Wat is het verlangen van jouw hart?

Home | Blog | God | Wat is het verlangen van jouw hart?

Gebed is een bijzonder middel waarmee we God in beweging krijgen. Ik bedoel niet manipuleren, maar het is het middel om in gesprek te zijn met God zelf. God hoort onze gebeden, simpelweg omdat Hij op ons let. Zijn Hart is op ons gericht.

Daniël bad tot God en het effect is dat God gelijk in beweging kwam en zijn engel stuurde met het antwoord dat Daniël bijzonder geliefd was. Dat hij moest luisteren en opletten wat zou gaan gebeuren.

“Toen jij begon te bidden, kreeg ik bevel onmiddellijk te vertrekken om je het antwoord te vertellen, want de Heer houdt heel veel van jou. Let dus goed op wat ik zeg en op wat je ziet.” ~ Engel Gabriël ~

God en de ander

Je kunt natuurlijk een bijbeltekst nemen en daar van alles uithalen, maar in de context van deze tekst, zie je hoe Daniël zijn schuld belijd én die van zijn volk. Het gesprek van Daniël was dus niet ik-gericht, maar juist gericht op God en de ander.

Je ziet voortdurend terug hoe God reageert als men bereidt is om niet zichzelf in het middelpunt te zetten, maar Hem. Veel mensen proberen zo goed mogelijk naar eigen en soms zelfs naar bijbelse inzichten te leven en hopen daarmee Gods gunsten te verdienen. Jezus laat ons met Zijn hele leven zien dat het niet gaat om onze persoonlijke wensen en verlangens.

Het gaat niet om perfectie of het zo goed mogelijk acteren, maar om het hart van wie we zijn.

Prostituee

Op een dag kwam een vrouw bij Jezus die bekend stond als prostituee. Ze had dure parfum bij zich en knielde aan Zijn voeten neer en huilde. Met haar tranen waste ze Zijn voeten en droogde ze met haar haren. Ze kuste Zijn voeten en zalfde Zijn voeten met de parfum. Een akward moment voor iedereen. Iedereen vindt er iets van. Een zondig mens… Weinig woorden, maar wel tranen.

Het gaat niet om perfectie of het zo goed mogelijk acteren, maar om het hart van wie we zijn. Daniël bad en een engel kwam in beweging omdat God het zei. Deze vrouw kwam bij Jezus en huilde tranen van berouw en gaf wat ze had en haar hele hart was er bij.

“Daarom zeg Ik je dat zij vergeving heeft gekregen voor alles waarin ze ongehoorzaam aan God is geweest, al was het nog zo veel. Want ze heeft Mij laten zien hoeveel ze van Mij houdt. Maar iemand aan wie weinig wordt vergeven, laat ook niet veel liefde zien.” ~ Jezus ~

Kwetsbaarheid

We kunnen nog meer mensen benoemen. Mensen die gefaald hebben en fouten gemaakt. Wat dacht je van David. Hij pleegde overspel. Wat dacht je van Petrus. Hij verloochende Jezus. Of neem Paulus (Saulus), Hij was er bij toen Stefanus vermoord werd en achtervolgde vele christenen. Maar ze hadden berouw en God was in hun leven aanwezig.

Het is niet wat wij voor God doen wat verandering brengt in ons persoonlijk leven, maar het is het besef dat wij zelf niet in staat zijn door goede daden en inzet God te veranderen, maar dat God ons hart ziet in al zijn kwetsbaarheid. We mogen met al onze kwetsbaarheden bij Hem komen. Hij wil in kwetsbaarheid Zichzelf laten zien.

Eigen keuzes

God laat zichzelf zien in kwetsbaarheid door ons ruimte te geven om zelf keuzes te kunnen maken. Ook als dit inhoudt dat sommige mensen bewust niet voor Hem zouden kiezen. Hoe pijnlijk ook. We zien in de Bijbel steeds weer hoe God situaties veranderd als er sprake is van overgave. Dat Hij zelfs engelen inschakelt om ons te beschermen.

Ons leven en lichaam mag als een tempel zijn waarin God woont door de Heilige Geest.

Dienstbaarheid

God laat in Jezus heel persoonlijk zien wat Hij bedoeld. Hij liet Hem komen als baby in een omgeving die maatschappelijk gezien niet veel waarde had. Hij groeide op in een eenvoudige setting en Hij deed wat Hij deed zonder er persoonlijke eer uit te kunnen halen, maar wees voortdurend naar God, Zijn Vader. Hij leerde ons niet eerst om onze eigen omstandigheden te denken, maar om die van onze naaste en zei dat dit gelijk stond aan het eren van God.

Weet je, we mogen bij Hem horen en met Hem bouwen aan Zijn koninkrijk. Ons leven en lichaam mag als een tempel zijn waarin God woont door de Heilige Geest. We zijn als mens niet perfect, maar door ons geloof in de Here Jezus en ons hart en leven toe te wijden wil Hij in ons leven zijn. Dat vraagt om dienstbaarheid. “Want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht. Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest, want zij zijn van God.”

Relatie

Laten we opletten dat het niet enkel om onszelf gaat, maar dat we liefhebben zoals Jezus ons liefheeft. Dat we daar vanuit delen zoals we dat van Hem hebben mogen ontvangen. Relatie is het uitgangspunt. Maar wat is relatie zonder gesprek van hart tot hart? God wil de diepste vorm van relatie met ons. Daarom verbindt Hij zich aan ons door zijn Heilige Geest in ons als wij willen.

Wat is het verlangen van jouw hart?


Kijk eens naar onze (gratis) online cursussen over verschillende thema’s. Doorpraten? Dat kan met één van onze e-coaches. Reageren mag ook onder deze blog.
Wil je graag meer lezen over wat Jezus hier op aarde kwam doen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan (verzending alleen binnen Nederland).

Erik Velema

Christen - Vader en opa - Houdt van mensen in hun pure vorm - Begeleider - Trainer - Coach - Hulpverlener meervoudige problematiek - Present zijn - Provocatief - Directief. Lees meer blogs van Erik. (Disclaimer)


Je bent een...*





*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor