Wat heb je aan geloven in God?

Home | Blog | Het (goede) nieuws van alledag | Wat heb je aan geloven in God?

Al die vluchtelingen. Al die verschrikkelijke beelden, vooral van die ene peuter die nooit meer van het netvlies van de wereld verdwijnt. Wat kunnen we doen? Moeten we wat doen? En zo ja, waar haal je de motivatie vandaan? Alles wat we doen is toch een druppel op een gloeiende plaat?

Ik denk dat geloof in God ons diep kan motiveren. In dit blog lees je hopelijk een inspirerend voorbeeld van het effect van geloven. Ik doe dat aan de hand van dit spannende verhaal in de Bijbel. Het gaat over een storm en een schipbreuk op de Adriatische Zee, met zendeling Paulus aan boord, op dat moment een politiek gevangene, op weg naar Rome om voor de keizer te verschijnen.

wat-heb-je-aan-geloven

Fight, Freeze, Flight

Vanuit onze natuur gaan we, psychologisch gezien, vaak op een van de volgende manieren met de stormen in ons leven om, waaronder bijvoorbeeld de stormloop aan vluchtelingen op dit moment. Je kunt ook denken aan een plotselinge, dodelijke ziekte. Bij jezelf. Of bij iemand van wie je houdt. Dat kan ook als een zware storm voelen.
In het bijbelverhaal gaat de bemanning op het schip heel begrijpelijk met de storm op zee om.

1. Fight. We gaan vechten. Vechten tegen de stormloop aan vluchtelingen en asielzoekers. Grenzen dicht. Asielzoekerscentra dicht. Of beschieten (in Duitsland). Eigen land eerst. Politiek wordt er gevochten welk land verantwoordelijk is en welk land de meeste vluchtelingen moet opnemen.
Zoals de bemanning in het verhaal tegen de storm vecht en de romp van het schip met touwen vastmaakt. En een dag later een deel van de lading overboord gooit (vers 17 en 18).

2. Freeze. We bevriezen. We doen niks. ‘Volgend jaar is het vast allemaal voorbij met die vluchtelingen en asielzoekers.’ Ook deze storm waait wel over.
De bemanning gooit het zogenaamde drijfanker uit (vers 17). Daarmee geef je je over aan de stormwind. Je ziet wel waar het schip strandt.

3. Flight. We proberen te vluchten. We kijken weg van de situatie. Ontwijkgedrag. Je ziet op Facebook om de drie updates een vluchteling voorbijkomen, maar we scrollen snel door naar luchtige dingen. En misschien nemen we het ons wel voor: ‘Mocht Nederland overspoeld worden door vreemdelingen, dan ben ik weg. Dan emigreer ik…’
Een deel van de bemanning wil het schip verlaten. Via een sloep. En met een smoes: ‘We gaan boegankers uitbrengen’ (vers 30).

Hopeloos

Niks werkt in dit verhaal. Het zijn begrijpelijke menselijke (en dierlijke) instincten en reacties. Maar geen enkele reactie geeft hoop of inspiratie. De hoop vervliegt, de storm blijft woeden: ‘Dagenlang waren de zon en de maan niet te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden. Daardoor verloren we ten slotte elke hoop op redding.’

Wat heb je aan geloof? Feed.

De vraag in dit blog is: wat heb je aan geloven in God? Wat heb je daar aan? Het verhaal komt met een vierde ‘f’ op de proppen.

4. Feed. We zorgen voor eten. Voor onszelf en anderen.
Paulus adviseert de bemanning na 14 dagen storm op pikdonkere zee: ‘Eet wat.’ En: ‘Niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt.’

Wil je meer over de christelijke levensvisie en levensovertuiging te weten komen? Kijk dan eens hier.

Paulus’ levensvisie

Paulus vecht niet, vlucht niet en bevriest niet. Paulus dekt de tafel. Hoezo?

Dat heeft met zijn levensvisie te maken. Zijn geloof in God, waarvan hij ook in Rome gaat getuigen (want hij en de hele bemanning overleven de schipbreuk, zie vers 44]. Wat Paulus aan zijn geloof heeft, beschrijft hij in een brief aan de christenen in Rome.

“Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.”
[De Bijbel, Romeinen, hoofdstuk 14 vers 7 en 8]

Paulus baseert deze levensvisie op het leven van Jezus. Ook Jezus hield zijn geloof in God die hij zijn vader noemt, vast. Zelfs toen hij moest sterven om de zonden van de wereld te dragen. Drie dagen later werd hij wakker gemaakt uit de dood.
Paulus volgt die levensvisie. Dat vertrouwen. En dus gaat hij eten. Deelt hij eten uit. En het grappige is dat die houding juist moed geeft aan de bemanning.

Ik vind dat gaaf. En inspirerend.
En raar. Ook raar. Wat je aan geloven hebt? Dat je een raar maar gaaf leven leidt, dat zowel jezelf als anderen motiveert, bemoedigt en inspireert.

Hoe ga jij om met de stormen in je leven? Neem gerust contact met ons op als je je verhaal kwijt wilt. Wil je meer over de christelijke levensvisie en levensovertuiging te weten komen? Kijk dan eens naar onze online cursussen.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

IkzoekGod.nl

IkzoekGod.nl

3 reacties

 1. Avatar Wietze Baron op 10 september 2015 om 09:32

  Het verband tussen “Feed” en (Evangelisch) “Geloof” wordt hier slecht uitgewerkt. “Geven”, d.w.z. echt iets doen om de vluchtelingen nu goed op te vangen, is inderdaad de vereiste houding. Maar of je daar nu religieus geloof voor nodig hebt??? Wel geloof in de noodzaak ervan en de daad bij het woord voegen. Of het daarmee allemaal goed af zal lopen, weet je niet, hoe gelovig je ook maar mag zijn. Legendarische verhalen over Paulus die die voorkennis kennelijk wel had, helpen niet echt om de werkelijkheidszin te behouden.

 2. Avatar David Heek op 16 september 2015 om 14:14

  Beste Wietze,

  met jou denk ik dat je geen religieus geloof nodig hebt om het goede te doen. Of je nu gelooft of niet, iedereen doet goede dingen.
  Ook zegt geloof inderdaad niks over de afloop. Wat je doet kan goed of fout aflopen. Gelovigen kunnen net zo goed als niet-gelovigen verongelukken. Deze gedachten deel ik met je.

  Wat ik denk is dat Paulus op grond van zjin geloof/vertrouwen in God eten geeft aan de bemanning. Geloof/vertrouwen kan dus jezelf en anderen in de praktijk moed geven, zoals in dit verhaal gebeurt. Meer dan fight, flight of freeze, waarin geen aanwijsbaar vertrouwen zit. Dat zijn gewoon menselijke en ook dierlijke instincten, die hun waarde hebben.

  Wat de goede of foute afloop betreft, kan geloof op dit punt overstijgend werken. Zoals Paulus ergens schrijft aan gelovigen. ‘Of we nu leven of sterven, we zijn van Jezus Christus.’ Dat geeft een mens een relaxte houding, die aanstekelijk kan werken bij anderen of anderen nieuwsgrierig kan maken naar die levensovertuiging, die gebaseerd is op het leven en sterven en weer opstaan van Jezus.

 3. Avatar john johan otten op 29 september 2015 om 06:03

  wel ja lange verhalen en ingewikkelde principes wat je moet doen om tot geloof te komen.het was 15 april 1988 er was in almere haven in flevolandsch nederland een evangelisatie aan de gang en dat tot 21,00 uur van wegen een koop avond.ver voor 15 april plaste ik als volwassenen vaak en vel in bed tijdens een diepe slaap en was vaak onrustig en onzeker over mij zelf en mij werd nooit vertelt door familie of wie dan ook hoe of ik gered kon worden uit te duisternis en hoe ik genezen kon worden van dat bedplassen als volwassenen in die tijd.doktoren konden mij niet helpen met een wekker naast mijn bed of een dure accupunturist met die naalden die ik ook gehad hebt op mijn lichaam en ik als toen nog ongelovige zonder GOD wist niet dat dit occult was.die avond 15 april 1988 tussen 19,00 en 21,00 uur in de ”er is hoop bus’dat evangelie van redding,verlossing,bevrijding,genezing en eeuwigleven vertelt en getuigt en wie JEZUS CHRISTUS was en dat HIJ uit GOD was voortgekomen in ons mensen leven.heb een lang gesprek gehad en mij al vertelt werd;john,als je nu de bus uitstapt en zonder JEZUS denkt verder te leven en een auto met mobilist die stomdronken is en jou aanrijd en je ter plekke overlijd,de boodschap was al duidelijk.ik had er geen zin in om op dat moment in het oordeel te komen en had die avond met het zondaarsgebed JEZUS CHRISTUS in mijn leven aangenomen en voelde meteen de kracht van GODs HEILGE GEEST dor JEZUS CHRISTUS die medewerkende was op dat gebied in mijn leven en zelfs hierna nadat ik HEM JEZUS in mijn leven aangenomen had veel rust over mij kwam als nooit te voren wat een wereldse persoon niet kan vatten en begrijpen en er spotternij op na houd over het geloof in wie zijn christelijke leven dan ook moet dit vor zich zelf weten,want die eerste nacht was ik droog,die nachten die daarop volgden was ik droog,de manden en jaren die hier op volgden was ik droog tot op heden deze getuigenis ben ik nog steeds droog,wat er ook in mijn medische rappart staat over het bedplassen richt ik mij ook tot de medische wereld,wat jullie niet kunnen om iemand van het bedplassen af te helpen,dat kan JEZUS wel door ZIJN genade en rust die HIJ geeft aan een ieder die HEM hebben aangenomen in wie zijn leven dan ook met rust en vrede,en nadat zondaars gebed was er veel rust en vrede over mij hoewel ik nog steeds dit aardse lichaam hebt en nog steeds die zlefde john johan otten bent en vaak uitgemaakt werd voor achtelijke mongool of gekke jonny of welke woorden dan ook die mij als mens zouden kwetsen of wat dan ook,had geen baat meer op mij omdat ik na die 15e april 1988 begon te groeien in de GEEST van CHRISTUS JEZUS en stevig bijbel onderwijs kreeg en begon te spreken en getuigen wie JEZUS CHRISTUS was in mijn leven en veel gebeden en gedankt voor vele dingen in mijn even en als hetro persoon ook nog single bent en opzoek bent met GOD[JEZUS]opzoek bent naar een vrouwelijke partner met kinderwens om een gezin te stichten van uit mijn chrsitelijek levens overtuiging in dit leven op deze wereld,waar niet alles koek en ei is,en veel ellende en rottigheid is.in mijn familie van mijn moederskant geloven velen in astrologie en horoscopen en helderziendheid,maar toen ik eenmaal op de weg van JEZUS CHRISTUS was gekomen heb ik ook stevig kritiek geuit naar deze dingen van de brandendehel met de eeuwige duisternis met de eeuwigedood aldaar,en over het leven met JEZUS in dat KONINKRIJK van GOD en van het nieuwjerusalem en het eeuwigleven na dit leven.denk niet te lang na om tot JEZUS te komen met het zondaarsgebed in jou leven want het leven op deze wereld is maar heel kort,op moment dat jij net als ik toen der tijden als baby uit te moederschor kwam in deze wereld,zo gaan wij allen ook weer weg van deze wereld en in hebreên 9;27 is de boodschap al duidelijk dat wij eenmaal geboren waren als mens en nadit leven ook weer heen zullen gaan en daarna het oordeel komt.lees maar na in het nieuwe testament van jou bijbel.als je nog geen bijbel hebt en er eentje wilt vraag het aan een wederomgeboren christen in CHRISTUS JEZUS of hij of zij een bijbel voor je hebt en begin en gesprek met elkaar en kom tot JEZUS nu het nog kan,wacht niet tot je gestorven bent;want dan is het te laat.john uit hoogeveen in drenthe[v/a 11 augustus 2015].

Laat een bericht achter