Voorwaarden e-coach

Voorwaarden om e-coach te worden

  • Minimaal 18 jaar.
  • Heeft een levendige en persoonlijke relatie met God en is actief lid van een kerk.
  • Heeft kennis van de Bijbel en het christelijk geloof en kan omgaan met bestaande vragen en kritiek op de Bijbel en het christelijk geloof.
  • Heeft inzicht in de cultuur en (eventuele) psychische bagage van de cursist.
  • Gaat zeer vertrouwelijk om met persoonlijke informatie van anderen.
  • Kent zijn zijn of haar grenzen en herkent die van anderen.
  • Ervaart geen worstelingen in zijn of haar leven die een belemmering kunnen zijn voor zijn of haar rol als e-coach.
  • Kan goed overweg met e-mail en een browser.
  • Heeft een lerende houding en is bereid om trainingen en begeleiding vanuit het team van IkZoekGod.nl te ontvangen.

E-coachen bij cursussen

Als e-coach begeleid je een cursist tijdens een online cursus. Een cursus bevat verschillende onderdelen waarbij er een les over een bepaald onderwerp gegeven wordt. Bij elk onderdeel worden vragen gesteld. De cursist beantwoordt deze en die antwoorden komen bij jou terecht. Jij kunt daarop reageren om tot meer verdieping te komen. Het doel is om de ander te helpen, en dichter naar Jezus te leiden.

E-coachen via e-mail of social media

Er komen via de website en social media regelmatig vragen binnen van zoekers. Doorgaans beantwoorden we die vragen zelf, maar soms zijn er projecten waarbij we versterking kunnen gebruiken. Dan doen we een beroep op je.

Methode vraaggestuurd coachen

De werkwijze bij IkZoekGod.nl is volgens de methode “vraaggestuurd coachen”. Dit houdt in dat je de zoeker begeleid door voornamelijk vragen te stellen. Hiermee zet je de ander aan het nadenken en moedig je hem of haar aan om zelf antwoorden te vinden die goed en waar zijn. De weg richting het antwoord kun je sturen door gerichte vragen te formuleren. Als de ander dan tot een antwoord komt, is hij of zij van binnenuit gemotiveerd om er iets mee te doen. De overtuiging komt immers van binnen! Dit heeft vaak meer effect dan dat je als coach pasklare antwoorden geeft.

Aanmeldprocedure

Pas je in het profiel dat we zoeken? Dan kun je je aanmelden via het aanmeldformulier. Daarin wordt o.a. naar je motivatie gevraagd en geef je een referent op. Als het een goede match lijkt, volgt er een inwerkperiode waarbij je persoonlijke begeleiding krijgt. Hierna kun je zelfstandig aan de slag.

Om de kwaliteit van het e-coaches te bevorderen zijn er regelmatig trainingsdagen op het kantoor in Driebergen. Hier ontmoet je andere e-coaches en krijg je relevante input voor je werk. Deze dagen worden als erg bemoedigend ervaren.

Geinteresseerd?

Wil je e-coach worden? Op dit moment hebben wij voldoende e-coaches voor de cursussen. Wel zoeken wij nog e-coaches voor onze Facebook en Instagram. Bij interesse, neem dan contact op met [email protected]

Wie zien naar je uit!