Hoe zit het met de terugkomst van Jezus?

Home | Blog | God | Hoe zit het met de terugkomst van Jezus?

Denk je dat Jezus binnenkort terugkomt?‘ vroeg iemand mij laatst. Best een indringende vraag eigenlijk en zeker in deze tijd een ‘hot topic‘. Nadenken over de terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde, begint met nadenken over de eerste keer dat Hij kwam. Want ook die eerste komst naar de aarde was en is een omstreden onderwerp van discussie.

Eerste komst

Dat Jezus tweeduizend jaar geleden in Israël leefde staat vast, daar zijn honderden ooggetuigenverslagen van. Nee, de controversie zit ‘m niet in Zijn leven, maar in Zijn afkomst. Jezus kwam naar de aarde als mens maar Hij was (en is) de Zoon van God. Sommigen van Zijn tijdsgenoten geloofden dat wel, anderen niet. Ook vandaag de dag is die tweedeling er nog steeds.

Tweede komst

Om iets van Zijn tweede komst te kunnen begrijpen, is het wel belangrijk Zijn eerste komst te erkennen. Om de tijd waarin wij leven te kunnen begrijpen en vol goede moed en hoop de toekomst tegemoet te kunnen zien, is het van cruciaal belang te geloven in Jezus Christus. In dat geloof ligt namelijk een belangrijke sleutel: Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij of zij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Om iets van Jezus’ tweede komst te kunnen begrijpen, is het wel belangrijk Zijn eerste komst te erkennen.

Einde van alle dingen

Jezus sprak over het einde van alle dingen. Je kunt dat lezen in Matteüs. Ik licht de verzen 29 en 30 er even uit: “Onmiddellijk na die vreselijke tijd zal de zon donker worden. De maan zal geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen. En de machten van de geestelijke wereld zullen schudden. En dan zal het teken van de Mensenzoon zichtbaar worden aan de lucht. Alle volken van de aarde zullen de Mensenzoon op de wolken zien komen in zijn stralende hemelse macht en majesteit. En ze zullen huilen van spijt.”

Tsjonge, wat een evenement zal dat zijn zeg. Ik vind het best moeilijk om me daar een voorstelling bij te maken, maar ik geloof dat het zo zal gebeuren. De leerlingen van Jezus waren indertijd getuigen van Zijn vertrek. Hij werd uit hun midden in de hemel opgenomen en engelen vertelden dat Hij op dezelfde wijze zou terugkomen als de leerlingen Hem naar de hemel zagen gaan.

De Bijbel is er duidelijk: van oorlogen tot natuurrampen tot tekenen aan de hemel tot de verharding van mensenharten (verkoeling van liefde). We zien het gebeuren, elke dag.

Vaststaande belofte

De belofte dat Hij terug zal komen staat vast. Of je dat wel of niet gelooft is aan jou. Maar ik heb een vraag: ben je klaar voor Zijn terugkomst? De Bijbel is er duidelijk over dat dat moment vooraf gegaan zal worden door allerlei gebeurtenissen die wereldwijd waarneembaar zijn; van oorlogen tot natuurrampen tot tekenen aan de hemel tot de verharding van mensenharten (verkoeling van liefde). We zien het gebeuren, elke dag.

De eerste keer kwam Jezus om de mensen te redden, maar velen hebben Hem afgewezen. De tweede keer komt Hij om te oordelen. Zorg dat je alsnog voor Hem kiest, dat je bij Hem hoort, dan heb je niets te vrezen en kan je zelfs naar Zijn wederkomst uitzien!


Doorpraten? Dat kan met één van onze e-coaches. Reageren mag ook onder deze blog. Wil je graag meer lezen over wat Jezus hier op aarde kwam doen?  Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan (verzending alleen binnen Nederland), of volg één van onze gratis online cursussen.

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)

2 reacties

  1. wietze op 12 april 2022 om 13:15

    “Dat Jezus tweeduizend jaar geleden in Israël leefde staat vast, daar zijn honderden ooggetuigenverslagen van” Waar zijn die honderden ooggetuigenverslagen?

  2. Marja Verschoor-Meijers op 12 april 2022 om 19:10

    Ha Wietze, de bekendste ooggetuigenverslagen zijn de evangelieën van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes, daarin is te lezen hoe Jezus leefde, wat Hij deed, waarover Hij sprak etc. De details zijn soms echt verbluffend. Het zijn verslagen van hun eigen belevenissen met Jezus. In die verslagen wordt ook gesproken over ‘vele’ getuigen die tegen Jezus waren (bijv. Marcus 14:56). De ooggetuigenverslagen zijn dus niet allemaal positief. In Handelingen 2:32 zien we iemand anders aan het woord, namelijk Petrus. In dat verslag van zijn toesprak staat dat zij ‘allen’ gezien hebben dat Jezus uit de dood op stond. De groep waar dat over gaat bestond uit zo’n 120 gelovigen. Diezelfde Petrus schrijft later in een brief aan de gelovigen in klein Azië dat hij ooggetuige van het sterven van Jezus is, weer een ander verslag dus (1 Peter 5:1). Dit zijn dus allemaal verslagen die verzameld zijn in de Bijbel. Daarnaast zijn er nog andere oude manuscripten gevonden van tijdsgenoten van Jezus die over Hem schrijven, bijvoorbeeld de historicus Tacitus en Josephus.
    Een interessant boek om te lezen zou kunnen zijn ‘Bewijs genoeg’ van Lee Strobel.

Laat een reactie achter

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor