Waar gaat Pinksteren over?

Home | Blog | Christelijke feestdagen | Waar gaat Pinksteren over?

Weer zo’n feestdag waar het niet altijd zo duidelijk van is wat er nu eigenlijk te vieren valt: waarom vieren we Pinksteren? Ja, afgezien van het voorjaar, het nieuwe leven dat zichtbaar wordt. Nu vieren de gelovigen met Pinksteren de geboorte van de kerk. De kerk werd geboren toen de Heilige Geest werd gestuurd naar deze wereld. Dat was 10 dagen na hemelvaart (lees ook “Waar gaat hemelvaart eigenlijk over?“). Dat was een bijzonder moment en niet voor niets toen.

duif

Pinksteren in het Oude Testament

Tijdens het pinksterfeest vierden de Joden dat God Almachtig zijn wet aan Mozes heeft gegeven. De Joden noemen dat feest Sjavoeot, dat letterlijk wekenfeest betekent. Zeven keer zeven dagen, dus zeven weken na Pesach moest dit feest worden gevierd. Pesach was het feest van bevrijding uit de slavernij. Sjavoeot is de grote finale van wat toen begon: de stap uit slavernij was geweest en God had nu zijn eigen woord en wetten gegeven aan het volk zodat zij zouden weten hoe ze moesten leven.

Pinksteren in het Nieuwe Testament

Het Oude Testament laat beelden zien van iets dat nog moest komen. Denk aan het Pesachfeest, waarbij een lam werd geslacht en waar ongerezen brood werd gegeten. Dat was een directe verwijzing naar Jezus die zou komen als het Lam van God en het Brood dat leven geeft. Jezus werd ook geofferd als offerlam tijdens het Pesachfeest. Hij was het Lam van God dat de zonde van de wereld zou wegdragen. En zeven weken na Goede Vrijdag en Pasen is het Pinksteren.

In het Oude Testament verbindt God zich met zijn volk door middel van strikte voorschriften. In het Nieuwe Testament verbindt God zich met zijn volk door Zijn Geest te sturen! En het effect is ongelofelijk. De eerste keer dat de Wet werd gegeven en in werking trad werden 3000 Israëlieten gedood (lees het relaas in Exodus 32). De eerste keer dat de Geest werd gegeven en zichtbaar werd werden 3000 mensen toegevoegd aan de groep gelovigen (lees maar in Handelingen 2).

De Geest als grootste belofte

Wist je dat de heilige Geest de grootste belofte was? Dat Hij in mensen kon wonen was het meest ongelofelijke. Dat was alleen maar mogelijk omdat Jezus de weg had geopend voor vergeving, genade, liefde

Sommige mensen denken dat een bepaalde vrijheid van uiting het bijzondere is, anderen dat vergeving van zonden het meest geweldige wonder is of dat je gaven van de Geest kan ontvangen. De Geest wil zo graag in mensen wonen. Maar niet om ze maar hard aan het werk te zetten hoor! Door de heilige Geest kan je de onvoorwaardelijke liefde van de Almachtige God leren kennen. Lees maar

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8 vers 15 – 16

Duif als symbool

Als symbool voor de Heilige Geest wordt trouwens de duif gebruikt. Niet voor niets. Als Jezus wordt gedoopt komt de Heilige Geest als een duif op Jezus zitten.

Samenvatting

Pinksteren in het Oude Testament

  • 50 dagen nadat het Pesachfeest was gevierd
  • de bekroning van Pesach
  • feest omdat de wet werd gegeven
  • God is onbereikbaar
  • eerste uitwerking van de wet: 3000 Israëlieten kwamen om

Pinksteren in het Nieuwe Testament

  • 50 dagen na het offer van Jezus
  • de bekroning van Goede Vrijdag
  • feest omdat de Geest van God werd uitgestort
  • God komt in de mensen wonen
  • eerste uitwerking van de heilige Geest: 3000 mensen lieten zich dopen

Wil je meer ontdekken over God, Jezus en de Heilige Geest? Volg dan de online cursus WaaromJezus?

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Wouter

Met liefde voor mooie verhalen, nieuwe media, geloof, films en muziek. (Disclaimer)

Laat een reactie achter