Kan je geloof tegen een stootje?

Home | Blog | God | Kan je geloof tegen een stootje?

Wat denk jij? Als je in God gelooft, kan jouw geloof dan tegen een stootje? Is het storm-bestendig?

Geloofscrisis

Ik ken meerdere verhalen van mensen die door een geloofscrisis gingen doordat er moeilijke dingen gebeurden in hun leven. Als jijzelf, of een dierbare bijvoorbeeld ernstig ziek wordt, is dat heel heftig en heeft dat grote impact op je leven. Daardoor kun je ook vragen gaan stellen aan God. En dat mag ook. Het is juist goed om God bij dit soort situaties in je leven te betrekken. Heel vaak wordt de waarom-vraag gesteld: “Waarom laat U dit toe God?” Maar ook: “Bent U wel te vertrouwen?” En vooral die laatste vraag kan je geloof flink laten schudden.

Ik denk dat een onderliggende reden van een geloofscrisis te maken heeft met het beeld dat je van God hebt. Zo kun je geloven dat al je problemen voorbij gaan wanneer je in God gelooft. Of dat Hij je beschermt tegen ziekte en pijn. Als je deze verwachtingen van God hebt, dan is het begrijpelijk dat je geloof wankelt als er iets heftigs gebeurt in je leven.

Heel vaak wordt de waarom-vraag gesteld: “Waarom laat U dit toe God?” Maar ook: “Bent U wel te vertrouwen?

Voorbeelden uit de Bijbel

In de Bijbel kun je over meerdere personen lezen die door moeilijke omstandigheden gaan. We kunnen veel leren van hoe ze daarmee omgaan (goed of slecht). Ik moet denken aan Jozef. Hij is door zijn broers verkocht en moest als slaaf werken in Egypte. Daar kwam hij later in de gevangenis. Je kunt dit lezen in de volgende hoofdstukken van Genesis. Hij was volkomen onschuldig, dus hij had alle reden om boos te zijn. Misschien heeft hij zijn boosheid ook wel geuit tegenover God. Maar hij is altijd in Hem blijven geloven en is Hem blijven gehoorzamen. En God heeft Jozef uiteindelijk gebruikt om het volk Israel te redden van de hongersnood.

Paulus kende God en wist dat Hij hem hielp en leidde, ondanks alle omstandigheden.

Ik moet ook denken aan Paulus (lees bijvoorbeeld in Handelingen). Hij wijdde zijn leven aan het vertellen over Jezus. Hij wilde dat iedereen Hem zou leren kennen en bij God zou gaan horen. Maar door die passie en ijver heeft hij meerdere malen in de gevangenis gezeten, is hij meerdere malen gegeseld en heeft hij schipbreuk geleden. Denk je eens in hoe heftig dat is! Maar wat een liefde moet Paulus voor God hebben gehad om toch door te gaan en gehoorzaam te blijven. Hij kende God en wist dat Hij hem hielp en leidde, ondanks alle omstandigheden. De blijdschap die hij door zijn geloof ervoer, ging alle omstandigheden te boven.

Fundament

Jezus vertelde een verhaal over een man die zijn huis op het zand bouwde. De storm en waterstromen kwamen, en het huis stortte in. Terwijl het huis van een andere man, dat zijn huis op een rots had gebouwd, stevig bleef staan tijdens die storm. De stevigheid van het huis had alles te maken met het fundament.

Zo is het ook met je geloof in God. Is jouw geloof gebouwd op een stevig fundament? Ken je de Bijbel goed? Leer je over wie God is uit de Bijbel, door gebed en geloofsverhalen van anderen? Hoe beter je Hem kent, hoe steviger je geloof wordt, en hoe meer het bestand is tegen de stormen van het leven. En merk je dat je gaat twijfelen aan wie God is? Ga dan werken aan je fundament.

Hoe beter je God kent, hoe steviger je geloof wordt, en hoe meer het bestand is tegen de stormen van het leven.

Vertrouw op God

Je mag erop vertrouwen dat God je leven in Zijn hand heeft. Hij is bij je om je te leiden, te helpen en te troosten. Ongeacht wat er gebeurt en ongeacht hoe je je voelt. We weten niet waarom er moeilijke dingen gebeuren. Maar Hij is er. Voor jou. Geloof je dat?

Doorpraten? Dat kan met één van onze e-coaches. Meer weten over God en geloof? Volg dan één van onze (gratis) online cursussen.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Esther Prigge

Pastoraal werker - Coördinator e-coaches - Moeder van 2 jongens - Nieuwsgierig - Creatief - Houdt van gezelligheid met vrienden - Enthousiast (soms iets té) - Kan chocola moeilijk laten staan Lees meer blogs van Esther. (Disclaimer)

Laat een reactie achter