Wat bedoelen we met de kerk?

Home | Blog | God | Wat bedoelen we met de kerk?

Als mensen over de kerk praten, is het lang niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Wij gebruiken het woord namelijk op verschillende manieren. Soms gebruiken we het om een gebouw aan te duiden. We zeggen bijvoorbeeld of we het gebouw een mooie kerk of een minder mooie kerk vinden. Maar we gebruiken het woord ook wel terwijl we eigenlijk de kerkdienst bedoelen.

Kerk of gemeente

Het is niet vreemd als we zeggen dat de kerk om half tien begint. Een andere keer kun je horen vertellen dat een bepaalde kerk een ‘fijne kerk’ is. Dan gaat het waarschijnlijk niet over het gebouw maar meer over de sfeer die men ervaren heeft in een samenkomst of in de omgang met mensen die horen bij een bepaald kerkgenootschap. Ook wordt een landelijk verband van meerdere kerken wel gewoon kerk genoemd. Zoals bijvoorbeeld bij de Protestantse Kerk Nederland gebeurt, een kerkgenootschap waarbij heel veel plaatselijke kerken zijn aangesloten.

Vanwege deze verwarring wordt door sommige geloofsgemeenschappen liever het woord ‘gemeente’ gebruikt. Wat mij betreft kunnen de woorden ‘kerk’ en ‘gemeente’ door elkaar gebruikt worden.

Betekenis

Ons Nederlandse woord ‘kerk’ is afgeleid van het Griekse woord ‘Kuriakè’ dat de betekenis ‘van de Here’ heeft. Dit woord geeft kernachtig weer wat een kerk is. Een groep van gelovige mensen die in de Here Jezus geloven en Hem willen toebehoren.

Ons Nederlandse woord ‘kerk’ is afgeleid van het Griekse woord ‘Kuriakè’ dat de betekenis ‘van de Here’ heeft.

Ontstaan

Nu zou je kunnen zeggen dat er altijd al groepen mensen zijn geweest die de God van de Bijbel aanroepen. In het eerste Bijbelboek Genesis lezen we al dat er mensen waren die de naam van de HEER gingen aanroepen. En later toen het volk Israël in de woestijn was, onderweg naar het Beloofde Land, ontvingen zij een complete liturgie voor de dienst in de tabernakel en later in de tempel. In feite is het hele Bijbelboek Leviticus aan die instructies gewijd. Zo wist het volk hoe zij met God moesten omgaan.

Jezus stelt de gemeente in

Toch heeft Jezus tijdens zijn aardse rondwandeling gezegd dat de gemeente (kerk) iets nieuws zou zijn. Iets toekomstigs dat er voordien nog niet was. Omdat Jezus nadrukkelijk zegt dat Hij de gemeente zal bouwen geloven wij dat het bij het christelijke leven hoort dat je actief bij een kerk of gemeente bent betrokken.

En dat is ook precies wat gebeurde. Sinds de uitstorting van de Heilige Geest is er een gemeenschap ontstaan van Joden en niet-Joden die Jezus als hun Messias (=Christus) belijden. Deze mensen kwamen geregeld samen om te bidden, Gods woord te bestuderen, elkaar te dienen en voor elkaar te zorgen. Deze eerste gemeente of kerk had een geweldige aantrekkingskracht zodat de christelijke boodschap zich in korte tijd over de toenmalige wereld verspreidde.

Uitreiken naar de samenleving door in woord en daad te laten zien dat er een Verlosser is die zijn armen uitspreid en mensen welkom wil heten in Zijn gemeente

Echt kerk zijn

En eigenlijk is daar precies mee aangegeven wat een kerk behoort te zijn. Een gemeenschap van mensen die samen in verbinding staan met God en met elkaar en daar uiting aan geven door samen God te eren in gebed en in liederen, de Bijbel te onderzoeken om zodoende God beter te leren kennen, voor elkaar te zorgen en uit te reiken naar de samenleving door in woord en daad te laten zien dat er een Verlosser is die zijn armen uitspreid en mensen wil welkom heten in Zijn gemeente. Als alle activiteiten die kerken beleggen aan deze kenmerken gespiegeld worden, dan mag het je overtuigen dat de kerk bezig is om ècht kerk te zijn.

 

Wil jij weten hoe het er in een kerk aan toe gaat? Volg dan (gratis online) cursus Geloven-de volgende stap.
Wil je doorpraten over wat je hebt gelezen? Neem dan contact met ons op. Of laat een reactie hieronder achter.

Peter Hartkamp

Christen, familiemens, levensgenieter, bruggenbouwer, voetbalfan, boekenworm, mooi-weer-kampeerder en voorganger. Lees meer blogs van Peter, of neem een kijkje op de website van Peter. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor