Wat is redding? En wanneer ben je gered?

Home | Blog | Veelgestelde vragen | Wat is redding? En wanneer ben je gered?

Wat is de redding. En wanneer ben je gered

Misschien is het je wel eens opgevallen dat er achter op sommige auto’s zo’n sticker met een vis geplakt zit. Vroeger was deze vis een geheim teken waaraan christenen, die met vervolging te maken hadden, elkaar herkenden.

Die vis, het Griekse woord is ICHTHUS, is namelijk een afkorting van:

  • I – Iesous (Jezus)
  • CH – Christos (Christus)
  • TH – Theou (Gods)
  • U – Uios (Zoon)
  • S – Soter (Redder)

Daar is heel veel over te zeggen, maar nu wil ik het graag hebben over dat laatste woordje: Redder. Christenen hebben altijd geloofd in Jezus als Redder. Maar hoezo moeten wij gered worden?

Waarvan hebben we redding nodig?

In heel veel actuele situaties is dat niet zo moeilijk uit te leggen. Een vluchteling in een rubberbootje op de Middellandse Zee moet gered worden. Een jongetje, bungelend aan een balkonrand van een Parijs’ flatgebouw moet gered worden. Een Thais voetbalelftal opgesloten in een onder water gelopen grot moet gered worden.

Voor al die situaties geldt dat je het zelf niet redt, maar dat er hulp van buiten moet komen om je uit je uitzichtloze situatie te bevrijden.

Iets vergelijkbaars zou je ook kunnen zeggen over de wereld waarin wij leven. Deze wereld is niet zoals de Schepper in gedachten had. De wereld waar God van droomt is een andere. Die wereld wordt gekenmerkt door perfecte harmonie. Harmonie tussen God en mens, tussen mensen onderling, tussen de mens met zichzelf en tussen de mens en zijn leefomgeving. In zo’n wereld past geen kwaad, geen ziekte, geen natuurgeweld en geen dood.

De Drentse volkszanger Daniel Lohues zingt het heel treffend in één van z’n liedjes (ik vertaal uit het dialect): Als iedereen nou zo was, zoals wij moesten wezen, dan had geen sterveling meer dan dood te vrezen. 

De oorzaak van het probleem

Zelfs als ieder mens perfect was, dan hadden we nog altijd voor de dood te vrezen. Maar nu geen mens is zoals hij zou moeten zijn, is er veel meer om te vrezen. In feite is ieder mens een vijand van zichzelf, van de ander, van zijn leefwereld en van God.

Deze disharmonie is terug te voeren naar het moment dat de eerste mensen in opstand kwamen tegen hun Schepper en daarmee Gods tegenstander, de duivel, voet aan de grond gaven in hun leven en in de mooie wereld waarover de mens als heerser aangesteld was.

Vanaf die dag is het kwaad in al z’n facetten gaan doorvreten met de dood als triest gevolg en is de mens in een uitzichtloze situatie terecht gekomen. De mens is vervreemd van God, is uit op macht over z’n medemens die hij wantrouwt, heeft te maken met een dreigende natuur en leeft met het diepe besef dat de dood hem ooit zal overvallen.

De oplossing

Voor de bevrijding van de mens en z’n leefwereld uit deze situatie is een Redder van buitenaf nodig.

Het Evangelie, het goede nieuws, is dat God die Redding van buitenaf heeft gebracht. Jezus kwam uit de hemel naar de wereld, om Zelf kapot te gaan aan onze rottigheid.

Hij absorbeerde al het kwaad als het ware in zich op door er in onder te gaan. Dat deed Hij door schuldloos te sterven aan het kruis op de heuvel Golgotha bij Jeruzalem. Hij onderging daarmee ons oordeel, zodat er voor ons vrijspraak beschikbaar kwam.

En door na drie dagen op te staan uit de dood baande Hij een weg dwars door de dood heen naar het leven. Op deze manier wil Jezus redding bieden aan ieder mens.

Wat is de redding - en wanneer ben je gered - kruis

Hij betaalde als het ware het toegangskaartje voor de perfecte wereld die de vervulling van Gods droom is.

De redding die Jezus biedt is meteen ook Gods aanbod.

Wil je deel krijgen aan dat geweldige perspectief? Wil je ook bewoner worden van die wereld, waar perfecte harmonie zal zijn?

Dat kan door je vertrouwen te stellen op dat reddingswerk van Jezus over kwaad en dood. 

Wie dat doet, mag nu al iets ervaren van die redding. Jouw fouten hoeven niet langer een belemmering te zijn om met God in contact te zijn. Jezus heeft de schuld van je afgenomen. Je hoeft niet langer te leven met schuld, schuldgevoelens en angst voor de dood.

Bovendien wil Jezus nu al in je leven aan het werk, zodat er iets van Zijn goede karakter zichtbaar mag worden. En natuurlijk, ook voor christenen geldt dat ze nog lang niet zijn zoals ze zouden moeten zijn, maar het begin is er. En die zekerheid maakt blij en geeft hoop. Hoop op onze Redder, Die de reddingsactie die Hij aan het begin van de jaartelling op touw zette zeker zal komen afmaken, zodat de mens eindelijk uit zijn uitzichtloze situatie gered zal zijn en alles wat nu krom is in ons en onze leefwereld zal worden rechtgezet.

Meer weten over deze Redder? Ga dan naar de Waarom Jezus?-cursus of In gesprek met Jezus en ontdek wie Hij is en wat Hij heeft gedaan.

Peter Hartkamp

Christen, familiemens, levensgenieter, bruggenbouwer, voetbalfan, boekenwurm, mooi-weer-kampeerder en voorganger. Lees meer blogs van Peter, of neem een kijkje op de website van Peter. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor