Waarom vermoordde Kaïn zijn broer?

Home | Blog | God | Waarom vermoordde Kaïn zijn broer?

Ken je het verhaal van Kaïn en Abel? Kaïn bracht God een offer, maar deze werd niet geaccepteerd door God. Het offer van zijn broer Abel echter wel. Dit was als het ware een schop tegen de schenen van Kaïn. Hij kon het niet verdragen.

God zei: “Waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo boos? Als je doet wat goed is, ben Ik toch blij met je? Maar als je slechte dingen doet, loert het kwaad op je bij de deur van je hart. Het wil je grijpen, maar jij moet sterker zijn dan het kwaad.”

Reactie Kaïn

Kaïn echter riep zijn broer en nam hem mee het veld in en vermoordde hem. Hoewel er eigenlijk geen reden was om boos te zijn, was Kaïn het toch. Een emotie die ook ons best dwars kan zitten. Het negeren van Gods waarschuwing naar Kaïn laat zien wat er mis was. Het laat zijn ware aard zien. Het was Kaïn niet te doen om God, maar om zichzelf. Hij wilde de dingen op zijn manier doen. Kaïn wilde het misschien wel te mooi doen. Zichzelf ermee profileren.

Jouw reactie

Weet je wat het vreemde is? Het offer van Abel was helemaal niet mooi. Het waren gehakte rauwe stukken vlees. Het bloed droop er af. Terwijl Kaïn juist mooie korenaren en vers fruit had gekozen en van het veld had meegebracht. Misschien had hij ze zelfs heel bewust gekozen op kleur en smaak. Toch koos God niet voor Kaïns offer, maar juist het bloederige offer van Abel.

Hoe sta jij in het leven? Kan je omgaan met tegenslag? Kan je omgaan met kritiek?

Dat Kaïn boos werd, was niet de reden dat God het afwees. Zelfs toen ging God met Hem in gesprek en bood hij Kaïn een andere optie. God zei dat hij moest doen wat goed is. Hij had een keuze. Zo hebben ook wij een keuze om te doen wat goed is. Kaïn werd boos en gaf zijn boosheid de ruimte. Hoe sta jij in het leven? Kan je omgaan met tegenslag? Kan je omgaan met kritiek? Hoe pak jij dat dan op? Word je boos en ga je van je afbijten?

Keuzes maken

Dat is wat zonde doet. Het maakt kapot. We willen misschien de schuld buiten onszelf leggen. God de schuld geven of anderen, maar God kan zelf bepalen wat Hij wil en de ander doet ook niet alles goed, maar wij kunnen wel zelf bepalen hoe er mee om te gaan. God zegt dat we goed moeten oppassen anders gaan we verkeerd doen. We kunnen gemakkelijk verkeerde keuzes maken, maar we kunnen ook het kwade overwinnen door goed te doen. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen.

Bloed dat vloeit

Het offer van Abel was bloederig, maar was door God geaccepteerd. God kijkt met andere ogen. Het kan ons misschien vreemd overkomen. Hoe kan zoiets bloederigs, iets wat kapot geslagen en gedood is nu juist het offer zijn wat God accepteerde. God weet heel goed wat zonde doet. Hij had alles immers perfect gemaakt. Zonde maakt stuk. God wilde tonen wat er nodig is voor herstel.

Abel deed iets wat hij moeilijk vond. Iets wat hem raakte. Hij moest iets doden, bloed moest vloeien.

Daarom moest iets gebeuren wat mismaakt was. Waar je maag van omkeert. Abel deed iets wat hij moeilijk vond. Iets wat hem raakte. Hij moest iets doden, bloed moest vloeien. Het moest iets raken. Het uiterste van hemzelf. Het ging hem aan het hart. En weet je? God deed hetzelfde voor jou en mij. Hij gaf zijn Zoon Jezus. Jezus moest lijden voor jou! Hij moest dood voor mij! Had pijn en bloed moest vloeien voor ons. God ging tot het uiterste!

Jezus voor jou

Kaïn was zijn hele leven op de vlucht omdat Hij niet bereid was om het goede te doen. De overwinning ligt in het bloed. Mismaakt inderdaad! Maar in het mismaakte ligt de verlossing. Het enige offer wat redding brengt ligt in het meest mismaakte. God ging tot het uiterste voor ons. Hij gaf niet een dier, maar ging nog verder dan dat. Hij gaf zijn zoon!


Misschien ben jij wel iemand die wel eens wil weten wat er aan dit hele verhaal over Jezus klopt? Je zoekt bewijzen om aan te tonen dat de Bijbel het mis heeft. Dan is hier een uitdaging voor je: Volg gratis de online cursus The Case for Christ. Heb je een vraag? Reageer dan gerust en stel je vraag. Wil je graag zelf de Bijbel lezen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan (verzending alleen binnen Nederland).

Erik Velema

Christen - Vader en opa - Houdt van mensen in hun pure vorm - Begeleider - Trainer - Coach - Hulpverlener meervoudige problematiek - Present zijn - Provocatief - Directief. Lees meer blogs van Erik. (Disclaimer)

1 reactie

 1. raymond op 12 juni 2022 om 14:55

  Beste Erik,

  Bedankt voor je blog.
  Ik begrijp heel goed dat je de geschiedenis en uitleg van Kain en Abel op deze manier verwoord, zo heb ik het ook geleerd en lang gedacht.
  Totdat ik me werkelijk ging verdiepen in de Hebreeuwse teksten had ik een bepaalde Christelijke kijk op de Bijbel.
  Niet dat dat allemaal fout was, ik denk dat het gewoon de tijd niet was, tenslotte leert de Bijbel dat Zijn wijsheid in de laatste dagen meer en meer wordt.

  Vanuit het Hebreeuws maar ook in het Nederlands staat het eigenlijk al vermeld.
  3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands den HEERE offer bracht.4 En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag Habel en zijn offer aan;

  Ten 1ste geld in het in het Hebreeuws maar ook in elk andere boek, dat de 1ste vermelding van een woord en de beschreven eigenschappen daarvan, een leidraad (verklaring) is voor alle volgende vermeldingen van dat woord met de eventuele extra aanvullingen die dan worden weergegeven.
  Deze aanvullingen hebben echter altijd betrekking op de 1ste eigenschappen.

  Ik bedoel hiermee; Jezus zegt onder andere dat Mozes over Hem schrijft, aangezien Mozes de eerste vijf boeken van het oude testament heeft geschreven, is het wellicht even wennen.
  Waar het voor de korte versie nu op neer komt is het volgende: er is geen vergeving zonder bloed.(Math.26:28), met het feit dat Zijn Woord gisteren, heden en morgen hetzelfde is, gold die stelling dus ook vanaf dag 1. Jezus zegt van zichzelf het lam geslacht vanaf de grondlegging der wereld. (Hebr, 4:3)
  Vloeide er bloed bij de eerste zonde dan? antwoord ja om de zonde van Adam en Eva te bedekken moest JHWH dieren slachten om van hun vellen rokken te maken.
  Met zonde komt ook de vloek wat door bloed dus gereinigd wordt.

  Kain en Abel wisten natuurlijk allebei van de geschiedenis van hun ouders en dat JHWH ze wel had vergeven, maar dat het consequenties had, tw: dat de aarde is vervloekt. Ook wisten ze dat bloed de vloek opheft zij het dat dierlijk bloed wat een in de plaats van is, tijdelijk is (vandaar het offer van Jezus die eeuwig leeft en dus Zijn bloedoffer eeuwig is)

  En dit is de basis waarom JHWH tegen Kain zei dat Kain wist wat goed was, maar Kain koos ervoor om zelf wel te bepalen wat goed was.
  Hoe weet ik dat? omdat er staat dat zowel Kain en Abel een mincha offer brachten wat wil zeggen een offer bestaande uit vruchten van/uit de bodem en Abel bracht daarnaast (bij ons staat er “ook”) een offer met bloed, want de grond is vervloekt.
  Daarom zei God; 7 Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur.
  God wist hun hart en zag dat Abel het goed wilde doen, Kain wilde zoals de mens gewoonlijk wilt, het zelf wel bepalen. en net als zijn vader in zonde kwam door niet naar God te luisteren. God wilde hem ondanks zijn verkeerde instelling waarschuwen, maar Kain deed wat goed was in zijn eigen ogen.

  Ik hoop dat deze uitleg wat beter inzicht geeft en duidelijk was.

  Groet Raymond

Laat een reactie achter

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor