Waarom Schepping?

Home | Blog | God | Waarom Schepping?

“Gert-Jan van Heugten (1985) is in 2006 tot geloof gekomen doordat hij wetenschappelijke argumenten te horen kreeg die bevestigden wat in de Bijbel staat. Sindsdien is hij meer over dit onderwerp gaan leren en bestuderen. Nu geeft hij onder de naam WaaromSchepping lezingen over onder meer Bijbel en wetenschap en is hij schrijver en redacteur van Weet Magazine.”

Als deze tekst je bekend in de oren klinkt, heb je ongetwijfeld hier al eens eerder een van mijn bijdragen gelezen. Voorheen blogde ik over een aantal zaken die de betrouwbaarheid van de Bijbel bevestigen, zoals profetieën uit het Oude Testament en archeologische vondsten. Nu wil ik graag de focus wat verleggen naar iets wat meer mijn core business is: schepping of evolutie. Ik vond het hoog tijd worden om over dat korte tekstje onderaan mijn blogs wat meer tekst en uitleg te geven. Waarom ‘WaaromSchepping’?

Begin bij het begin

In het begin maakte God de hemel en de aarde.’ Er zijn maar weinig mensen, gelovig of niet, die deze Bijbeltekst niet uit hun hoofd kennen. Niet voor niets begint de Bijbel hiermee. Genesis 1 en 2 geven de setting, de achtergrond, waartegen het hele verhaal dat ‘mensheid’ heet zich afspeelt. God maakte de wereld in zes dagen. Op de zesde dag maakte Hij de mens, eerst Adam uit het stof van de aarde, daarna Eva uit de rib van Adam. De eerste twee mensen leefden in het paradijs. Hemel op aarde. Er was geen dood, geen lijden, geen pijn, geen moeite, geen bloedvergieten. Alles was precies zoals God het had bedoeld.

Zondeval

Maar, op een dag gaat het mis. Het gaat goed mis. De ergste ramp die de wereld ooit heeft getroffen vindt plaats. Niet het coronavirus, niet de zwarte dood, zelfs niet de zondvloed. Nee, de zondeval. Adam en Eva luisteren naar de duivel en overtreden Gods gebod. Als gevolg daarvan vervloekt God de aarde en komt de zonde in de wereld. Vanaf dat moment is de mensheid sterfelijk. De liefdevolle, wederzijdse relatie die mensen met God hadden is verbroken.

Op een dag gaat het mis. Het gaat goed mis.
De ergste ramp die de wereld ooit heeft getroffen vindt plaats.

Wetten en offers

Door het hele Oude Testament heen zie je dat mensen keuzes maken die tegen Gods wil ingaan (zonden begaan). Telkens als ze zich daarvan bewust zijn, moeten ze een offer brengen. En eenmaal per jaar werd een offer gebracht voor de zonden waarvan men zich niet bewust is. God geeft in de Thora Zijn wetten aan de Israëlieten. De apostel Paulus schrijft daar zo’n 1500 jaar later over: ‘Want zonder de wet zou ik niet geweten hebben wat slecht is.Jezus vatte de wet als volgt samen: ‘Heb God lief boven alles en je medemens als jezelf’. Klinkt eenvoudig, maar het is o zo moeilijk om het toe te passen. Voor de zondeval deden Adam en Eva dat van nature. Maar sinds de zondeval doen mensen van nature juist het tegenovergestelde. En elke keer als je niet God liefhebt boven alles of je medemens als jezelf, moest je een offer brengen in de tijd van het Oude Testament.

Heb God lief boven alles en je medemens als jezelf

Geen Christus zonder Adam

Maar dan grijpt God in. God stuurt Zijn Zoon Jezus naar de aarde, met als doel om te sterven aan het kruis. Om het ultieme offer te brengen, dat de zonden van de wereld wegneemt. Om de gevolgen van de zondeval te dragen. Weer even het woord aan Paulus: ‘Vroeger is door een mens (Adam) de dood in de wereld gekomen. Nu is ook door een Mens (Jezus) de opstanding uit de dood in de wereld gekomen. Alle mensen zullen door de schuld van Adam sterven. Maar nu zullen alle mensen door Christus levend gemaakt worden.’ Met andere woorden: zonder Adam, geen Christus. En daarin zit ’m dan ook het antwoord op de vraag ‘waarom schepping?’ Omdat je, als je de Bijbelse schepping niet serieus neemt, de hele grond weghaalt onder het offer van Jezus.

Als je de Bijbelse schepping niet serieus neemt, haal je de hele grond weg onder het offer van Jezus.

Jezus’ offer

De evolutietheorie gaat ervan uit dat de mens door een proces van leven en dood is ontstaan. Als de evolutietheorie klopt, zijn dood en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dan was de dood er dus allang voordat de eerste mens op het toneel verscheen. De dood kan dan helemaal niet het gevolg van de zondeval zijn! En als de dood niet het gevolg is van de zondeval, wat blijft er dan nog over van Jezus’ offer? Hij droeg juist de straf op de zondeval (de dood). Nee, de Bijbel is er duidelijk over: er is nooit een miljarden jaren oude aarde of opwaartse evolutie van eencellige naar mens geweest. Dat blijkt overigens ook uit allerlei wetenschappelijke argumenten, waarover het in toekomstige blogs zal gaan. De mens is perfect, doelbewust geschapen en heeft het verprutst. Desondanks laat God Zijn schepping niet zomaar aan zijn lot over. Want als het begin van de Bijbel klopt, dan mag je ook de rest geloven: de dood heeft niet het laatste woord, en als gevolg van Jezus’ offer kan de mens weer in verbondenheid met God leven en uitzien naar een eeuwig leven. Waarom schepping? Omdat Jezus!

Waarom schepping? Omdat Jezus!

Wil jij meer weten over waarom Jezus is gekruisigd en opgestaan? Volg dan de (gratis online) cursus WaaromJezus?

Wil je doorpraten over wat je hebt gelezen? Neem dan contact met ons op. Of laat een reactie hieronder achter.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Gert-Jan van Heugten

Gert-Jan van Heugten (1985) is in 2006 tot geloof gekomen doordat hij wetenschappelijke argumenten te horen kreeg die bevestigden wat in de Bijbel staat. Sindsdien is hij meer over dit onderwerp gaan leren en bestuderen. Nu geeft hij onder de naam WaaromSchepping lezingen over onder meer Bijbel en wetenschap en is hij schrijver en redacteur van Weet Magazine. (Disclaimer). Lees meer blogs van Gert-Jan.

1 reactie

  1. Avatar Carlos op 12 mei 2020 om 08:32

    Hou GJ, leuk dat je er weer bent. Hopelijk haken nu eindelijk het mysterieuze wetenschappelijke bewijs dat jij hebt gevonden voor god met ons delen. Spannend.

Laat een reactie achter