Ik geloof niet in God, want… religie zorgt voor veel ellende

Home | Blog | God | Ik geloof niet in God, want… religie zorgt voor veel ellende

Misschien is de overtuiging dat religie voor veel ellende zorgt voor jou een reden om ver weg te blijven bij geloof. In naam van God en religieuze ideologieën hebben al heel wat mensen onderdrukking ervaren en de dood gevonden. Maar, is religie écht het probleem?

Christenen geloven dat God bestaat en dat Hij de schepper is van deze wereld. De beroemde Franse wis- en natuurkundige Blaise Pascal schreef ooit:

“Het christelijk geloof is het enige geloof dat zowel de menselijke rede als het menselijk gevoel echt bevredigt. Het geeft een plausibele verklaring van het menselijk leven en bovendien beantwoordt het aan de diepste impulsen van de mens.”

Het kwaad

Het kwaad is volgens christenen niet ontstaan of gecreëerd door God, maar ontstaan vanuit de vrije wil die God aan de mens gegeven heeft. Volgens de Bijbel is God liefde en liefde kan niet bestaan zonder een vrije wil.

Jezus omschrijft het kwaad als volgt: “De duivel heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aartsleugenaar, hij is de vader van de leugen.”

Misschien ben je er nog niet van overtuigd, maar stel je eens voor dat wat Jezus zegt over de duivel inderdaad zo is. Dan moet je je misschien afvragen wat de bron is van het kwaad dat je soms vanuit religie ziet voortkomen.

Missie geslaagd?

De laatste tien jaar is de katholieke kerk vaak in het nieuws met de vele misbruik verhalen die je daarover hoort. Heel veel kinderen hebben geleden onder kerkleiders die zeiden God te vertegenwoordigen. De vraag is: Vertegenwoordigen zij ook God op de momenten dat ze zich aan kinderen vergrijpen?

Nee, natuurlijk niet! Nergens in de Bijbel vind je ook maar één millimeter ruimte om je seksueel aan een kind te vergrijpen.

Het probleem is dus niet God of de Bijbel, maar het is de mens die op dat moment de Bijbelse uitgangspunten negeert. Het doel van het kwaad is de mens bij God vandaan houden. God krijgt vaak de schuld van dit soort gebeurtenissen, en daarmee is het doel van de duivel geslaagd.

Massamoord in de naam van God?

Ook de vroegere christelijke kruistochten en Inquisitie zijn misschien een reden voor je om het geloof achter je te laten. Maar ook deze acties hadden niet God of de Bijbel als bron, al beweerden kerkleiders dat wel. De bron van deze acties was de macht van hebzucht, macht en controle: de macht van het kwaad.

Ook de moorden in de Bijbel door Gods ingrijpen kunnen je misschien weghouden van God. Dat valt niet te ontkennen, maar daar was nooit sprake van het goede dat leed onder het kwaad. In deze gevallen werd het kwaad in de mens gecorrigeerd door een rechtvaardige God.

John Lennon – Imagine
John Lennon zingt in zijn lied ‘Imagine’ dat een overheid die zich baseert op atheïstische uitgangspunten, zoals het communisme, kansrijker zou moeten zijn. Het tegenovergestelde is waar. Tientallen miljoenen, waarschijnlijk veel meer dan honderd miljoen mensen werden vermoord in atheïstische regimes. En dat is nog steeds aan de orde van de dag. Zonder religie wordt de ellende alleen maar meer!

De waarheid

Toen Jezus op aarde was zei Hij: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” Jezus is dus de weg die je via de waarheid naar het leven leidt. Hij is de enige weg die naar God, naar de bron van leven en liefde leidt, maar let op: er is ook een andere weg. Jezus zei: “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”

De tegenstander van God maakt het niet uit hoe je op die brede weg terechtkomt, als je er maar op terechtkomt. Zolang je maar weg blijft bij Die Ene Weg: Jezus. Het is Jezus die naar deze wereld kwam om ons te verlossen van het kwaad. Hij betaalde met Zijn leven de prijs van onze zonden. Neem jij deze liefde aan?

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt naar aanleiding van dit artikel. Neem gerust contact met ons op om door te praten. En, als God bestaat, dan is een logische volgende vraag: wie is God dan? Lees eens dit artikel waarin die vraag wordt beantwoord. Dit artikel is een korte samenvatting van een toespraak die je in z’n geheel terug kunt zien via deze link.

Jannine - Redactie IkzoekGod.nl

Lees meer blogs van de Redactie. Of kijk eens op Jezus.nl. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor