Is het lichaam van Jezus gestolen?

Home | Blog | God | Is het lichaam van Jezus gestolen?

Met Pasen vieren christenen dat Jezus Christus, na aan het kruis gestorven te zijn op Goede Vrijdag, de zondag erna is opgestaan uit de dood. Om die reden zijn christenen gaan samenkomen op de eerste dag van de week en noemen zij de zondag ‘de dag van de Heer’, de dag dat Jezus is opgestaan uit het graf.

Maar vanaf die dag dat deze bijzondere gebeurtenis plaatsvond, is er ook een andere verklaring voor het lege graf de wereld ingestuurd. Jezus zou niet zijn opgestaan, maar zijn lichaam zou zijn gestolen. Je kunt het lezen in Matteüs. Toen de soldaten, die bij het graf op wacht hebben gestaan, uit angst gevlucht waren en in de stad Jeruzalem kwamen, zijn zij door de overpriesters omgekocht om deze roddel te verspreiden. Laten we eens eerlijk kijken naar deze mogelijkheid?

Doodsbange discipelen

Stel dat het waar is, dat Jezus niet echt levend uit het graf tevoorschijn is gekomen, maar dat de discipelen zijn lichaam hebben weggenomen. Dan moet er tussen het moment van de gevangenneming van Jezus en die bewuste zondagmorgen een enorme verandering hebben plaatsgevonden. Bij de gevangenneming waren de discipelen namelijk doodsbang en sloegen uit angst op de vlucht. Dagenlang hebben zij zich schuil gehouden met de deuren vergrendeld uit angst voor de Joden.

Hoe is het dan mogelijk dat deze bange discipelen de moed hebben weten op te brengen om naar een streng bewaakt graf te gaan, de geoefende en bewapende soldaten die daar op wacht staan te verjagen en vervolgens het lichaam van Jezus te stelen? De soldaten hadden het ongetwijfeld met hun leven moeten bekopen als het Jezus’ vrienden gelukt zou zijn om het lichaam te stelen.

Ze zeiden tegen hen: “Zeg maar dat zijn leerlingen Hem ‘s nachts hebben gestolen terwijl jullie sliepen.”

Marteldood tot gevolg

En hoe is het mogelijk dat deze discipelen met het verhaal dat Jezus weer leeft de wereld zijn ingetrokken en vervolgens de mensen zijn gaan stimuleren om te gaan geloven en om hun leven te beteren? Uiteindelijk zijn elf van de twaalf discipelen de marteldood gestorven omdat zij deze boodschap uitdroegen.

Is het aannemelijk dat deze discipelen hun hele leven over hebben voor die boodschap van een opgestane Heer, terwijl ze wisten dat Hij in werkelijkheid niet zou zijn opgestaan uit de dood?

Dappere helden

Is het aannemelijk dat de oproep van de discipelen om je leven te beteren vanaf dag één gebaseerd is op de leugen dat Jezus niet echt is opgestaan? Het is aannemelijker, dat deze angstige volgelingen van Jezus veranderden in dappere helden nadat ze de levende Jezus ontmoet hebben.

Daardoor verdween hun angst en raakten zij ervan overtuigd dat iedereen het moest horen dat de dood een verslagen vijand is. Zij hebben juist omdat Jezus leeft, de moed weten op te brengen om vijandschap en lijden te doorstaan.

Is het aannemelijk dat deze discipelen hun hele leven over hebben voor die boodschap van een opgestane Heer, terwijl ze wisten dat Hij in werkelijkheid niet zou zijn opgestaan uit de dood?

Oordeel zelf

Bij het aanbreken van het Pinksterfeest stonden zij dan ook midden in de drukbezochte stad Jeruzalem te verkondigen dat Jezus leeft. In Jeruzalem, het hol van de leeuw, de stad waar nog niet zo lang geleden hun Vriend is gevangengenomen en de marteldood is gestorven, vindt nu de ‘geboorte’ van de christelijke kerk plaats. Als de discipelen hun gedrag moeten verantwoorden voor de Joodse leiders nadat ze een verlamde man hebben genezen, is het antwoord:

“Ik wil dat u en het hele volk van Israël weten dat wij dat hebben gedaan namens Jezus Christus uit Nazaret. U heeft Hem gekruisigd, maar God heeft Hem teruggeroepen uit de dood en weer levend gemaakt. Door deze Jezus staat deze man nu gezond vóór u.”Oordeelt u zelf! We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben”.

Conclusie

Deze dappere houding is alleen te verklaren als de discipelen er vast en zeker van overtuigd zijn dat de oorzaak van het lege graf is dat Jezus werkelijk leeft. Uiteraard is daar nog niet mee bewezen dat Jezus echt is opgestaan, maar wel lijkt aangetoond dat de gedachte dat de discipelen het lichaam van Jezus gestolen zouden hebben niet de meest voor de hand liggende verklaring is voor het lege graf op de Paasmorgen.

Wil je meer over bewijs voor de opstanding van Jezus? Ga dan naar de gratis online cursus “The Case for Christ”.

Peter Hartkamp

Christen, familiemens, levensgenieter, bruggenbouwer, voetbalfan, boekenwurm, mooi-weer-kampeerder en voorganger. Lees meer blogs van Peter, of neem een kijkje op de website van Peter. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor