Hoe leefden de eerste christenen?

Home | Blog | God | Hoe leefden de eerste christenen?

Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden is het goed om eerst te beseffen dat de christelijke gemeenten die ontstonden aan het begin van de jaartelling een bijzonder verschijnsel vormden. Tot dan toe was de samenleving sterk verzuild. Het Joodse volk leefde volgens eigen godsdienstige gebruiken en wetten en de volkeren rondom Israël hadden ook zo hun eigen manieren van doen.

Eerste christelijke kerk

De eerste christelijke kerk ontstond in Jeruzalem, na de uitstorting van de Heilige Geest, op het Pinksterfeest. Deze kerk bestond voor het overgrote deel uit Joden. Logisch dat de gelovigen die tot die kerk behoorden ook hun Joodse gebruiken bleven naleven. Men hield de Joodse rustdag, de sabbatdag, de jongetjes werden besneden en ook bleef men zich houden aan de spijswetten en at men alleen zogenaamd koosjer voedsel.

Discipelen

De mensen die tot geloof in Jezus kwamen werden meestal discipelen (leerlingen) genoemd. In Handelingen lezen we bijvoorbeeld dat het aantal van de discipelen groter werd. Toen de Joodse discipelen te maken kregen met vervolging door hun Joodse volksgenoten, hebben zij zich verspreid over andere landen. Deze verspreiding had ten gevolg dat deze Joodse discipelen ook de boodschap van Jezus gingen verkondigen aan niet-Joden.

Toen de Joodse discipelen te maken kregen met vervolging door hun Joodse volksgenoten, hebben zij zich verspreid over andere landen.

Christenen

Iets dergelijks gebeurde ook in Antiochië en zodoende ontstond daar een wonderlijke gemeenschap bestaande uit Joden en Grieken. In de samenleving viel dat op, want normaal gesproken leefden deze groepering gescheiden van elkaar. Men wist niet zo goed raad met deze vreemde groep en op een gegeven moment is in die samenleving daar de term ‘christenen’ (mensen van Christus) de aanduiding geworden voor de nieuw ontstane gemeente.

Deze onderling zo verschillende mensen hadden één ding gemeen, ze geloofden met hart en ziel in Christus. Hij was Degene die hen samenbond. Dit is één van de weinige keren dat het woord christen in de Bijbel voorkomt. We zien dus dat in de Bijbel een discipel en een christen precies hetzelfde is. Wie christen is, is een discipel van Jezus. Wie discipel van Jezus is, is een christen.

De onderling zo verschillende mensen hadden één ding gemeen, ze geloofden met hart en ziel in Christus. Hij was Degene die hen samenbond.

Discussie

Het is begrijpelijk dat in een gemeenschap met mensen met verschillende achtergronden al snel discussie ontstond over de onderlinge verschillen. Gelden de besnijdenis, de sabbat en de spijswetten bijvoorbeeld ook voor de Griekse gelovigen?

We zien op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament deze onderlinge discussie weer opspelen. En dat is begrijpelijk. Voor Joodse christenen waren deze gebruiken zo verweven met het dienen van God. Toch is er besloten dat het prima is dat de Joden hun gebruiken in stand houden, maar dat ze niet mogen worden opgelegd aan niet-Joodse gelovigen.

In Romeinen lezen we dat de één een dag voor de Heer houdt en dat voor een ander alle dagen gelijk zijn. Ook lezen we in het vervolg dat er verschillende opvattingen over het te eten voedsel waren. Voor beide zaken geldt dat hierin geen goed of fout is. Het gaat erom met welke intentie je de dingen doet.

Christenen behoren Christus toe en geloven van harte dat Hij de Verlosser is, die voor hen vergeving bewerkte en de dood overwon. Dat Hij hun Heer is die ze van harte liefhebben en dienen.

Verbinding

De vraag hoe de eerste christenen leefden, is dus niet heel makkelijk te beantwoorden. Er waren tussen de gelovigen grote verschillen, maar over één ding waren ze het van harte eens: ze zijn christenen! Dat wil zeggen dat ze Christus toebehoren en van harte geloven dat Hij de Verlosser is, die voor hen vergeving bewerkte en de dood overwon en dat Hij hun Heer is die ze van harte liefhebben en dienen. Dat bond hen samen en dat was zo wezenlijk, dat ze bereid waren over de onderlinge verschillen heen te stappen.


Doorpraten? Dat kan met één van onze e-coaches. Reageren mag ook onder deze blog.
Wil je graag meer lezen over wat Jezus hier op aarde kwam doen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan (verzending alleen binnen Nederland) of kijk bij één van onze (gratis) online cursussen.

Peter Hartkamp

Christen, familiemens, levensgenieter, bruggenbouwer, voetbalfan, boekenworm, mooi-weer-kampeerder en voorganger. Lees meer blogs van Peter, of neem een kijkje op de website van Peter. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor