Voor wie kwam Jezus denk jij?

Home | Blog | God | Voor wie kwam Jezus denk jij?

Wat zou jij doen als je een belangrijke missie had? Wat zou je doen als je een boodschap moest verkondigen waarmee je de hele wereld wilde bereiken? Als ik voor die taak zou staan, dan zou ik de meest belangrijke en invloedrijke mensen benaderen om mijn doel te bereiken. Via hen verspreid nieuws zich snel. Best wel voor de hand liggend, toch?

De missie van Jezus

Jezus, Zoon van God en God zelf, kwam naar de wereld met een hele belangrijke missie: vertellen dat Gods koninkrijk dichtbij gekomen was, en het kwaad en de dood overwinnen door Zijn dood en opstanding. Heel groot en levensveranderend nieuws voor iedereen die het wil geloven! Want wie dit gelooft wordt onderdeel van Gods koninkrijk, krijgt vergeving van zonden en mag een relatie aangaan met God. Hoe pakte Jezus het aan om dit nieuws te verspreiden?

Engelen verschenen aan herders die in het veld op de schapen pasten.

Hoe pakte Jezus het aan

De geboorte van Jezus werd aangekondigd door engelen aan de hemel. Wauw gaaf! Vertelden ze het aan koningen en andere invloedrijke mensen? Nee, ze verschenen aan herders die in het veld op de schapen pasten.

Jezus koos een aantal mannen (discipelen) uit om met Hem op te trekken, van Hem te leren, om later de wereld in te gaan om over Hem en Zijn koninkrijk te vertellen aan iedereen die het wilde horen. Wie koos Hij daarvoor uit? Hele normale mensen met alledaagse beroepen, zoals vissers.

Het eerste wonder van Jezus deed Hij niet voor de ogen van vooraanstaande mannen. Hij deed dit op een gewone bruiloft, waar Hij water in wijn veranderde.

Toen Jezus opstond uit de dood, ging Hij toen triomfantelijk naar de leiders van het volk die verantwoordelijk waren voor Zijn kruisiging? Nee, Hij liet zich als eerste zien aan de vrouwen die steeds bij Hem waren geweest. Wist je dat vrouwen in die tijd niet als betrouwbare getuigen werden gezien. Dus waarom deed Jezus het dan niet in één keer goed en doeltreffend?

Jezus is niet gekomen voor de ‘gezonde en rechtvaardige mensen’, maar voor wie ziek zijn en zondig

Mensen als jij en ik

Ik denk dat hier veel lessen uit te halen zijn. Onder andere dat God heel anders denkt dan wij. Hij werkt niet volgens de gebaande paden. Er zijn talloze voorbeelden in de Bijbel waarin we zien dat God juist van ‘gewone’ mensen houdt en hen wil gebruiken voor Zijn plan.

Wij hebben soms het idee dat we heel wat moeten zijn of bereiken voor Hij ons goed genoeg vindt. Maar Jezus zegt zelf dat Hij niet is gekomen voor de ‘gezonde en rechtvaardige mensen’, maar voor wie ziek zijn en zondig. Mensen zoals jij en ik.

Meer weten over wie Jezus is? Doe de (gratis) online cursus of praat door met 1 van onze e-coaches.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Esther Prigge

Pastoraal werker - Coördinator e-coaches - Moeder van 2 jongens - Nieuwsgierig - Creatief - Houdt van gezelligheid met vrienden - Enthousiast (soms iets té) - Kan chocola moeilijk laten staan Lees meer blogs van Esther. (Disclaimer)

Laat een reactie achter