Wie is God?

Home | Blog | God | Wie is God?

Wie is God - christendom

Op de vraag of God bestaat zullen de meeste mensen bevestigend antwoorden. Bijna iedereen gelooft wel in een god, een hogere macht, iets meer dan we kunnen zien of ervaren. Geloven dat er meer is tussen hemel en aarde is een algemeen aanvaarde gedachte. Als God bestaat, dan is een logische volgende vraag: wie is God dan?

God is anders dan je misschien denkt

Weet je dat daar een uitdagend antwoord op is? God is alles wat vandaag de dag als controversieel en niet politiek correct wordt bestempeld.

Daarmee vervalt dus sowieso het plaatje van een aardige oude man, een soort kerstman of Sinterklaas, die alles goedkeurt en op afroep onze wensen vervult. Evenals het plaatje van een boosaardige god die erop uit is iedereen te straffen.

Laten we eens kijken wie God is, volgens de Bijbel.

God volgens de Bijbel

God is de Schepper van hemel en aarde (Genesis 1:1). Hij is de bedenker en uitvoerder van het zichtbare en het onzichtbare. Hij schiep de zon, maan, sterren en planeten en kent ze allen bij naam. Hij is de Heerser van het universum en Hij gaf de aarde aan de mensen om daarop te wonen en werken.

Natuur - Schepping van God

De natuur die door God gemaakt is.

In het licht van de evolutietheorie is God als Schepper dus een controversiële gedachte. Het wordt nog mooier als we bedenken dat Hij ook de mens geschapen heeft, naar Zijn gelijkenis en evenbeeld nog wel (Genesis 1:27)!

God is een persoon

God is een Persoon, een relationeel Persoon. Het idee dat Hij een vage energie of mysterieuze kracht is vervalt daarmee dus ook. God verlangt naar een relatie met de mensen die Hij maakte, evenals ouders naar een gezonde, tedere en goede relatie met hun kinderen verlangen.

God - Vader God wil een relatie aangaan met alle mensen, ongeacht hun achtergrond, ras, kleur of sexe. Hij wil in mensen wonen met Zijn Geest om zo intieme communicatie mogelijk te maken. God verlangt ernaar Zijn hart te openbaren aan jou en mij.

In het licht van de steeds verdergaande individualisering van de maatschappij waarin het ‘ik’ is verheven tot het hoogste goed met als gevolg dat vele mensen eenzaam zijn tussen miljoenen anderen, is een relationele God ook een controversiële gedachte.

 

 

God is een Drie-eenheid

God is Vader, Zoon en Geest in één en zo heeft Hij ook de mens geschapen: geest, ziel en lichaam in één persoon. God is één in Zijn diversiteit en dat geldt ook voor de mens. God heeft ons bewust allemaal anders geschapen en het toch mogelijk gemaakt om, met Zijn hulp, een eenheid te vormen.

God - Drie-eenheid - fruit

Wij leven in een maatschappij waarin we onze vrijheid en tolerantie uiten door, hoe gek het ook klinkt, iedereen te labelen en in hokjes te plaatsen. Dit staat in scherp contrast met God die juist laat zien dat er eenheid in diversiteit is.

God is liefde

God is liefde (1 Johannes 4:8) en die liefde is zelfopofferend en hartverscheurend. God heeft Zijn vijanden lief, de mensen die Hem haten en afwijzen. Die liefde ligt ten grondslag aan Zijn beslissing om Zijn Zoon Jezus naar de aarde te zenden om te sterven voor de zonden van de gehele mensheid.

God is de God van Israël

Hij is de God van Abraham, Izak en Jacob. De Bijbel vertelt ons de geschiedenis van het Joodse volk.

Joden - God van IsraëlEen volk dat door God zelf apart werd gezet als voorgeslacht van de Messias, Jezus Christus de Zoon van God, die naar de aarde kwam om de mensen met God te verzoenen. Door de hele Bijbel heen maakt God zichzelf bekend als de God van Israël.

In het licht van groeiend anti-semitisme en Israël-boycot is ook dit inmiddels een controversiële waarheid.

 

De eigenschappen van God

De Bijbel laat er dus geen twijfel over bestaan wie God is en als je je hart openstelt voor Hem, zal Hij die zekerheid daarin verankeren. De Bijbel leert ons verder dat God ook unieke eigenschappen heeft. Eigenschappen waaraan Hij herkenbaar is. Eigenschappen die ten grondslag liggen aan alles wat Hij doet en zegt. Enkele van die eigenschappen zijn:

God is eeuwig

Hij was er altijd al en Hij zal er altijd zijn. Hij is niet gebonden aan tijd en kent daarom ons verleden, heden en onze toekomst.

Klok - God is eeuwig

Zijn woord is ook eeuwig en zal altijd blijven bestaan. (Psalm 90:2)

God is alomtegenwoordig

Of met andere woorden: God is overal. Dat wil zeggen: op elke plaats en in iedere omstandigheid. We hoeven ons nooit alleen te voelen en we kunnen altijd en overal met Hem in gesprek gaan en Hem bij onze dagelijkse bezigheden betrekken. (Psalm 139:5-10)

God is alwetend

Dat is niet iets om bang voor te zijn, maar juist iets dat rust en vrede brengt. Hij kent onze omstandigheden, gevoelens en gedachten. Hij begrijpt onze situatie en de keuzes waar we voor staan. (Jesaja 46:9-10)

God is almachtig

Alle macht in hemel en op aarde behoort Hem toe.

Onweer - God is almachtig

Concreet betekent het dat onmogelijkheden niet bestaan voor Hem en dat uiteindelijk elke knie zal moeten buigen voor Zijn troon en elke tong zal belijden dat Hij Heer is. (Genesis 17:1)

God is heilig

Hij heeft zondaars lief, maar haat de zonde. Hij wil graag dat gelovigen de dingen van de wereld niet langer liefhebben en najagen, maar boven alles Zijn koninkrijk zoeken. Zoeken is Hij is en Hem navolgen. (1 Petrus 1:16)

Jezus is God

Er is nog zoveel meer te vertellen over de grote, liefdevolle, kleurrijke, creatieve God van de Bijbel. In elk van de zesenzestig boeken die de Bijbel vormen kun je Hem beter leren kennen.

En weet je, misschien wel het meest controversiële antwoord op de vraag ‘wie God is’ is dat Jezus God is! Jezus wordt in de diverse grote wereldreligies wel erkend als leraar, profeet, genezer en wijze man. Maar zelf bevestigde Hij Zijn goddelijke identiteit met de woorden ‘De Vader en Ik zijn één’  (Johannes 10:30) en ‘wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.’ (Johannes 14:9). Als je God werkelijk wilt leren kennen, nodig dan Jezus Christus uit in je leven. 

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor