Hoe is de kerk begonnen?

Home | Hoe is de kerk begonnen?

Hoe is de kerk begonnen

Vrijwel dagelijks fiets ik langs één van de mooiste kerktorens die ik ken. Hij heeft een witte toren en is uitgerust met een carillon waarop tijdens lange zomeravonden prachtige klanken worden gespeeld. De kerk waar hij bij hoort staat er al sinds de late Middeleeuwen.

Een bijzondere gewaarwording dat hier al zoveel jaren mensen samenkomen. Maar het hele idee van de kerk is niet in de 16e eeuw ontstaan natuurlijk. Voor het begin van de kerk moeten we in ieder geval terug naar ongeveer het jaar 30 na Christus.

Terug in de tijd

Jezus was toen begin dertig. Hij trok drie jaar rond en sprak overal over Gods liefde en goedheid. Zijn manier van spreken over God viel niet in goede aarde bij de religieuze leiders van die tijd. Jezus wordt opgepakt en ter dood gebracht.

Daarmee eindigt het verhaal niet. Op miraculeuze wijze staat Jezus op uit de dood. (Sceptisch? Kijk eens bij deze cursus en ga zelf op onderzoek uit.) Hij ontmoet zijn leerlingen diverse keren. Hij draagt hen op om bij elkaar te komen en te wachten op de komst van de Heilige Geest. Jezus zelf kan namelijk niet altijd bij hen blijven. Daarom stuurt hij de Heilige Geest om de leerlingen bij te staan.

Hoe is de kerk begonnen - de Heilige Geest

Meteen nadat Jezus gedoopt is daalt de Heilige Geest op Hem neer in de gedaante van een duif.

Een geest? Nou moet je het hele idee van doorzichtige enge wezens en zwevende lakens even laten voor wat het is. Deze Geest is van een hele andere orde. Deze Geest komt van God en is goed.

De eerste kerk

In de Bijbel lezen we dat de leerlingen bij elkaar waren, toen het hevig begon te waaien en vlammen boven hun hoofden verschenen (Handelingen 1 en 2). Behoorlijk indrukwekkend, hè? De Heilige Geest gaf de leerlingen kracht en troost (want ze waren na het vertrek van Jezus behoorlijk uit het lood geslagen), en maakte hen een eenheid. De kerk begon dus toen de Heilige Geest kwam.

De leerlingen kwamen hierna regelmatig samen, bij elkaar thuis (Romeinen 16:5, Filemon 1:2). Kleine kerkjes dus.

Hoe is de kerk begonnen - kleine kerkjes

En ze kwamen niet alleen samen op zondag – als je het Nieuwe Testament leest zul je ontdekken dat ze elkaar voortdurend opzochten. Ze deelden zelfs hun bezittingen met elkaar. Ze kwamen samen voor aanbidding, samenzijn, onderwijs, en voor het uitzenden van evangelisten en zendelingen naar andere plaatsen.

De kerk groeit

Zo is het dus begonnen. En doordat de leerlingen er op uit trokken om ook in andere plaatsen kerken te starten en over Jezus’ boodschap te vertellen, verspreidde het christelijk geloof zich over allerlei streken en landen.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Avatar

Redactie

Laat gerust een bericht achter, maar blijf vriendelijk en to-the-point...