Is de Bijbel een betrouwbaar boek?

Home | Blog | Bijbel | Is de Bijbel een betrouwbaar boek?

Is de Bijbel een betrouwbaar boek

Vroeg of laat gaat iedereen op zoek naar zijn of haar identiteit. Wie ben ik eigenlijk en waarvoor leef ik? Bij het zoeken naar antwoorden op zulke vragen wil ook de Bijbel een bron zijn. Niet zozeer één van de vele als wel de meest betrouwbare, schreef ik in het artikel Wat is de Bijbel?.

De vraag is of er goede redenen zijn om de Bijbel als betrouwbaar te zien.

Het is de ervaring van velen dat de Bijbel uiteindelijk zichzelf als betrouwbaar bewijst door je zo te raken dat je daarna niet meer dezelfde bent.

Zo’n ‘raakpunt’ kan ik voor jou niet regelen. Niet eens voor mijzelf. Maar misschien kan ik wel wat bezwaren voor je wegnemen.

Kloppen de feiten?

Een begrijpelijk bezwaar is de bewering die je vaak tegenkomt dat de Bijbel – de feiten waarover geschreven wordt – niet kloppen niet met de werkelijkheid. Twee opmerkingen daarover.

1. De Bijbel is geen ‘objectief beschreven geschiedenisboek’

De Bijbel is geen ‘objectief beschreven geschiedenisboek’, als die al bestaan. Het Woord van God – zoals de Bijbel vaak genoemd wordt – is vol van ‘gekleurde geschiedschrijving’. Veel vermelde feiten zijn niet alleen beschreven omdat ze ooit gebeurden, maar vooral omdat ze drager zijn van de doorgaande boodschap van de Bijbel.

Die boodschap is:

Is de Bijbel een betrouwbaar boek - liefdevolle relatie

God wil een liefdevolle relatie met de mens, maar door de ongehoorzaamheid van de mens aan God is er scheiding ontstaan tussen hen. Door het offer van Jezus aan het kruis biedt God de mogelijkheid om deze relatie te herstellen.

Meer hierover leer je in de gratis online cursus “WaaromJezus?”.

Door het bijzondere van die boodschap worden soms gebeurtenissen beschreven op een manier die niet in overeenstemming is met onze wetenschappelijke regels voor geschiedschrijving. Maar ze zijn als drager van deze boodschap van Gods liefde voor ons wel ons vertrouwen waard.

2. Archeologische vondsten onderstrepen de Bijbel als correct

De andere opmerking is dat archeologische vondsten onderstrepen dat de Bijbel correct is als het gaat over historische gebeurtenissen, meer dan vroegere generaties deskundigen voor mogelijk hielden.

Een voorbeeld

Kajafas was als hogepriester betrokken bij het proces tegen Jezus, op Wie de grote lijn van de Bijbel uitloopt (zie bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament Johannes 18). Gezien zijn betekenis is het belangrijk dat hij geen verzonnen figuur is. Dan zou het hele proces tegen Jezus ook verzonnen kunnen zijn. Bijvoorbeeld door de eerste volgelingen van Jezus die hun Leider graag als Held wilden neerzetten en daarom een kruisiging met opstanding bedachten.

Is de Bijbel een betrouwbaar boek

Ossuarium van Kajafas (bron Wikimedia Commons)

De vondst van een ossuarium (beenderenkistje) bij Jeruzalem in november 1990 onderstreept dat Kajafas werkelijk hogepriester was in de tijd van Jezus. De inscriptie op dat kistje vermeldt zijn naam! Google maar op ‘de kist van Kajafas’ en je vindt het hele verhaal. Daarmee komt er ook een streep onder de historiciteit van het proces tegen Jezus. Want om pakweg veertig jaar na dato onterecht een gebeurtenis toe te schrijven aan een belangrijk persoon, is dom. Dan maak je je bij voorbaat ongeloofwaardig. Dat wisten de Bijbelschrijvers ook.

Wat denk jij?

Is de Bijbel een betrouwbaar boek?

Wil je meer weten over de Bijbel, volg dan onze gratis online cursus Startersbijbel.

Wim Markus

Ds. Wim Markus - ooit leraar wiskunde - nu emerituspredikant – schrijver van aantal boeken en multimediale catechese methode. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor