Jezus is uniek

Home | Blog | Jezus | Jezus is uniek

Hij heeft nooit een boek geschreven – maar toch zijn er over Hem meer boeken geschreven dan wie ook ter wereld. Hij heeft nooit een lied gemaakt – maar miljoenen mensen zingen al eeuwen over Hem.

Jezus standbeeld

Hij heeft nooit een school gesticht – en toch hebben alle opleidingen samen nooit zoveel leerlingen voortgebracht als Hij. Namen van Nobelprijswinnaars, staatshoofden en publiekssterren komen en gaan – maar Zijn naam wordt telkens opnieuw op de lippen van mensen genomen.

Geboren uit een maagd

We hebben het over Jezus Christus. Wat een man, deze Jezus. Moet u zich eens voorstellen. Kwam tweeduizend jaar geleden ter wereld. Werd in een uithoek van het Romeinse Rijk grootgebracht. En werkte maar drie jaar in het openbaar. Toch is hij geen moment uit de aandacht van de mensen verdwenen.

Hij werd geboren uit een maagd, tegen alle natuurwetten in, maar dat wonder werd door praktisch niemand opgemerkt. Hij groeide onopvallend op in een timmermansgezin. Hij leefde in Israël, een onaanzienlijk klein landje. Hij was niet rijk of beroemd en bezat geen invloedrijke vrienden. Ook zijn familie had geen status.

Vrijwillig uitgeleverd

Toch joeg hij als baby de overheid de stuipen op het lijf. Als twaalfjarige jongen deed hij geleerden versteld staan en als volwassen man deed Hij miraculeuze dingen. Hij veranderde water in wijn, liep over het water en suste de storm. Hij genas zieken en liet zelfs mensen uit de dood opstaan. Hij voorzag een menigte van voedsel. Hij had aandacht voor kinderen. Hij doorbrak een taboe uit die tijd door in het openbaar met vrouwen te praten. Hij kwam op voor de zwakken in de samenleving en stelde machtsmisbruik aan de kaak. Hij ging geen vijand uit de weg. De mensen dweepte met Hem.

Jezus aan het kruis

Toch liet hij zich doelbewust aan het Romeinse gerecht uitleveren. Vrijwillig. Hij stierf de gruwelijkste marteldood die denkbaar is: Hij werd met spijkers opgehangen aan een houten kruis.

Vergeef het hun

Voordat Hij zijn laatste adem uitblies, riep Hij: ‘Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.’ Daarna werd Hij in een rotsgraf begraven, 33 jaar oud. Dat leek het einde van een veelbelovende carrière. Maar na drie dagen werd Hij weer gesignaleerd. Allereerst door een vrouw, vervolgens door enkele leerlingen en later door wel vijfhonderd mensen. Voor zijn sterven had Hij diverse keren gezegd dat Hij uit de dood zou opstaan, nadat Hij Zijn kruisweg was gegaan. En zo gebeurde het.

Wie is deze Man?

Uit alles valt op te merken dat er een geheim achter Jezus’ optreden schuilt. Wat Hij deed is volstrekt uniek en nog steeds van betekenis. Hij zorgde voor de allergrootste verandering die maar denkbaar is. Hij ging de onderste weg en keerde de dood om in een overwinning voor het leven. Hij is Zélf het grote geheim.

Er is niemand die in alle ernst de wereld voor zichzelf opeiste…. Er is niemand die ooit beweerde te zullen sterven voor alle mensen….. Er is niemand die met klem verzekerde dat hij zou opstaan uit de dood…. Er is niemand die beloofde dat hij zijn geest zou uitstorten…. Er is niemand die zei dat hij uit de hemel zal terugkomen om iemand te oordelen….

Jezus is uniek

Hij is door God aangewezen, wordt door engelen geëerd, door mensen aanbeden en door duivels verafschuwd. Geen andere naam wordt zo diep gevreesd, zo vaak vervloekt en zo intens aangeroepen. Hij is niet gekomen om ons een manier van leven te leren; Hij is het leven zelf. Wie op zoek gaat naar het leven, zal Jezus vinden. Hij is niet gekomen om Zijn waarheid naast andere waarheden te stellen; Hij is de waarheid Zelf.

omhelzen

Wanneer iemand het aandurft met de waarheid, zal hij bij Jezus uitkomen. Hij is niet gekomen om de liefde te bezingen; Hij heeft lief. Wat je ook van mensen verwacht, bij Jezus vind je wat je aan liefde zoekt. Hij spreekt niet over nobele mensen die iets van zichzelf opofferen; zijn eigen overgave was een totaal offer. Wanneer je zoekt naar het goede, zul je ontdekken dat Jezus het beste gaf. Hij zegt niet dat iedereen het beste er van moet maken om vervolgens onmogelijke eisen te stellen; Hij droeg de hele wereld en alle mensen met al hun lasten.

Jezus ging dieper

Als je rust wilt vinden, mag je bij Hem komen. Hij verklaart niet waar het kwaad vandaan komt of waarom er lijden bestaat; Hij bestraft het kwaad en neemt het lijden op Zich. Hoe diep je ook gezonken bent, Jezus ging dieper.

Hij componeerde geen volmaakte muziek, schildert geen ultiem schilderij, schrijft geen wereldliteratuur; Hij is zelf volmaakt in heel Zijn Wezen. Ons verlangen naar volmaaktheid wordt daarom alleen door Hem optimaal bevredigd.

God zelf

Hij is niet gekomen om iets nieuws over God te beweren; Hij is God zelf. Geen mens, geen boek, geen mantra of visioen kan duidelijk maken wie de Here God is. Alleen Jezus Christus kan dat. Wie Jezus leert kennen, kent God. Daarin is Hij uniek.

Jezus zegt alles over God en mensen. Er is nooit iets belangrijkers over God gezegd dan dat God is over Jezus. Er is nooit iets belangrijkers over mensen gezegd dan dat mensen mogen worden als Hij. Daarom werd God een mens in Jezus Christus.

Hij is niet gekomen om ons
een manier van leven te leren;
Hij is het leven zelf.
Wie op zoek gaat naar het leven
zal Jezus vinden

Hij beweerde een unieke eenheid: God en mensen kunnen samen zijn. Jij en ik mogen één zijn met God, dankzij Jezus.

Ik vind het een voorrecht om mijn verwondering over de Here Jezus met jou te delen. Ik hoop en bid dat er een ontdekkingstocht ontstaat en dat we jou kunnen ondersteunen bij die tocht.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Avatar

Wouter van der Toorn

Art Director van Jesus.net, blogger op Creatov.nl. Met liefde voor mooie verhalen, nieuwe media, geloof, films en muziek. Voor nog veel meer inspiratie, ga naar mijn blog » (Disclaimer)

Laat een bericht achter