New Age versus Christendom: Hoe maak je onderscheid?

Home | Blog | God | New Age versus Christendom: Hoe maak je onderscheid?

Het verlangen naar een nieuw begin, naar een nieuw tijdperk waarin liefde en vrede heersen, wordt sterker naarmate de wanorde, het geweld en de liefdeloosheid in de wereld toenemen. Logisch uiteraard, elke beweging kent een tegenbeweging, dat is iets van alle tijden.

Spirituele beweging

In de New Age, een spirituele beweging die vrij jong is in vergelijking met de grote wereldreligies, zien we dat verlangen terug in het uitkijken naar de komst van een ‘nieuw tijdperk’ van liefde en licht. Aanhangers bereiden zich daarop voor door te werken aan eigen spirituele groei.

Gedachtengoed

Het gedachtengoed van de New Age beweging is aantrekkelijk voor heel veel jonge mensen en soms is er zelfs sprake van een vermenging met het Christendom. Dat is op zich niet zo vreemd, want veel van de ideeën in de New Age zijn gebaseerd op Bijbelse principes, alleen net iets anders uitgelegd en geïnterpreteerd. En daar zit ‘m nou net het gevaar.

Onderscheid

Zaken als een alternatieve leefwijze, een holistisch mensbeeld, persoonlijke ontwikkeling, esoterische waarheid (die alleen voor ‘ingewijden’ toegankelijk is) en een nieuwe hemel en aarde komen rechtstreeks uit de Bijbel. Maar hoe kunnen we nu onderscheid maken tussen het gedachtengoed van de New Age en het Christendom?

Want de God die heeft gezegd dat er licht moest gaan schijnen in het donker, heeft het licht in ons hart laten schijnen: we zagen dat in Jezus Christus de macht en majesteit van God te zien is.

Verschillen

Zaken als bovennatuurlijk inzicht krijgen en verlicht worden, zijn hartstikke Bijbels en daar hoef je echt geen moderne methodes voor na te jagen. In die zin is New Age in feite slechts een reactie op het Christendom en als je wat kenmerken onder de loep legt is duidelijk te zien waar de verschillen liggen.

Ik noem er een paar:

  • De New Age hecht waarde aan een intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken. Dat staat lijnrecht tegenover het leven in gehoorzaamheid aan Gods Heilige Geest.
  • De universele werkelijkheid waar de New Age vanuit gaat is een slap aftreksel van de hemelse Vader, Schepper van hemel en aarde, die zich bij naam bekend heeft gemaakt en Zich in liefde naar de mensheid uitstrekt!
  • Goed en kwaad zijn geen objectieve grootheden binnen de New Age. Dit in sterk contrast tot wat de Bijbel leert. Binnen het Christendom is er wel degelijk sprake van zonde en gerechtigheid.
  • Persoonlijke ontwikkeling die leidt tot ‘heelwording’ (healing) staat ook in scherp contrast met het Bijbelse principe dat alleen Jezus Christus ware genezing en heling (in geest, ziel en lichaam) heeft gebracht door zijn lijden en sterven aan het kruis.
  • De New Age integreert occulte elementen, astrologie en paranormale verschijnselen. Dat zijn zaken waar de Bijbel ernstige tegen waarschuwt.
  • In de New Age staat het op zoek gaan naar je ware ik centraal, terwijl de Bijbel oproept om boven alles God eerst te zoeken en Hem te leren kennen. Alleen in Hem ontdekken we onszelf.

Ware Licht

De zoektocht naar menselijke verlichting (illumination) buiten Jezus om is een doodlopende weg. Hij is immers het ware licht dat ieder mens verlicht. Vraag Hem om je hart te verlichten. Geloof me, Hij doet niets liever!


Doorpraten? Dat kan met één van onze e-coaches. Reageren mag ook onder deze blog. Wil je graag meer lezen over wat Jezus hier op aarde kwam doen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan (verzending alleen binnen Nederland) of kijk bij één van onze (gratis) online cursussen.

Marja Verschoor-Meijers

Auteur, tekstschrijver, denker & doener. Lees meer blogs van Marja, of neem een kijkje op Marja's website. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor