Wat is identiteit?

Home | Blog | Identiteit | Wat is identiteit?

Het woord ‘identiteit’ wordt tegenwoordig veel gebruikt in de wereld om ons heen. Je kunt je identiteit ontlenen aan je afkomst, ras, nationaliteit, omgeving, geslacht of zelfs aan je kleding. Wanneer je in een van deze dingen gekwetst wordt, kun je je aangevallen of beledigd voelen. Bij sommige mensen kan dit leiden tot verwarring rondom wie ze zijn, een identiteitscrisis.

Wanneer we onze persoonlijkheid alleen ontlenen aan bovenstaande fysieke omstandigheden, ontlenen we onze identiteit aan onszelf. Wij bepalen dan wie we (willen) zijn en stellen onszelf centraal.

Dit kan bewust gedaan worden, omdat je wilt bepalen wie je bent of wilt worden. Deze hedendaagse opvatting hangt nauw samen met het zelfbeschikkingsrecht van de mens. ‘Ik bepaal zelf wel wat ik wil en ik weet heel goed wat goed en slecht is.’

Bijbel en persoonlijkheid

Maar wist je dat er ook een totaal andere manier bestaat om tegen je identiteit aan te kijken? Want wat als je de God van de Bijbel als ‘uitgangspunt’ van je persoonlijkheid neemt? Christenen krijgen daardoor een compleet ander beeld. De Bijbel vertelt dat wij zijn geschapen naar Gods beeld.

Wat als je de God van de Bijbel als ‘uitgangspunt’ van je persoonlijkheid neemt?

Door de zondeval – de breuk met God – kwam de mens in zekere zin in een identiteitscrisis. Hij raakte het spoor bijster en is daarmee God kwijtgeraakt en het doel waarvoor hij als mens geschapen is. Door te geloven in de Here Jezus, Zijn offer aan het kruis te aanvaarden en terug te keren naar Hem, kunnen we die relatie herstellen.

Zoeken en vinden

De vraag is natuurlijk of jij dat ook zo wilt zien en geloven. Christenen geloven dat God ons niets wil opdringen, maar Hij houdt té veel van ons om ons te laten zoals we zijn geworden. Hij wil graag dat wij onze ware identiteit ‘in God’ gaan zoeken en vinden.

God heeft je geschapen en Jezus heeft ons zelfs Zijn vrienden genoemd.

Je zou kunnen stellen dat de Bijbel vertelt dat de mens zijn ware identiteit alleen aan God kan ontlenen. In Hem vind je een diepe vreugde en vrijheid. Dat laatste is overigens een gedachte waar niet iedereen het zomaar mee eens zal zijn.

Jezus als voorbeeld

‘Alleen als wij God persoonlijk leren kennen, krijgt ons leven zin en betekenis’, zou een christen zeggen. God zal je zegenen wanneer je op Hem vertrouwt. Je zal steeds meer ontdekken wat Zijn wil is en hoe Hij wil dat we leven. Het is niet belangrijk welke afkomst of nationaliteit je hebt.

In God vind je een diepe vreugde en vrijheid.

Je zal je waarden en identiteit vinden ín Hem. Jezus mag jouw voorbeeld zijn en door naar Hem te kijken zal je ook zelf steeds meer ontdekken wie jij bent in Hem. De Bijbel zegt dat Christus in ons leeft wanneer wij Hem kennen.

Zelf ontdekken

Wil jij ook je ware identiteit ontdekken? Je kunt God leren kennen door Zijn Woord. Hij heeft je geschapen en Jezus heeft ons zelfs Zijn vrienden genoemd.

Verdiep je eens in de Bijbel en bid daarbij om Gods hulp en inzicht. Hij zal je laten zien wie je werkelijk bent… in Hem!


Meer weten over identiteit vanuit de Bijbel? Met het leesplan ‘Mij, mezelf & ik’ kun je een start maken! Of volg bij ons de cursus ‘Identiteit’.  Je kunt deze cursus gratis en zonder verplichtingen volgen in je eigen tempo – met hulp van een e-coach voor al je vragen.

Wendy Born - van den Brink

Christen – getrouwd – (schoon)moeder – oma – (tekst)schrijfster – blogster – boekenwurm – zoekt de verbinding – houdt van organiseren en plannen – altijd in voor nieuwe projecten – houdt van hardlopen en opruimen van zwerfafval.. Lees meer blogs van Wendy. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor