Waarom moest Jezus sterven aan het kruis?

Home | Blog | Jezus | Waarom moest Jezus sterven aan het kruis?

Waarom moest Jezus sterven aan een kruis

Dat christenen het sterven van Jezus aan het kruis als het belangrijkste moment in de wereldgeschiedenis beschouwen zal waarschijnlijk voor de meeste lezers van deze blog geen verrassing zijn. Loop een willekeurige oude kerk binnen tijdens je vakantie en je ziet overal van die zogenaamde crucifixen (beelden van Jezus aan het kruis).

Ook als je je enigszins probeert te verdiepen in de Bijbel ontdek je dat de betekenis van Jezus’ kruisdood van doorslaggevende betekenis is in de beleving van veel gelovigen. Bovendien kun je maar zo een gelovige horen zeggen dat Jezus voor hem of haar is gestorven.

Maar wat betekent die kruisdood van Jezus dan precies?

Het antwoord is niet heel makkelijk, in feite is de betekenis ook nooit helemaal te vatten. Maar we kunnen er op grond van de Bijbel wel een aantal dingen over zeggen. Ik hoop dat je al lezend onder de indruk komt van de gevende en gunnende liefde die God ons door Jezus heeft laten zien.

In feite moeten we bij de betekenis van de kruisdood van Jezus in drie richtingen denken.

1. In de eerste plaats richting God

God is volkomen heilig, goed en zuiver. Wij mensen zijn dat niet.

Waarom moest Jezus sterven aan het kruis - God is heilig, goed en zuiver

Onze onvolmaakte staat maakt dat wij God niet zomaar onder ogen kunnen komen. Gods heiligheid kan onmogelijk onze onvolmaaktheid verdragen en andersom kunnen wij als onvolmaakte mensen onmogelijk de aanblik van een absoluut heilige God verdragen.

We zien in de Bijbel op verschillende plaatsen dat mensen, als ze maar een glimp van God opvangen, al denken dat ze gaan sterven. De profeet Jesaja riep, toen Hij God in een visioen te zien kreeg, doodsbang uit: wee mij, ik verga! (Jesaja 6:5).

Om het voor de mens mogelijk te maken dat hij met God in contact komt moet er een oplossing komen. Er moet een offer gebracht worden dat genoeg is voor de onvolmaaktheid van de hele mensheid.

Maar aan die eis zou geen mens kunnen voldoen.

Het wonder is dat God zelf de gedaante van een mens aannam en in Jezus naar de wereld kwam om onze plaats in te nemen. Zo kon Jezus de mensheid vertegenwoordigen en de schuld bij God vereffenen.

2. In de tweede plaats richting de mens

Door het offer dat Jezus bracht is de mens in een andere verhouding gekomen met God.

Er hoeft niet langer scheiding te zijn tussen God en mens. Er heeft verzoening plaats gevonden. Er is vergeving beschikbaar voor het feit dat wij God genegeerd hebben.

Waarom moest Jezus sterven aan het kruis - Jezus is de brug tussen God en de mens

Jezus is de brug tussen God en de mens

Maar dat herstel in relatie wordt niet automatisch ons deel. Je zou het een aanbod van God kunnen noemen die om een reactie vraagt. God wil het aanbieden uit liefde en Zijn verlangen is dat wij uit liefde, vrijwillig, dat aanbod accepteren. God wil ons daarbij niet dwingen, omdat liefde niet te dwingen is.

Liefde is een keuze. Zoals God uit liefde ons diende door Jezus weg te geven in de dood, Hij gaf alles wat Hij had te geven, zo mogen wij dat aanbod beantwoorden met wederliefde.

Christenen die deze keuze in hun leven gemaakt hebben en daar dagelijks de rijkdom van ervaren, gunnen het hun medemens ook van harte. Vandaar dat deze website er is en dat er gelovigen zijn die de wereld intrekken en aan wie het maar horen wil verkondigen: laat je met God verzoenen (2 Korintiërs 5:20).

Behalve dat Jezus’ kruisdood verzoening heeft bewerkt is het ook een voorbeeld van opofferingsgezindheid. Jezus heeft Zichzelf helemaal gegeven voor ons welzijn. De Bijbel spoort aan om diezelfde dienstbare, gunnende, gevende houding het leven van de gelovigen te laten typeren. In Filippenzen 2:5 wordt die houding ‘de gezindheid van Christus’ genoemd.

3. In de derde plaats richting het kwaad en de boze machten

Toen de eerste mensen toegaven aan de verleiding om in opstand te komen tegen God sleurden zij de hele mensheid mee in het kwade. Vanaf dat moment heeft de wereld met een bezetting door een vijandelijke macht te maken.

De kruisdood van Jezus zou je kunnen vergelijken met de invasie van de geallieerden op het strand van Normandië (D-day: decision day). Iedereen wist dat de bevrijding een kwestie van tijd zou zijn. Ook onze bezetters, de Duitsers, beseften dat. Er ging nog gevochten worden, er kwam nog een hongerwinter, maar de bevrijding is in aantocht (V-day: victory day) en de bezetter zou het afleggen.

Waarom moest Jezus sterven aan het kruis - D-Day

Zo zou je de kruisdood en de opstanding uit de dood ook als D-day kunnen zien. Hebreeën 2:14-15 zegt dat de Zoon (Jezus) een mens is geworden zoals wij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

We leven nog steeds in een wereld waar de vijandelijke macht ons gigantisch dwarszit, maar de bevrijding is een kwestie van tijd. En dat besef is er ook in de wereld van de duivelse machten. Zij weten dat de definitieve bevrijding in aantocht is. Want Jezus komt terug om definitief orde op zaken stellen. En dan zullen de machten van het kwaad en de dood het moeten afleggen.

We leven nu dus tussen D-day en V-day in. Een tijd die in de Bijbel genadetijd genoemd wordt. Er is namelijk nog tijd om te kiezen bij welke macht jij wilt horen. Kies je voor de bezetter of kies je voor Jezus, de bevrijder van de bezetting?

God heeft alles gegeven om het weer in orde te maken tussen jou en Hem. Meer heeft Hij niet te geven. Een grotere prijs bestaat er niet. Hij biedt je vrede aan, zodat jij voor nu en voor eeuwig met God in een verzoende relatie mag leven.

Wil jij weten hoe je vrede met God kunt krijgen? Volg dan de WaaromJezus?-cursus om hier meer over te leren. Wil je doorpraten over wat je hebt gelezen? Neem dan contact met ons op. Of laat een reactie hieronder achter.

Peter Hartkamp

Christen, familiemens, levensgenieter, bruggenbouwer, voetbalfan, boekenworm, mooi-weer-kampeerder en voorganger. Lees meer blogs van Peter, of neem een kijkje op de website van Peter. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor