Waar heeft Jezus het meest over gesproken tijdens Zijn leven?

Home | Blog | God | Waar heeft Jezus het meest over gesproken tijdens Zijn leven?

Heel veel mensen die niet zozeer geloven dat Jezus de Zoon van God is, geloven wel dat Hij een bijzondere profeet en leraar was, misschien wel de wijste leraar die ooit heeft geleefd. Het leven van Jezus op aarde is vastgelegd in heel veel verschillende geschriften en daaruit blijkt dat hij rondtrok, goed deed, genas en predikte.

Het aantal onderwerpen waarover Hij sprak is eindeloos, een van de ooggetuigenverslagen eindigt met de mededeling dat als dat allemaal opgeschreven zou worden de wereld te klein zou zijn voor al die boeken! Hij gaf lessen over vergeving, liefde, rechtvaardigheid, vrede, oorlog, oordeel en hel.

Koninkrijk van God

Een van de onderwerpen waar Hij de mensen zo’n beetje het meest over onderwees, is het Koninkrijk van God. Aan de hand van vele gelijkenissen legde Hij de mensen uit wat Het Koninkrijk van God precies in hield. Na Zijn opstanding uit de dood werd die boodschap dringender. Gedurende veertig dagen verscheen Hij aan Zijn leerlingen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Veertig dagen? Dat is niet bepaald een snelcursus.

Blijkbaar was het een zeer belangrijk onderwerp en dat is het vandaag de dag nog steeds. In de Bijbel worden de termen Het Koninkrijk van de hemel en het Koninkrijk van God door elkaar heen gebruikt en soms wordt kortweg gesproken over het Koninkrijk. Wat kunnen we zoal te weten komen over Zijn Koninkrijk? Het is geen natuurlijk koninkrijk, geen plaats of land. Nee, het is een geestelijke dimensie waarin Gods wil regeert.

Het Koninkrijk van God is gelukkig geen theorie of theologie.

Het is ook geen zaak van onze dagelijkse noden, zoals eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Het is gelukkig ook geen theorie of theologie. Het Koninkrijk van God bestaat namelijk niet uit woorden, maar uit kracht.

Niet te berekenen

Sommige mensen denken dat Zijn Koninkrijk een toekomstige bestemming is. Maar Jezus leert ons dat we het Koninkrijk boven alles eerst moeten zoeken. Waarom zou Hij ons een zoektocht laten beginnen naar iets wat hier niet te vinden is? Die vraag stelden de schriftgeleerden en theologen uit Jezus’ tijd ook. Zijn antwoord was helder: “Het koninkrijk komt niet zo dat het te berekenen is; ook kan je niet zeggen: zie, hier is het of daar!” Waar is het dan wel? Het Koninkrijk van God is bij ons!

Altijd bereikbaar

Nou, daar waren de mensen indertijd sprakeloos over en velen van ons vandaag de dag nog. Het Koninkrijk van God, Zijn wil op aarde zoals in de hemel, hier bij ons? Sommige vertalingen zeggen, het Koninkrijk ligt binnen uw bereik of is binnenin u. Hoe we er ook naar kijken, het is altijd bereikbaar, het is nooit ver weg. Let wel op: er is géén koninkrijk zonder de Koning! Het Koninkrijk van God is alleen dan binnen in je als Jezus daar ook woont.


Doorpraten? Dat kan met één van onze e-coaches. Reageren mag ook onder deze blog.
Wil je graag meer lezen over wat Jezus hier op aarde kwam doen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan (verzending alleen binnen Nederland). Kijk ook eens bij één van onze gratis online cursussen.

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)

2 reacties

  1. Yvonne op 11 mei 2022 om 09:23

    Dank je wel, Marja. Zijn Koninkrijk is al begonnen. En wat zal het heerlijk zijn als het rijk van de duisternis er niet meer zal zijn! De duivel is reeds overwonnen, maar nog geeft de HEERE hem nog de tijd. Eens zal echter die genadetijd voorbij zijn. Als Hij terugkomt op de wolken van de hemel. Dan zullen we Zijn Koninkrijk en heerlijkheid in volle glorie zien!

    • Marja Verschoor-Meijers op 11 mei 2022 om 21:43

      Zijn Koninkrijk is al begonnen ja en breidt zich uit, dagelijks. Hoe heerlijk is dat! We kunnen proeven van wat er komen zal en, zoals jij schrijft, straks Zijn heerlijkheid in volle glorie ziune. Dank je wel voor je mooie reactie.

Laat een reactie achter

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor