Uitspraken die je leven veranderen

Home | Blog | Bijbel | Uitspraken die je leven veranderen

Heb je dat weleens, dat je iets in de Bijbel leest en je het gevoel hebt dat het je bij de kladden pakt. Dat kan zelfs zijn bij iets dat je wellicht al vele malen hebt gelezen. Je wordt even stil gezet. Jezus zei veel dingen die reactie uitlokten. Je moest wel reageren. Hij heeft veel waarheid gesproken.

open boek

Hier een lijst van een aantal dingen die Jezus zei. Als je even stilstaat en het in je hart laat binnenkomen… loop je het risico dat ze je leven veranderen. Het is trouwens een hele lijst. En het is zeker niet compleet:

“Houd moed: ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33)

 

“De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.” (Matteüs 9:37)

 

“Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik, geen offers.”” (Matteüs 9:13)

 

“Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.” (Matteüs 9:2)

 

“Vraag en er zal je gegeven worden…” (Matteüs 7:7)

 

“Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36)

 

“Mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matteüs 11:30)

 

“Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.” (2 Korintiërs 12:9)

 

“Jullie zijn het licht in de wereld.” (Matteüs 5:14)

 

“Zonder mij kun je niets doen.” (Johannes 15:5)

 

“De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.” (Matteüs 12:11)

 

“Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!” (Matteüs 14:27)

 

“Ik kom spoedig!” (Openbaring 22:7)

 

“Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.” (Matteüs 19:26)

 

“Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.” (Johannes 14:15)

 

“Geven jullie hun maar te eten!” (Marcus 6:37)

 

“Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen” (Matteüs 7:18)

 

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen.” (Handelingen 1:8)

 

“Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij.” (Marcus 7:6)

 

“Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken…” (Matteüs 6:25)

 

“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.” (Matteüs 7:12)

 

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Johannes 14:6)

 

“Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft.” (Johannes 6:29)

 

“Het is volbracht.” (Johannes 19:30)

Ik realiseer me dat de teksten allemaal in hun eigen context staan. Als je die niet ziet, kan je ze gemakkelijk misbruiken. Maar Jezus heeft dit allemaal gezegd. Ze hebben de kracht om je leven te veranderen. Lees ze met een open hart!

Reageer!

Zijn er teksten die jouw leven hebben veranderd??

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Wouter van der Toorn

Art Director van Jesus.net, blogger op Creatov.nl. Met liefde voor mooie verhalen, nieuwe media, geloof, films en muziek. Voor nog veel meer inspiratie, ga naar mijn blog » (Disclaimer)

2 reacties

 1. Avatar Klaas op 19 augustus 2013 om 09:08

  Wat wil je precies met deze losse uitspraken zeggen? Als losse regels kunnen ze inderdaad verkeerd gebruikt worden. Waarom niet de teksten apart behandelen met wat meer context. Bv.:

  Matteüs 7:7-12

  7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 8 Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 9 Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? 10 Of een slang, als het om een vis vraagt? 11 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.
  12 Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

  Min of meer staat er dat je het góede gegeven zal worden en niet per se dat waar je om vroeg. Dat zou immers raar zijn, want dat impliceert dat al je gebeden je precies dat geven waar je om vraagt. Dat kan niet. Zoals de dominee het gisteren vertelde: als tien mensen om één felbegeerde baan vragen, kunnen ze die niet allemaal krijgen. Net als de vader/moeder(/sinterklaas) in vers 9 die zijn/haar kind ook niet alles kan/moet willen geven waar het om vraagt en toch krijgt het kind alle goede zorg, aandacht en dingen die nodig zijn.

  • Avatar Wouter van der Toorn op 19 augustus 2013 om 09:30

   Klopt. De context is belangrijk. Ik moest wel even denken over: “Stel dat iedereen antwoord krijgt wat hij wilt”. Ken je de film “Bruce Almighty”? Daar lost Bruce alle gebeden op door “Ja” te antwoorden. Maar dat wordt een enorme chaos. http://www.youtube.com/watch?v=_Ut8HupAxVY
   Wel is het zo dat Jezus zegt dat je zal ontvangen. Vooral omdat God zo in elkaar zit. Zo is de Vader in de hemel. Mooi!

Laat een reactie achter