Kruisigem: er is altijd hoop!

Home | Blog | God | Kruisigem: er is altijd hoop!

In deze gekke, verwarrende tijd is er een woord dat ik voortdurend terug zie komen. Een woord dat warmte geeft in de kille, harde tonen in veel groeiende conflicten. Het woord dat houvast geeft waar veel onzeker is geworden. Maar ook een woord dat zich richt op een toekomst waar we naar verlangen. Het woord ‘hoop’.

Hoop doet leven

Het bekende gezegde ‘hoop doet leven’ bevat een diepe waarheid. Zonder hoop ben je ten dode opgeschreven. Niet voor niets stijgen suïcide- klachten en -getallen in een tijd van crisis. Wie geen hoop meer heeft, verliest de zin ín en de zin ván het leven.

Kracht van hoop

Iemand die heel sterk de kracht ervaren heeft van hoop is de Tsjechisch-Slowaakse schrijver Vaclav Havel. Hij zette zich in voor mensenrechten en belandde daarvoor in de gevangenis. Uit die tijd is een geheim interview bekend waarin hij de kracht van hoop deelde:

“De mate van hoop is niet onze blijdschap over een goede gang van zaken en van onze wil om in ondernemingen te investeren, die tot snel succes leiden. Eerder is het ons vermogen om ons voor iets in te zetten, puur omdat het goed is en niet omdat succes gegarandeerd is. Hoe ongunstiger de situatie is waarin onze hoop overeind blijft, des te intenser is deze hoop. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Het is niet de overtuiging dat iets goed afloopt, maar de zekerheid dat iets zin heeft, ongeacht hoe het afloopt.”

Sinterklaasjournaal

Onwillekeurig denk ik aan de ophef rondom Kruisigem in het Sinterklaasjournaal. Ik zie Jezus daar hangen en vraag me af hoe ze bij de NPO ooit bij deze ‘grap’ zijn uitgekomen. Of zouden ze het juist heel goed begrepen hebben? Waar het altijd misgaat met de intocht, is er altijd hoop, want het komt wonderlijk toch altijd weer goed….

Totaal onschuldig tot deze gruwelijke dood veroordeeld

Diepe tragedie

Wie naar het beeld van een gekruisigde Jezus kijkt, lijkt een diepe tragedie te zien. Totaal onschuldig tot deze gruwelijke dood veroordeeld. Maar niet zonder hoop! De weg die Hij ging had zin. Hij ging de weg voor jou en mij, zodat wij niet zonder hoop zouden hoeven leven.

Jouw leven heeft zin

Jouw leven heeft zin. Simpelweg omdat jouw leven voor God zin heeft, Hij heeft je gewild, Hij ziet je. Jezus stond op uit de dood, het ultieme bewijs dat de dood niet het laatste woord heeft en niemand ten dode opgeschreven hoeft zijn.

Wil je meer weten over wie Jezus is en hoe Hij hoop brengt? Doe dan de (gratis online) WaaromJezus? cursus. Heb je behoefte aan contact met één van onze e-coaches, kijk dan hier. En weet… Er is altijd Hoop!

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Duurt Vonck

Leerling van Jezus, kind van God, trotse vader van 4, 'man van', netwerker, Koninkrijksdenker, pionieer en ondernemer, snoeper met een voorliefde voor appelkoeken (ja, die hele goedkope) Lees meer blogs van Duurt. (Disclaimer)

3 reacties

 1. Avatar Jack op 1 december 2020 om 02:05

  Dat verschil tussen optimisme en hoop vond ik erg sprekend. Ik ervaar dat zelf ook zo. Het hele covid gebeuren is in mijn opinie een gigantische leugen gebaseerd op grote financiéle belangen in de pharmaceutische industrie. Ik bedoel niet het virus zelf, maar de manier waarop er mee word omgegaan. En ik kon me daar ontzettend druk over maken. Er kwamen hele nare trekjes van mij op de voorgrond te staan die absoluut niet in het leven van een Christen thuis horen. Discussies, ruzie, schreeuwen en steeds meer de neiging om de strijdbijl letterlijk op te nemen. Maar het is Jezus die mij leert dat dit niet de juiste weg is. De kracht van het kruis is het feit dat ik telkens weer aan de voet van dat kruis mag komen en mijn zonden en zorgen bij Hem mag neerleggen.

  Mijn verlossing ligt in het feit dat ik me iedere keer weer realiseer dat ik uit mijzelf niet waardig voor God kan staan. Nooit! Maar Jezus is voor mij gestorven, Hij heeft de prijs voor mijn zonden tegenover God betaald. En ik kan het zelf ook niet oplossen, want de onrechtvaardigheid zal in deze wereld onder de huidige heerser alleen maar verder toenemen. Er is dus altijd een nieuwe storm. Ik zal altijd geraakt worden door onrecht, waarschijnlijk door mijn eigen verleden en dat dreigt me altijd weer op het verkeerde pad te brengen. Dat samen met tal van andere natuurlijk, maar dat is wel mijn grootste moeite die ik ervaar.

  Maar nu hoor ik de woorden van Jezus in mijn hart en weet ik dat ik verkeerd bezig ben, dat ik mezelf weer geweld aandoe en nog verder van God af kom te staan. En zoals gezegd lost dat nog niets op, maar ik weet dat het verkeerd is en ik wil het niet doen. Maar elke keer mag ik weer naar het kruis om mijn rugzak af te leggen en het bij Jezus te brengen en te bidden om kracht en wijsheid. Toen ik Jezus nog niet kende was ik een speelbal van mijn eigen emoties en werd ik steeds verder in de ketenen van de haat gedreven.

  Nu heeft het als het ware geen werkelijke macht meer over mij, ik herken de leugen door wat Jezus mij verteld en leert. De wetenschap dat ik het niet zelf kan oplossen zorgt er niet meer voor dat ik in een cirkel van zelfverwijt kom, maar ik weet dat ik vrij ben in Jezus Christus. De prijs is betaald. En natuurlijk kan ik niet maar blijven doorgaan met mijn slechte gedrag. Maar dat is het wonder, des te meer ik het bij Jezus neerleg word de rust in mij groter en kan ik mijn zonden steeds beter aan. Niet omdat ik het zelf zo goed doe, maar omdat de zonden steeds minder impact op mij krijgen door de rust die ik in Hem mag ervaren.

  Deze storm gaat misschien weg, maar daar komen er tien nieuwe voor in de plek. Dus er is geen rede voor optimisme, maar er is wel een hoop. Een hoop en wetenschap dat Jezus mij heeft gered van mijn schuld die ik tegenover God had. Een hoop dat wanneer ik steeds meer probeer te worden zoals Hij mij leert dat ik steeds minder last zal hebben van de storm. En ik weet dat ik een behouden thuiskomst heb zolang ik Hem het roer van mijn schip in handen blijf geven.

  En het werkt. Telkens schaamde ik mij weer voor mijn gedrag, maar in plaats van de negatieve spiraal van de duistere te geloven, ging ik naar Jezus en legde ik mijn ellende bij Hem neer. Dankte Hem voor Zijn vergeving en vroeg om kracht en wijsheid van de Heer om mij beter te wapenen tegen mijn negatieve gedachtengang. En hoe vaker ik dat doe, des te meer rust ik ondervind, omdat ik me steeds meer realiseer dat God ten alle tijde in controle is. Hij laat bepaalde ellende wel gebeuren, maar is altijd in controle en Hij is altijd bij mij.

  Daarom weet ik ook dat het niet van mijzelf is, want ik kon het nooit onder controle krijgen, het was mijn achilleshiel en de duistere kon me daar altijd weer op pakken. Maar nu vervaagt het steeds meer, ik kan mijn rust bewaren en word ook op andere gebieden in mijn leven een prettiger mens, met name in mijn gezin. En zo hoop ik ook eindelijk uit te kunnen dragen dat God daadwerkelijk mensen veranderd en dat ook mijn gezin bij Hem mag gaan horen. Misschien ontdooit het hart net genoeg om de stem van de Vader wel te verstaan.

  Maar als Christus niet in mij leeft door de Geest dan ben ik kansloos. Zijn wapenrusting voldoet ten allen tijde in de strijd mits je het juist gebruikt, en er altijd blindelings op vertrouwd. Dat is niet altijd even makkelijk. Mijn hart brengt geen rede tot optimisme, maar mijn hoop is op Jezus gebaseerd en wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, en hoe slecht je ook meent te zijn, Als je zelf naar Hem toegaat, stuurt Hij jouw nooit weg, nooit! En Hij geneest door Zijn genade elke wond, als je maar gelooft en hoopt op Hem.

  Hij die verblijft in de burcht van de Allerhoogste zal veilig zijn, en leven in de schaduw van de Almachtige.

  Hoe groot en wonderbaarlijk is dat, de Maker van alles, door Zijn heiligheid onbenaderbaar voor zondaars gaf Zijn eigen Zoon over in de dood om mij te redden zodat ik eeuwig een relatie met Hem mag hebben en dat geeft Hem blijdschap. Mijn Vader, ik mag wit als sneeuw voor Hem staan omdat het Lam mij heeft gewassen.
  Hoop die bergen verzet en duistere machten omver werpt, in de Naam van onze Redder Jezus Christus.

  Ik bid voor deze wereld en hoop dat velen met mij hun hart zullen openen voor de Heer, zij zullen nooit bedrogen uitkomen als ze zoeken met een oprecht hart. Nooit zal Hij laten varen het grote werk dat Zijn machtige Hand eens is begonnen en op Zijn tijd zal het worden voltooid. De terug keer van onze Koning.

  Gods zegen, Jack.

  • Avatar Samantha op 1 december 2020 om 10:54

   Bedankt voor jouw mooie woorden Jack. Veel liefde aan jou en je gezin.

  • Avatar Marja op 11 december 2020 om 12:25

   Zo herkenbaar! Dank voor het delen, geeft de ander (mij) weer moed…

Laat een reactie achter