Wie is God?

Home | Blog | God | Wie is God?

Wie is God - christendom

Op de vraag of God bestaat zullen de meeste mensen bevestigend antwoorden. Bijna iedereen gelooft wel in een god, een hogere macht, iets meer dan we kunnen zien of ervaren. Geloven dat er meer is tussen hemel en aarde is een algemeen aanvaarde gedachte. Als God bestaat, dan is een logische volgende vraag: wie is God dan?

God is anders dan je misschien denkt

Weet je dat daar een uitdagend antwoord op is? God is alles wat vandaag de dag als controversieel en niet politiek correct wordt bestempeld.

Daarmee vervalt dus sowieso het plaatje van een aardige oude man, een soort kerstman of Sinterklaas, die alles goedkeurt en op afroep onze wensen vervult. Evenals het plaatje van een boosaardige god die erop uit is iedereen te straffen.

Laten we eens kijken wie God is, volgens de Bijbel.

God volgens de Bijbel

God is de Schepper van hemel en aarde (Genesis 1:1). Hij is de bedenker en uitvoerder van het zichtbare en het onzichtbare. Hij schiep de zon, maan, sterren en planeten en kent ze allen bij naam. Hij is de Heerser van het universum en Hij gaf de aarde aan de mensen om daarop te wonen en werken.

Natuur - Schepping van God

De natuur die door God gemaakt is.

In het licht van de evolutietheorie is God als Schepper dus een controversiële gedachte. Het wordt nog mooier als we bedenken dat Hij ook de mens geschapen heeft, naar Zijn gelijkenis en evenbeeld nog wel (Genesis 1:27)!

God is een persoon

God is een Persoon, een relationeel Persoon. Het idee dat Hij een vage energie of mysterieuze kracht is vervalt daarmee dus ook. God verlangt naar een relatie met de mensen die Hij maakte, evenals ouders naar een gezonde, tedere en goede relatie met hun kinderen verlangen.

God - Vader God wil een relatie aangaan met alle mensen, ongeacht hun achtergrond, ras, kleur of sexe. Hij wil in mensen wonen met Zijn Geest om zo intieme communicatie mogelijk te maken. God verlangt ernaar Zijn hart te openbaren aan jou en mij.

In het licht van de steeds verdergaande individualisering van de maatschappij waarin het ‘ik’ is verheven tot het hoogste goed met als gevolg dat vele mensen eenzaam zijn tussen miljoenen anderen, is een relationele God ook een controversiële gedachte.

 

 

God is een Drie-eenheid

God is Vader, Zoon en Geest in één en zo heeft Hij ook de mens geschapen: geest, ziel en lichaam in één persoon. God is één in Zijn diversiteit en dat geldt ook voor de mens. God heeft ons bewust allemaal anders geschapen en het toch mogelijk gemaakt om, met Zijn hulp, een eenheid te vormen.

God - Drie-eenheid - fruit

Wij leven in een maatschappij waarin we onze vrijheid en tolerantie uiten door, hoe gek het ook klinkt, iedereen te labelen en in hokjes te plaatsen. Dit staat in scherp contrast met God die juist laat zien dat er eenheid in diversiteit is.

God is liefde

God is liefde (1 Johannes 4:8) en die liefde is zelfopofferend en hartverscheurend. God heeft Zijn vijanden lief, de mensen die Hem haten en afwijzen. Die liefde ligt ten grondslag aan Zijn beslissing om Zijn Zoon Jezus naar de aarde te zenden om te sterven voor de zonden van de gehele mensheid.

God is de God van Israël

Hij is de God van Abraham, Izak en Jacob. De Bijbel vertelt ons de geschiedenis van het Joodse volk.

Joden - God van IsraëlEen volk dat door God zelf apart werd gezet als voorgeslacht van de Messias, Jezus Christus de Zoon van God, die naar de aarde kwam om de mensen met God te verzoenen. Door de hele Bijbel heen maakt God zichzelf bekend als de God van Israël.

In het licht van groeiend anti-semitisme en Israël-boycot is ook dit inmiddels een controversiële waarheid.

 

De eigenschappen van God

De Bijbel laat er dus geen twijfel over bestaan wie God is en als je je hart openstelt voor Hem, zal Hij die zekerheid daarin verankeren. De Bijbel leert ons verder dat God ook unieke eigenschappen heeft. Eigenschappen waaraan Hij herkenbaar is. Eigenschappen die ten grondslag liggen aan alles wat Hij doet en zegt. Enkele van die eigenschappen zijn:

God is eeuwig

Hij was er altijd al en Hij zal er altijd zijn. Hij is niet gebonden aan tijd en kent daarom ons verleden, heden en onze toekomst.

Klok - God is eeuwig

Zijn woord is ook eeuwig en zal altijd blijven bestaan. (Psalm 90:2)

God is alomtegenwoordig

Of met andere woorden: God is overal. Dat wil zeggen: op elke plaats en in iedere omstandigheid. We hoeven ons nooit alleen te voelen en we kunnen altijd en overal met Hem in gesprek gaan en Hem bij onze dagelijkse bezigheden betrekken. (Psalm 139:5-10)

God is alwetend

Dat is niet iets om bang voor te zijn, maar juist iets dat rust en vrede brengt. Hij kent onze omstandigheden, gevoelens en gedachten. Hij begrijpt onze situatie en de keuzes waar we voor staan. (Jesaja 46:9-10)

God is almachtig

Alle macht in hemel en op aarde behoort Hem toe.

Onweer - God is almachtig

Concreet betekent het dat onmogelijkheden niet bestaan voor Hem en dat uiteindelijk elke knie zal moeten buigen voor Zijn troon en elke tong zal belijden dat Hij Heer is. (Genesis 17:1)

God is heilig

Hij heeft zondaars lief, maar haat de zonde. Hij wil graag dat gelovigen de dingen van de wereld niet langer liefhebben en najagen, maar boven alles Zijn koninkrijk zoeken. Zoeken is Hij is en Hem navolgen. (1 Petrus 1:16)

Jezus is God

Er is nog zoveel meer te vertellen over de grote, liefdevolle, kleurrijke, creatieve God van de Bijbel. In elk van de zesenzestig boeken die de Bijbel vormen kun je Hem beter leren kennen.

En weet je, misschien wel het meest controversiële antwoord op de vraag ‘wie God is’ is dat Jezus God is! Jezus wordt in de diverse grote wereldreligies wel erkend als leraar, profeet, genezer en wijze man. Maar zelf bevestigde Hij Zijn goddelijke identiteit met de woorden ‘De Vader en Ik zijn één’  (Johannes 10:30) en ‘wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.’ (Johannes 14:9). Als je God werkelijk wilt leren kennen, nodig dan Jezus Christus uit in je leven. 

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)

31 reacties

 1. Anja op 12 april 2019 om 10:59

  Wat ontroerend mooi geschreven Marja….
  Duidelijk voor iedereen…denk ik 2. Coby Poelman - Duisterwinkel op 12 april 2019 om 11:49

  Een helder betoog met een zeer sterk slotwoord.  • Marja Verschoor-Meijers op 15 april 2019 om 20:40

   Fijn om te horen Coby, ik heb er best lang over na moeten denken en dan is het toch bemoedigend om positieve reacties te krijgen. 3. Hilly op 14 april 2019 om 12:35

  Duidelijk Marja. 4. Marja Verschoor-Meijers op 15 april 2019 om 20:41

  Dank Hilly, fijn dat je meeleest! 5. Diane Ruiter op 2 mei 2019 om 12:54

  Amen. God is een persoon. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft alles volbracht opdat wij Hem zouden toebehoren. Hij is Liefde en rechtvaardig. Hij heeft onze straf gedragen. Ons verlost uit de slavernij opdat wij Zijn kinderen zouden zijn. Wat een Liefde…  • André Scholten op 9 mei 2019 om 10:34

   Inderdaad Diane. Amen.  • Berber op 5 juni 2019 om 13:53

   waarom zou een vreemde onze straf dragen? en wat is straf? is voor iedereen weer anders, net als die zonde.
   waarom moeten wij iemand toebehoren?
   en zo’n zin als “verlost uit de slavernij opdat wij zijn kinderen zouden zijn….” daar begrijp is echt helemaal niks van, sorry
   Ik leef mijn leven zo goed mogelijk, houd rekening met anderen, probeer te helpen, lijkt me voldoende   • André Scholten op 11 juli 2019 om 10:53

    Hallo Berber,

    Als je zondigt, verdien je straf. Dat is rechtvaardig van God.

    Stel je voor dat je 80 km per uur rijdt door een 30 km-zone waar kleine kinderen spelen. Je wordt gezien door de politie en krijgt hier een boete voor. Is dit dan terecht? Ik zeg ja. Je kunt dan zeggen: ¨Ik leef mijn leven zo goed mogelijk, houd rekening met anderen, probeer te helpen.¨ Maar dat maakt niets uit. Je hebt de wet overtreden en daarvoor krijg je een boete (straf).

    Waarom een vreemde onze straf zou dragen? Omdat God genadig is. De straf op onze zonden (zonde is het overtreden van Gods wet) is een eeuwigheid in de hel. Dit omdat God heilig en rechtvaardig is. Vertrouw me: die straf wil je echt niet zelf ondergaan. Omdat God ook liefdevol en genadig is heeft Hij Jezus naar de aarde gestuurd om de straf op Zich te nemen. Als je besluit om te gaan leven zoals God dat wil en je vertrouwen op Jezus stelt voor de vergeving van jouw zonden, dan ontvang je kwijtschelding van die straf en is het in orde tussen jou en God. Je wordt een kind van Hem en krijgt eeuwig leven. Dat is goed nieuws toch?!    • Tycho Wolters op 26 juli 2019 om 09:39

     Nee hoor, God stopt je niet voor eeuwig in de hel… zelfs de Duivel zou dat nog niet doen…. ook Allah niet, alleen sommige mensen denken zo over anderen te mogen oordelen…..     • nezha op 29 augustus 2019 om 19:05

      duivel, hel geen geloof,it zijn keuzes die je zelf neemt voor je zelf…its up too you who je wil leven….wil je in een koud hart,en elke keer slechte dingen doen,waardoor je slechter voelt,is hel ook hier op aarde….aan jou de keuzes.. wil je verlichting dan geloof je in god, en zijn goedheid,dan zal je hart verlicht worden,en helemaal als je in vergeving gelooft….God heeft ons vergeven,wij vergeven ook andre zoals hij…god is it licht,ja eigenlijk zijn wij it niet eens waard voor de zijn dood…Dat hij voor de slechte mens, zijn dagelijkse zonde aan de kruis heeft gehangen”‘Én nog steeds wil je niet geloven….Al zijn miracels,genzezingen,zeeen gesplits,bergen opzij gegaan,toch zal een mens nog niet geloven?dit is persoonlijk, en persoonijk is een keuze….geloof of geloof niet?hij die gelooft leeft in zegen en rust,en dankt god elke dag ooh wazt gezegend is de mens
      ….hij die niet gelooft,is eigen keuze…..?al heeft god ieder lief”‘Al geeft god zo velen kansen,,,,its up to you…hel en hemel is een keuze in it hart is it antwoord..
      wees als een kind en kom de koningrijk van mijn hemelse vader binnen””
      in zijn koningrijk is geen dood,is eeuwige leven…..   • Saskia Brasz op 30 oktober 2019 om 16:44

    Hoi Berber…..heb God ervaren op momenten dat ik stil was. Zonder gedachten. God kun je niet vinden op het niveau van het denken. We zijn allemaal een stukje van dat grote Bewustzijn. Als je dan God eenmaal ervaart komt er een enorm geluksgevoel in je! Je bent nooit meer alleen. Nooit meer eenzaam. Je wordt dan van binnenuit geleid…..Zonder dit vind ik het leven heel leeg! Zoek kontakt met Hem en ervaar het zelf! Lieve groetjes Saskia    • Carlos op 31 oktober 2019 om 00:34

     Beste Berber,

     Voor het gevoel dat Saskia omschrijft heb je helemaal geen god of bijbel nodig. Je kunt dit soort gevoelens heel simpel krijgen door het toepassen van meditatie technieken. Je kunt dit feitelijk al binnen een week ervaren met de juiste techniek. Vaak bereik je met meditatie nog veel intensere gevoelens dan met welk religieus moment dan ook. Voordeel is dat je er niet meteen een entiteit aan hoeft te hangen. Succes. 6. Berber op 29 mei 2019 om 13:04

  Sorry, ik snap er nog steeds helemaal niets van, het is me niet duidelijker geworden en dat zal denk ik ook wel zo blijven.
  Ik blijf toch maar atheïst, bevalt me het beste.  • Marja Verschoor-Meijers op 30 mei 2019 om 13:17

   Ha Berber, je snapt er helemaal niets van schrijf je, dat vind ik wel jammer hoor. Doel je dan op God zelf of op alles wat in deze blog beschreven? Ik heb mijn best gedaan dat helder en eenvoudig te doen, maar dat is uiteraard geen garantie dat een lezer het ook zo ontvangt.
   Je schrijft overigens ‘atheist zijn bevalt me het beste’, dat begrijp ik dan weer niet. Hoe weet je wat het beste is als je niet alle mogelijkheden hebt ervaren? 7. Berber op 1 juni 2019 om 12:41

  ik begrijp niet dat je (mensen in het algemeen bedoel ik) gelooft in iemand die nog nooit door iemand gezien is. Het heet geloven, dat is dus niet zeker weten.
  Alle mogelijkheden ervaren is ondoenlijk, dan zou ik me in alle godsdiensten moeten verdiepen en dat vind ik zonde van mn tijd, sorry.
  Waarom moet je iemand toebehoren? Al die gelovigen die doen wat er in de bijbel staat, maar of dat waar is? Ik ga ook niet langs de deur of sta in een ruimte (kerk is niet gepast in mijn beleving) om te vertellen dat er geen god is.
  Het is veel te lastig om hier verder op door te gaan. Ik heb er genoeg over gepraat met vrienden en kennissen die gelovig zijn, ook in het buitenland, en ze hebben me nog steeds niet kunnen overtuigen.  • André Scholten op 5 juni 2019 om 10:04

   Beste Berber,

   Er zijn goede argumenten voor het bestaan van God. Je hoeft dus God niet per se te hebben gezien om aan te kunnen nemen dat Hij bestaat. Zie het artikel Is er bewijs dat God bestaat? voor een aantal van die argumenten. Ik hoor graag je reactie wat je van deze argumenten vindt.   • Berber op 5 juni 2019 om 13:48

    hallo André, ik heb dat artikel gelezen en denk er nog steeds hetzelfde over. Fijn dat je dit onder mn aandacht bracht, het gaat niet om wie er gelijk zou hebben, maar hoe iemand iets beleeft. Beetje lastig om hier uitgebreid op in te gaan. Maar die argumenten zie ik dus niet zoals jij ze ziet. 8. Marja Verschoor-Meijers op 2 juni 2019 om 11:04

  Bedankt voor je reactie. Het is inderdaad een beetje lastig om er ‘online’ op dor te gaan, maar je vragen en discussiepunbten herken ik hoor, ben ik zelf ook allemaal doorheen gegaan. Persoonlijk denk ik dat iemand toebehoren een diepste verlangen van de mens is, je geliefd weten en geaccepteerd voelen.
  Wat je laatste opmerking betreft, ik denk niet dat mensen kunnen overtuigen, dat kan alleen de Geest van God zelf (door een gesprek, een beeld, muziek, een gebeurtenis of de natuur bijvoorbeeld) en als dat gebeurt weet je het zeker :)
  Misschien heb je inderdaad genoeg gepraat met vrienden en kennissen,we hebben het soms ook allemaal te ingewikkeld gemaakt. Ik zou zeggen: vraag het eens aan de Heilige Geest: als U echt bent, overtuig mij dan. 9. Berber op 2 juni 2019 om 13:23

  ik ben graag bij iemand, toebehoren klinkt nogal bezitterig en onderdanig en daar houd ik niet van. Maar dan wel graag iemand die ik kan aanraken en zien en die mij kan aanraken en zien.
  en nu komt ook nog de heilige geest erbij, ik zie door de bomen het bos niet meer, er moet heel wat gebeuren voordat ik overtuigd ben, omdat ik iets toch anders uitleg dan u.
  In ieder geval dank dat u geantwoord heeft, we zullen niet snel hetzelfde gaan denken (ik zeg dus nooit nooit, dat geldt voor allebei)  • Marja Verschoor-Meijers op 3 juni 2019 om 11:05

   Inderdaad, zeg nooit nooit :-) Weet je, ik bid voor je dat God Zichzelf aan je zal openbaren en je ziel zal verzadigen met Zijn aanwezigheid, liefde, vrede en wijsheid.
   Een hartelijke groet en bedankt voor je reacties op dit artikel. 10. Berber op 3 juni 2019 om 17:30

  en dan komt toch weer die opmerking…
  je hoeft voor mij niet te bidden, ik vind dat zulk arrogant gedrag, dat betweterige, dat boven mensen gaan staan in de volle overtuiging dat zij gelijk hebben. 11. Carlos op 8 juli 2019 om 15:07

  Beste Marja,

  Wat een teleurstellend artikel is dit. Je doet een aantal beweringen die enerzijds niet kloppen of te bewijzen zijn en vervolgens trek je daar ook
  maar conclusies uit waarmee dan duidelijk moet worden wie jouw onzichtbare vriend nou eigenlijk is.

  Daarnaast gooi je alle geloven maar op een stapel om daarmee aan te tonen hoeveel mensen wel.niet geloven. Tegelijkertijd weten we dat jij en elke gelovige alle andere geloofsovertuigingen verwerpen. Er zijn meer dan 30.000 christelijke stromingen. Maar een is goed. Er zijn miljoenen goden slechts één is de ware en dat hangt sterk af.van waar je geboren bent en wat je ouders je hebben bijgebracht.

  Vanuit je eigen geloof is het best arrogant om te denken onomstotelijk te kunnen vertellen wie God is. Daarnaast doe je zoveel aannames die nergens anders op gebaseerd zijn dan een boek met zeer veel tegenstrijdigheden en een twijfelachtige bron.

  Ik heb me de afgelopen maanden. Mede door jouw medebloggers weer eens intensief verdiept in geloof en religie. God is niet te vinden en niet te bewijzen. Alle bewijzen zijn indirect of zogenaamd logisch afgeleid maar niet gefundeerd. Alle beweringen tegenstrijdig. Ik vind dat jammer. 12. Marja Verschoor-Meijers op 9 juli 2019 om 21:50

  Beste Carlos, allereerst bedankt voor je reactie op dit artikel, altijd goed om te horen wat lezers er van vinden. Jammer dat je zo teleurgesteld bent, daar kan ik uiteraard niks aan veranderen.

  Je schrijft dat ik beweringen doe die niet kloppen, maar je geeft niet aan wat er dan niet klopt en hoe het dan (volgens jou) zou moeten zijn. Maar goed, dat wordt misschien ook wel een te lange discussie :) In dit artikel heb ik in het kort op een rij gezet wat de Bijbel over God zegt, dus niet wat ik persoonlijk vind, al komt dat best overeen.

  Volgens jou heeft de Bijbel een twijfelachtige bron, ik ben wel benieuwd waarop die bewering gebaseerd is. Stel dat je gelijk zou hebben, dan is het nog steeds heel bijzonder dat de Bijbel al zolang bestaat en in zoveel talen vertaald is en in bijna alle landen ter wereld gelezen wordt.

  Je hebt je (weer) verdiept in geloof en religie, dat is een prachtige zoektocht over bergen en dalen. Maar de cruciale vraag die ik wil stellen, is: zou je je eens NIET in religie willen verdiepen, maar in een relatie met Jezus Christus? Dat kan door bijvoorbeeld het evangelie van Johannes te lezen en God te vragen om wijsheid en openbaring. ik hoop dat je die uitdaging eens aan wilt gaan. Ik heb zelf ervaren dat ik alle aannames en ideeën die ik vroeger had (toen ik niet gelovig was) heb moeten intrekken.

  Zegen toegewenst in je zoektocht! 13. Carlos op 31 oktober 2019 om 09:42

  Beste Marja,

  Bedankt voor jouw reactie en excuses voor mijn late reactie.

  Jouw artikel begint met een valse conclusie. Je zegt feitelijk als de meeste mensen in god geloven bestaat er een god. Dat is hetzelfde als zeggen als de meeste mensen geloven dat de aarde plat is…. Bovendien gooi je alle goden op een grote stapel, terwijl de meeste mensen op deze wereld totaal niet geloven in de god die jij aanhangt en ten tweede geloof jij niet in de meeste goden. Daarmee is de toon van het artikel wel gezet.

  Als termen als ‘de meeste mensen’ enige bewijskracht hebben wint Sai Baba het met glans. Er zijn meer mensen die nog steeds getuigen over zijn wonderen dan over de daden van welke profeet ooit, ooggetuigen! Hij heeft meer volgelingen bij leven dan Jezus ooit zelfs maar heeft kunnen dromen. Hij heeft hordes mensen van drinkwater voorzien en meer mensen genezen dan welke profeet ook. Tsja exit Jezus dus

  Het grootste probleem met de godshypothese is dat de monotheïstische god niet duidelijk omschreven is. Hierdoor kan hij voortdurend aangepast worden. Als het de gelovige uitkomt is hij materieel dan weer niet, hij kan buiten of binnen het universum staan naar gelang de gewenste conclusie dit noodzakelijk maakt en hij kan dus elke vorm en eigenschap aannemen die voor de conclusie van de gelovige als noodzakelijk wordt geacht. Hiervoor is geen bewijs nodig maar slechts een al dan niet door god ingegeven gedachte van een gelovige. Gevolg is bijvoorbeeld dat de kerk maar even bepaald dat moeder Maria niet is overleden maar ten hemel is gerezen, omdat de gelovigen dit een prettigere gedachte vinden.

  Dit is al het teleurstellende uit jouw eerste alinea.

  Dan geef je aan dat god alles is wat controversieel is. In het licht van de evolutietheorie is god als schepper controversieel. Achterhaald is hier in mijn optiek een beter woord, maar tot dusverre heeft de evolutietheorie geen verklaring voor het ontstaan van leven. Evolutie en het ontstaan van leven (abiogenese) staan dus los van elkaar. Er zijn zelfs veel Christenen in de westerse wereld die geloven dat god het boeltje heeft aangezet en evolutie mogelijk heeft gemaakt. Evolutietheorie is overigens de meest bewezen wetenschappelijke hypothese ooit. Er is meer, duidelijker, onbetwistbaarder bewijs voor evolutie dan voor de zwaartekracht theorie van Einstein).

  Dan stel je ‘ god is een persoon’ zomaar uit het niets. Een stelling onbewezen, maar omdat jij het stelt plotseling waar? Hoe dan? Je kunt het niet weten je kunt het dus niet stellen maar het is zo. Een groot aantal theisten heeft juist de afgelopen decennia er alles aan gedaan om god buiten tijd, buiten materie en buiten ruimte te plaatsen, omdat ze dan menen te ontsnappen aan de vraag wie god dan wel heeft geschapen.

  Dan jouw stelling god is liefde. Hij heeft zijn vijanden lief. Dit is de meest bizarre stelling in jouw hele betoog. God staat voor slavernij, genocide, ongelijkheid, jaloezie, je eigen kinderen stenigen als ze niet luisteren, vrouwen jezelf toe eigenen als sexslavin, antisemitisme en eeuwig branden in de hel als je hem niet kent. Een kind dat geboren wordt en buiten eigen schuld sterft voordat het Jezus leert kennen mag van dit wezen eeuwig branden in de hel. Hij is de schepper van kanker en andere verschrikkingen waar zelfs kinderen slachtoffer van zijn en hij gelooft in barbaarse rituelen als menselijke offers, daar gebruikt hij zelfs zijn zoon voor. Wat is daar liefdevol aan?

  Ik ben het helemaal met Berber eens. Je kunt op geen enkele manier verantwoordelijkheid nemen voor de daden van een ander. Als jij wordt beroofd of erger meemaakt dan dat op welke manier zou het voor jouw enige vorm van rechtvaardigheid geven wanneer de moeder van de dader aan het kruis sterft om de zonden van haar kind weg te spoelen? Een rechter die zo een uitspraak doet beland in een gesticht. Sterker nog. Toen het Christendom zuid Amerika bereikte zijn onder andere Maya’s massaal afgeslacht omdat christenen van mening waren dat het brengen van menselijke offers barbaars en pervers was. Uit naam van de heer werden deze mensen vervolgens massaal uitgemoord, het handelsmerk van onze lieve heer zoals zo vaak: genocide! Hoezo meten met twee maten.
  Begrijp je nu waarom ik dit artikel uiterst teleurstellend vind?

  Dan roep je mij op om hetzelfde te doen wat christenen in mijn ogen verkeerd doen. Eerst blind geloven in Jezus Christus en dan maar alles zodanig beredeneren dat je conclusie wel god moet zijn. Dat is zinloos. Waarom onderzoek als je de conclusie al weet? Nee eerst bewijzen dan geloven. Als jij ergens anders was geboren was jij nu een moslima of joodse of geloofde je in Shiva. Waarom heb je de illusie dat jij toevallig geboren bent daar waar het enige ware geloof bestaat. Logischer is je eerst verdiepen in religie en pas als je aanwijzingen hebt welke zichzelf uitgeroepen profeet volgen. Jezus volgen is binnen dat kader bezien geen uitdaging maar een zwaktebod. Een beetje lakse houding van goh ik wil iets geloven laat zien wat er in de buurt is. Oh Jezus, nou dan volg ik he maar. In mijn ogen is dit niet meer dan blind geloof en nergens op gebaseerd.

  Jouw betoog dat het boek al zolang bestaat en in zoveel talen vertaald is zegt niets over de betrouwbaarheid van de inhoud. Ook Hitler was zeer bedreven in het verspreiden van zijn boodschap. Wint zijn boodschap aan betrouwbaarheid als het in veel talen wordt vertaald?

  Net als Berber vind ik het al erg kleinerend, arrogant en betuttelend wanneer Christenen steeds roepen ik zal voor je bidden of moge God je zegenen. Wie ben jij? Je doet het uitsluitend voor je eigen ticket naar de hemel, omdat je daarin gelooft. Exit vrije wil. En dan de voortdurende claim dingen te weten die je onmogelijk kunt weten. Gevolg is dat kinderen op grote schaal geestelijk worden mishandeld. Hoe erg is het voor een kind om nachten wakker te liggen vrezend voor de wraak van god omdat dit kind erachter komt homoseksueel te zijn? Of als dit kind zich zorgen moet maken vanwege het feit zat zijn of haar beste vriend of vriendin het verkeerde geloof heeft en dus in de hel zal eindigen.

  God is niets wat jij beschrijft. 14. Marja Verschoor-Meijers op 31 oktober 2019 om 10:05

  Beste Carlos,

  Dat het lang heeft geduurd eer je met een reactie kon komen, geeft niks hoor. Je hebt er blijkbaar lang over na moeten denken :) Dat je teleurgesteld bent in mijn artikel is jammer, daar kan ik helaas niks aan doen. We verschillen duidelijk van mening en opvatting.
  Wat ik zelf jammer vind is dat je een zeer beschuldigende en denigrerende toon naar mij toe gebruikt. Er spreekt geen enkel respect uit. Het lijkt me dan ook wijzer om de discussie hier te stoppen. 15. Carlos op 31 oktober 2019 om 10:14

  Jammer dat je het zo opvat. Maar is niet anders. Je hebt zelf om een motivatie gevraagd. Ik geef aan wat ik vind. Dat je niet tegen kritiek kunt betekent niet dat je gekleineerd wordt. Da’s in ieder geval niet mijn bedoeling. Voor mij staan ideeën van mensen los van de mensen en mag je een mening hebben over de ideeën zondag dat je daarmee plotseling de mens zelf kwaad doet.

  Succes 16. Henk Oost op 25 november 2019 om 10:54

  Henk Oost
  De God waarover je spreekt is dat dezelfde God als in 2 Samuel 24 : 10 ? God liet toen 70.000 mannen sterven!  • Marja Verschoor-Meijers op 27 november 2019 om 10:26

   Ja Henk, dat is dezelfde God. Zijn oordeel is echt, evenals Zijn genade. Het is soms moeilijk te verteren voor ons dat Hij zowel liefdevol als rechtvaardig is. Ik vind dat verhaal in 2 Samuel 24 altijd zo bizar, David krijgt de keus welke straf… daar moet je toch niet aan denken. 17. Gerrit Buter op 3 december 2019 om 00:09

  Mijn God is de Schepper van hemel en aarde en de vader van onze Heiland Jezus Christus. Wie Jezus volgt zal in eeuwigheid niet meer sterven zoals Hij gezegd heeft. Als we sterven gaat ons lichaam terug naar de aarde maar onze geest gaat naar de hemel waar Jezus Zijn koninkrijk gevestigd heeft. Hierop is mijn hoop gevestigd. Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor