Wat zijn engelen en demonen?

Home | Blog | God | Wat zijn engelen en demonen?

Belangstelling voor de geestelijke wereld is niks nieuws, dat is iets van alle tijden. De een heeft het meer dan de ander, een fascinatie voor bovennatuurlijke zaken, voor engelen en demonen. De geestelijke wereld heeft een bepaalde aantrekkingskracht, dat valt niet te ontkennen.

Nieuwsgierigheid

Het gekke is dat mensen die zich op dat vlak bewegen in van alles en nog wat geloven, maar meestal niet in God zelf. God, de Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Hij is het die de nieuwsgierigheid in ons heeft gelegd, het verlangen om te ontdekken dat er meer is tussen hemel en aarde. Hij wil dat we dat op zoek gaan naar Hem en naar Zijn Woord… want daarin staat veel geschreven over het samenkomen van de natuurlijke en geestelijke wereld.

Afgoden

Demonen worden omschreven als boze geesten, afgoden eigenlijk. In de Bijbel is te lezen hoe mensen vroeger offers brachten aan demonen in plaats van aan God. Ja, aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden. Het werd zelfs nog gekker, sommigen offerden hun zonen en hun dochters aan demonen. Afschuwelijk als je daar over nadenkt.

Die fascinatie voor demonen leidde ertoe dat mensen zelfs bezeten konden worden door demonen. Ook dat is niet veranderd, dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Mensen worden soms gekweld door boze geesten die bezit van hun nemen, vandaar het woord ‘bezeten’. Gelukkig is ook in de Bijbel te lezen dat Jezus mensen wilde genezen en bevrijden van demonen! Dat wilde Hij toen en dat wil Hij vandaag de dag nog steeds.

Engelen

Misschien denk je nu, brrr dat vind ik eng, daar wil ik niks mee te maken hebben. Geef mij maar engelen. Ook engelen komen veelvuldig in de Bijbel voor, honderden keren worden ze genoemd. Het feit dat er engelen bestaan is door de eeuwen heen een beetje geromantiseerd. Engelen worden vaak afgebeeld als koddige kinderen met vleugels en een trompet of harp. Wie kent niet de afbeelding van het engeltje dat goede dingen in ons oor fluistert en het duiveltje dat slechte dingen influistert? Dat idee komt natuurlijk ergens vandaan.

God staat boven allen, Hij alleen is de ware Heerser over alles wat leeft!

Boodschappers

In de Bijbel staat dat engelen ons inderdaad iets kunnen vertellen, het zijn namelijk boodschappers van God in een menselijke gedaante, met superkracht. De geschiedenis vertelt dat de engel van de HEERE ten strijde trok en in het leger van Assyrië honderdvijfentachtigduizend man neersloeg. Dat is niet niks!

Het is dus maar beter dat mensen geen macht hebben gekregen over engelen. Wij kunnen engelen geen bevelen geven, dat kan God alleen en in die zin zijn engelen dienende geesten. Ze houden de wacht over mensen en beschermen hen. Een veilige gedachte, vind je niet?

Ware Heerser

Er valt heel veel te lezen en leren over engelen en demonen. De Bijbel is daarin de leidraad voor christenen, want wat daarin is opgeschreven heeft de tand des tijds doorstaan. God staat boven hen allen, Hij alleen is de ware Heerser over alles wat leeft!

Machtige engelen, prijs de Heer! – zij zijn sterke helden die doen wat Hij zegt en zijn woord gehoorzamen.
Hemelse engelenlegers, prijs de Heer! – zij zijn dienaren van God die doen wat Hij wil.
Alles wat Hij heeft gemaakt, prijs de Heer!
Prijs Hem overal op de aarde en in de hemel.
Ook ik prijs de Heer.


Wil jij graag doorpraten of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wil je graag meer lezen over het leven van Jezus en hoe je Hem kunt volgen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan via [email protected] (verzending alleen binnen Nederland) of kijk bij één van onze (gratis) online cursussen.

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor