Kan ik geloven in God zonder kerk?

Home | Blog | God | Kan ik geloven in God zonder kerk?

Kan ik geloven in God zonder kerk

Mensen die wel iets met God hebben maar niets met de kerk, met regelmaat kom ik ze tegen. Meestal bedoelen ze daarmee het instituut of het gebouw, maar zelden de gelovigen. Als we in gesprek gaan, blijkt er vrijwel altijd oud zeer ten grondslag te liggen aan hun afkeer voor alles wat met ‘kerk’ te maken heeft.

Ik kan ze niet eens ongelijk geven. Door de eeuwen heen zijn er door de kerk nogal wat misstappen gemaakt, als instituut maar ook door individuele gelovigen die de kerk en God vertegenwoordigen. Helaas heeft dat ertoe geleid dat mensen die eens braaf in de kerkbanken zaten, afgehaakt zijn.

Anderzijds weerhoudt het zoekers en twijfelaars ervan om eens een kerkgebouw binnen te stappen. Ja, er is best veel kritiek op de kerk en dat heeft helaas tot gevolg dat er hier en daar ook wantrouwen aangaande kerkelijk gezag is ontstaan.

Kan een mens oprecht geloven in God zonder kerk?

Ja natuurlijk kan dat! Geloven op zich heeft niets met de kerk (gebouw, instituut) te maken, geloven is een kwestie tussen jou en God.

Kan ik geloven in God zonder kerk - meisje dat bidt

Er zijn landen in de wereld waar het niet toegestaan is in de God van de Bijbel te geloven. Doet iemand dat toch dan kan de doodstraf daar op volgen. In dat geval spreken we van geheime gelovigen, vaak weet niemand uit hun omgeving ervan. Kerkgebouwen zijn er al helemaal niet, dus al zou zo’n gelovige met anderen willen samenkomen… de mogelijkheden zijn niet aanwezig of heel beperkt.

Soms komen twee of drie gelovigen stiekem bij elkaar, bijvoorbeeld in een kelder of achterkamer of soms zelfs onder de grond. Die samenkomsten noemt de Bijbel ook ‘kerk’, want de kerk is geen onroerend goed maar het samenkomen van gelovige mensen, waar dat dan ook plaatsvindt en wat de bezigheden ook mogen zijn.

De kerk is geen onroerend goed maar het samenkomen van gelovige mensen.

Kerk zijn betekent met elkaar eten, dingen ondernemen, praten en luisteren en natuurlijk de Bijbel lezen en bidden. Geloven in God zonder kerk, zonder andere gelovigen om je heen, kan je misschien best even volhouden, maar het is niet de bedoeling. Gelovigen hebben elkaar namelijk nodig.

Wat is het voordeel van de kerk?

Gelukkig is het in de meeste landen wel mogelijk om op grotere schaal, met meerdere gelovigen bij elkaar te komen. En in die zin zijn kerkgebouwen fantastisch.

Kan ik geloven in God zonder kerk - aanbidding

Je kan er bidden, stil zijn, luisteren, leren en andere gelovigen ontmoeten. Het kan zijn dat je een beetje sip binnenkomt en dat een ander je opbeurt. Zelf heb ik het wel meegemaakt dat ik met een prangende vraag zat en dat het antwoord in een preek werd gegeven. Heerlijk verhelderend als dat gebeurt!

Kerk zijn betekent met elkaar eten, dingen ondernemen, praten en luisteren en natuurlijk de Bijbel lezen en bidden.

Thuis draai ik soms lekker hard muziek waarin God geprezen wordt, maar met een groep gelovigen samenkomen om te zingen… dat is toch weer net even anders. En dan maakt het niet uit of je in een kring liedjes zingt met gitaarspel, in de kerkbank naar orgelspel luistert of geniet van een grote aanbiddingsband op het podium.

Gelovigen kunnen namelijk best zonder dat gebouw, maar niet zonder die andere mensen!

Wil je meer weten over de kerk, ga dan naar de cursus “Geloven – de volgende stap”.

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)

8 reacties

 1. Coby Poelman - Duisterwinkel op 30 mei 2018 om 10:55

  Mooi en helder beschreven. Wat je ook mist als je de kerkdienst niet bezoekt is het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Juist dat gezamenlijke bidden vind ik persoonlijk zo waardevol. Je bidt dan voor en met elkaar en bij het: Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren vraag je ook vergeving voor elkaar vanwege het woordje ons en onze, zo belijd je ook collectief je schuld en die van de ander en hoort dat elkaar ook zeggen als het hardop gebeden wordt. Dat verbindt ook nog eens alle christenen die gelijktijdig dit gebed bidden, althans zo ervaar ik dat. Afgelopen zondag nog toen ik in mijn vroegere gemeente de kerkdienst bezocht. Ik heb het verwoord in een gedicht. Ik plak het hier wel even onder.

  Kerkdienst

  Te midden van de kerkgangers
  landen Uw woorden Heer,
  aan ons gegeven in het Onze Vader,
  want ons kent ons
  en ieder kent een strijd
  van nu of van destijds,
  we bidden om vergeving voor elkaar
  voor onze schuld,
  vergeven schuldenaar
  en zo met een gebogen hoofd
  denken wij aan Uw preken,
  Heer dank voor Uw gebed,
  dat het opnieuw mag spreken.

  Coby Poelman – Duisterwinkel  • Aline op 30 mei 2018 om 14:04

   Mooi verwoord, Coby! 2. Sandra Pike op 30 maart 2019 om 22:40

  Kan je zonder kerk geloven? En op juiste manier? Ja, dat kan. Zolang je maar de juiste voeding krijgt. En met andere Christelijke gelovigen praat. Gods Woord ten harte neemt.  • Martien op 2 april 2019 om 12:29

   Dit maakt me nieuwsgierig Sandra. Hoe krijg jij de juiste voeding? 3. K. Kraaijeveld op 15 april 2019 om 11:13

  Als je wat ouder bent heb je alle voeding al wel eens gehad. Herkauwen heeft niet zoveel zin. En wat is er na een paar dagen nog over van dat gevoel op zondag? Ik geloof meer in echt proberen te doen wat God van je vraagt. De kerk geeft een gevoel van ergens bij horen maar daar wordt je geen beter christen van.  • Martien op 15 april 2019 om 11:48

   Zou kerk zijn meer inhouden dan alleen op zondag bij elkaar komen?
   En hoe doe jij dat dan om te doen wat God van je vraagt? Daar ben ik wel een beetje nieuwsgierig naar. 4. Anne op 23 juli 2019 om 01:04

  Het leven zo is nutteloos om niet te geloven in de bijbel en of in de ware god! Want er is meer onder hemel en aarde, dan geloven in een god of niet geloven in een god! De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze zegt 1 Johannes 5: vers 19. Dus als wij niet geloven dan vallen wij toch Automaties onder de macht van die goddeloze, want dit is satan de Duivel met zijn engelen die de wereld regeert. We moeten er dus voor oppassen dat als wij in god geloven, wij onze gebeden niet aan de demonen slachtofferen, zoals de bijbel dit zegt! Maar zorgen dat onze gebeden bij de ware god Jehovah bekend raken, zodat hij ons kan antwoorden en ons helpen bij onze behoeften. Want staat er de wereld gaat voorbij met haar begeerten, maar wie de wil van god doet, die blijft tot in eeuwigheid! Nu de mensheid in het laatste decenium van de eindtijd leeft, en het volgende tijdperk aanstaande is moeten we god beseffen of we wel of niet de ware god zullen aanbidden en of dit levens reddend is? 5. Marja Verschoor-Meijers op 30 juli 2019 om 20:00

  We moeten inderdaad een duidelijke keus maken Anne. Geloven dat er meer tussen hemel en aarde is, doen heel veel mensen. God zoeken is een mooie zoektocht. De Bijbel zegt gelukkig heel duidelijk dat niemand tot God de Vader komt zonder Jezus Christus, dus bij Hem moeten we zijn, Hij is de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6) en ja, dat is levensreddend! Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor