Is Jezus anders dan andere wijsgeren en leraren?

Home | Blog | God | Is Jezus anders dan andere wijsgeren en leraren?

De geschiedenis kent tal van grote denkers, filosofen, leraren en wijsgeren. Namen als Aristoteles, Confucius, Da Vinci, Plato, Paulus en St. Thomas Aquinas kennen we allemaal wel. Hun ontdekkingen, bevindingen en theorieën worden in het dagelijks leven nog steeds gebruikt en onderwezen.

Leraar, wijsgeer, profeet

Ook Jezus van Nazareth is de geschiedenis ingegaan als leraar, wijsgeer en profeet. Mensen die geen christen zijn en Hem niet erkennen als Zoon van God erkennen Hem over het algemeen wél als een van de wijste mensen die ooit heeft geleefd. Zijn woorden zijn nog steeds de leidraad in het leven van honderden miljoenen gelovigen over de hele wereld. Als je Hem in dat rijtje, dat ik hierboven noemde, op zou nemen, wat zou Hem dan onderscheiden? Wat zou Hem anders maken dan die andere wijze mannen?

Praktisch onderwijs

Ik denk in de eerste plaats het feit dat Zijn onderwijs niet zozeer theoretisch was, maar juist heel praktisch. Hij onderwees Zijn volgelingen bijvoorbeeld om vergeving te schenken, vijanden lief te hebben, zieke mensen te genezen en boze geesten uit te drijven. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Je kan zeggen wat je wilt over Jezus, maar Hij praktiseerde alles zelf.

Jezus’ wijsheid van God kwam en niet gebaseerd was op opleiding of studie.

Bovennatuurlijke kennis

In de tweede plaats het feit dat Zijn wijsheid van God kwam en niet gebaseerd was op opleiding of studie. Al op heel jonge leeftijd liet Hij de omstanders in grote verbazing achter door Zijn wijze antwoorden en bovennatuurlijke kennis. Zijn mededorpsbewoners snapten er ook niets van toen ze Hem hoorden onderwijzen. ‘Hoe komt Hij aan die wijsheid?’ vroegen ze zich af. ‘Hij is toch gewoon de zoon van een timmerman?’ Met andere woorden, Hij is ongeschoold. Ook de Joodse leiders van die tijd stonden verstomd en vroegen zich af waar Hij al die kennis vandaan haalde. ‘Hij heeft niet eens gestudeerd’, riepen ze uit. Jezus legde vervolgens aan hen uit dat wat Hij onderwees niet van zichzelf was, maar van God. Uiteindelijk hebben ook de geleerden van die tijd toe moeten geven dat Jezus van God gekomen was als leraar; want niemand kon de tekenen doen die Hij deed.

Autoriteit

In de derde plaats het feit dat Hij, ondanks het gebrek aan een formele opleiding, met autoriteit sprak. Een autoriteit die door mensen erkend werd. Ze waren diep onder de indruk omdat Jezus sprak als iemand met gezag en niet zoals de officiële geleerden van die tijd. Dat zou vandaag de dag vrijwel onmogelijk zijn denk ik dan, wij hebben immers natuurlijke kennis boven geestelijke wijsheid verheven.

Was Jezus meer dan gewoon de zoon van een timmerman?

Boze geesten gehoorzamen

In de vierde plaats het feit dat niet alleen de mensen aan Zijn lippen hingen, maar zelfs de boze geesten Hem gehoorzaamden. De mensen wisten niet wat ze meemaakten. Vol verbazing zeiden ze tegen elkaar: ‘Nee, maar! De boze geesten doen wat Hij zegt!’ Het nieuws over Jezus’ onderwijs en optreden ging dan ook als een lopend vuurtje door de streek.

De oude geschriften laten nog een bijzonder feit zien, namelijk dat het een vrouw was die Jezus de titel ‘Rabboni’ gaf, wat Leraar of zelfs Grote Meester betekent. Zij snapte het. Misschien twijfel jij eraan of Jezus de titel Grote Meester wel waard is. Ik zou zeggen; vraag het Hem eens!

Leugenaar, zot of God

Wij willen jou helpen om tot een weloverwogen en intelligente keuze te komen over of Jezus een leugenaar, een zot of God was. Wij hebben een aantal exemplaren van het boek Meer dan een Timmerman om weg te geven. Wanneer je deze (gratis) wilt ontvangen, neem dan contact met ons op. Of volg onze (gratis) online WaaromJezus? cursus.

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor