Waarom in Nederland in God geloven?

Wat heb ik aan God? Aan geloven? Verreweg de meeste Nederlanders geven een hoog cijfer voor hun geluksgevoel. Verandert geloven iets aan mijn leven in Nederland?

De video geeft in een paar minuten een overzicht van de wereldgeschiedenis. En het wil ons iets geven: een nieuwe bril, waardoor we anders naar de wereld om ons heen leren kijken. Je wordt uitgedaagd om Gods bril op te zetten. Hoe leert hij ons te kijken naar hem, naar de wereld om ons heen en naar onszelf?

Meer over God en Jezus »

God leren kennen »