. Het is niet iets dat je kunt zien of aanwijzen, zegt Jezus, het is onder ons en in ons. Je kan het Koninkrijk niet zien als je niet wedergeboren bent, dat zei Jezus ook, zo kunnen we in de Bijbel lezen.

 5. co meijer op 13 augustus 2022 om 17:39

  De Aardsengel ‘Gabriël belast met communicatie naar de wereld voorspelde in 2012 dat ‘het koninkrijk van God in 2015 z’n beslag zou krijgen. Helaas het is nu 2022 en ik zie nog geen Koninkrijk van God met een Raad van Wijzen in een nieuwe spirituele wereldregering komen, een nieuwe wereld zonder geld en macht maar met vrede, gerechtigheid en respect voor natuur en milieu en geen ziekte’s! mvg Co Meijer

 6. papi op 22 januari 2023 om 20:55

  dit heeft mij niet geholpen met mijn eindopdracht voor levenbeschouwing
  ik vind dit best jammer marja

  • Marja Verschoor-Meijers op 24 januari 2023 om 20:28

   Dat is jammer, wat was je onderwerp? En wat mis je in dit artikel (het is maar heel beknopt natuurlijk)?

Laat een reactie achter

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor