Wat is de hel?

Home | Blog | Veelgestelde vragen | Wat is de hel?

‘Loop naar de hel’, er zijn mensen die dat een ander toewensen. Raar eigenlijk, want niemand weet precies wat dat voor een plaats is en of je er al wandelend kan komen, is nog maar de vraag. Het bestaan van een ‘hel’ wordt in de Bijbel genoemd en het is misschien wel een van de moeilijkste onderwerpen om bespreekbaar te maken, of je nu Christen bent of niet. Aan de ene kant wel begrijpelijk hoor, want ja waarom en voor wie zou God zo’n plaats van eeuwige pijn en vuur gemaakt hebben? Maar aan de andere kant ook weer niet, want is de hel niet eenvoudigweg het tegenovergestelde van de hemel?

Het bestaan van de hel

Ik ken iemand die veel last heeft van depressies en psychoses. ‘Zo’n psychose’, vertelde ze me eens, ‘dat is de hel voor mij en weet je’, zo concludeerde ze met kinderlijke logica, ‘als dat bestaat, moet de hemel ook bestaan.’ Een logische redenering inderdaad, eentje die zo’n beetje terug te brengen is tot de theorie van schrijver, theoloog en filosoof C.S. Lewis die beweerde dat ‘goed’ geen bestaansrecht heeft zonder ‘kwaad’ en dat ‘duisternis’ geen betekenis heeft zonder het bestaan van ‘licht’. Juist die tegenstellingen brengen alles in balans. Zo is het denk ik ook met hemel en hel.

Hemel en hel op aarde beleven

De Bijbel noemt beiden en het is niet zo dat we ervoor kunnen kiezen in het een te geloven en niet in het ander. Het ‘probleem’ met deze plaatsen is dat we er pas over kunnen meepraten als we er geweest zijn en persoonlijk ken ik niemand die uit de hemel of de hel is teruggekeerd. Ik ken wel mensen die een stukje hemel en een stukje hel op aarde beleven. Een stukje hemel omdat ze een periode en plek van rust en vrede ervaren waarin Gods hand op hen is. Een stukje hel omdat ze in diepe duisternis, occultisme, oorlog, misbruik of verlatenheid leven. 

Misschien zijn die levenservaringen wel reële afspiegelingen van een veel grootser iets.

De Bijbel over de hel

Overigens worden in de Hebreeuwse en Griekse grondteksten verschillende woorden gebruikt die ‘voor het gemak’ allemaal vertaald zijn met hel. De Bijbel spreekt over duisternis, diepte, dodenrijk, poel van zwavel en vuur etc. 

Jezus gebruikte zelf het woord ‘Gehenna’ (Mattheüs 23:33), een verwijzing naar het rotsachtige Dal van Hinnom, een plek van eeuwige straf. Dit in scherp contrast met de hemel, een plek van eeuwige liefde en vrede. Door de eeuwen heen hebben religieuzen gemeend mensen tot God te kunnen roepen door hen te dreigen met de hel. Persoonlijk geloof ik niet dat dat de bedoeling is. Christenen zijn geroepen om het goede nieuws te delen, niet het slechte nieuws.

Het eeuwige oordeel

Jazeker, ik geloof dat een hel echt bestaat. De Bijbel zegt dat God de engelen die gezondigd hebben daarin geworpen heeft om tot het oordeel bewaard te worden (2 Petrus 2:4). Er komt een dag van oordeel, of je dat nu gelooft of niet. 

Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken opengedaan … (Openbaring 20:11-15

In Gods Woord staat dat op de dood het oordeel volgt en dat geldt voor ieder mens (Hebreeën 9:27). De straf voor de zonde van de mensheid is de dood en dat is geen leuk vooruitzicht. Gelukkig heeft Jezus die straf op zich genomen (2 Petrus 2:24) en als we dat aanvaarden en geloven, ontvangen we eeuwig leven in Zijn aanwezigheid (Johannes 3:16) … en dat is wél een mooi vooruitzicht! De keus is aan jou, aanvaard je Hem of wijs je Hem af? Vroeg of laat komt ieder mens op die kruising van wegen te staan, de vraag is: waar loop jij dan heen?

Wil jij naar Jezus lopen en meer weten over wie Hij is? Volg dan gratis de online cursus: WaaromJezus?.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)

6 reacties

 1. Avatar Jim Hayes op 3 augustus 2019 om 09:45

  HELL is vuur zonder water. Jesus zegt drink van de levende water ik geef! gratis. Openbaring 22:17. Dus HELL is een plek zonder God. Wel dat is mijn theorie, Gr Jim Hayes

  • Marja Verschoor-Meijers Marja Verschoor-Meijers op 4 augustus 2019 om 13:37

   Ha Jim, hel is een plek zonder God, dat denk ik enerzijds eigenlijk ook. Anderzijds… is er wel een plek waar God niet is? Interessante gedachtengang. Mooi dat je het levende water dat Jezus aanbiedt erbij haalt. Thanks.

 2. Avatar Heleen op 4 augustus 2019 om 21:10

  Je durft, om een blog te schrijven hierover! Goed gedaan wel, want je wijst op het Goede Nieuws, op Jezus. Ik ben als kind/tiener zo bang geweest voor de hel en voor de wederkomst van Jezus. Later is dat gelukkig anders geworden, maar erover schrijven heb ik nog niet gedaan.

  • Marja Verschoor-Meijers Marja Verschoor-Meijers op 4 augustus 2019 om 21:51

   Eerlijk gezegd vond ik het ook best een uitdaging om er een gebalanceerdnartikel over te schrijven, zonder mensen direct af te schrikken. Dank je wel dan ook voor je reactie.
   En ja, laten we het goede nieuws delen!

 3. Avatar Rinske op 8 augustus 2019 om 08:44

  Je vroeg op de site van de christelijke bloggers hoe ik over ‘de hel’ zou schrijven. Wel, ik vind dat ik dat bescheiden zou moeten doen. En ik vind dat jij dat gedaan hebt. Mooi om te lezen hoe je het precaire onderwerp beschrijft, en goed om het positieve te benaderen. Angst zaaien heeft geen nut. Inderdaad is het zo dat niemand uit ervaring kan zeggen hoe het zal zijn.
  Goed dat je de vertaling van de woorden aan hebt gehaald. In het Oude Testament komt ‘de hel’ in de grondtekst niet voor. Er wordt alleen het woordje ‘sheol’ gebruikt en dat wordt vertaald met zowel hel als graf. En als je de teksten met ‘hel’ bestudeerd dan ben ik tot de conclusie gekomen dat dit net zo goed met ‘graf’ vertaald kan worden. Dat past mooi in je beschrijving over het oordeel van de dood. ‘Sheol’ is in het Nieuwe Testament de ‘hades’ wat ook door ‘graf’ wordt vertaald. Uiteindelijk is de ‘gehenna’ bedoeld voor Satan en zijn engelen en niet voor mensen lees ik Mattheus 25: 41.

  • Marja Verschoor-Meijers Marja Verschoor-Meijers op 8 augustus 2019 om 13:40

   Dank je wel voor je reactie Rinske, ik heb inderdaad die vraag gesteld omdat ik zelf merkte dat ik best wel na moest denken hoe dit ‘precaire’ onderwerp te benaderen op een manier die wel toegankelijk is. Als niemand de blog leest, heb je er ook niets aan. Je commentaar is een mooie aanvulling.

Laat een bericht achter