Leidt religie tot oorlog en geweld?

Home | Leidt religie tot oorlog en geweld?

‘Christelijke strijders slachtten moslims in Centraal Afrikaanse Republiek af.’ ‘Weer ruzie tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.’ Twee krantenkoppen die ik onlangs voorbij zag komen. In de film ’12 Years a Slave’ worden met de Bijbel in de hand slaven mensonterend behandeld. De apartheid in Zuid-Afrika en Amerika kon blijven bestaan doordat kerken en christenen dit systeem ondersteunden. Afgaande op deze voorbeelden zouden we ervan overtuigd kunnen raken dat religie tot oorlog en geweld leidt. Maar is dit ook werkelijk het geval?

12 years a slave

De feiten

Laat ik allereerst erkennen dat christenen een slechte naam hebben vanwege het geweld tegen elkaar en andersdenkenden. Maar laten we ook naar de feiten kijken. In 2004 verscheen de ‘Enceclopedia of Wars’ van Charles Phillips en Alan Axelrod. Een dik boek dat in totaal 1.763 oorlogen behandeld. De schrijvers concluderen dat slechts 123 oorlogen een religieuze oorzaak kennen. Oftewel, ongeveer 7% van de oorlogen die door de eeuwen heen zijn uitgevochten, zijn ontstaan vanuit religieuze motieven. De top 3 van religieuze oorlogen is als volgt samen te stellen:

 • Kruistochten » 300 duizend slachtoffers
 • Heksenjachten » 60 duizend slachtoffers
 • Ketterijbestrijding » 10 duizend slachtoffers

Tegenover deze aantallen staan de oorlogen die gevoerd zijn in naam van het atheïsme. Mannen als Jozef Stalin, Mao Zedong en Pol Pot wilden religie uitbannen en hebben verschrikkelijk huisgehouden. Ook hiervan de cijfers:

 • Mao Zedong » 58 miljoen slachtoffers
 • Josef Stalin » 30 miljoen slachtoffers
 • Pol Pot » 1,4 miljoen slachtoffers

Wanneer we deze aantallen volgen kunnen we tot de conclusie komen dat religie helemaal niet geweldoorzaak nummer 1 is in vele oorlogen. De 70 miljoen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog hebben niets met religie te maken. En uit de analyse van Maite Vermeulen, de Correspondent, blijkt dat religie niet de reden is dat er in de Centraal Afrikaanse Republiek gevochten wordt.

De aanname dat religie oorzaak is voor geweld en oorlog klopt niet. Het is namelijk bijna nooit de enige reden. Vaak wordt de naam van God misbruikt om meer macht te krijgen. Dit zien we bijvoorbeeld gebeuren in ’12 Years a slave’. We moeten erkennen dat de mens in staat is tot de meest verschrikkelijke dingen. Christenen zijn geen haar beter.

Jezus

Toch zijn we geroepen om zout en licht te zijn. Om vijanden te vergeven. De minste te zijn. Om geen kwaad met kwaad te vergelden. Om een extra mijl te wandelen. Om de andere wang toe te keren. Gevangen te bezoeken. En ga zo maar door. Maar christenen falen daar iedere dag in. Ik faal daar iedere dag in. Omdat we niet perfect en volmaakt zijn.

Gelukkig faalde Jezus niet. Toen het erop aan kwam is het Jezus wel gelukt om staande te blijven. Hij kiest voor het goede. Hij verandert de wereld. Vergeeft zijn vijanden. Kiest ervoor de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad en keert de andere wang toe. En door deze keuze mag ik als jongerenwerker struikelend achter Jezus aan. Met al mijn fouten. Met al mijn onvolmaaktheid. Ik heb Jezus nodig. De mensheid heeft Jezus nodig. Iemand die ons falen kent en wil vergeven. Iemand die ons transformeert.

Lees ook: Heeft Jezus bestaan? Ontdek het bewijs

God zet mensen in bewging

Want God stuurt geen tanks om problemen in de wereld op te lossen. Hij heeft ervoor gekozen om met mensen te werken. Mensen maken bommen, maar ook muziek. Mensen bouwen oorlogsschepen, maar ook ziekenhuizen. Christenen martelden slaven, maar christen William Wilberforce streed voor afschaffing van de slavernij. Christenen steunden het apartheidsregime in Zuid-Afrika, maar gelovige Desmond Tutu zorgde voor verzoening. Christenen steunden rassenhaat in Amerika, maar christen Martin Luther King stond op om tegen dit onrecht te vechten.

God werkt en transformeert mensen. Bovenstaande voorbeelden hebben een ontmoeting met Jezus gehad. Het heeft hun leven op de kop gezet. Maar niet alleen van hen. Want God transformeerde Pater Frans van der Lugt tot een vredesstichter in Syrië. Hij transformeerde Bono tot een strijder tegen extreme armoede. Hij transformeerde Moeder Teresa tot een vrouw die met leprozen ging werken.

Dat religie oorzaak nummer één is bij oorlogen en geweld klopt niet. Maar we kunnen wel een andere conclusie trekken: religie is de nummer één oorzaak van liefdadigheid! En dat wordt meestal over het hoofd gezien.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Leenard Kanselaar

Jongerenwerker | God-zoeker | Blogger | Schrijft over geloven wat anders is dan je denkt (Disclaimer)

28 reacties

 1. Anita op 16 mei 2014 om 09:49

  Religie leidt tot geweld relatie niet .
  Als je werkelijk een relatie met God hebt door Jezus Christus, heb je je naaste lief gelijk je zelf. Leer je steeds meer door Gods ogen naar anderen te kijken.

  • Jan op 24 juli 2019 om 07:40

   De Islam is geen godsdienst, maar een verderfelijke politieke veroveringsideologie, zoals het nazisme en stalinisme. Het is een denktank van terreur en geweld en mag niet worden vergeleken met de liefde en barmhartigheid van het Christendom. Waar Jezus oproept tot naastenliefde, ook jegens mensen van andere stammen, zegt de Koran dat vriendschap met specifiek joden en christenen verboden is (soera 5:51)…De islam lijkt eerder een sekte, dan een oorspronkelijk geloof. Aanwijzingen voor dat sektarisch karakter zijn bijvoorbeeld de doodstraf op uittreden en de zeer merkwaardige oproepen om te liegen en te bedriegen tegenover de buitenwereld (soera`s 2:225, 3:28, 40:28, 66:2)…Het was juist de ISLAM, die in de honderden jaren voorafgaand aan de Kruistochten systematisch alle vroeg-christelijke gemeenschappen en steden onder de voet gelopen en vernietigd hadden.De moderne politiek correcte, maar historisch gezien onjuiste, weergave van feiten beïnvloeden een hele nieuwe generatie met eenzijdige halve waarheden, waardoor het moeilijker wordt om de feitelijke waarheid te blijven onderscheiden.

 2. Illumation Erwinus op 8 juni 2014 om 04:23

  Kwam toevallig op deze site maar moet toch even reageren. Mensen verschuilen zich achter een geloof om iets te rechtvaardigen, een oud liedje “The Right Side Won” uit de jaren 80 beschrijft dit. Aan het geloof wordt macht ontleend. Je kunt het vergelijken met hooligans van een voetbalclub. Het is gewoon niet goed om volgens een boekje te leven zonder zelf te blijven nadenken of dat er onvoldoende ruimte is om dat te doen. Daarom deugt het geloof niet omdat het onvoldoende aanzet tot nadenken en zelfreflectie en men verschuilt achter wetten die je moet geloven, Hoe kun je nu iets voor waarheid aannemen als het niet is getoetst en bovendien eenrichtingsverkeer (eenzijdig besloten). Past niet in een democratie met gezamenlijke besloten wetten. In het geloof zitten veel verhalen/elementen dat sterk achterhaald is en niet meer past in deze tijd. Ik zou graag eens statistieken zien wie nu in de Hemel zit en wie in de Hel.

  Om het even te hebben over 7%. Wat wil je nou hiermee zeggen? Dat het eigenlijk wel meevalt? Het is toch te erg voor woorden dat uit naam van een geloof mensen worden vermoord, je moet er immers in geloven in dat geloof. Op basis van iets waarvan niet is aangetoond dat het er is, het is niet tastbaar. Je kunt ook niet bewijzen dat het er niet is omdat nooit is aangetoond dat het er wel is alhoewel al reeds is aangetoond dat het verzinsel is van de mens is enwel machtige mannen (kijk alleen al naar de rolverdeling man/vrouw). Opgravingen e.d. ondermijnen het bijbelverhaal al meteen, kan niet waar zijn. Het is een mythe. En nee, het is niet waar omdat het geschreven staat. Ik kan ook iets opschrijven en zeggen dat het geschreven staat. Ga nooit een discussie aan met een gelovige want feiten zul je nooit horen. Daarom heet dus ook een geloof, je moet erin geloven, het is niet gebaseerd op harde feiten.

  Dus 7% (als het überhaupt klopt) is dat dus 7% teveel “ook al valt het wel mee”. Kijk dan ook eens naar de duur van zo’n oorlog inclusief het naijlen van zo’n oorlog. Kijk alleen al in de Gazastrook, blijft maar doorgaan en volgens mij weten ze zelf niet eens waarom. Zoals ik al eerder schreef, mensen verschuilen zich achter een geloof om iets te rechtvaardigen, om iemand te haten op grond van geloof. Kun je wel zeggen dat komt niet door het geloof maar wordt wel gebruikt als middel, een ongegrond middel. Dat is net zo banaal als een volk uitmoorden omdat het volk voor Feijenoord is en niet voor Ajax.

  Leidt religie tot oorlog en geweld? Ja zeker wel en dat gebeurd vandaag de dag nog steeds en dat anno 2014, it’s a bloody shame.

  • The Balkans Chronicles op 22 maart 2016 om 22:01

   Waar voeren ze oorlog in naam van het christendom?….In welke film heb je dat gekeken?…Illumation Erwinus heeft grote gelijk!…

  • Dave op 30 maart 2016 om 09:41

   Beste reactie van alles wat ik hier zie. Ik zie die 7% als een ontkenning van de waarheid en het verdraaien van de waarheid om er als geloof beter uit te zien. Hoe kun je überhaupt nog geloven in een club die massaal kinderen misbruikt hebben en er mee wegkomen zonder de titel van georganiseerde misdaad te krijgen. Wat mij betreft is elke gelovige lid van een criminele organisatie. Zet ze dan maar gelijk met motorbendes want daar heeft het OM wel een hekel aan.

   • The Balkans Chronicles op 2 april 2017 om 17:21

    Dave:Het Katholicisme is een valse religie,net als Islam,die een ideologie is,waarin God slechts een bijrol speelt.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten…Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…De Katholieke kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Deze de Katholieke kerk is de machtigste en rijkste criminele organisatie ter wereld. Een criminele organisatie die een grote helpende hand uitstak naar Mussolini en Hitler.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus.De naam van God is misbruikt, om meer macht te krijgen…De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend)….Na de scheiding van de twee kerken,de Katholieke Kerk haar oorsprong niet heeft in de leer van Jezus of van Zijn apostelen,zoals beschreven in het Nieuwe Testament.Veel van de leer die de Katholieke Kerk brengt is tegenstrijdig met wat de Bijbel ons leert.Nergens leert de Bijbel ons dat er een opvolger van Petrus is of dat er iemand plaatsbekleder is van de Here Jezus.Hoe kan een zondig mens (want dat is de paus, ook hij is volgens de Bijbel bevlekt met de erfzonde) een zondeloos mens als Christusvertegenwoordige of vervangen?..God moeten we aanbidden, en niemand anders.Er bestaat maar één middelaar tussen God en mens en dat is Jezus Christus (1 Timoteüs 2:5)…

 3. Illumation Erwinus op 8 juni 2014 om 04:35

  Oja, nog iets. Zou ook het aantal mensen, dus qua verhouding meenemen (groei populatie) en ook hoe er oorlog is gevoerd. Welke middelen zijn er gebruikt bijvoorbeeld: Een atoombom heeft een groter bereik dan een speer of een geweer. Wanneer je dit niet meeneemt, de tijd en mogelijkheden niet meeneemt is het een appel met peer vergelijken ‘onderzoek’.

 4. Ratio op 13 februari 2015 om 16:24

  Religie en geloof = een proces van niet na-denken.

 5. Sjaakboer op 18 februari 2015 om 16:04

  Echt een belachelijk stuk. Waarom staat Hitler niet bij religieuze oorlogen?! Waarom staat Stalin bij atheïstische oorlogen?! Beide waren gelovig. Mooi hoe jullie leugens verspreiden stelletje lutsers. Jullie beweren dat religie niets met de 2e wereld oorlog te maken heeft?! Misschien even Mein Kampf lezen.. wat een faalsite zeg

  • Goldencraft op 13 maart 2016 om 23:13

   Het feit, dat jij dan deze faalsite bezoekt zegt ook wel wat over wat jij wilt verkondigen. Namelijk het totale falen van de mensheid. Een mens zonder religie gaat fout, Dat is ook te zien met de vergelijking van de westerse atheístische landen en de balkanlanden op dit moment ivm de vluchtelingen crisis. Je ziet wie met de gebakken peren zit.. de atheïstische landen.
   Dit kan je ook aan gaan als persoon. Maar dat merk je nog wel.

  • The Balkans Chronicles op 22 maart 2016 om 22:02

   Sjaakboer;Waar haal jij die onzin vandaan? Komt dat stukje rechtsstreeks uit je propagandafolder?…

  • Alex123 op 31 mei 2016 om 14:58

   Sorry maar beide heren waren absoluut niet gelovig.

  • Max op 24 juli 2019 om 07:44

   Sjaakboer:Beide waren socialistische gelovig…

 6. Peter Villevoye op 18 februari 2015 om 23:36

  Okay, goed punt: veel oorlogen werden ooit ook geleid uit naam van atheïsme en andere motto’s. Maar als ik kijk naar de oorlogen die nu nog steeds woeden, dan zijn die voornamelijk (misschien zelfs uitsluitend) op en om religieuze gronden. M.a.w. de kerkelijke strijders hebben niks geleerd van ons droevige verleden…

  • Goldencraft op 13 maart 2016 om 23:14

   Dus als Amerika een oorlog start om olie is dat op religieuze basis ivm de oorlogen die nog woeden. Evenmin word de oorlog in Syrie ook weer geleid van atheístisch oogpunt? A.K.A de westerse coalitie.

 7. Renee op 21 februari 2015 om 13:01

  @erwinus en andere gefrusteerde medemensen.
  Lees de enceclopedia of wars dan ook eerst voordat je onzin plaatst.
  Daarin lees je dat eigelijk alle oorlogen om macht en geld gaan ALLE OORLOGEN.
  En voor Erwinus, verdiep je eens in positieve en leuke dingen lees bijvoorbeeld een keer het boek Geduld met God, dat gaat o.a. over wederzijds respect. RESPECT een woord die soms nog wel eens boven komt drijven meestal bij stille tochten want pas nadat er iets ergs is gebeurt is wederzijds respect belangrijk dus vaak te laat.
  Leer het evangelie van de Here Jezus en leef ernaar, Jezus was onder ons op aarde om ons te helpen en niet om ons te veroordelen, ongelovigen en gelovigen, zoiets moois is er na hem niet meer geweest, terwijl we toch iedere dag hetzelfde kunnen doen wat Hij ons heeft geleerd (zie Bijbel) maar we doen het niet omdat we omkomen in rijkdom en daardoor alles wel weten.
  Nou…..gefeliciteerd kijk om u heen, een en al haattheisme….geweldig toch? dat willen we toch?
  Mijn tip: geef dan tenminste om/aan de kerk in je eigen buurt/gemeente en zorg dat je een beetje op de hoogte blijft.
  Ik vond het leven als ATHEÏST lang goed genoeg totdat ik doorkreeg dat ik vooral met HAATTHEISTEN om ging, ik heb een Bijbelstudie gedaan, ik heb me laten dopen en ik kan niet anders dan concluderen dat het goed is om Jezus te volgen en te geloven in God de Almachtige….het is de waarheid.
  Denk om elkaar en zorg voor elkaar dat is het evangelie.
  Dat is toch alleen maar mooi…..of bent u liever haattheist, zorg dan dat je dat haat kwijtraakt en wees dan gewoon atheïst.
  Geloof Hoop en Liefde, maar dan vooral Liefde is wat Jezus zei.
  Nogmaals wees er voor elkaar.

 8. Kwijt op 15 september 2015 om 15:46

  “lees bijvoorbeeld een keer het boek Geduld met God, dat gaat o.a. over wederzijds respect.”
  Waaruit blijkt dat de personen op wie je reageert geen respect tonen?
  Omdat ze een andere opvatting hebben?

  “Daarin lees je dat eigelijk alle oorlogen om macht en geld gaan ALLE OORLOGEN”
  De geschiedenis leert ons dat religie altijd een grote rol speelt in (het veroorzaken van) oorlogen en ander leed.

 9. harry scholten op 27 februari 2016 om 01:16

  God is toch alleen maar bedacht omdat er geen verklaring was voor ontstaan van de aarde . verder was het handig voor mensen om een leidraad te hebben . Ook handig voor machthebbers om te dreigen . Nu weten ij wel beter hier in West Europa . Nu kunnen we kijken naar wat er elders gebeurt uit de naam van god Heel de moslim wereld vergiftigd door de godsdienst . Ik doe het beter ik ben authentieker dus beter .

  • Goldencraft op 13 maart 2016 om 23:16

   Gelukkig weten wij het beter, met een half failisement van de EU, Griekenland die elke seconde op springen staat. Nee, dat is wel de ultieme vrijheid van Atheïsme natuurlijk. Elkaar onderdrukken maar dan in de zin van het geld, en dan ga je dat ervaren als de ultieme vrijheid ofcourse. Nice.

  • Renee op 23 april 2017 om 15:16

   2 Petrus 2

 10. Ton Domburg op 30 augustus 2016 om 13:52

  als mens hebben we de drang beter te willen zijn dan de ander.. net iets meer te kunnen dan een ander.. vanuit dat gebeuren is het “geweld tegenover anderen,, ontstaan.. we willen allemaal gelijk hebben in datgene waarin we geloven.. dat wat we geleerd hebben is niet altijd goed en dat wat we leren ervan is niet altijd beter.. pas als we stoppen beter te willen zijn dan de ander dan stopt ook de vechtlust in ons en pas dan ontstaat er “Vrede,,

  Op Facebook heb ik de groep “Vrede,, opgezet .. niet omdat ik beter wil zijn maar omdat we samen beter zijn dan alleen.. :)

 11. koen velema op 21 september 2017 om 14:08

  Mensch ken uwzelve. Wie is dan uwzelve? Na geboren te zijn begint de etikettenplakkerij toch? Het lijkt me moeilijk hiervan verlost te zijn en werkelijk wie ik ,ben te ontmoeten en daarin ook die zogenaamde ander.

 12. Hans op 18 juli 2018 om 19:24

  Interessant is de studie van prof. Rummel van de universiteit van Hawaii in zijn werk ” death by governement”. Zijn conclusie: Atheisme is de grootste killer van de 20ste eeuw.
  Buiten dat mis ik wel de cijfers (en het noemen) van alle islamitische veroveringsoorlogen. Ik zie wel cijfers over de kruistochten (300.000 slachtoffers, de 17 kruistochten waren trouwens een reactie op de al eeuwenoude islamitische agressie), maar ik mis de 548 islamitische veldslagen gevoerd tegen het christelijke Westen en India. Dat zal het aantal religieuze oorlogen en cijfers aardig omhoog bijstellen.

 13. Martien op 19 juli 2018 om 09:15

  Er zijn vele oorlogen gevoerd waar religie bij betrokken is om (meestal) meer macht te krijgen. Dus ook andere religies dan het christendom worden op die manier misbruikt.
  Wat het artikel in ieder geval duidelijk wil maken is dat religie niet de hoofdoorzaak is van de vele oorlogen, maar veeleer de dorst naar macht waarbij dan religie gebruikt wordt om oorlogen te ‘rechtvaardigen’.

  Inmiddels is er een online cursus over dit thema. Je kunt dit vinden via https://nl.codex.training/religie-en-geweld
  Hier wordt uitgebreider op deze thematiek ingegaan.

 14. human op 31 maart 2019 om 22:07

  Beste mensen,

  Natuurlijk leid religie tot oorlog. God geeft opdracht tot oorlog volgens de bijbel en koran. Meeste mensen die hier Christen zijn lezen de bijbel waarschijnlijk niet maar volgen hun dominee of voorganger. lees dan zul je het weten, hoe gruwelijk dat is. Jezus was gewoon een mens, een goed mens, dat is iedereen zijn eigen opinie. God geeft opdracht vrouwen kinderen te doden, behalve de maagden (kom je dat bekend voor?). En zeker hebben de gelovigen hier een andere uitleg voor
  Klein voorbeeld (van de honderden gruwelijke versen uit de bijbel): (Numeri 31:17) Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft. Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven.

  Nieuwe testament: (1 Petrus 2:18-19) Zelfs als ze onrechtvaardig worden behandeld moet een slaaf zich neerleggen bij de grillen van zijn meester.

  Religie is oorlog volgens sommige religies

  • Martien op 1 april 2019 om 15:06

   Je begint met een nogal een sterke uitspraak “natuurlijk leid religie tot oorlog”. Dat kan je volgens mij alleen maar zeggen als je alle oorlogen van alle tijden hebt onderzocht.

   Ik herhaal ook hier maar wat ik eerder genoemd heb.
   Ja er zijn vele oorlogen gevoerd waarbij religie betrokken is om (meestal) meer macht te krijgen. Dus ook andere religies dan het christendom worden op die manier misbruikt.

   Wat het artikel in ieder geval duidelijk wil maken is dat religie niet de hoofdoorzaak is van de vele oorlogen, maar veeleer de dorst naar macht waarbij dan religie gebruikt wordt om oorlogen te ‘rechtvaardigen’.

   Inmiddels is er een online cursus over dit thema. Je kunt dit vinden via https://nl.codex.training/religie-en-geweld
   Hier wordt uitgebreider op deze thematiek ingegaan.

   Ik heb het idee dat je je dan voornamelijk richt op het christendom. Klopt dat? Helaas is het zo dat ook uit naam van het christendom helaas oorlogen zijn gevoerd. Dat zou niet zo moeten zijn. Kijkend naar Jezus dan zouden wij als christen altijd voor vrede moeten gaan.

Laat een reactie achter