God de Vaderdag

Home | Blog | Het (goede) nieuws van alledag | God de Vaderdag

‘Pa, wat maakt u/jou trots op mij?’

In onderstaande video krijgen kinderen hun persoonlijke antwoord. En vertellen de kinderen vervolgens aan hun vader waarom ze zo dankbaar voor hem zijn. Mooi en ontroerend, juist op Vaderdag.

God als vader in de Bijbel

In de Bijbel lezen we regelmatig dat God zich als een vader laat kennen. Op verschillende manieren.

1. God als vader van het volk Israël
‘Mozes, jij moet tegen de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon.”’ [Exodus 4:22]

2. God als vader van individuele mensen die naar Gods wil luisteren
‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.’ [Psalm 103:13]

3. God als vader van alle mensen
Jezus van Nazaret: ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. […] Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’ [Matteüs 5:43-48]

4. God als vader van mensen die Jezus kennen en in zijn geest leven
Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes de Doper het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
“Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.
Laat uw koninkrijk komen…” [Lucas 11:1-2]

5. God als vader van Jezus
Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.’ [Lucas 3:21-22]

God als vader leren kennen

Alleen wéten dat God je vader is, is op z’n zachtst gezegd wat magertjes. De video laat het ook al zien: pas bij een echte ontmoeting ontstaat er iets. Wil je niet alleen maar weten dat God de vader van alles en iedereen is, maar wil je hem ook beter leren kennen en benaderen? Dan kan dat.

In de Bijbel staat dat je God het beste kunt leren kennen via de Joodse rabbi Jezus van Nazaret. Deze rabbi doet een absurde uitspraak, die nog altijd vele hoofden op hol brengt: ‘Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.’

Het is en blijft een absurde uitspraak
Hoe kan een groot en almachtig wezen ooit in een mens van vlees en bloed ‘gestopt’ worden? Veel mensen haken juist op dit punt bij Jezus van Nazaret af. Door veel Nederlanders wordt Jezus gezien als een prima leraar of inspirerend figuur, maar hij moet niet overdrijven. Misschien hoor jij ook wel bij die groep critici of skeptici. Dat is begrijpelijk.
Mag ik je vragen: zou je willen dat de uitspraak van Jezus van Nazaret waar is? Waarom? Of waarom niet? (Reageren kan onder dit blog.)

Je kunt deze Jezus leren kennen door een Waarom Jezus?-cursus te volgen. Wil je zo’n cursus liever (nog) niet doen, maar heb je wel vragen over deze blog, over God of misschien over de relatie met je eigen vader en wil je daarover sparren met iemand, neem dan hier contact met ons op.

Fijne vaderdag!

Bekijk hier Vaders liefdesbrief aan jou.

RedactieJe bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor