Is er historisch bewijs voor Jezus?

Home | Is er historisch bewijs voor Jezus?

De Bijbel is de belangrijkste bron van informatie over de Persoon en het leven van Jezus. Maar als Jezus écht de Zoon van God was, zoals Hij beweerde, zijn er dan ook aanwijzingen van Zijn leven en daden buiten de Bijbel te vinden?

Niet veel bewijs

Er is buiten de Bijbel om niet veel over Jezus geschreven. Dat zou je ook niet verwachten. Hij was immers een redelijk onbeduidende rondreizende leraar (rabbi), in de onbeduidende provincie Palestina van het machtige Romeinse Rijk. 

Het is een beetje alsof Hij vandaag de dag een lokale predikant in Groningen zou zijn. Daar besteedt de EU ook weinig aandacht aan. Bovendien, Jezus sprak wel grote menigten toe, maar je leest regelmatig dat Zijn volgelingen Hem verlieten. Natuurlijk bij Zijn gevangenneming, maar ook eerder al (Johannes 6:66). Tijdens Zijn leven was Jezus gewoonweg niet zo’n opzienbarend persoon.

Een tweede ding wat je je moet realiseren, is dat er misschien wel meer bronnen zijn geweest over Jezus en zijn volgelingen (want pas toen de vroege kerk begon te groeien, werd de aandacht van de Romeinen getrokken), maar dat die verloren zijn gegaan. De geschriften van het Nieuwe Testament werden al snel als door God geïnspireerd gezien, waardoor ze veel werden overgeschreven en er veel oude kopieën van bewaard zijn gebleven, maar er zijn genoeg oude geschriften verloren gegaan.

De historische bronnen

Een paar geschriften waarin Jezus is genoemd zijn wel bewaard gebleven. De werken van Flavius Josephus is waarschijnlijk de bekendste:

‘In die tijd leefde Jezus, een wijs man, voor zover het geoorloofd is hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden, en hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden alsook velen van de Grieken bracht hij tot zich. Hij was de Christus. Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend. De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen.’

Er is discussie in wetenschappelijke kring of dit getuigenis van Josephus (‘Hij was de Christus’) van de hand van de Joodse geschiedschrijver zelf was, of een latere christelijke toevoeging. Dat Josephus een deel van zijn Joodse Oudheden besteedde aan het noemen van Jezus, staat echter buiten kijf.

Ook enkele Romeinse historici noemden Jezus. Zo noemt Tacitus dat de christenen zijn genoemd naar

‘Christus, [Die] door de landvoogd Pontius Pilatus ter dood [was] gebracht.’

Een andere geschiedschrijver, Seutonius, noemt een Joodse opstandleider

‘Chrestus’

– mogelijk Christus bedoeld.

Er is dus geen twijfel over mogelijk dat Jezus een historisch Persoon was. Maar omdat Hij, in de ogen van de buitenwereld, slechts één rondreizende prediker was waarvan er in die tijd dertien in een dozijn zaten, was Hij het niet waard om veel aandacht aan te besteden.

Maar daar dachten Jezus’ volgelingen zelf natuurlijk anders over. De elf apostelen verkondigden na de eerste Pinksterdag dat hun Heer was opgestaan. Ze schreven Zijn daden op, stichtten overal gemeentes en gaven daar leiding aan. Ook na de dood van deze ‘eerste generatie gelovigen’ ging dat door. Het christendom breidde zich uit en er werden theologische discussies gevoerd, waarvan sommige bewaard zijn gebleven in de geschriften van de kerkvaders.

Je mag deze werken, inclusief het Nieuwe Testament, niet zomaar afschrijven omdat dit ‘gekleurde, christelijke bronnen’ zijn. Elke bron is gekleurd. Waar het om gaat, is of wat er in die bron staat klopt. En wat betreft het leven van Jezus bestaat daar geen twijfel over: Hij heeft echt bestaan.

Aan jou nu de keus wat je doet met deze informatie: ga je op zoek naar Wie Jezus was (en is!), of laat je Hem liever links liggen? Wil je de uitdaging aangaan om op onderzoek uit te gaan?

Ga dan naar de online cursus ´The Case for Christ´ of ´WaaromJezus?´.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Avatar

Gert-Jan van Heugten

Gert-Jan van Heugten (1985) is in 2006 tot geloof gekomen doordat hij wetenschappelijke argumenten te horen kreeg die bevestigden wat in de Bijbel staat. Sindsdien is hij meer over dit onderwerp gaan leren en bestuderen. Nu geeft hij onder de naam WaaromSchepping lezingen over onder meer Bijbel en wetenschap en is hij schrijver en redacteur van Weet Magazine. (Disclaimer). Lees meer blogs van Gert-Jan.

1 reactie

  1. Avatar Charles J.Hulsebosch op 29 oktober 2019 om 19:05

    Natuurlijk bestaat GOD . De theorie van de BIG BANG is een verzinsel omdat het onmogelijk is iets uit niets te laten ontstaan. Een entiteit in de vorm van een speldepunt denken de z.g. wetenschappers explodeerde en alles wat we zien en voelen is daaruit voortgekomen. En dat noemen we het heelal. Wellicht vele, maar dat is niet relevant. Wie of wat is verantwoordelijk voor die speldepunt? Bovendien, uit explosie ontstaat chaos en geen harmonisch bestel zoals we dat nu beperkt kennen.Dit is voor mij de basis voor het bestaan van wat wij noemen GOD.

Laat een reactie achter