De Bijbel is waar: Jezus voorspeld als lijdende dienaar

Home | Blog | Bijbel | De Bijbel is waar: Jezus voorspeld als lijdende dienaar

De Bijbel is waar: Jezus voorspeld als lijdende dienaar

In de serie Is de Bijbel waar wordt telkens een onderwerp behandelt die de betrouwbaarheid van de Bijbel aantoont. Deze keer: de voorspelling in het Oude Testament over Jezus als lijdende dienaar, vervuld in het Nieuwe Testament.

De Bijbel gaat over Jezus. Het hele Oude Testament werkt toe naar Zijn onderwijs en Zijn kruisdood. Soms geeft de Bijbel je in het Oude Testament een glimp van wat er in het Nieuwe Testament staat te gebeuren. Bijvoorbeeld in het Bijbelboek Jesaja in het 53e hoofdstuk.

Mensen die bekend zijn met het Nieuwe Testament zullen waarschijnlijk direct weten waar het over gaat: de kruisiging van Jezus. Maar de profeet Jesaja leefde zo’n 750 jaar voor de geboorte van Jezus! Hoe kan hij dan toch zo’n nauwkeurig verslag van de kruisiging hebben gegeven?

De lijdende dienaar van de Heer

In Jesaja 53 gaat het over de ‘lijdende dienaar van de Heer’. Deze Dienaar heeft de straf voor de ongehoorzaamheid van de mensen gedragen.

Dit gedeelte begint eigenlijk in Jesaja 52:13. Je kunt dit stuk heel mooi naast het Nieuwe Testament leggen, en dan zie je daarin de vervulling.

De lijdende dienaar van de Heer - Profietie Oude Testament en vervulling in Nieuwe Testament

Enkele voorbeelden:

Jesaja 52:13
[De Heer zegt:] ‘Mijn dienaar zal wijs zijn.’
Jezus ging wijs om met de vragen van Zijn tegenstanders (Mattheüs 22:15-22).

Jesaja 52:15
‘zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen,’
Besprenkeling met bloed was een teken van verzoening tussen God en mensen (Leviticus 16:15). Jezus is gestorven de zonden voor alle mensen (Johannes 3:16).

Jesaja 53:1
‘Aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?’
De arm, of de macht, van de Heer werd tijdens Jezus leven regelmatig getoond (Johannes 10:28-30).

Jesaja 53:5
‘Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten.’
Jezus heeft de straf voor onze zonden gedragen, en door Zijn offer hebben we hoop op eeuwig leven (Romeinen 6:23).

Jesaja 53:7
‘Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt.’
Jezus hield Zich stil tijdens Zijn ondervraging (Mattheüs 27:12-14).

Jesaja 53:9
‘De mensen dachten dat Hij bij de misdadigers begraven zou worden. [Maar] Hij kreeg een graf bij de rijken.’
Jezus werd met twee misdadigers (goddelozen) gekruisigd (Mattheüs 27:38) en begraven in het graf van Jozef van Arimathea (Mattheüs 27:57-60).

Jesaja 53:12
‘En Hij heeft gebeden voor de schuldige mensen.”’
Jezus bad zelfs nog aan het kruis voor de mensen die Hem kruisigden (Lukas 23:34).

Het is de moeite waard om zelf eens het Nieuwe Testament te lezen, en dan met name de verslagen van de kruisiging van Jezus in de vier Evangeliën, met een printje van Jesaja 53 ernaast.

Bijzondere profetie

De profetie in de tekst van Jesaja stamt van eeuwen voor de geboorte en kruisiging van Jezus.

De Bijbel is waar - De lijdende dienaar van de Heer

Het schilderij ¨Calvário¨ door Grão Vasco. Geschilderd rond 1530.

Dat is een interessant gegeven, zeker als je bedenkt dat veel van de dingen die hierin worden genoemd niet door Jezus beïnvloed kunnen zijn.

Bijvoorbeeld: Jezus kon er Zelf voor kiezen Zijn mond te houden, maar hij kon niet kiezen voor:

  • De manier van executie
  • De voorafgaande geselingen (tot in het gezicht geslagen worden aan toe: Jesaja 52:14)
  • Zijn uiterlijk (Jesaja 53:2)
  • Dat hij in het graf van een rijke werd begraven (Jesaja 53:9)

Dit alles betekent dat in ieder geval deze passage van Jesaja geïnspireerd moet zijn door God. Alleen God weet wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Behalve deze profetie zijn er nog veel meer die letterlijk zijn vervuld, zowel uit Jesaja als uit andere Bijbelboeken. Het gaat in totaal om meer dan 300 profetieën. Al die profetieën versterken de betrouwbaarheid van de Bijbel, omdat ze aantonen dat de Bijbel niet alleen menselijke auteurs had, maar ook een Goddelijke. En dat betekent dat je de Bijbel kunt aannemen voor wat het is: het Woord van God.

Meer weten over de historiciteit van Jezus? Doe de cursus “The Case for Christ”. Je leert meer over de Bijbel in de cursus “StartersBijbel”.

Gert-Jan van Heugten

Gert-Jan van Heugten (1985) is in 2006 tot geloof gekomen doordat hij wetenschappelijke argumenten te horen kreeg die bevestigden wat in de Bijbel staat. Sindsdien is hij meer over dit onderwerp gaan leren en bestuderen. Nu geeft hij onder de naam WaaromSchepping lezingen over onder meer Bijbel en wetenschap en is hij schrijver en redacteur van Weet Magazine. (Disclaimer). Lees meer blogs van Gert-Jan.


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor