Wie is God?

Home | Blog | God | Wie is God?

Wie is God - christendom

Op de vraag of God bestaat zullen de meeste mensen bevestigend antwoorden. Bijna iedereen gelooft wel in een god, een hogere macht, iets meer dan we kunnen zien of ervaren. Geloven dat er meer is tussen hemel en aarde is een algemeen aanvaarde gedachte. Als God bestaat, dan is een logische volgende vraag: wie is God dan?

God is anders dan je misschien denkt

Weet je dat daar een uitdagend antwoord op is? God is alles wat vandaag de dag als controversieel en niet politiek correct wordt bestempeld.

Daarmee vervalt dus sowieso het plaatje van een aardige oude man, een soort kerstman of Sinterklaas, die alles goedkeurt en op afroep onze wensen vervult. Evenals het plaatje van een boosaardige god die erop uit is iedereen te straffen.

Laten we eens kijken wie God is, volgens de Bijbel.

God volgens de Bijbel

God is de Schepper van hemel en aarde (Genesis 1:1). Hij is de bedenker en uitvoerder van het zichtbare en het onzichtbare. Hij schiep de zon, maan, sterren en planeten en kent ze allen bij naam. Hij is de Heerser van het universum en Hij gaf de aarde aan de mensen om daarop te wonen en werken.

Natuur - Schepping van God

De natuur die door God gemaakt is.

In het licht van de evolutietheorie is God als Schepper dus een controversiële gedachte. Het wordt nog mooier als we bedenken dat Hij ook de mens geschapen heeft, naar Zijn gelijkenis en evenbeeld nog wel (Genesis 1:27)!

God is een persoon

God is een Persoon, een relationeel Persoon. Het idee dat Hij een vage energie of mysterieuze kracht is vervalt daarmee dus ook. God verlangt naar een relatie met de mensen die Hij maakte, evenals ouders naar een gezonde, tedere en goede relatie met hun kinderen verlangen.

God - Vader God wil een relatie aangaan met alle mensen, ongeacht hun achtergrond, ras, kleur of sexe. Hij wil in mensen wonen met Zijn Geest om zo intieme communicatie mogelijk te maken. God verlangt ernaar Zijn hart te openbaren aan jou en mij.

In het licht van de steeds verdergaande individualisering van de maatschappij waarin het ‘ik’ is verheven tot het hoogste goed met als gevolg dat vele mensen eenzaam zijn tussen miljoenen anderen, is een relationele God ook een controversiële gedachte.

 

 

God is een Drie-eenheid

God is Vader, Zoon en Geest in één en zo heeft Hij ook de mens geschapen: geest, ziel en lichaam in één persoon. God is één in Zijn diversiteit en dat geldt ook voor de mens. God heeft ons bewust allemaal anders geschapen en het toch mogelijk gemaakt om, met Zijn hulp, een eenheid te vormen.

God - Drie-eenheid - fruit

Wij leven in een maatschappij waarin we onze vrijheid en tolerantie uiten door, hoe gek het ook klinkt, iedereen te labelen en in hokjes te plaatsen. Dit staat in scherp contrast met God die juist laat zien dat er eenheid in diversiteit is.

God is liefde

God is liefde (1 Johannes 4:8) en die liefde is zelfopofferend en hartverscheurend. God heeft Zijn vijanden lief, de mensen die Hem haten en afwijzen. Die liefde ligt ten grondslag aan Zijn beslissing om Zijn Zoon Jezus naar de aarde te zenden om te sterven voor de zonden van de gehele mensheid.

God is de God van Israël

Hij is de God van Abraham, Izak en Jacob. De Bijbel vertelt ons de geschiedenis van het Joodse volk.

Joden - God van IsraëlEen volk dat door God zelf apart werd gezet als voorgeslacht van de Messias, Jezus Christus de Zoon van God, die naar de aarde kwam om de mensen met God te verzoenen. Door de hele Bijbel heen maakt God zichzelf bekend als de God van Israël.

In het licht van groeiend anti-semitisme en Israël-boycot is ook dit inmiddels een controversiële waarheid.

 

De eigenschappen van God

De Bijbel laat er dus geen twijfel over bestaan wie God is en als je je hart openstelt voor Hem, zal Hij die zekerheid daarin verankeren. De Bijbel leert ons verder dat God ook unieke eigenschappen heeft. Eigenschappen waaraan Hij herkenbaar is. Eigenschappen die ten grondslag liggen aan alles wat Hij doet en zegt. Enkele van die eigenschappen zijn:

God is eeuwig

Hij was er altijd al en Hij zal er altijd zijn. Hij is niet gebonden aan tijd en kent daarom ons verleden, heden en onze toekomst.

Klok - God is eeuwig

Zijn woord is ook eeuwig en zal altijd blijven bestaan. (Psalm 90:2)

God is alomtegenwoordig

Of met andere woorden: God is overal. Dat wil zeggen: op elke plaats en in iedere omstandigheid. We hoeven ons nooit alleen te voelen en we kunnen altijd en overal met Hem in gesprek gaan en Hem bij onze dagelijkse bezigheden betrekken. (Psalm 139:5-10)

God is alwetend

Dat is niet iets om bang voor te zijn, maar juist iets dat rust en vrede brengt. Hij kent onze omstandigheden, gevoelens en gedachten. Hij begrijpt onze situatie en de keuzes waar we voor staan. (Jesaja 46:9-10)

God is almachtig

Alle macht in hemel en op aarde behoort Hem toe.

Onweer - God is almachtig

Concreet betekent het dat onmogelijkheden niet bestaan voor Hem en dat uiteindelijk elke knie zal moeten buigen voor Zijn troon en elke tong zal belijden dat Hij Heer is. (Genesis 17:1)

God is heilig

Hij heeft zondaars lief, maar haat de zonde. Hij wil graag dat gelovigen de dingen van de wereld niet langer liefhebben en najagen, maar boven alles Zijn koninkrijk zoeken. Zoeken is Hij is en Hem navolgen. (1 Petrus 1:16)

Jezus is God

Er is nog zoveel meer te vertellen over de grote, liefdevolle, kleurrijke, creatieve God van de Bijbel. In elk van de zesenzestig boeken die de Bijbel vormen kun je Hem beter leren kennen.

En weet je, misschien wel het meest controversiële antwoord op de vraag ‘wie God is’ is dat Jezus God is! Jezus wordt in de diverse grote wereldreligies wel erkend als leraar, profeet, genezer en wijze man. Maar zelf bevestigde Hij Zijn goddelijke identiteit met de woorden ‘De Vader en Ik zijn één’  (Johannes 10:30) en ‘wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.’ (Johannes 14:9). Als je God werkelijk wilt leren kennen, nodig dan Jezus Christus uit in je leven. 

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)

23 reacties

 1. Avatar Anja op 12 april 2019 om 10:59

  Wat ontroerend mooi geschreven Marja….
  Duidelijk voor iedereen…denk ik

 2. Avatar Coby Poelman - Duisterwinkel op 12 april 2019 om 11:49

  Een helder betoog met een zeer sterk slotwoord.

  • Marja Verschoor-Meijers Marja Verschoor-Meijers op 15 april 2019 om 20:40

   Fijn om te horen Coby, ik heb er best lang over na moeten denken en dan is het toch bemoedigend om positieve reacties te krijgen.

 3. Avatar Hilly op 14 april 2019 om 12:35

  Duidelijk Marja.

 4. Marja Verschoor-Meijers Marja Verschoor-Meijers op 15 april 2019 om 20:41

  Dank Hilly, fijn dat je meeleest!

 5. Avatar Diane Ruiter op 2 mei 2019 om 12:54

  Amen. God is een persoon. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft alles volbracht opdat wij Hem zouden toebehoren. Hij is Liefde en rechtvaardig. Hij heeft onze straf gedragen. Ons verlost uit de slavernij opdat wij Zijn kinderen zouden zijn. Wat een Liefde…

  • André Scholten André Scholten op 9 mei 2019 om 10:34

   Inderdaad Diane. Amen.

  • Avatar Berber op 5 juni 2019 om 13:53

   waarom zou een vreemde onze straf dragen? en wat is straf? is voor iedereen weer anders, net als die zonde.
   waarom moeten wij iemand toebehoren?
   en zo’n zin als “verlost uit de slavernij opdat wij zijn kinderen zouden zijn….” daar begrijp is echt helemaal niks van, sorry
   Ik leef mijn leven zo goed mogelijk, houd rekening met anderen, probeer te helpen, lijkt me voldoende

   • André Scholten André Scholten op 11 juli 2019 om 10:53

    Hallo Berber,

    Als je zondigt, verdien je straf. Dat is rechtvaardig van God.

    Stel je voor dat je 80 km per uur rijdt door een 30 km-zone waar kleine kinderen spelen. Je wordt gezien door de politie en krijgt hier een boete voor. Is dit dan terecht? Ik zeg ja. Je kunt dan zeggen: ¨Ik leef mijn leven zo goed mogelijk, houd rekening met anderen, probeer te helpen.¨ Maar dat maakt niets uit. Je hebt de wet overtreden en daarvoor krijg je een boete (straf).

    Waarom een vreemde onze straf zou dragen? Omdat God genadig is. De straf op onze zonden (zonde is het overtreden van Gods wet) is een eeuwigheid in de hel. Dit omdat God heilig en rechtvaardig is. Vertrouw me: die straf wil je echt niet zelf ondergaan. Omdat God ook liefdevol en genadig is heeft Hij Jezus naar de aarde gestuurd om de straf op Zich te nemen. Als je besluit om te gaan leven zoals God dat wil en je vertrouwen op Jezus stelt voor de vergeving van jouw zonden, dan ontvang je kwijtschelding van die straf en is het in orde tussen jou en God. Je wordt een kind van Hem en krijgt eeuwig leven. Dat is goed nieuws toch?!

    • Avatar Tycho Wolters op 26 juli 2019 om 09:39

     Nee hoor, God stopt je niet voor eeuwig in de hel… zelfs de Duivel zou dat nog niet doen…. ook Allah niet, alleen sommige mensen denken zo over anderen te mogen oordelen…..

     • Avatar nezha op 29 augustus 2019 om 19:05

      duivel, hel geen geloof,it zijn keuzes die je zelf neemt voor je zelf…its up too you who je wil leven….wil je in een koud hart,en elke keer slechte dingen doen,waardoor je slechter voelt,is hel ook hier op aarde….aan jou de keuzes.. wil je verlichting dan geloof je in god, en zijn goedheid,dan zal je hart verlicht worden,en helemaal als je in vergeving gelooft….God heeft ons vergeven,wij vergeven ook andre zoals hij…god is it licht,ja eigenlijk zijn wij it niet eens waard voor de zijn dood…Dat hij voor de slechte mens, zijn dagelijkse zonde aan de kruis heeft gehangen”‘Én nog steeds wil je niet geloven….Al zijn miracels,genzezingen,zeeen gesplits,bergen opzij gegaan,toch zal een mens nog niet geloven?dit is persoonlijk, en persoonijk is een keuze….geloof of geloof niet?hij die gelooft leeft in zegen en rust,en dankt god elke dag ooh wazt gezegend is de mens
      ….hij die niet gelooft,is eigen keuze…..?al heeft god ieder lief”‘Al geeft god zo velen kansen,,,,its up to you…hel en hemel is een keuze in it hart is it antwoord..
      wees als een kind en kom de koningrijk van mijn hemelse vader binnen””
      in zijn koningrijk is geen dood,is eeuwige leven….. 6. Avatar Berber op 29 mei 2019 om 13:04

  Sorry, ik snap er nog steeds helemaal niets van, het is me niet duidelijker geworden en dat zal denk ik ook wel zo blijven.
  Ik blijf toch maar atheïst, bevalt me het beste.

  • Marja Verschoor-Meijers Marja Verschoor-Meijers op 30 mei 2019 om 13:17

   Ha Berber, je snapt er helemaal niets van schrijf je, dat vind ik wel jammer hoor. Doel je dan op God zelf of op alles wat in deze blog beschreven? Ik heb mijn best gedaan dat helder en eenvoudig te doen, maar dat is uiteraard geen garantie dat een lezer het ook zo ontvangt.
   Je schrijft overigens ‘atheist zijn bevalt me het beste’, dat begrijp ik dan weer niet. Hoe weet je wat het beste is als je niet alle mogelijkheden hebt ervaren?

 7. Avatar Berber op 1 juni 2019 om 12:41

  ik begrijp niet dat je (mensen in het algemeen bedoel ik) gelooft in iemand die nog nooit door iemand gezien is. Het heet geloven, dat is dus niet zeker weten.
  Alle mogelijkheden ervaren is ondoenlijk, dan zou ik me in alle godsdiensten moeten verdiepen en dat vind ik zonde van mn tijd, sorry.
  Waarom moet je iemand toebehoren? Al die gelovigen die doen wat er in de bijbel staat, maar of dat waar is? Ik ga ook niet langs de deur of sta in een ruimte (kerk is niet gepast in mijn beleving) om te vertellen dat er geen god is.
  Het is veel te lastig om hier verder op door te gaan. Ik heb er genoeg over gepraat met vrienden en kennissen die gelovig zijn, ook in het buitenland, en ze hebben me nog steeds niet kunnen overtuigen.

  • André Scholten André Scholten op 5 juni 2019 om 10:04

   Beste Berber,

   Er zijn goede argumenten voor het bestaan van God. Je hoeft dus God niet per se te hebben gezien om aan te kunnen nemen dat Hij bestaat. Zie het artikel Is er bewijs dat God bestaat? voor een aantal van die argumenten. Ik hoor graag je reactie wat je van deze argumenten vindt.

   • Avatar Berber op 5 juni 2019 om 13:48

    hallo André, ik heb dat artikel gelezen en denk er nog steeds hetzelfde over. Fijn dat je dit onder mn aandacht bracht, het gaat niet om wie er gelijk zou hebben, maar hoe iemand iets beleeft. Beetje lastig om hier uitgebreid op in te gaan. Maar die argumenten zie ik dus niet zoals jij ze ziet.

 8. Marja Verschoor-Meijers Marja Verschoor-Meijers op 2 juni 2019 om 11:04

  Bedankt voor je reactie. Het is inderdaad een beetje lastig om er ‘online’ op dor te gaan, maar je vragen en discussiepunbten herken ik hoor, ben ik zelf ook allemaal doorheen gegaan. Persoonlijk denk ik dat iemand toebehoren een diepste verlangen van de mens is, je geliefd weten en geaccepteerd voelen.
  Wat je laatste opmerking betreft, ik denk niet dat mensen kunnen overtuigen, dat kan alleen de Geest van God zelf (door een gesprek, een beeld, muziek, een gebeurtenis of de natuur bijvoorbeeld) en als dat gebeurt weet je het zeker :)
  Misschien heb je inderdaad genoeg gepraat met vrienden en kennissen,we hebben het soms ook allemaal te ingewikkeld gemaakt. Ik zou zeggen: vraag het eens aan de Heilige Geest: als U echt bent, overtuig mij dan.

 9. Avatar Berber op 2 juni 2019 om 13:23

  ik ben graag bij iemand, toebehoren klinkt nogal bezitterig en onderdanig en daar houd ik niet van. Maar dan wel graag iemand die ik kan aanraken en zien en die mij kan aanraken en zien.
  en nu komt ook nog de heilige geest erbij, ik zie door de bomen het bos niet meer, er moet heel wat gebeuren voordat ik overtuigd ben, omdat ik iets toch anders uitleg dan u.
  In ieder geval dank dat u geantwoord heeft, we zullen niet snel hetzelfde gaan denken (ik zeg dus nooit nooit, dat geldt voor allebei)

  • Marja Verschoor-Meijers Marja Verschoor-Meijers op 3 juni 2019 om 11:05

   Inderdaad, zeg nooit nooit :-) Weet je, ik bid voor je dat God Zichzelf aan je zal openbaren en je ziel zal verzadigen met Zijn aanwezigheid, liefde, vrede en wijsheid.
   Een hartelijke groet en bedankt voor je reacties op dit artikel.

 10. Avatar Berber op 3 juni 2019 om 17:30

  en dan komt toch weer die opmerking…
  je hoeft voor mij niet te bidden, ik vind dat zulk arrogant gedrag, dat betweterige, dat boven mensen gaan staan in de volle overtuiging dat zij gelijk hebben.

 11. Avatar Carlos op 8 juli 2019 om 15:07

  Beste Marja,

  Wat een teleurstellend artikel is dit. Je doet een aantal beweringen die enerzijds niet kloppen of te bewijzen zijn en vervolgens trek je daar ook
  maar conclusies uit waarmee dan duidelijk moet worden wie jouw onzichtbare vriend nou eigenlijk is.

  Daarnaast gooi je alle geloven maar op een stapel om daarmee aan te tonen hoeveel mensen wel.niet geloven. Tegelijkertijd weten we dat jij en elke gelovige alle andere geloofsovertuigingen verwerpen. Er zijn meer dan 30.000 christelijke stromingen. Maar een is goed. Er zijn miljoenen goden slechts één is de ware en dat hangt sterk af.van waar je geboren bent en wat je ouders je hebben bijgebracht.

  Vanuit je eigen geloof is het best arrogant om te denken onomstotelijk te kunnen vertellen wie God is. Daarnaast doe je zoveel aannames die nergens anders op gebaseerd zijn dan een boek met zeer veel tegenstrijdigheden en een twijfelachtige bron.

  Ik heb me de afgelopen maanden. Mede door jouw medebloggers weer eens intensief verdiept in geloof en religie. God is niet te vinden en niet te bewijzen. Alle bewijzen zijn indirect of zogenaamd logisch afgeleid maar niet gefundeerd. Alle beweringen tegenstrijdig. Ik vind dat jammer.

 12. Marja Verschoor-Meijers Marja Verschoor-Meijers op 9 juli 2019 om 21:50

  Beste Carlos, allereerst bedankt voor je reactie op dit artikel, altijd goed om te horen wat lezers er van vinden. Jammer dat je zo teleurgesteld bent, daar kan ik uiteraard niks aan veranderen.

  Je schrijft dat ik beweringen doe die niet kloppen, maar je geeft niet aan wat er dan niet klopt en hoe het dan (volgens jou) zou moeten zijn. Maar goed, dat wordt misschien ook wel een te lange discussie :) In dit artikel heb ik in het kort op een rij gezet wat de Bijbel over God zegt, dus niet wat ik persoonlijk vind, al komt dat best overeen.

  Volgens jou heeft de Bijbel een twijfelachtige bron, ik ben wel benieuwd waarop die bewering gebaseerd is. Stel dat je gelijk zou hebben, dan is het nog steeds heel bijzonder dat de Bijbel al zolang bestaat en in zoveel talen vertaald is en in bijna alle landen ter wereld gelezen wordt.

  Je hebt je (weer) verdiept in geloof en religie, dat is een prachtige zoektocht over bergen en dalen. Maar de cruciale vraag die ik wil stellen, is: zou je je eens NIET in religie willen verdiepen, maar in een relatie met Jezus Christus? Dat kan door bijvoorbeeld het evangelie van Johannes te lezen en God te vragen om wijsheid en openbaring. ik hoop dat je die uitdaging eens aan wilt gaan. Ik heb zelf ervaren dat ik alle aannames en ideeën die ik vroeger had (toen ik niet gelovig was) heb moeten intrekken.

  Zegen toegewenst in je zoektocht!

Laat een bericht achter